Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Коран


Allah300.png

План:


Введення

Коран ( араб. ألقرآن [Qurʔa ː n] - Аль-К̣ур'а̄н) - священна книга мусульман (прихильників ісламу). Слово "Коран" походить від арабського "читання вголос", "повчання" [1].

Коран був записаний зі слів Мухаммеда його сподвижниками. Передача Корану була здійснена через ангела Джабраїла і тривала без малого 23 роки, а перше одкровення Мухаммед отримав у віці сорока років, в Ніч могутності (місяць Рамадан).

В ісламських країнах Коран є основою законодавства, як релігійного, так цивільного і кримінального.

Мусульмани вірять в те, що Коран - це:

 • божественне керівництво для людства, останнє Священне Писання, послане Аллахом;
 • нестворене Слово Всевишнього, вічне свідоцтво пророцтва і останнє небесне одкровення, яке підтвердило істинність всіх попередніх священних Писань, скасував проголошені ними закони і затвердило останнє і найдосконаліше небесне законодавство;
 • чудо, один з доказів пророчої місії Мухаммеда, кульмінація серії божественних послань. Божественні послання почалися з Адама, включали в себе Сувої Авраама, Таурат ( Тору), Забур ( Псалтир) та Інджілі (Євангеліє).

1. Етимологія

Існує кілька думок про походження назви. Згідно з одним думку, воно є похідним від дієслова "кара", який означає "читати". Згідно з іншим думку, воно походить від дієслова "іктарана", який означає "зв'язуватися". Згідно з третім тлумачення, воно походить від слова "кору", що означає "частування" [2]. Богослови вважають, що Коран отримав таку назву, оскільки є даром Божим для віруючих.

У самому Корані використані різні імена останнього одкровення, з яких найпоширенішими є:

 • Фуркало (розрізнення добра і зла, істини і брехні, дозволеного і забороненого) [3]
 • Китаб (Книга) [4]
 • Зікр (Нагадування) [5]
 • Танзіль (послання) [6]

Словом " мусхаф "іменують окремі екземпляри Корану.


2. Значення в ісламі

В ісламі священний Коран - це конституція, яку Всевишній (арабською - Аллах) послав Свого посланнику для того, щоб кожна людина могла налагодити взаємини з Господом, з самим собою і суспільством, в якому він проживає, і виконати свою життєву місію так, як цього побажав Господь світів [7]. Є вічним дивом, яке аніскільки не втратить своєї важливості та актуальності аж до настання Дня Воскресіння.

Повірила в нього позбавляється від рабства перед витворами і починає нове життя, оскільки його душа немов народжується заново для того, щоб він зміг служити Всевишньому і заслужити Його милість [8].

Мусульмани приймають цю милість, дотримуються божественного керівництва, слідують його розпорядженням, підпорядковуються його велінням, уникають його заборон і не переступають його обмежень. Дотримання коранічним шляхом - це запорука щастя і успіху, тоді як віддалення від нього - причина нещастя [9].

Коран виховує мусульман в дусі праведності, богобоязливості і доброзвичайності [10].

Пророк Мухаммад роз'яснив, що найкращим з людей є той, хто вивчає Коран і навчає інших людей цього знання [11].


3. Зміст

Аль-Фатіха - перша сура Корану

У мекканський період послання Корану іслам не був державною релігією, і в мекканских сурах більша увага приділяється доктринам пророцтва, есхатології, духовності, а також етичним проблемам. Найважливішим постулатом і лейтмотивом усього змісту Корану є доктрина Єдинобожжя, яка відкидає існування інших богів, крім істинного Творця всього сущого буття, і наказує обов'язковість служіння тільки Йому.

В Одкровенні мединского періоду більше значення відводиться соціальним, економічним питанням, проблемам війни і миру, права, сімейних відносин і т. д. Божественні веління в ряді випадків посилається поступово, від більш легких форм до більш складним, наприклад, спочатку мусульмани молилися два рази на день, а потім прийшов наказ про п'ятикратної молитві. У відповідності з реальними обставинами Аллах міг послати Одкровення, яке носило тимчасовий характер (мансӯх̣), а потім скасувати його і замінити новим (на̄сіх̣), за аналогією з юриспруденцією використовується термін аброгація. Послання Корану по частинах сприяло кращому сприйняттю його народом [12], полегшувало вивчення та практичне застосування Корану в повсякденному житті.

Коран був посланий не тільки арабам, але і всьому людству: "Ми направили тебе тільки як милість до мешканців всіх світів" [13].

У той же час Коран не містить у собі принципово нового, не відомого раніше. У ньому розповідається про древніх пророків ( Адам, Лут, Ібрахім, Йусуф, Муса, Іса і т. д.) і про різні події їхнього життя. Коран оповідає і про події, які повинні відбутися в майбутньому, наприклад, пророкує реванш візантійців у війні з персами [14]. Дійсно, через кілька років, наприкінці 620-х рр.., імператор Іраклій зумів завдати персам ряд поразок і повернути втрачені провінції.

У Корані розповідається також про проблеми походження і сутність буття, різних форм життя, про космології і космогонії, містяться Божественні повеління про служіння. Таким чином, в Корані містяться загальні принципи всіх аспектів індивідуального і суспільного буття.


3.1. Структура Корану

У Корані налічується 114 сур (розділів). Всі глави розділені на аяти (вірші). У загальній складності в Корані 6236 аятів і більше 320 тисяч літер (харф). Текст Корану розділений на 30 рівних частин, кожна з яких по-арабськи називається джуз.

Деякі сури були послані Мухаммаду в Мецці, інші - в Медині. Мекканские сури були послані Мухаммаду до хіджри (переселення в Медину) або по дорозі в це місто. У свою чергу, мединские сури були послані в Медині або під час якого-небудь подорожі, скоєного Мухаммадом після хіджри. Одкровення нісполанние в Мецці вважаються аброгірованнимі а в Медині істинними.

Мусульмани вважають, що зміст Корану не може бути змінено, оскільки Всевишній пообіцяв його охороняти аж до Судного дня [15] :

Воістину, Ми послали Нагадування, і Ми оберігаємо його

Всі сури Корану, крім дев'ятої, починаються словами: "В ім'я Аллаха, Милостивого, Милосердного". У першій сурі Корану ці слова включені в текст як перший аята.

Сури, за деякими винятками, розташовані в Корані в залежності від їх розміру, а не хронологічно. На початку йдуть довгі сури, потім сури з поступово вибувають кількістю віршів.


3.2. Найважливіші сури і аяти Корану

 • Сура 1. Найвідоміша сура "Аль-Фатіха" ("Відкриваюча Книгу"), що також називається "Матір'ю Корану", неодноразово читається мусульманами в кожній з 5 обов'язкових щоденних молитов.
 • Сура 2, аят 255, званий "Аят Трону". Одне з найяскравіших висловлювань про вселенському володарювання Аллаха над усім, що Він створив. Саме цей аят, за словами Мухаммада, коштує в Корані на першому місці [16].
 • Сура 24, аят 35, "Аят про Світло" - вірш, який описує славу Божу.
 • Сура 36. "Йа-Син". У вченні ісламу ця сура є "серцем Корану".
 • Сура 112. Дуже короткий розділ "Іхлас" є своєрідним "символом віри" ісламу. Її назва означає "Щирість".

4. Історія Корану

Рукопис Корану 7 в.

Згідно ісламської традиції, вважається, що Коран зійшов в світ від Аллаха в повному вигляді в ніч Кадр, але ангел Джабраїл передавав його пророку частинами протягом 23 років [17].

За розпорядженням Пророка послані йому аяти відразу ж записувалися. Для цього у нього було близько 40 секретарів. Зейд ібн Сабіт говорив, що після того як секретар записував Одкровення, пророк змушував його ще раз прочитати аяти і тільки після цього дозволяв читати Божественні Одкровення народу. При цьому він наполягав, щоб сподвижники заучували напам'ять Одкровення, бо таке знання буде винагороджено Аллахом. Таким чином, частина мусульман знали напам'ять весь Коран, решта - фрагментарно.

Одкровення записувалися на фінікових листі, шматках плоского каменю, шкіри, тканини. Записи робилися в міру послання Аллахом аятів, але послання було змішаним. Тільки після послання групи аятов пророк оголошував, в яку саме суру і в якому порядку вони повинні бути записані. Були й Одкровення, які не повинні були увійти в Коран, а носили тимчасовий характер і пізніше були скасовані Аллахом.

Всі аяти Корану, але у вигляді окремих записів, були зібрані ще за рішенням першого халіфа Абу Бакра [18] [19].

Джерела цього періоду свідчать, що через дванадцять років після смерті пророка Мухаммада, коли Осман став халіфом, в ході були різні частини Корану, зроблені відомими сподвижниками пророка, зокрема Абдаллахом ібн Масудом і Убаййей ібн Кааби. Через сім років після того, як Осман став халіфом, він наказав зробити копії Корану і розіслати в різні країни.

Зібрані воєдино, зведені в один список в період правління халіфа Османа (644-656 рр..), Ці Одкровення склали канонічний текст Корану, який дійшов до наших днів в незмінному вигляді. Перший повний такий список датується 651-м роком.

Коран досі існує в усній формі, коли люди запам'ятовують його напам'ять повністю.


5. Коран і наука

Коран, IX століття

Деякі стверджують, що Коран заохочує розвиток науки і наукового знання [20]. Мусульманські богослови заявляють, що Коран безумовно не є науковою працею, проте згадані в ньому факти, пов'язані з самими різними областями знань, вказують на те, що науковий потенціал Корану багаторазово перевершував той рівень знань, який людство досягло до моменту появи Корану [21]. Це питання було і залишається об'єктом досліджень вчених.

Цей конкордизм стремляется до узгодження коранічного оповіді про миротворении з даними сучасної науки. Через деяких, часто поетичних і розпливчастих, віршів, прихильники цієї концепції "пророкують" тектоніку плит, швидкість світла, ітд. Однак слід підкреслити, що більшість цих віршів можуть так само описати відомі вже під час створення Корану спостережувані факти або поширені теорії (наприклад, теорія Галена).

Найпопулярнішим прихильником коранічного конкордизму є турецький публіцист Аднан Октара, більш відомий під псевдонімом Харун Яхья. У своїх книгах він однозначно відкидає теорію еволюції, тим самим залишаючись на позиціях креаціонізму [22].

