Мережевий нейтралітет

Мережевий нейтралітет сімвол.png

Мережевий нейтралітет ( англ. Network neutrality , NN) - принцип за яким провайдери телекомунікаційних послуг не віддають переваги одному цільовому призначенню перед іншим, або одним класам додатків (наприклад World Wide Web) перед іншими (наприклад, онлайн-ігри або IP-телефонія). Хоча сам цей термін новий, його фундаментальна ідея бере початок в епоху винаходу телеграфу в середині XIX століття. Телеграми доставлялися 'однаково', на рівних умовах, без спроб розрізняти їх зміст і регулювати їх приналежність до того чи іншого технічного способу доставки. Така мережа "від початку до кінця нейтральна".

Існує точка зору, що Інтернет НЕ нейтральний серед інших додатків, бо реалізація політики best effort дає переваги FTP та іншим видам малочутливі до часу трафіку в порівнянні з комунікаціями в реальному часі.

Великі постачальники інтернет-контенту в США стверджують, що мережевий нейтралітет також стосується питання привілеїв або навпаки, негативного ставлення з боку провайдерів телекомунікаційних послуг до певних веб-сайтів (наприклад google) або певних брендів IP-телефонії.

Захисники мережевого нейтралітету стверджують, що великі телекомунікаційні компанії намагаються незаконно отримати прибуток від своїх інвестицій:

Найбільші національні телефонні і кабельні компанії <...> хочуть бути інтернет-придверними, які самі вирішують, які веб-сайти працюють швидко чи повільно, а які не будуть завантажуватися зовсім.

Вони хочуть обкласти податками контент-провайдерів, щоб гарантувати швидку доставку своїх даних споживачеві. І сповільнюючи або блокуючи сервіси, пропоновані їх конкурентами, вони просувають уперед власні пошукові машини, послуги інтернет-телефонії та потокового відео. <...>

Замість рівних умов для всіх він резервують спеціальні лінії для свого контенту і послуг. <...>

Оригінальний текст (Англ.)

The nation's largest telephone and cable companies <...> want to be Internet gatekeepers, deciding which Web sites go fast or slow and which won't load at all.

They want to tax content providers to guarantee speedy delivery of their data. And they want to discriminate in favor of their own search engines, Internet phone services and streaming video - while slowing down or blocking services offered by their competitors. <...>

Instead of a level playing field, they want to reserve express lanes for their own content and services. <...>

- Save the Internet [1]

Опоненти мережевого нейтралітету стверджують, що він не є необхідним і контрпродуктивний:

Всеосяжне і тверде законодавство про мережевий нейтралітет може призвести: до проблем суспільної та національної безпеки; до ускладнень в забезпеченні захисту від вторгнення в особисте життя громадян США; до порушень якості і відповідних реакцій мережі Інтернет; до обмеження вибору споживачів; до виникнення перешкод перед кожним американцем у вкладенні коштів в широкосмугові мережі.
Оригінальний текст (Англ.)

Sweeping and rigid net neutrality legislation could: hinder public safety and homeland security; complicate protecting Americans privacy; erode the quality and responsiveness of the Internet; limit consumers 'competitive choices; and discourage investment in broadband deployment to all Americans.

- Netcompetition [2]

Ініціативи мережевого нейтралітету підтримуються великими постачальниками інтернет-контенту (наприклад, Google, Yahoo, і eBay), групами захисту прав споживачів, таких як Consumers Union, торговими асоціаціями в сфері високих технологій, такими як American Electronics Association ліберальними політичними блогами, і деякими елементами руху правих консерваторів з релігійним ухилом. Опозиція до мережевого нейтралітету виходить переважно від великих телекомунікаційних компаній, виробників мережевого устаткування, і організацій захисту вільного ринку, таких як Інститут Като.