"Лист трьохсот" - лист [1] великої групи радянських вчених, спрямоване 11 жовтня 1955 в Президія ЦК КПРС. Лист містив оцінку стану біології в СРСР до середини 1950-х років, критику наукових поглядів та практичної діяльності Т. Д. Лисенко ( лисенківщина), що був у той час одним з керівників біологічної науки в країні. Лист, в кінцевому рахунку, стало причиною відставки Лисенко з посади президента ВАСГНІЛ і деяких його прихильників і ставлеників з інших керівних постів в системі Академії наук СРСР.


1. Положення в біологічній науці в СРСР під час підготовки листа

В 1950-х роках, користуючись підтримкою керівництва Комуністичної партії Радянського Союзу і Радянської держави, Т. Д. Лисенка за допомогою комуністичної і псевдонаукової фразеології розвивав і поширював свої теорії, підтримував своїх однодумців і розправлявся зі своїми супротивниками. Наукова дискусія в біології в часи Лисенко фактично була під забороною. Опонентів Лисенко ізолювали і усували, в тому числі і фізично [2] [3].

Однак у науковому середовищі зростало розуміння того, що десятиліття монополії Лисенко завдали непоправної шкоди не тільки біологічній науці, але й престижу країни. До середини 1950-х років на тлі бурхливого розвитку фізичних і хімічних наук у країні і за кордоном, вражаючих успіхів в генетиці та молекулярної біології в світі (відкриття та експериментальні дослідження в ядерній фізиці, розгортання великомасштабної космічної програми, відкриття структури і розуміння принципу реплікації ДНК, зберігання та передачі генетичної інформації) позиція Лисенко, ланцюг його гучних обіцянок успіхів мічурінської біології показували безплідність монопольно развиваемого "напряму", а самого Лисенка виводила в розряд одіозних фігур у науці [2].

Після смерті Сталіна протистояння в біологічній науці в СРСР відновилося. Вчені-біологи - прихильники класичної генетики - і раніше часто зверталися з листами до керівництва країни (в ЦК КПРС, Рада Міністрів СРСР і навіть у Генеральну прокуратуру СРСР). У них автори писали про величезний шкоду, яку принесла країні діяльність Лисенка та його соратників. Так як ніякої реакції на ці приватні листи не було, виникла ідея про колективному зверненні [4].


2. Обговорення листа і його підсумки

Хрущов, особисто симпатизував Т. Д. Лисенко, дізнавшись про лист, назвав його "обурливим" [5]. У той же час, міністр вищої і середньої спеціальної освіти УРСР В. Н. Столетов, симпатизував авторам листа, запропонував Хрущову організувати широку наукову дискусію, в якій прихильники "правильного" вчення (лисенковці) нібито неодмінно переможуть і доведуть свою правоту. Задум Столєтова виявився вірним: дискусія забезпечила авторам листи ще більш широку підтримку і популярність у наукових колах і привела до майже повної ізоляції Лисенко, навіть незважаючи на його підтримку "зверху".


3. Ініціатори звернення

4. Список біологів, що підписали лист

Скорочення, прийняті в списках:
гл. - Головний
д. (к.) [...] н. - доктор ( кандидат) [...] наук (скорочення: б. - біологічних, с.-г. - сільськогосподарських, ф.-м. - фізико - математичних, ек. - економічних)
дійств. чл. - Дійсний член
дир. - Директор
журн. - Журнал
зав. - Завідувач
ін-т - інститут
каф. - кафедра
лаб. - лабораторія
[...] Н. с. - [...] Науковий співробітник (скорочення: с. - Старший, м. - молодший)
отд. - Відділ
проф. - професор
ред. - Редактор
фак-т - факультет
чл.-кор. - член-кореспондент