У сучасному ісламському світі широко поширене переконання, що Коран передбачив багато наукових теорії та відкриття [23]. Мусульманский проповедник Идрис Галяутдин в одной из своих книг перечислил имена современных учёных, принявших ислам после того, как сделав очередное открытие, видели, что оно было отражено в Коране 14 веков назад [24]. Одним из них был академик Морис Бюкай (fr:Maurice Bucaille), член Французской Медицинской Академии [25] (Недоступна посилання) . Однако подобные списки можно рассматривать осмотрительно: вопреки тому, что часто указано, М. Бюкай видимо не был членом французской Медицинской Академии. Другие списки включают так же Жак-Ив Кусто, хотя опровержение о его обращении было опубликовано его фондом ещё в 1991. [26]


6. Изучение Корана

6.1. Источники рассказов Корана

Источником рассказов Корана, согласно исламу, является только Всевышний. На это указывает множество сур священной книги: "Мы ниспослали Коран в ночь Могущества" [27], "Если бы собрались люди и джинны, чтобы сделать подобное этому Корану, они бы не создали подобного, хотя бы одни из них были другим помощниками" [28].

Мусульмане верят, что пророку Мухаммаду Коран был дан Всевышним для исправления искажений, которые были внесены людьми в ранние божественные писания - Тору и Евангелие. В Коране существует заключительная версия Божественного закона [29]. Это же констатируют востоковеды: "Причину социального неблагополучия Мухаммад нашел в ошибочном культе, в нарушении заповеданных прежде установлений, поэтому формулируя новые религиозные и социально-правовые идеи, Мухаммад видел в них восстановленные в первоначальном виде старые" [30].

Первая и последняя главы Корана вместе

6.2. Литературная структура

Существует консенсус среди арабских ученых в использовании Корана в качестве стандарта, по которому оценивается другая арабская литература. Мусульмане утверждают, что Коран по содержанию и стилю не имеет аналогов.

7. Коранические науки

7.1. Толкование

Коран с цветным обозначением правил тажвида

К Корану существует огромное количество комментариев, направленных на разъяснение смысла стихов, уточнения их знаний. Арабское слово " тафсир " означает "разъяснение", "раскрытие".

Тафсиры имеют раннюю историю. Мухаммад был первым, кто рассказывал о значении стихов первым мусульманам [31]. В число ранних толкователей входили некоторые сподвижники, такие как Али ибн Абу Талиб, Ибн Аббас, Ибн Масуд, Ибн Умар. Толкование было приурочено к выделению языковых аспектов стиха, к контексту откровения, а иногда и к толкованию одного стиха с помощью другого.

Вчення про тлумачення Корану почало складатися як самостійна область науки в X в., Коли зусиллями знаменитого богослова ат- Табари и комментаторов его поколения, таких как Ибн Абу Хатим, был подведен итог раннему периоду толкования Корана.

Вслед за ними фундаментальные труды в этой области составили Ибн Абу Хатим, Ибн Маджа, аль-Хаким и другие комментаторы.


8. В культуре

Страница из Корана

Для более чем миллиарда [32] мусульман Коран - священная книга, требующая к себе особого отношения. Мусульмане относятся к Корану с благоговением. Многие мусульмане запоминают, по крайней мере, часть Корана наизусть. Как правило это стихи, необходимые для исполнения молитв. Те, кто выучил весь Коран, носят звание хафиза.

За шариату, мусульманин несет следующие обязанности перед Кораном:

 • Верить в то, что Благородный Коран является Словом Всевышнего Аллаха, и учиться читать его в соответствии с правилами произношения.
 • Брать Коран в руки лишь в состоянии омовения.
 • Коран необходимо читать в чистых местах.
 • Держать Коран на высоких местах. Нельзя класть Коран на пол.
 • Строго следовать всем предписаниям, указанным в Коране. Всю свою жизнь строить в соответствии с нравственными принципами Священного Корана.

При чтении Писания мусульмане проявляют смирение и покорность, размышляя над его словами и задумываясь над их смыслом. В этом заключается цель чтения Корана: "Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?" [33].

Текст Корана легко доступен в интернете на арабском языке, а также в виде переводов смыслов Корана на другие языки.

В ряде стран (Исламская Республика Иран, Кувейт, Ливия, Малайзія, ОАЕ, Росія, Саудовская Аравия) проводятся международные конкурсы по чтению Корана наизусть среди хафизов. Среди номинаций - "чтение Священного Корана наизусть","самое красивое и правильное чтение по правилам таджвида " и "чтение Корана с листа (тилява)". В конкурсе наряду с мужчинами принимаю участие и женщины. [34] [35] [36] [37]


9. Переводы

Коран с персидским переводом

Богословы считают, что перевод смыслов Корана должен опираться на достоверные хадисы пророка Мухаммада, соответствовать принципам арабского языка и общепринятым положениям мусульманского шариата. Некоторые считали, что при издании перевода обязательно указывать на то, что он является простым разъяснением смыслов Корана. Перевод не может служить заменой Корану во время намазов [38].

Специалисты разделяют переводы Корана на две большие группы: буквальные и смысловые. В связи со сложностью перевода с арабского языка на другие (в частности, на русский язык) и неоднозначностью толкования многих слов и фраз, наиболее предпочтительными считаются именно смысловые переводы. Однако нужно понимать, что толкователь может допускать ошибки, также как и автор перевода.


9.1. П.В. Постников "Алкоран о Магомете, или Закон турецкий"

Рукопись Корана из мусульманской Іспанії. XII век

По указу Петра I в 1716 р. в Петербурге в Синодальной типографии был издан перевод Корана на русский язык - "Алкоран о Магомете, или Закон турецкий" [39] Этот перевод долгое время приписывался Петру Васильевичу Постникову. Перевод в свою очередь был сделан с перевода французского дипломата и востоковеда Андре дю Рие. Перевод П.В.Постникова сохранился только в рукописях. [40] Затем до 60-х годов XIX века считалось, что автором перевода был известный востоковед того времени князь Д.К. Кантемир, переводчик одного из первых известных в России исламоведческих трудов - "Книга Система, или Состояние Мухаммеданнския религии" [41] [42] Такая путаница возникла в следствии издания в те же годы похожего текста анонимного переводчика под названием "Алкоран, или Закон магометанский переведенный с арапского на французский язык через господина дю Рие" с немного более точной передачей смысла, чем первое издание. [41] Однако А.А. Круминг на основании архивных материалов установил, что П. В. Пос(т)никову принадлежит именно рукописный перевод, в свое время исследованный И. Ю. Крачковским по другому списку, в то время как напечатанный в 1716 г. перевод приходится считать анонимным. [40] В целом печатный перевод представлял из себя дословное воспроизведение французского перевода с переносом в текст всех особенностей авторского переложения дю Рие, а также неточности и пропуск значительных мест в сурах от отдельного слова, до целой фразы. [41]

Новый период в истории Корана в России связан с правлением Екатерины II, по указу которой в 1787 г. в типографии Шнора впервые в России был напечатан полный арабский текст Корана. Коран был напечатан специально отлитым для этой цели шрифтом Академии наук в Петербурге, который воспроизводил почерк одного из лучших каллиграфов мулла Усман Исмаилаи превосходил все арабские шрифты, существовавшие тогда в типографиях Европы. [43] [44]


9.2. М. И. Верёвкин "Книга Аль-Коран аравлянина Магомета ... "

Важную роль в истории русской литературы суждено было сыграть переводу Корана, выполненному в 1790 году драматургом М. И. Верёвкиным под названием "Книга Аль-Коран аравлянина Магомета, который в шестом столетии выдал оную за ниспосланную к нему с небес, себя же последним и величайшим из пророков Божиих" [45]. Перевод Верёвкина, как и предшествовавшие два, был выполнен по изданию Андре дю Рие, и также отличался неточностью передачи смысла и повторением ошибок французского переводчика, хотя и отличался,благодаря использованию церковнославянских слов, от других русских текстов простотой языка и высокими литературными качествами. [41] [44] Он вдохновил А. С. Пушкина на создание в 1824 г. поэтического переложения фрагментов тридцати трёх сур - знаменитых "Подражаний Корану". [42] [46] Коранические реминисценции находят также и в ряде других произведений поэта (например, "Пророк").

Творцу молитесь; он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылает тучи;
Дает земле древесну сень.
Он милосерд: он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.
А. С. Пушкін. Подражания Корану

Творения А. С. Пушкина способствовали заметному росту интереса к Корану в самых широких кругах русских читателей. Кораном интересуются П. Я. Чаадаев, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьёв. [44] [47] Переводчик восточной поэзии М. Л. Михайлов опубликовал фрагменты Корана в стихотворном переводе. [48]


9.3. А.В. Колмаков "Ал-Коран Магомедов, переведенный с арабского на английский ..."

В 1792 году поэтом-переводчиком и служащим Адмиралтейской коллегии А.В. Колмаковым был выполнен перевод Корана с английского перевода Джорджа Сэйля под названием "Ал-Коран Магомедов, переведенный с арабского на английский с приобщением к каждой главе на все темные места изъяснительных исторических примечаний, выбранных из самых достовернейших историков и арабских толкователей Ал-Корана Георгием Сейлем и с присовокуплением обстоятельного и подробного описания жизни лжепророка Магомета, сочиненного славным доктором Придо" [49] Также, как и все предыдущие переводы, перевод Колмакова при всей добросовестности переводчика повторял допущенные Сэйлем ошибки. Но несомненным достоинством перевода являлся первые в истории России перевод комментариев сделанных Джоржем Сэйлем на основе обширных исследований известного итальянского арабиста Людовико Мараччи [41] [44] [47]


9.4. А.К. Казембек "Мифтах Кунуз аль-Куран"

В 1859 р. был издан "Мифтах Кунуз аль-Куран" - "Полный конкорданс Корана или ключ ко всем словам и выражениям его текстов для руководства к исследованию религиозных, юридических, исторических и литературных начал сей книги". [50] Труд принадлежал перу Мирзы Мухаммада Али Гаджи Касим оглы (Александра Касимовича) Казем-Бека (1802-1870), азербайджанца по национальности, "патриарха русского ориентализма", создателя казанской школы востоковедов. [51]


9.5. К. Николаев "Коран Магомеда"

В 1864 году вышел перевод К. Николаева под названием "Коран Магомеда". [52] Перевод был выполнен с французского перевода французского посла и переводчика А.Б. Биберштейна-Казимирского. Перевод мало чем отличался по содержанию от предыдущих, но благодаря многократному переизданию способствовал широкому ознакомлению российского общества с исламом. Книга переиздавалась четырежды - в 1865, 1876, 1880, 1901 и в 1998 было выпущено репринтное издание 1876 года [41] [42]


9.6. Д.Н. Богуславський

Особо стоит отметить перевод востоковеда и знатока многих восточных языков Д.Н. Богуславского. [53] Этот перевод по времени создания (1871 год) был самым первым русским переводом Корана непосредственно с арабского языка, а не вторичным переводом с европейских языков. Также важной особенностью была первая попытка сделать самостоятельные комментарии Богуславского, а не использовать готовые комментарии английских и французских переводов. Несмотря на то, что перевод был сделан ещё в XIX веке, и отличался высокой художественностью языка, широкого распространения перевод не получил, потому не был издан. И первое издание книга увидела лишь в 1995 году. [41] [42] [54]


9.7. Г.С. Саблуков "Коран, законодательная книга мохаммеданского вероучения"

