Кут місця

Кут місця (елевація) - кутова висота спостережуваного об'єкта (земного предмета, літального апарату, небесного світила і ін) над істинним горизонтом. Кут місця спільно з азимутом служать для визначення напрямку на об'єкт.

Балістика

У балістиці кут піднесення - кут між горизонтальною площиною і напрямком каналу ствола артилерійського знаряддя.

Астрономія

В астрономії ця ж величина називається висотою світила над горизонтом, або просто висотою.