Вчене звання Посада, місце роботи
Чл.-кор. АН СРСР, проф. П. А. Баранов дир. Ботанічного ін-ту АН СРСР.
Чл.-кор. АН СРСР, дійств. чл. АМН СРСР, проф. Д. Н. Насонов дир. лаб. цитології АН СРСР.
Д. б. н. А. С. Трошин с. н. с. Зоологічного ін-ту АН СРСР.
К. б. н. Н. А. Чуксанова с. н. с. ЛДУ.
Д. б. н., проф. Ю. М. оленів с. н. с. лаб. цитології Зоологічного ін-ту АН СРСР.
Д. В. Лебедєв н. с. Ботанічного ін-ту АН СРСР.
К. б. н. К. М. Завадський зав. каф. дарвінізму, декан біолого-грунтового фак-ту ЛДУ.
Д. б. н., проф. Л. М. Жинкін проф. Ленінградського педагогічного ін-ту імені Герцена.
Д. б. н., проф. А. С. Мончадскій с. н. с. Зоологічного ін-ту АН СРСР.
Д. б. н., проф. І. І. Соколов проф. ЛДУ.
Д. б. н., проф. Д. М. Штейнберг заст. дир. Зоологічного ін-ту АН СРСР.
Д. б. н., проф. Ю. І. Полянський проф. ЛДУ і директор Ін-ту біології Карело-Фінської філії АН СРСР.
Чл.-кор. АМН СРСР, проф. П. Г. Светлов з 1956 - начальник лабораторії ембріології ІЕМ
Чл.-кор. АН СРСР, проф. Є. М. Лавренко зав. отд. Ботанічного ін-ту АН СРСР.
Д. с.-г. н., проф. Ф. Х. Бахтєєв с. н. с. Ботанічного ін-ту АН СРСР і проф. Ленінградського пед. ін-ту.
Чл.-кор. АН СРСР, проф. Б. К. Шишкін зав. каф. систематики рослин ЛДУ і зав. отд. Ботанічного ін-ту АН СРСР.
Д. б. н. А. А. Юнатов с. н. с. Ботанічного ін-ту АН СРСР.
К. б. н. О. В. Заленський зав. лаб. Ботанічного ін-ту АН СРСР.
Д. б. н., проф. М. С. Навашин зав. каф. генетики ЛДУ і зав. лаб. Ботанічного ін-ту АН СРСР.
Чл.-кор. АН СРСР, проф. А. Н. Шенников зав. каф. геоботаніки ЛДУ.
Д. б. н., проф. Ал.А. Федоров заст. дир. Ботанічного ін-ту АН СРСР.
Д. б. н. Ан.А. Федоров с. н. с. Ботанічного ін-ту АН СРСР.
Д. б. н., проф. В. Б. Сочава ЛДУ, зав. отд. Ботанічного ін-ту АН СРСР.
Акад. В. Н. Сукачов директор Ін-ту лісу АН СРСР.
Д. б. н. В. І. Цалкін с. н. с. АН СРСР.
Чл.-кор. АН СРСР Л. А. Зенкевич зав. каф. МГУ.
Д. б. н., проф. В. В. Алпатов гл. ред. реферативного журн. "Біологія".
Акад. І. В. Тюрін дир. Грунтового ін-ту АН СРСР.
Чл.-кор. АН СРСР Е. А. Асратян дир. фізіологічної лаб. АН СРСР.
Чл.-кор. АН СРСР В. Л. Рижков зав. отд. вірусів Ін-ту мікробіології АН СРСР.
Чл.-кор. АН СРСР Ю. А. Орлов дир. Ін-ту палеонтології АН СРСР.
Акад. В. С. Немчинов член Президії АН СРСР, акад.-секретар Відділення економічних, філософських і правових наук АН СРСР, голова СОПС АН СРСР.
Д. б. н. В. Ф. Верзілов заст. дир. Головного ботанічного саду АН СРСР.
К. б. н. П. І. Лапін заст. дир. Головного Ботанічного саду АН СРСР.