Саблукову принадлежит один из лучших научных переводов "Коран, законодательная книга мохаммеданского вероучения" [55], в его переводе Коран в печатном виде издан впервые. В 1879 году вышла вторая часть труда Гордия Саблукова - "Приложение к переводу Корана" (комментарий к текстам), и два трактата : "Сведения о Коране - законодательной книге мохаммеданского вероучения"(Казань, 1884) и "Сличение магометанского учения о именах Божиих с учением о них христианским" (1873). По признаниям корановедов безусловным достоинством перевода является выразительность и красота языка. В тоже время имеют место смысловые неточности, словесные архаизмы, а также применение к Корану не свойственной для него русской и славянской библейской фразеологии. Перевод переиздавался в России 1896, 1907, 1990, а в 1991 даже два издания. А також репринтное издание в Египте в 1993 году [41] [42] [46] [56] 1986, 1989, 1990 - 9 изданий, 1991 - 2 издания, 1998


9.8. І.Ю. Крачковский "Коран"

В 20-е годы XX в течении 8 лет был выполнен перевод [57] Корана на русский язык академиком И. Ю. Крачковским (опубликован посмертно в 1963 г.) Завершить работу в задуманном объеме Игнатий Юлианович не успел, хотя начал исследование переводов ещё в 1921 г., когда читал курс лекций по Корану на факультете восточных языков ЛГУ. Первые лекции о Коране были прочитаны Крачковским ещё в 1915-1916 гг. В 1934 г. им было дано описание рукописи русского перевода Корана, впоследствии идентифицированного как подлинный перевод Постникова. [58] Именно тогда у Крачковского появилась мысль сделать полноценный перевод этого памятника. И уже 1919 году перевод Корана уже значится в проспекте горьковского издательства " Всемирная литература ".Перевод Крачковского в большей степени был литературоведческим и был рассчитан на учёных-арабистов и корановедов. При переводе Корана основная цель, которую ставил И.Ю.Крачковский, это понять смысл коранического сказания, как литературного памятника VII века и его влияние на жизнь и быт арабов, чем сделать понятный перевод для чтения простыми верующими мусульманами. И именно поэтому перевод Крачковского неоднократно вызывает нарекания со стороны мусульманского сообщества за неоднозначность толкования многих мест и непригодность этого перевода для ознакомления с мусульманским вероучением. Тем не менее этот перевод и комментарии к нему в России считается академическим и, ввиду его высокой научной значимости, многократно переиздавался в 1986, 1989, в 1990 - 9 изданий, в 1991 - 2 издания, 1998, 2004. [42] [59] [56]

Известный российский сходознавець - арабист Е.А.Резван так отозвался о переводе И.Ю.Крачковского:

по характеру подхода к тексту и филологической точности труд И.Ю. Крачковского превосходит не только русские, но и многие европейские переводы

- Резван Е.А., Коран и его мир. -- СПб.: Петербургское Востоковедение. 2001. - С. 443


9.9. Т. А. Шумовский "Коран"

Первый научный поэтический перевод Корана осуществлён учеником Крачковского - Т. А. Шумовским (первое издание - Санкт-Петербург, 1995 г.). [60] В мусульманской среде перевод был встречен доброжелательно и одобрен мусульманским духовенством, а в частности Талгатом Таджуддином [60] [61] Основное достоинство перевода Шумовского заключается в попытке передать красоту арабского языка и ритм повествования не прозой, а стихами, а также чёткое следование подлиннику. В текстах сделана попытка отказаться от использования арабизмов в именах собственных (Бог вместо арабского Аллах, Авраам вместо арабского Ибрагим) для лучшего понимая у русскоязычного читателя. [60] [62] В тоже время со стороны учёных в упрёк переводчику ставится попытка передать изначально прозаический и лишённый по своему составу рифм литературный памятник стихами и задаётся вопрос почему тоже самое никто не пытается в общем порядке сделать с текстами Торы и Евангелия. [56], а также попытки подогнать рифму во вред смыслу и склонность к поэтизированию вместо чёткой передачи художественной составляющей текста. [59] [63]


9.10. В.М. Порохова "Коран"

Второй из ныне существующих стихотворных переводов Корана на русский язык был осуществлён Валерией Пороховой [64]. Главная особенность перевода Пороховой в том, что она - первый переводчик, исповедующий ислам и сделавший попытку через свой религиозный опыт передать смысл коранического сказания. Перевод был произведён в сотрудничестве с видными мусульманскими богословами и получил множество одобрительных отзывов со стороны мусульманского духовенства и богословов, в том числе и от такой авторитетной в мусульманском мире академии как египетская Аль-Азхар [41] [42] [59] В то же время со стороны учёных этот перевод вызвал множество нареканий, как к недостаточному владению арабским языком, к плохому знанию стилистики русского языка и косноязычию в передаче рифм, а также к смысловым ошибкам при составлении комментария к тексту Корана. Также отмечается сильная идеализация ислама путем применения образов и понятий, свойственных православной христианской культуре России, что приводит к христианизации ислама и размыванию его культурно-исторических особенностей. Это объясняется рождением и воспитанием Пороховой в неисламской среде и поздним переходом в ислам [41] [54] [59] [65] [66]. Ошибки и недочёты в переводе признают и сами мусульмане [63] [67] [68] [69]


9.11. М.-Н.О.Османов "Коран"

