Композиція лат. componere - складати в літературознавстві - взаємна співвіднесеність і розташування одиниць зображуваного і художньо-мовних засобів у словесно-художньому творі. Структура, план вираження літературного твору. Побудова художнього твору.


1. Виразні засоби композиції

1.1. Повтор

Повтор є важливою якістю мови. Повтор задає в промові ритм. Повтор прозових творів відрізняється від повтору в поетичних. Ця відмінність лежить в рамках з'ясування природи прозової і поетичної мови (см також Поезія і проза). Для поетичної мови важливі такі повтори, які неважливі в прозової. Повтори бувають різних рівнів літературного твору:

1.1.1. Види повторів

 1. Лінгвістичний рівень літературного твору:
  • Фонетичні
  • Морфологічні
  • Синтаксичні
 2. Предметно-образний рівень літературного твору.
 3. Персонажних рівень літературного твору.
 4. Сюжетно-композиційний рівень літературного твору.
 5. та ін

1.1.2. Підвиди повтору

 1. Буквальний повтор
 2. Варіативний повтор

Повтор акцентує увагу на важливих деталях у контексті твору, на накал почуттів героїв. Одна справа, коли, наприклад, герой говорить: "Я ніколи цього не зроблю", і зовсім інша, коли: "Я ніколи цього не зроблю, чуєш, ніколи, ніколи, ніколи!" У другій фразі виразніше видно емоції героя, його розпач.

1.2. Мотив

(Від лат.-рухаю) це стійкий формально-змістовний компонент літературного тексту, термін запозичений зі словника музикантів. Мотив може бути виділений в межах одного твору, циклу творів, всієї творчості письменника чи групи письменників, одного жанру, певної епохи і т.д. У ролі мотиву може виступати предмет, який мігрує з одного оповідання в інший (чарівне яблуко - в казках: "яблуко розбрату", "молодильні яблука", "отруєне яблуко", може бути образ дороги (Пушкін, Гоголь, Бунін). Мотив пам'яті (символ-образ), закріплений в слові і предметі (вітер - Блок, пам'ять, любов). Сюжетна ситуація в якості мотиву (викрадення нареченої, дуель і ін)1.3. Суб'єктивна організація: "Точка зору"

Відбуваються навколо нього події.