Культурна спадщина

Культурна спадщина - частина матеріальної і духовної культури, створена минулими поколіннями, що витримала випробування часом і передається поколінням як щось цінне і шановане.

 • Об'єкт культурної спадщини - місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними території чи водні об'єкти, інші природні, природно антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, наукової чи художньої точки зору та зберегли свою автентичність;
 • Пам'ятка - об'єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

1. Заходи по збереженню культурної спадщини

 • Консервація - заходи, які дозволяють захистити об'єкти культурної спадщини від подальших руйнувань і забезпечують збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням у їхній існуючий вигляд;
 • Реабілітація (ревалоризація) - заходи щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об'єктів культурної спадщини, приведення їх, у стан, придатний для використання;
 • Реставрація - заходи по зміцненню (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної спадщини, із забезпеченням збереження їх автентичності;
 • Музеєфікація - заходи щодо приведення об'єктів культурної спадщини у стан, придатний для екскурсійного відвідування.

2. Класифікація об'єктів культурної спадщини

2.1. Типи об'єктів культурної спадщини

 • Споруди (витвори) - твори архітектури та інженерного мистецтва разом з природними чи створеними людиною елементами, твори монументальної скульптури та монументального малярства, археологічні об'єкти, печери з наявними свідченнями життєдіяльності людини, будівлі або приміщення, в них, що зберегли автентичні свідчення про визначні історичних подіях, життя та діяльність відомих осіб;
 • Комплекси (ансамблі) - топографічно визначені сукупності окремих або поєднаних між собою споруд різного призначення, що відзначаються своєю архітектурою та органічним зв'язком з ландшафтом;
 • Видатні місця - топографічне визначені зони або ландшафти, природні, природно антропогенні витвори, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду.

2.2. Види об'єктів культурної спадщини

 • Археологічні - городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та споруди, мегаліти, наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, рештки життєдіяльності первобитих і давніх людей;
 • Історичні - будинки, споруди, їх комплекси (ансамблі), окремі поховання та некрополі, визначні місця, пов'язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів;
 • Монументального мистецтва - твори образотворчого мистецтва, як самостійні (окремі), так і ті, що пов'язані з архітектурними, археологічними чи іншими пам'ятками або з утворюваними ними комплексами (ансамблями);
 • Архітектури та містобудування - історичні центри, вулиці, квартали, площі, архітектурні ансамблі, залишки давнього планування та забудови, окремі архітектурні споруди, а також пов'язані з ними твори монументального, декоративного та образотворчого мистецтва;
 • Садово-паркового мистецтва - поєднання паркового будівництва з природними або створеними людиною ландшафтами;
 • Ландшафтні - природні території, які мають історичну цінність ..

2.3. Категорії об'єктів культурної спадщини

(Категорії охорони пам'яток історії та культури)

 • Світова Спадщина Див Світова Спадщина ЮНЕСКО
 • Державного (федерального) значення
 • Регіонального значення
 • Місцевого значення

Примітки

Джерела

Федеральний закон № 73 "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації" від 25 червня 2002 року.