В 1995 году вышел перевод востоковеда д.ф.н. М.-Н.О.Османова. [70] Этот перевод сочетает в себе попытку точной передачи смысла и доступность понимания языка. [41] [42] [66] В отличие в других научных переводов в комментариях Османов широко использует тафсиры, а также для лучшей связности текста делает вставки слов и выражений и ведёт повествование в одном глагольном времени, в отличие от подлинника, где связь времен часто бывает нарушена. [56] С научной точки зрения перевод Османова признаётся в целом удачным. [54] Но в тоже время учёными отмечается недостаточное стремление передать художественную и сакральную особенность текста, хотя это стремление имеет место. Так д.ф.н., профессор кафедры арабской филологии Восточного факультета СПбДУ А.А.Долинина отмечает следующее

Хороший, добротный, академический перевод принадлежит Нури Османову. Коран в его переводе выдержал несколько изданий. Нури Османов использовал много тафсиров. Замечу, что Крачковский дает тот текст, когда еще тафсиров не было. Нури Османов хотел, чтобы перевод был максимально понятен современному мусульманину, человеку, который арабского языка не знает. Он сделал хорошим русским языком перевод, комментированный, вставляя те слова и выражения, которых в тексте Корана нет, но которые подразумеваются. Текст у него достаточно связный. При этом Нури Османов абсолютно не пытался передать художественную сторону Корана. [59]

Второе издание вышло в 1999.

Также учёными отмечается, что перевод Османова ввиду его отхода от строгого следования букве и замены слов смысловыми вставками из тафсиров не может быть отнесён к документальным и дословным. [56]


9.12. Э. Р. Кулиев "Коран"

В 2002 году вышел перевод смыслов Эльмира Кулиева. [71] Этот перевод отличается от остальных современных переводов тем, что Кулиев не имеет необходимого профессионального образования, и не является маститым учёным арабистом и востоковедом, а также и богословом. Тем не менее обсуждение перевода проводилось совместно с известными саудовскими корановедами и под руководством заведующего отделом Комплекса по изданию Корана в Саудовской Аравии Али Насером Факихи [72] Как и Порохова, Кулиев будучи сам мусульманином, сделал попытку взглянуть на текст исходя из традиции толкования ранних комментаторов. [73] Перевод был одобрен и учёными и мусульманским духовенством. [66] Светские учёные отмечают, как достоинства перевода, выразившиеся в попытке сделать точное соответствие арабского текста русскому, так и недостатки проявившиеся в замене исходных слов и речевых оборотов своими синонимами и фразами, что превращало перевод в пересказ. [56]


9.13. Б. Я. Шидфар "Аль-Коран переводы и тафсир"

В 2003 году вышел перевод Бетси Шидфар под названием "Аль-Коран переводы и тафсир" [74]. Особенность перевода Шидфар заключалась в удачной попытке передать стилистику текста Корана - его художественное содержание, его ритм, его рифму. А.А.Долинина считает этот перевод очень хорошим для знакомства с исламом

Получилось достаточно деликатно, тактично, и я бы рекомендовала этот перевод для прочтения людям, которые ничего не знают о Коране и исламе. Повторяю, это хороший перевод с оттенком передачи формы. [59]

9.14. Исламский университет Аль-Азхар. Аль-Мунтахаб "Тафсир Аль-Коран"

9.15. Абу Адель "Коран"

Wiki letter w.svg
Будь ласка, поліпшите і доповніть цей розділ.
Зауваження про те, що потрібно поліпшити, можуть бути на сторінці обговорення статті.

10. Загальна оцінка перекладів

Варто зазначити, що при перекладах або передачі смислів на російську мову, як і у випадку з будь-якою спробою перевести Священне писання не вдалося уникнути неточностей і помилок, у тому числі грубих, т.к. багато чого залежить від смакових і світоглядних поглядів перекладача, його виховання, культурного середовища, а також від недостатнього знайомства з усім безліччю збережених джерел і підходами різних наукових і богословських шкіл. До того ж є різне ставлення мусульманського співтовариства до можливості перекладу Корану від різко негативного [54] [67], викликаного як побоюваннями неправильного розуміння перекладачем тексту через недостатність освітнього рівня, так і упором на виняткову істинність арабського оригіналу, до в цілому доброзичливе ставлення, відносить до з розумінням до мовних відмінностей народів світу і бажанням підкреслити, що іслам не є виключно етнічної релігією арабів. [67] [66] Саме тому до цих пір немає жодного перекладу, який би однозначно визначався, як зразковий і класичний. [63] [66] [54] Хоча деякі мусульманські богослови навіть складають пам'ятки, де пояснюють всі вимоги, яким повинен відповідати перекладач і тлумач [75] А ряд авторів присвятили свої праці викладу і осмислення помилок в перекладах Корану на російську мову. Наприклад, Ельміра Кулієв одну з глав своєї книги "На шляху до Корану" присвятив серйозного розбору помилок і неточностей в перекладах від спотворень змісту окремих понять до світоглядних питань при передачі тексту тим чи іншим перекладачем [67]