Д. с.-г. н. А. М. Негруль зав. каф. виноградарства ТСХА.
Д. б. н., проф. Є. Г. Бобров зав. сектором Ботанічного ін-ту АН СРСР.
Д. б. н., проф. Є. Ф. Гур'янова зав. каф. гідробіології ЛДУ.
Д. б. н., проф. А. В. Іванов заст. дир. Зоологічного ін-ту АН СРСР.
Д. б. н., проф. Л. К. Лозина-Лозинський зав. каф. дарвінізму Природно-наукового ін-ту ім. Лесгафта АПН РРФСР.
К. б. н. Р. Л. Берг асистент ЛДУ.
Д. б. н., проф. М. А. Розанова пенсіонер, колишній старший науковий співробітник Головного ботанічного саду АН СРСР.
Д. б. н., проф. І. І. Канаєв с. н. с. Ін-ту фізіології імені І. П. Павлова
Чл.-кор. АН СРСР, проф. Г. Я. Бей-Биенко зав. каф. ентомології ЛДУ.
К. б. н., доцент В. В. Сахаров каф. ботаніки Московського фармацевтичного ін-ту
К. б. н. Н. Р. Іванов зав. отд. зернобобових Всесоюзного ін-ту рослинництва
Д. с.-г. н., проф. М. І. Княгинічев зав. каф. Ленінградського технологічного ін-ту харчової промисловості.
Д. б. н., проф. І. В. Ларін зав. каф. луговодства Ленінградського сільськогосподарського ін-ту.
Д. б. н., проф. М. С. Яковлєв заст. дир. Ботанічного ін-ту АН СРСР.
К. б. н. В. С. Кирпичников Інститут озерного і річкового рибного господарства
Дійств. чл. АН БРСР, проф. А. Р. Жебрак зав. каф. ботаніки Московського фармацевтичного ін-ту.
Акад. ВАСГНІЛ П. Н. Константинов зав. каф. ВАСГНІЛ
К. с.-г. н. І. І. Гунар зав. каф. фізіології рослин ТСХА.
Д. с.-г. н., проф. В. І. Едельштейн зав. каф. ТСХА.
Д. ек. н., проф. С. Г. Колесников зав. каф. ТСХА.
Акад. ВАСГНІЛ, проф. М. М. Завадовський Лабораторія фізіології розвитку сільськогосподарських тварин ВАСГНІЛ
Д. б. н. І. А. Рапопорт раніше - Інституті цитології (до 1948 року), на момент підписання - співробітник експедицій нафтового і геологічного міністерств
Д. с.-г. н., проф. А. В. Соколов Грунтовий ін-т АН СРСР.
Д. б. н., проф. Б. Л. Астауров зав. лаб. Ін-ту еволюційної морфології АН СРСР
К. б. н. В. В. Хвостова с.н.с., Ін-т наукової інформації АН СРСР
Чл.-кор. АН СРСР, проф. М. П. Дубінін Ін-т лісу АН СРСР.
Д. б. н., проф. А. Н. Формозов МГУ.
доцент Д. А. Транковскій МГУ.
Д. б. н., проф. Г. В. Кудряшев МГУ.
К. б. н., доцент З. І. Берман Смоленський онкологічний диспансер
Д. б. н., проф. С. С. Станков МГУ.
Дійств. чл. АН БРСР Т. Н. Годнев зав. каф. фізіології і біохімії рослин біологічного факультету Білоруського державного ун-ту, завідувач лабораторією хлорофілу в Інституті експериментальної ботаніки АН БРСР

5. Вчені суміжних наук, які підписали лист

Акад. Н. Н. Андрєєв
Акад. Л. Д. Ландау
Акад. І. Є. Тамм
Акад. Г. С. Ландсберг
Чл.-кор. АН СРСР В. Л. Гінзбург
Чл.-кор. АН СРСР Я. Б. Зельдович
Чл.-кор. АН СРСР М. А. Марков
Чл.-кор. АН. СРСР А. І. Аліханьян
Акад. А. І. Аліханов
Акад. А. Д. Сахаров
Акад. Ю. Б. Харитон
Акад. Е. С. Варга
Чл.-кор. АН СРСР І. Я. Померанчука
Чл.-кор. АН СРСР А. І. Шальніков
Д. ф.-м. н., проф. А. С. Компанієць
Д. ф.-м. н., проф. Д. А. Франк-Каменецький
Акад. І. Л. Кнунянц
Акад. М. А. Леонтович
Акад. Л. А. Арцимович
Чл.-кор. АН СРСР А. Б. Мігдал
Чл.-кор. АН СРСР Г. Н. Флеров
Д. ф.-м. н. Я. А. Смородинський
Акад. А. Н. Фрумкин
Акад. П. Л. Капіца

6. Вчені, доклали окремі заяви в ЦК КПРС у зв'язку з листом

Чл.-кор. АН СРСР, проф. В. В. Попов
Д. б. н., проф. Б. А. Кудряшов
Акад. ВАСГНІЛ, проф. П. М. Жуковський
Дійств. член АН БРСР, проф. О. К. Кедров-Зіхман

7. Список учёных, которые не имели возможности своевременно подписать письмо, но пожелали присоединиться к нему и поставить под ним свои подписи

7.1. Биологи

Д. б. н., проф. С. Я. Соколов зав. отд. Ботанического сада Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. А. К. Ефейкин зав. кафедрой ботаники Чувашского сельскохозяйственного ин-та.
Д. б. н., проф. В. И. Полянский проф. ЛГУ, зав. музеем Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
Чл.-кор. АН УССР, проф. А. С. Лазаренко зав. кафедрой ботаники Львовского ун-та.
Действ. член АН УССР Д. К. Зеров директор Ин-та ботаники АН УССР.
К. б. н. Ф. Л. Щепотьев с.н.с. Украинского ин-та лесного хозяйства и агромелиорации.
Д. б. н., проф. В. Я. Александров с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
Чл.-кор. АН Тадж. ССР, проф. П. Н. Овчинников директор Ин-та ботаники АН Тадж. ССР.
К. б. н. Л. Е. Родин с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. Е. Г. Победимова с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. Т. С. Матвеева м.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. А. И. Пояркова с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
Д. б. н., проф. В. П. Савич зав. отд. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
Д. б. н., проф. М. М. Голлербах зав. сектором Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
Д. б. н., доцент В. К. Василевская ЛГУ.
К. б. н. Е. П. Матвеева с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. Е. Н. Герасимова-Навашина с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. И. Н. Бейдеман с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. А. М. Семёнова-Тян-Шанская с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. Г. В. Лопашов с.н.с. Ин-та морфологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР.
К. б. н. А. И. Прошкина-Лавренко с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
Д. б. н. Н. А. Аврорин директор Полярно-Альпийского ботанического сада АН СССР.
Д. б. н. К. В. Станюкович директор Памирской биол. станции АН Тадж. ССР.
К. б. н. З. Т. Артюшенко с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. О. М. Полетико с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. В. Д. Александрова с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. О. П. Низовская м.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
Д. б. н. Д. И. Сапожников с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. М. Ф. Данилова м.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
Д. б. н., проф. П. В. Терентьев зав. каф. зоологии позвоночных ЛГУ.
К. б. н. Т. Т. Полякова с.н.с. ЛГУ.
К. б. н. И. Н. Свешникова м.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
К. б. н. И. А. Ильинская м.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
Д. б. н. Т. Н. Вайловская с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
Д. б. н. И. Н. Свешникова с.н.с. Ин-та физиологии растений АН СССР.
Д. б. н., проф. Я. А. Бирштейн МГУ.
К. б. н. Р. Б. Хесин зав. кафедрой биохимии Каунасского медицинского ин-та.
К. б. н. Г. М. Беляев с.н.с. Ин-та океанологии АН СССР.
К. б. н. А. А. Махотин с.н.с. Ин-та морфологии животных АН СССР.
К. б. н. Родионов зав. лаб. Ин-та биологической и медицинской химии АМН СССР.
К. б. н. А. Е. Гурвич м.н.с. Ин-та биологической и медицинской химии АМН СССР.
К. б. н. Л. Орлова м.н.с. Ин-та биологической и медицинской химии АМН СССР.
К. б. н. А. Орлов Ин-т леса АН СССР.
К. б. н. Успенская м.н.с. Ин-та биологической и медицинской химии АМН СССР.
К. б. н. Черников м.н.с. Ин-та биологической и медицинской химии АМН СССР.
К. б. н. Н. К. Депарма Ин-т научной информации АН СССР.
Д. с.-х. н., проф. Е. В. Бобко Ин-т научной информации АН СССР.
Д. г. н. А. А. Насимович Ин-т научной информации АН СССР.
Д. б. н. Е. М. Вермель [6] Ин-т научной информации АН СССР.
К. б. н. Н. Л. Делоне Ин-т научной информации АН СССР.
Д. б. н., проф. С. Я. Залкинд Ин-т научной информации АН СССР.
К. б. н. В. Ф. Мирек Ин-т научной информации АН СССР.
Д. м. н., проф. В. В. Парин Ин-т научной информации АН СССР.
К.б.н. Л. И. Липаева Ин-т научной информации АН СССР.
К.б.н. Э. М. Диканская Ин-т научной информации АН СССР.
К.б.н. О. С. Кузина Ин-т научной информации АН СССР.
К.б.н. Н. В. Штернберг Ин-т научной информации АН СССР.
К.б.н. Н. Г. Андреева Ин-т научной информации АН СССР.
К.б.н. Н. С. Лебёдкина Ин-т научной информации АН СССР.
К.б.н. М. Н. Керзина Ин-т научной информации АН СССР.
Д.б.н., проф. И. М. Нейман Ин-т научной информации АН СССР.
К.б.н. Н. М. Воронина Ин-т научной информации АН СССР.
Н. В. Тимофеев-Ресовский зав. лаб. биофизики Института биологии УрФАН СССР
Е. А. Тимофеева-Ресовская м.н.с. лаб. биофизики Института биологии УрФАН СССР
Д.ф.-м.н., проф. МГУ А. А. Ляпунов [7] Математический ин-т им. Стеклова АН СССР.
К.ф.-м.н. С. В. Яблонский Математический ин-т им. Стеклова АН СССР.
Д.б.н., проф. Т. Г. Сарычева зав. лаб. Палеонтологического ин-та АН СССР.
Д.б.н., проф. Б. С. Матвеев [8] проф. МГУ, зав. лаб. Ин-та морфологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР.
Д.б.н., проф. С. В. Емельянов с.н.с. Ин-та морфологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР.
Д.б.н., проф. М. С. Гиляров с.н.с. Ин-та морфологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР.
Д.б.н., проф. В. Г. Гептнер проф. МГУ, зав. отд. Зоологического музея МГУ.
Д. Н. Гофман С.н.с., зав. отд. Зоологического музея МГУ.
К.б.н. А. Н. Желоховцев [9] зав. отд. Зоологического музея МГУ.
К.б.н. Г. А. Викторов с.н.с. Зоологического музея МГУ.
Д.б.н., проф. С. С. Туров директор Зоологического музея МГУ, проф. МГУ, зав. кафедрой зоологии МГПИ им. Потёмкина.
К.б.н. А. М. Судиловская зав. отд. Зоологического музея МГУ.
С.н.с. Д. М. Вяжлинский зам. директора Зоологического музея МГУ.
Д.б.н. К. А. Воробьёв с.н.с. ЯкФАН СССР.
Д.б.н., проф. Е. В. Боруцкий [10] МГУ.
К.б.н. Н. Л. Сокольская [11] с.н.с. МГУ.
Д.б.н., проф. Н. Н. Плавильщиков МГУ.
К.б.н., доцент А. А. Световидова МГУ.
К.б.н., доцент Н. В. Жиганов МГУ.
Д.б.н. В. Я. Шиманский с.н.с. Палеонтологического ин-та АН СССР.
Д.б.н. Б. Б. Родендорф зав. лаб. Палеонтологического ин-та АН СССР.
Чл.-кор. АН СРСР Л. А. Иванов зав. лаб. Ин-та леса АН СССР.
Чл.-кор. АН СРСР А. Г. Володин зав. лаб. Палеонтологического ин-та АН СССР.
Д.б.н., проф. Р. Ф. Геккер зав. лаб. Палеонтологического ин-та АН СССР.
Д.б.н. Т. К. Лепин АН СССР.
К.б.н., доцент Г. Г. Абрикосов МГУ.
К.б.н., доцент В. А. Броцкая [12] МГУ.
Д.б.н. П. Г. Данильченко с.н.с. Палеонтологического ин-та АН СССР.
Д.б.н., проф. Д. В. Обручев зав. лаб. Палеонтологического ин-та АН СССР.
К.б.н., доцент А. Н. Дружинин МГУ.
Д.б.н. В. И. Громова зав. лаб. Палеонтологического ин-та АН СССР.
Д.б.н., проф. А. Г. Воронов зав. кафедрой биогеографии МГУ.
К.б.н. В. П. Острякова-Варшавер н.с. Ин-та морфологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР.
К.б.н. М. Н. Соколова н.с. Ин-та океанологии АН СССР.
К.б.н. Н. Г. Виноградова н.с. Ин-та океанологии АН СССР.
К.б.н. О. Б. Мокиевский с.н.с. Ин-та океанологии АН СССР.
К.б.н. А. И. Савилов н.с. Ин-та океанологии АН СССР.
Действ. член АН Каз. ССР Н. В. Павлов
Действ. член АМН СССР Н. Г. Хлопин зав. лаб. экспериментальной онкологии АМН СССР.
Д.б.н., проф. В. П. Михайлов зав. лаб. цитологии Ин-та экспериментальной медицины АМН СССР.
Чл.-кор. АМН СССР, проф. В. И. Иоффе зав. отд. микробиологии Ин-та экспериментальной медицины АМН СССР.
Чл.-кор. АМН СССР, проф. М. Ф. Глазунов зав. лаб. патоанатомии Ин-та онкологии АМН СССР.
Чл.-кор. АМН СССР, проф. С. И. Щелкунов зав. кафедрой гистологии Московского мед.-сан. ин-та.
Д.б.н., проф. А. Г. Кнорре зав. кафедрой гистологии и эмбриологии Ленинградского государственного педиатр. мед. ин-та.
Действ. чл. АПН РСФСР, проф. Б. Е. Райков с.н.с. Ин-та истории АН СССР.
К.б.н. С. И. Романов с.н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
Действ. чл. АМН СССР С. В. Аничков зав. кафедрой фармакологии Ленинградского медицинского ин-та.
К.б.н. Е. Ю. Черникаева с.н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
Д.б.н., проф. И. Ф. Иванов зав. кафедрой гистологии Московского ветеринарного ин-та.
К.б.н. П. Румянцев с.н.с. Ин-та зоологии АН СССР.
К.б.н. А. Н. Лутков с.н.с. Ботанического ин-та им. Комарова АН СССР.
Д.б.н., проф. Е. М. Хесин ЛГУ.
Д.с.-х.н., проф. А. И. Купцов
К.б.н. А. М. Эмме МСХ СССР.
доцент М. Г. Цубина
Д.б.н., проф. В. Никитин Ин-т океанологии АН СССР.
Д.б.н., проф. Б. Н. Васин
К.с.-х.н., доцент Е. Т. Попова
Д.б.н., проф. Б. В. Кедровский
Д.б.н., проф. Л. Я. Бляхер
Д. с.-х. н., проф. С. В. Зонн зав. лаб. Ин-та леса АН СССР.
Д. б. н., проф. Н. Е. Кабанов зам. дир. Ин-та леса АН СССР.
Д. б. н., проф. Л. П. Бреславец Ин-т биофизики АН СССР.
Акад. И. И. Шмальгаузен Ин-т зоологии АН СССР.
К.б.н. И. Медведева н.с. Ин-та зоологии АН СССР.
Чл.-кор. АН Арм. ССР, д.б.н., проф. Чайлахян Ин-т физиологии растений АН СССР.
Д.б.н., проф. В. В. Попов зав. кафедрой эмбриологии МГУ.
доцент М. Камарницкий МГУ.
Д.м.н., проф. А. И. Карамян зав. лаб. эволюционной физиологии Ин-та экспериментальной медицины АМН СССР.
Д.м.н., проф. Я. Л. Шик зав. кафедрой рентгенодиагностики Ленинградского педиатрического медицинского ин-та.
Чл.-кор. АМН СССР, проф. В. М. Карасик зав. кафедрой фармакологии Ленинградского педиатрического медицинского ин-та.
К.б.н. С. Н. Александров с.н.с. Центр рентгенологического ин-та.
Д.ф.-м.н., проф. М. В. Волькенштейн зав. лаб. Ин-та высокомолекул. соед. АН СССР.
Чл.-кор. АМН СССР, проф. А. Г. Гинецинский с.н.с. лаб. эволюционной физиологии АН СССР.
Д.м.н., проф. В. Берман зав. каф. биологии Ленинградского педиатрического медицинского ин-та.
Д.м.н., проф. Лохов зав. лаб. патологоанатом. лаб. Ленинградского педиатрического медицинского ин-та.
Чл.-кор. АН СССР, проф. Н. Г. Колосов зав. каф. ЛГУ.
Д.м.н. А. С. Ионтов с.н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.м.н. В. Н. Майоров с.н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
Чл.-кор. АМН СССР, проф. Л. А. Васильев зав. каф. физиологии ЛГУ.
Акад. А. Н. Теренин
Чл.-кор. АН СРСР Е. М. Крепс зав. лаб. биохимии Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
Д.б.н., проф. Л. Т. Загорулько зав. лаб. зрительных анализаторов Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.б.н. В. Глезер н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.б.н. Л. Леушина н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.ф.-м.н. В. Гуревич с.н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.м.н. Е. И. Егорова н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.б.н. П. Пропп н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.б.н. Е. А. Лоскутова н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.б.н. Н. А. Вержбицкая н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.б.н. А. А. Смирнов н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
Чл.-кор. АМН СССР, проф. Г. Е. Владимиров зав. каф. биохимии Военно-мед. академии им. Кирова.
К.б.н. Т. М. Иванова с.н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
Д.м.н., проф. Е. Н. Сперанская зав. лаб. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
Д.м.н., проф. Г. В. Гершуни н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.б.н. А. М. Скоробогатова н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.б.н. В. А. Трошихин с.н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.б.н. Н. А. Адамович с.н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
К.б.н. М. И. Митюшов с.н.с. Ин-та физиологии им. И. П. Павлова АН СССР.
Д.б.н. С. Е. Клейнберг Ин-т морфологии животных АН СССР.
Д.б.н. Т. А. Детлаф Ин-т морфологии животных АН СССР.
Д.б.н. М. А. Пешков Ин-т морфологии животных АН СССР.
Д.б.н. А. С. Гинзбург Ин-т морфологии животных АН СССР.
Д. б. н. О. Г. Строева Ин-т морфологии животных АН СССР.
К.б.н., доцент П. А. Смирнов МГУ.
К.б.н., доцент М. Н. Прозина МГУ.
Д.б.н. Л. В. Крушинский МГУ.
Д.б.н., проф. Я. Я. Рогинский МГУ.
Д.б.н., проф. Я. М. Кабак МГУ.
К.б.н. Д. Флесс МГУ.
Д.б.н., проф. К. И. Мейер зав. кафедрой МГУ.
К.б.н., доцент С. Трубецкова МГУ.
Д.б.н., проф. Г. П. Дементьев МГУ.
Д.б.н., проф. А. А. Парамонов АН СССР.
К.б.н. С. Я. Краевой Ин-т леса АН СССР.
Президент АМН СССР А. Н. Бакулев
Действ. чл. АМН СССР, проф. П. А. Анохин
Е. Несмеянова-Завадовская

7.2. Представители смежных наук

Акад. И. М. Виноградов дир. Математического ин-та им. Стеклова АН СССР.
Чл.-кор. АН СРСР А. Н. Тихонов зам. дир. отдела прикладной математики Математического ин-та им. Стеклова АН СССР.
Акад. М. В. Келдыш дир. отд. Математического ин-та им. Стеклова АН СССР, член Президиума АН СССР.
Акад. С. А. Христианович академик-секретарь Отделения техн. наук АН СССР, член Президиума АН СССР.
Д. ф.-м. н., проф. І. Р. Шафаревич МГУ, зам. головного редактора "Известия АН СРСР, Серія математична".
Д. ф.-м. н., проф. С. М. Нікольський заст. дир. Математичного ін-ту ім. Стеклова АН СРСР.
Д. ф.-м. н., проф. К. К. Марджанішвілі дир. відділу Математичного ін-ту ім. Стеклова АН СРСР, заст. глав. ред. журналу АН СРСР "Математичний збірник".
Д. ф.-м. н., проф. К. І. Бабенко зав. отд. Математичного ін-ту ім. Стеклова АН СРСР.
К. ф.-м. н., доцент А. М. Молчанов МГУ
Акад. С. Л. Соболєв
Акад. М. А. Лаврентьєв акад.-секретар Відділ. фіз.-мат. наук АН СРСР, чл. Президії АН СРСР.
Чл.-кор. АН СРСР Н. І. Векуа заст. директора Математичного ін-ту ім. Стеклова АН СРСР.
Чл.-кор. АН СРСР, проф. С. Н. Мергелян МГУ
Д. ф.-м. н., проф. А. В. Біцадзе
Акад. С. А. Лебедєв дир. Ін-ту точної механіки та обчислювальної техніки АН СРСР.
Д. ф.-м. н., проф. А. А. Ляпунов [13] МГУ
Д. ф.-м. н., проф. В. В. Немицкій МГУ
Д. ф.-м. н., проф. А. І. Маркушевич Віце-президент АПН СРСР.
Акад. П. С. Александров Президент Московського математичного товариства, проф. МГУ.

Примітки

 1. Текст листа (зі скороченнями з цензурних міркувань) вперше відкрито опублікований в газеті "Правда" 13 січня 1989 року.
 2. 1 2 Захаров І. К., Галасливий В. К. До 50-річчя "Листи трьохсот" - www.ihst.ru/projects/sohist/papers/internet/12_33.pdf / / Вісник ВОГіС. - 2005. - Т. 9. - № 1. - С. 12.
 3. Подіям кінця 1940-х - початку 1950-х років в біологічній науці СРСР присвячений роман Володимира Дудінцева " Білі одягу "(написаний у 1960-х роках, виданий в 1987 році, Державна премія СРСР 1988 року), за яким згодом був знятий фільм.
 4. До 50-річчя "Листи трьохсот" - www.ihst.ru/projects/sohist/papers/internet/12_33.pdf / / Публ. Жімулева І. Ф. і Дубініної Л. Г. - Вісник ВОГіС. - 2005. - Т. 9. - № 1. - С. 12-33.
 5. http://www.bionet.nsc.ru/vogis/pict_pdf/2005/t9_1/12_33.pdf - www.bionet.nsc.ru/vogis/pict_pdf/2005/t9_1/12_33.pdf
 6. В оригінальній публікації помилка при прочитанні "В. М. Вермеля"
 7. Підписав і лист представників суміжних наук
 8. В оригінальній публікації помилка при прочитанні "В. С. Матвєєв"
 9. В оригінальній публікації помилка при прочитанні "Желоковцев"
 10. В оригінальній публікації помилка при прочитанні "Воруцкій"
 11. В оригінальній публікації помилка при прочитанні підпису "М. Л. Сокольська"
 12. В оригінальній публікації помилка при прочитанні підпису "Бродська"
 13. Підписав і лист біологів

Література