Користувач

Користувач - особа або організація, яка використовує діючу систему для виконання конкретної функції. [1]

Зокрема, Користувач АС - особа, яка бере участь у функціонуванні автоматизованої системи або використовує результати її функціонування. [2]

З точки зору інформаційної безпеки, користувачем є тільки людина. Програма ж, що працює за його завданням, є вже суб'єктом. З її допомогою користувач взаємодіє з абонентською системою, можливо включеною в мережу, і отримує створювану нею робоче середовище. Користувачем є людина, що використовує систему або мережу для вирішення поставлених перед ним завдань. Його іменують кінцевим користувачем. Відомості про користувача називаються профілем користувача або обліковим записом користувача.

Самого користувача, або систему з якою він працює, також називають абонентом інформаційної мережі. Обліковий запис, роздільна абоненту отримувати доступ до ресурсів, називається абонементом. Для усунення маскування і отримання права доступу до цих ресурсів користувачеві видається пароль, згортка (рідше - копія) якого зберігається в абонентській системі. На цій основі здійснюється ідентифікація та аутентифікація користувача і надання дозволу на роботу з ресурсами.

Для зручної та ефективної роботи створюються мови запитів і інтерфейси користувача.

Користувачі отримують різноманітні види послуг, що надаються прикладними службами. За характером роботи розрізняють окремих користувачів і робочі групи.


Примітки

  1. ДСТУ ISO / IEC 12207-99. Державний стандарт Російської Федерації: "Процеси життєвого циклу програмних засобів". - М.: ІПК Видавництво стандартів, 2000
  2. ГОСТ 34.003-90. Державний стандарт Російської Федерації: "Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Терміни та визначення". - М.: ІПК Видавництво стандартів, 2002