Примітки

 1. Коран, 75:16-18
 2. Ельміра Кулієв, "На шляху до Корану", стр. 31
 3. Коран, 25:1
 4. Коран, 18:1
 5. Коран, 15:1
 6. Коран, 26:192
 7. Коран, 2:185
 8. Ас-Сааді. Тайсір аль-Карім ар-Рахман. С. 708
 9. Коран, 6:155
 10. "Коран". Ісламський енциклопедичний словник.
 11. Ібн Хаджар. Фатх аль-Барі. Т.9, С.93.
 12. Коран, 25:32
 13. Коран, 21:107
 14. Коран, 30:2-5
 15. Коран, 15:9
 16. Китаб ас-Суна Абу Дауда, том 1. с. 383
 17. Коран, 17:106
 18. аль-Бухарі. Фадаілю'ль-Кур'ан. 3, 4; тафсир. Тауба. 20; Ахкам. 37
 19. ат-Тірмізі. Тафсир. Тауба. 3102
 20. Ахмад Далляль "Коран і наука", "Енциклопедія Корану".
 21. М. Якубович "Коран і сучасна наука" - islamology.ru/library/2009/07/post_87.shtml.
 22. Харун Яхья "Крах теорії еволюції" - www.harunyahya.ru / Books / evolution_specialpreface.php.
 23. Ахмад Далляль "Енциклопедія Корану", "Коран і наука".
 24. Ідріс Галяутдінов "Відомі люди, що прийняли Іслам" - Казань, 2006.
 25. "Люди, що прийняли Іслам" - www.whyislam.ru / index / oni-prinyali-islam / moris-bukaj.htm
 26. В офіційному листі Фонду Кусто говориться:
  "Ми абсолютно точно стверджуємо, що Командир Кусто не ставав магометанином і курсують чутки не мають жодної підстави".

  - Tmoignage: La "conversion" du commandant Cousteau l'Islam - atheisme.free.fr / Votre_espace / Temoignage_conversion_cousteau_islam.htm

