Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

МитаМито - обов'язковий платіж у федеральний бюджет, що стягується митними органами у зв'язку з переміщенням товарів через митний кордон Митного союзу і в інших випадках, визначених відповідно до міжнародних договорів держав - членів Митного союзу і (або) законодавством Російської Федерації Митний кордон [1] [2] [3]. Функція справляння митних зборів в Російської Федерації покладено на державний орган, уповноважений в області митної справи - Федеральну митну службу. Ставки митних зборів визначаються відповідно до Угоди між Урядом РФ, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Казахстан від 25.01.2008 "Про єдиний митно-тарифному регулюванні" Російської Федерації і залежать від виду товару (за класифікацією ЕТН ЗЕД), країни походження, а також умов, що визначають застосування спеціальних видів мит [4]. З 1 липня 2010 вступив в силу новий закон "Про Митний тариф" митного союзу трьох держав: Росії, Білорусії та Казахстану.


Класифікація митних зборів

В залежності від напрямку оподатковуваних товарів виділяють:

 • Імпортні (ввізні) мита - найбільш поширений як у світовій практиці, так і в Росії вид мита;
 • Експортні (вивізні) мита - зустрічається значно рідше імпортних, в Росії застосовується щодо сировинних товарів (наприклад, нафти), СОТ закликає до повного скасування таких мит;
 • Транзитні мита - в даний час в РФ встановлені нульові транзитні мита, в світі також майже не використовуються.

В Росії діє диференційований митний тариф, при якому ставки ввізних мит залежать від країни походження товару. При цьому вони діляться на:

 • Базові ставки, які застосовуються до товарів, що походять з країн, торгово-політичні відносини яких з Росією передбачають режим найбільшого сприяння (майже всі країни, що підтримують зовнішню торгівлю з Росією) і становлять 100% від зазначених у Митному тарифі;
 • Максимальні ставки, які застосовуються до держав, торгово-політичні відносини з якими не передбачають режиму найбільшого сприяння (становлять 200% від зазначених у Митному тарифі);
 • Преференційні ставки застосовуються по відношенню до товарів, що походять з країн, віднесених до категорії розвиваються. В даний час вони складають 75% від базових.

Що стосується товарів, країна походження яких не встановлена, застосовуються ставки ввізних мит, що застосовуються до товарів, що походять з країн, торгово-політичні відносини з якими передбачають режим найбільшого сприяння, за винятком випадків, коли митним органом виявлено ознаки того, що країною походження товарів є країна, торгово-політичні відносини з якою не передбачають режим найбільшого сприяння, або надається забезпечення сплати митних зборів за вказаними ставками.

В залежності від способу обчислення ставок мита поділяють на [4] :

 • Адвалорні (від лат. ad valorem - від вартості) - визначаються у відсотках від митної вартості товарів. Застосовуються зазвичай до сировинних і продовольчих товарах, наприклад, 5% від митної вартості. Митна вартість заявляється декларантом, а подані ним відомості повинні грунтуватися на достовірній, кількісно обумовленою інформації.
 • Специфічні - встановлюються у вигляді конкретної грошової суми за одиницю (ваги, обсягу, штуки тощо) товару. Застосовуються, як правило, до готових виробів, в Росії встановлюються в євро, наприклад, 0,3 євро за кілограм;
 • Комбіновані - при обчисленні використовуються обидва вищезазначених види ставок, при цьому найчастіше сплаті підлягає більша з обчислених сум. Наприклад, 10% від митної вартості, але не менше 0,5 євро за кілограм.

Особливі види мита:

 • Спеціальні - можуть використовуватися в якості захисного заходу від ввезення в Росію товарів у кількості та на умовах, що завдають, або загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або конкуруючих товарів; як відповідь на дискримінаційні дії інших країн і спілок, які ущемляють інтереси Росії; як спосіб припинення недобросовісної конкуренції;
 • Антидемпінгові - призначаються для захисту внутрішнього ринку від імпорту товарів по демпінговими цінами, що передбачає більш високу вартість їх на ринку країни-експортера, ніж країни-імпортера;
 • Компенсаційні - вводяться на імпортовані товари, на які в країні їх виробництва з метою розвитку експорту або заміщення імпорту використовуються державні субсидії, що призводить до штучного зниження затрат на виробництво, а отже і вартості таких товарів;
 • Сезонні - можуть встановлюватися для товарів, обсяги виробництва та реалізації яких різко коливаються протягом року ( сільськогосподарська продукція).

Примітки

 1. Митний кодекс Митного Союзу
 2. Райзберг Б. А., Лозовський Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Сучасний економічний словник. 5-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 495 с.
 3. Фінансовий словник - dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/18590
 4. 1 2 Стровский Л. Є., Казанцев С. К., Паршина Е. А. та ін Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / / Зовнішньоекономічна діяльність підприємства / За ред. проф. Л. Є. Стровский. - 3-е изд. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - С. 524-579. - 847 с. - ISBN 5-238-00291-2
Податки у світі
Прямі податки Податок на майно | Податок на прибуток | Податок на видобуток корисних копалин | Транспортний податок | Земельний податок | Водний податок | Податок на біологічні ресурси | Податок на гральний бізнес | Податок на бездітність
Непрямі податки Податок на додану вартість | Податок з продажів | Акцизи | Екологічний податок
Історичні податки Єдиний соціальний податок | Квартирний податок | Звірина подати | Податок на димові труби | Податок на громадські туалети
Дань Двоеданство | Урок | Ясак | Забожничья | Подати | Тягло | Продрозверстка
Збір Державне мито | Митні збори | Замитий | Залізне | Індукта | Щитові гроші | Гербовий збір | Гарнцевий збір
Контрибуція Данські гроші | Репарації | Реституція
Інше Оподаткування | Податок | Пеня
Не є податками Страхова премія | Оброк | Чинш | Відкуп

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru