Ланцюгова реакція

Ланцюгова реакція - хімічна і ядерна реакція, в якій поява активної частки ( вільного радикала або атома в хімічному, нейтрона в ядерному процесі) викликає велике число (ланцюг) послідовних перетворень неактивних молекул або ядер. Вільні радикали і багато атоми, на відміну від молекул, володіють вільними ненасиченими валентності (непарним електроном), що призводить до їх взаємодії з вихідними молекулами. При зіткненні вільного радикала (R ) з молекулою відбувається розрив однієї з валентних зв'язків останньої і, таким чином, в результаті реакції утворюється новий вільний радикал, який, у свою чергу, реагує з іншою молекулою - відбувається ланцюгова реакція.

До ланцюговим реакцій в хімії відносяться процеси окислення ( горіння, вибух), крекінгу, полімеризації та інші, широко застосовуються в хімічній і нафтовій промисловості.

У ядерної ланцюгової реакції (яка була так названа за аналогією з хімічною) активними частками є нейтрони, які ініціюють один з видів ядерної реакції - ділення ядер. Ланцюгова ядерна реакція є основою для ядерної енергетики і ядерної зброї.