 27. Коран, 97:1
 28. Коран, 17:90
 29. Коран, 2:135
 30. Іслам. Енциклопедичний словник. Москва. 1991.
 31. Коран, 2:151
 32. Islam - www.britannica.com/eb/article-9105852. Encyclopedia Britannica. 2008. Encyclopedia Britannica Online.
 33. Коран, 47:24
 34. У Кувейті розпочався міжнародний конкурс з читання Корану - www.abna.ir/data.asp?lang=4&Id=236506//AhlylBaytNewsAgency, 14.04.2011
 35. У Москві пройде XI міжнародний конкурс читців Корану - www.ansar.ru/rfsng/2010/10/22/7833//Информационно-аналитический канал ANSAR, 22.10.2010 р.
 36. Українські хафіз представлять країну відразу на декількох міжнародних конкурсах з читання Корану - проект "Іслам в Україну", 26.08.2009
 37. Конкурс читців Корану в Ісламській республіці Іран - портал MuslimEdu.ru., 12 жовтня 2010
 38. Саїд Ісмаїл Сині. Тарджумат Маан аль-Куран аль-Карім. С.9
 39. Алкоран про Магомета, або Закон турецький / Пер. з фр. П.В. Постникова. СПб., 1716.
 40. 1 2 Крумінг А.А. Перші російські переклади Корану, виконані за Петра Великого / / Архів російської історії. Вип. 5. М., 1994. С. 227-239.
 41. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Алексей Ивантеев, Петр Худяков Священная книга мусульман на русском языке. В 2016 году мы отметим 300-летие выхода в свет книги "Алкоран о Магомете, или Закон турецкий" - religion.ng.ru/printed/89334// Независимая газета -Религия, 22.12.1999 г.
 42. 1 2 3 4 5 6 7 8 Рафаэль Исхаков Громкое эхо живого ислама - www.tatary-urala.ru/novosti-kongressa/gromkoe-echo-zhivogo-islama//Новости Конгресса татар (Татары Урала) Свердловской области, 22.02.2011
 43. Амерханова Э.И. Первое мусульманское издание Корана в Казани в 1803 г. - lslold.ksu.ru/zhurnal/i1114.htm//Научно-методический журнал "Библиотеки высших и средних учебных заведение верхнего поволжья", 2006 г. - №3. (Издание Научной библиотеки им. Лобачевского Казанского (Приволжского) Федерального университета)
 44. 1 2 3 4 Ефим Резван Коран Екатерины - www.journal.60parallel.org/ru/journal/2007/25/242//Журнал "60 параллель" - Государство, культура и религия№4 (27) декабрь 2007
 45. Книга Аль-Коран аравлянина Магомета, который в шестом столетии выдал оную за ниспосланную к нему с небес, себя же последним и величайшим из пророков Божиих / Автор перевода М.И. Верёвкин. СПб., 1790.
 46. 1 2 Глава 2 Изучение, издания и переводы Корана - religion.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st007.shtml// Климович Л.И. 'Книга о Коране, его происхождении и мифологии' - М.: Политиздат, 1986. - 270 с., ил.
 47. 1 2 Образ ислама в европейском сознании(Новое время) - www.catholic.uz/tl_files/library/books/juravskui_hristianstvo/page03.htm//А.В. Журавский Христианство и ислам: социокультурные проблемы диалога. - М.:Главная редакция восточной литературы "НАУКА",1990 копия - archive.sfi.ru/lib.asp?rubr_id=808
 48. Переводы и подражания - az.lib.ru/m/mihajlow_m_l/text_0300.shtml//Михайлов М. Л. Избранное / Подг. тексту і приміт. Г. Г. Елизаветиной М., "Художественная литература", 1979
 49. Ал-Коран Магомедов, переведенный с арабского на английский с приобщением к каждой главе на все темные места изъяснительных исторических примечаний, выбранных из самых достовернейших историков и арабских толкователей Ал-Корана Георгием Сейлем и с присовокуплением обстоятельного и подробного описания жизни лжепророка Магомета, сочиненного славным доктором Придо. С английского на российский перевел Алексей Колмаков, Ч. 1-2 [Санкт-Петербург, 1792]иждивением Василия Соликова при Императорской Академии наук. Приложение имеет отдельный титульный лист; в подзаголовке: "На российский язык перевел Щетр] А[ндреев]
 50. Казем-Бег, мирза А. Полный конкорданс Корана или ключ ко всем словам и выражениям его текстов , для руководства к исследованию религиозных,юридических,исторических и литературных начал сей книги. - СПб., 1859. 15, /333/ с. 38М/365
 51. Валеев Р. М., Темирбеков М.-Н. А. Александр Касимович Казем-Бек, 1802-1870 - www.ksu.ru/f16/bin_files/kazenbek!3.rtf //К 200-летию Казанского ун-та.- Казань: Изд-во Казанского государственного университета, 2005. - 28, [2] с.; 21 см ISBN 5-7464-1343-7 - (Выдающиеся ученые Казанского университета)
 52. Коран Магомеда / Пер. с араб. на фр. А.Б. Биберштейна-Казимирского. Пер. з фр. К. Николаева. М., 1864
 53. Коран / Перевод и комментарии Д.Н. Богуславского. М., 1995.
 54. 1 2 3 4 5 Екатерина Ступина, Ренат Беккин Работа во имя ислама или работа против ислама? - religion.ng.ru/printed/89333// Независимая газета -Религия, 22.12.1999
 55. Коран, законодательная книга мохаммеданского вероучения / Пер. съ араб. Г.С. Саблукова. Казань, 1878
 56. 1 2 3 4 5 6 Шарипов У. З., Шарипова Р. М. Предисловие к новому переводу Корана - www.socionauki.ru/journal/articles/126874///Журнал Историческая психология и социология истории. Том 3, № 1 / 2010. - С. 67-82
 57. Коран / Пер. і коммент. І.Ю. Крачковского. М., 1963
 58. Крачковский, И. Ю. 1955. Русский перевод Корана в рукописи XVIII в. В: Крачковский, И. Ю., Избр. соч.: в 6 т. т. 1 (с. 175181). М.; Л: Изд-во АН СССР.
 59. 1 2 3 4 5 6 Людмила Жуковская Ученица академика И.Ю.Крачковского - Современный перевод Корана для широкого читателя должен учитывать тафсиры. - www.meshet.kz/ru/event_1562.html//Центральная мечеть города Алматы, 11.05.10. (о Долининой А.А.)
 60. 1 2 3 Евгений Голубев Под арабским парусом - www.allabout.ru/a5791.html// Аргументы и факты -Петербург
 61. Священний Коран Поетичний переклад Т. Шумовський - www.muslims.ru/public/upload/library/c811ad5fbd2e932515b0bb5cbebdcb45.pdf
 62. Тетяна Кириллин Така Книга - немає сумніву, - путеуказчіцей дана ... - www.vppress.ru/stories/takaya-kniga-net-somnenya-puteukazchicey-dana-5511//Вечерний Петербург, 09.10.2009 р.
 63. 1 2 3 Прозоров С.М. Методологічні підходи до перекладу Корану на російську мову - www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=1268 / / Шігабутдін Марджани: спадщина і сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції. Казань: Інститут історії АН Татарстану, 2008. С. 73-76.
 64. Коран / Переклад смислів та коментарі Валерії Порохової. - М., 1991
 65. Багірли Бахар Самед гизи Російські переклади Корану. Адекватність та інтерпретації - www.jurnal.org/articles/2009/fill23.html//Журнал наукових публікацій аспірантів і докторантів, № 4 24.03.2009 р. ISSN 1991-3087
 66. 1 2 3 4 5 Діляра ТАСТЕМІР Священний Коран в російських перекладах - газета, 04.11.2010 р.
 67. 1 2 3 4 ЧАСТИНА IV. Тлумачення Корану - www.guliyev.org/up/file/guliyev-tariq/chapter4.pdf//Э. Р. Кулієв. На шляху до Корану - www.guliyev.org/news/a-369.html. - Баку.: Ідрак, 2009
 68. ІДЕОЛОГІЧНІ ПОМИЛКИ В ПЕРЕКЛАДІ ПОРОХОВА - qurani-kerim.ru/hatalyklar/index.htm
 69. Позиція Ісламу щодо перекладу священного Кур `ана на інші мови - - Щомісячна культурно-просвітницька газета, № 12 жовтня 2010
 70. Коран / Пер. з араб. і коммент. М.-Н. Османова. М., 1995
 71. Коран / пер. смислів і коментар. Кулієва Е. Р. - М., 2002
 72. Теймур Атаєв Шлях Ельміра Кулієва до Корану і відчуття солодощі віри - islam.com.ua/articles/today/muslim_world/582 / / / "Іслам для всіх!", 20.06.2010
 73. Ельдар Астем Наскільки варто довіряти перекладам Священних Писань? Історія перекладів Корану - muslimpress.ru/g/006.pdf / / "Муслім" № 6 (6) 14 листопада 2008. - С.3
 74. Шідфар Б.Я. Аль-Коран - переклади та тафсир. - М.: Изд. дім "UMMAH", 2003. - 688 с. ISBN 5-94824-010-X
 75. Курамухаммад-хаджі Рамазанов Переклад Корану (Умови, яких слід дотримуватися при перекладі Корану) - www.assalam.ru/arhiv/2009/assalam_04_2009.pdf// "Ас-Салам - духовно-просвітницька газета Духовного Управління Мусульман Дагестану". - № 4 (329) лютий 2009 року / Сафар 1430 р. - С.3 копія - www.assalam.ru/assalam2009/329/03-s.shtml

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Сура (Коран)
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru