Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Міжнародна організація праці


Flag of ILO.svg

План:


Введення

Міжнародна організація праці (МОП, англ. International Labour Organization, ILO ) - Спеціалізована установа ООН, міжнародна організація, що займається питаннями регулювання трудових відносин. На 2009 рік учасниками МОП є 183 держави. З 1920 штаб-квартира Організації - Міжнародне бюро праці, перебуває в Женеві. В Москві знаходиться офіс Субрегіонального бюро для країн Східної Європи і Центральної Азії.


1. Історія створення, розвитку і завдання МОП

Міжнародна організація праці була створена в 1919 на підставі Версальського мирного договору в якості структурного підрозділу Ліги Націй. Вона була заснована з ініціативи та за активної участі західної соціал-демократії. Статут МОП був розроблений Комісією з праці мирної конференції і став частиною XIII Версальського договору [1].

Перший генеральний директор і один із основних ініціаторів створення - французький політичний діяч Альбер Тома. В даний час генеральним директором є Хуан Сомавіа. В 1934 році членами МОП стали США І СРСР. В 1940 році у зв'язку зі Другої світової війною штаб-квартира МОП тимчасово переноситься в Монреаль, Канада. Завдяки цьому була збережена безперервність діяльності Організації. В 1940 році СРСР припинив своє членство в МОП, відновив у 1954. З цього часу членами МОП стали Білорусія і Україна [1].

В 1944 Міжнародна конференція праці в Філадельфія визначила завдання МОП в післявоєнний час. На ній була прийнята Філадельфійська декларація, визначала ці завдання. Декларація стала додатком і складовою частиною Статуту МОП. Уряд СРСР не прийняв запрошення МОП на участь у конференції. В 1945 році МОП повернулася до Женеви [2].

Цілі і завдання МОП проголошені в її Статуті. Діяльність МОП будується на основі тристороннього представництва працівників, роботодавців та урядів - трипартизму.

МОП - одна з найстаріших і найбільш представницьких міжнародних організацій. Створена при Лізі Націй, вона пережила останню і з 1946 стала першою спеціалізованою установою ООН. Якщо в момент її створення у ній брало участь 42 держави, то в 2000 їх було 174 [1].


2. Причини утворення МОП

Політична причина

Першим приводом для створення МОП послужили революції в Росії та ряді інших Європейських країн. З метою вирішення виникаючих у суспільстві протиріч вибуховим, насильницьким, революційним шляхом організатори МОП вирішили створити міжнародну організацію, покликану всесвітньо сприяти соціальному прогресу, встановленню та підтриманню соціального миру між різними верствами суспільства, сприяти вирішенню виникаючих соціальних проблем еволюційним мирним шляхом [1].

Соціальна причина

Важкими і неприйнятними були умови праці і життя трудящих. Вони піддавалися жорстокій експлуатації, їх соціальний захист практично була відсутня. Соціальний розвиток значно відставало від економічного, що гальмувало розвиток суспільства [1].

Економічна причина

Прагнення окремих країн до поліпшення становища трудящих викликало збільшення витрат, зростання собівартості продукції, що ускладнювало конкурентну боротьбу і вимагало вирішення соціальних проблем в більшості країн [1]. У Преамбулі зазначається, що "неподання будь-якою країною трудящим людських умов праці є перешкодою для інших народів, які бажають поліпшити становище трудящих у своїх країнах" [3].


3. Структура МОП та її основоположні документи

Відмінна риса МОП - трипартизм, її тристороння структура, в рамках якої здійснюються переговори між урядами, організаціями трудящих і підприємців. Делегати цих трьох груп представлені й радяться на рівних підставах на всіх рівнях Організації [1].

Вищим органом МОП є Міжнародна конференція праці, на якій приймаються всі акти МОП. Делегатами Міжнародної конференції є по два представника від уряду і по одному, відповідно, від найбільш представницьких організацій працівників і роботодавців кожної держави-учасника. Адміністративна рада МОП, також організований на тристоронній основі, є виконавчим органом МОП. Міжнародне бюро праці виконує функції секретаріату МОП. МОП приймає Конвенції та Рекомендації, присвячені питанням праці. Крім конвенцій і рекомендацій було прийнято три декларації: Філадельфійська декларація МОП 1944 року про цілі і завдання МОП (включена зараз до Статуту МОП), Декларація МОП 1977 року про багатонаціональних підприємствах і соціальній політиці, а також Декларація МОП 1998 року про основоположних правах і принципах в сфері праці. Конвенції підлягають ратифікації країнами-учасницями і є міжнародними договорами, обов'язковими для виконання в разі ратифікації. Рекомендації не є юридично обов'язковими актами. Навіть у тому випадку, якщо держава не ратифікувала ту чи іншу конвенцію, воно несе зобов'язання в силу факту членства в МОП і приєднання до його статуту за чотирма основоположним принципам у сфері праці, закріпленим у Декларації МОП 1998 року. Це принципи свободи об'єднання і права на ведення колективних переговорів; заборони дискримінації у трудових відносинах; викорінення примусової праці; і заборони дитячої праці. Зазначеним чотирьом принципам присвячені також вісім Конвенцій МОП (відповідно - Конвенції № 87 і 98, 100 і 111, 29 і 105; 138 і 182), що називаються фундаментальними. Зазначені Конвенції ратифіковані переважною більшістю держав світу і за їх виконанням МОП спостерігає особливо уважно.

Тексти Конвенцій і Рекомендацій МОП на російською, англійською, французькою, іспанською, китайському, німецькою, португальською, арабською мовами зібрані в базі даних міжнародних трудових стандартів МОП.

МОП не може примушувати до виконання навіть ратифікованих Конвенцій. Тим не менш, існують механізми контролю МОП за виконанням Конвенцій і Рекомендацій, основна суть яких полягає в дослідженні обставин передбачуваних порушень трудових прав і надання їм міжнародного розголосу в разі тривалого ігнорування зауважень МОП державою-учасником. Цей контроль здійснюється Комітетом експертів МОП щодо застосування Конвенцій і Рекомендацій, Комітетом Адміністративної Ради зі свободи об'єднання та Комітетом Конференції щодо використання Конвенцій і Рекомендацій.

У виняткових випадках, відповідно до статті 33 Статуту МОП, Міжнародна конференція праці може закликати своїх членів до здійснення впливу на державу, особливо злісно порушує міжнародні трудові стандарти. На практиці це було зроблено тільки один раз - в 2001 щодо М'янми, протягом десятиліть піддавалася крітітке за використання примусової праці і відмовляється співпрацювати з цього питання з МОП. В результаті, ряд держав застосували щодо М'янми економічні санкції і вона була змушена зробити ряд кроків назустріч МОП.


3.1. Статут МОП

3.2. Філадельфійська декларація МОП

В 1944 на сесії у Філадельфії (США) Міжнародна конференція праці прийняла Філадельфійську декларацію, в якій уточнюються цілі і завдання Організації.


3.3. Регламент Міжнародної конференції праці


3.4. Міжнародна конференція праці МКТ

Конференція є всесвітнім форумом для обговорення загальних трудових і со ціальних проблем та міжнародних трудо вих норм, вона визначає загальну політику Організації. Кожні два роки Конференція приймає дворічну програму роботи і бюджет МОП, який складається з внесків держав-членів.

3.5. Адміністративна рада

Адміністративна рада є виконавчим органом МОП. Він керує роботою Організації в період між сесіями Генеральної конференції та визначає порядок виконання її рішень. Щорічно проводяться три сесії Адміністративної Ради - у березні, червні та листопаді.

До складу Адміністративної ради входять 56 членів (28 представників від урядів, 14 від роботодавців та 14 від трудящих) і 66 їх заступників (28 представляють уряди, 19 роботодавців та 19 працівників). Десять місць членів Адміністративної ради, що представляють уряду, зарезервовані на постійній основі за представниками урядів провідних країн світу - Бразилії, Великобританії, Німеччини, Індії, Італії, Китаю, Російської Федерації, США, Франції та Японії. Решта членів Ради, що представляють уряди інших держав, переобираються Конференцією на ротаційній основі кожні три роки.


