Межа плинності

Межа текучості - механічне напруга σ т, що відповідає нижньому положенню верхнього відхилення по площі невідомої епюри площадки текучості на діаграмі деформування матеріалу. У разі, якщо такий майданчик відсутній, що характерно, наприклад, для крихких тіл, замість σ т використовується умовна границя плинності σ 0,2 (читається: сигма нуль-два), який відповідає напрузі, при якому залишкова ( пластична деформація) складають 0,2% від довжини зразка, що випробовується. [1]

Часто для даної механічної характеристики дають формулювання "напруга, при якому починає розвиватися пластична деформація" [2], не роблячи різниці з межею пружності. У реальності значення межі текучості вище, ніж межа пружності приблизно на 5%. [3]