Люксембургіанство

Люксембургіанство, люксембургізм - революційно- марксистське протягом в соціал-демократичному, а потім, комуністичному русі, що протистоїть з одного боку пробуржуазной політиці ревізіоністської соціал-демократії, а з іншого, тоталітарно - авторітарістскім напрямками в комунізмі. Його засновником була німецька радикальна соціал-демократка Роза Люксембург.

Роза Люксембург

Люксембургісти заперечують авторитаризм і "диктатуру партії", вони вважають, що комуністична партія може прийти до влади тільки в результаті виборів до Рад. "Партія не над, а в Радах" - один з принципів люксембургіанства. На думку люксембургістов соціалізм невіддільний від соціалістичної демократії як політичної системи соціалістичної держави. Люксембургісти є послідовними захисниками громадянських прав і демократичних свобод. Політична свобода, на їхню думку, повинна забезпечуватися краще, а не гірше, ніж в буржуазних державах. Політична свобода і соціалізм для них є речі нероздільні.

Люксембургізм знайшов свій подальший розвиток в комунізмі робочих рад.