3.6. Міжнародне бюро праці МБТ

Міжнародне бюро праці в Женеві є постійним секретаріатом МОП, оперативним штабом, дослідницьким і видавничим центром. Бюро займається підготовкою документів і доповідей, які використовуються в ході конференцій і засідань Організації (наприклад, Генеральний доповідь Комітету експертів щодо використання стандартів, доповіді Адміністративної Ради і її комітетів і т.д.). Бюро також здійснює керівництво програмами технічного співробітництва, які забезпечують нормотворчу діяльність МОП. Бюро має в своєму складі департамент, який відповідає за всі питання, що стосуються міжнародних стандартів праці, а також департаменти, що відповідають за діяльність наймачів і працівників. Питання адміністрації і управління децентралізовані і передані на регіональний і субрегіональний рівень і в представництва в окремих країнах. Бюро, кероване генеральним директором, який обирається на п'ятирічний термін з правом переобрання, наймає близько 2500 співробітників та експертів, що працюють в штаб-квартирі в Женеві і в більш ніж 40 представництвах по світу. Регулярно проводяться регіональні зустрічі держав-членів МОП для обговорення питань, що становлять особливий інтерес для даного регіону. Адміністративній раді і Міжнародному бюро допомагають в їх діяльності тристоронні комітети, що охоплюють головні галузі промисловості, а також комітети експертів з таких питань, як професійна підготовка, розвиток управління, охорона праці, трудові відносини, професійна підготовка, а також особливі проблеми деяких категорій трудящих ( молодь, інваліди).


4. Методи роботи і основні сфери діяльності

Головні цілі МОП - сприяння соціально-економічному прогресу, підвищенню добробуту й поліпшенню умов праці людей, захист прав людини.

Виходячи з цих цілей основними завданнями МОП є

 • розробка узгодженої політики та програм, спрямованих на вирішення соціально-трудових проблем
 • розробка та прийняття міжнародних трудових норм у вигляді конвенцій і рекомендацій та контроль за їх виконанням
 • допомога країнам-учасницям у вирішенні проблем зайнятості, скорочення безробіття та регулювання міграції
 • захист прав людини (права на працю, на об'єднання, колективні переговори, захист від примусової праці, дискримінації і т. п.)
 • боротьба з бідністю, за поліпшення життєвого рівня трудящих, розвиток соціального забезпечення
 • сприяння професійній підготовці та перепідготовці працюючих і безробітних
 • розробка і здійснення програм у галузі поліпшення умов праці та виробничого середовища, техніки безпеки і гігієни праці, охорони і відновлення навколишнього середовища
 • сприяння організаціям трудящих і підприємців в їхній роботі спільно з урядами щодо регулювання соціально-трудових відносин
 • розробка і здійснення заходів щодо захисту найбільш вразливих груп трудящих (жінок, молоді, літніх людей, трудящих-мігрантів).

У своїй роботі МОП використовує різні методи. З них можна виділити чотири основних: 1. розвиток соціального партнерства урядів, організацій працівників і роботодавців (трипартизм) 2. розробка та прийняття міжнародних трудових норм: конвенцій і рекомендацій та контроль за їх використанням (нормотворча діяльність) 3. надання країнам допомоги у вирішенні соціально-трудових проблем. У МОП це називається технічною співпрацею 4. проведення досліджень та здійснення публікацій з соціально-трудових проблем. Трипартизм - основний метод роботи МОП, її відмінна риса від всіх міжнародних організацій. Вирішення всіх соціально-трудових проблем може бути успішним тільки в результаті узгоджених дій урядів, трудящих і підприємців.


5. Держави - члени МОП

Австралія Австрія Азербайджан Албанія Алжир Ангола Антигуа і Барбуда Аргентина Вірменія Афганістан Багамські Острови Бангладеш Барбадос Бахрейн Білорусь Беліз Бельгія Бенін Болгарія Болівія Боснія і Герцеговина Ботсвана Бразилія Буркіна-Фасо Бурунді Колишня Югославська Республіка Македонія Угорщина Венесуела В'єтнам Габон Гаїті Гайана Гамбія Гана Гватемала Гвінея Гвінея-Бісау Німеччина Гондурас Гренада Греція Грузія Данія Джибуті Домініка Домініканська Республіка Єгипет Заїр Замбія Зімбабве Ізраїль Індія Індонезія Йорданія Ірак Ісламська Республіка Іран Ірландія Ісландія Іспанія Італія Ємен Кабо-Верде Казахстан Камбоджа Камерун Канада Катар Кенія Кіпр Кірібаті Китай Колумбія Коморські Острови Конго Корея, Республіка Коста-Ріка Кот-д'Івуар Куба Кувейт Киргизстан Лаоська Народно-демократична Республіка Латвія Лесото Ліберія Ліван Лівійська Арабська Джамагирія Литва Люксембург Маврикій Мавританія Мадагаскар Малаві Малайзія Малі Мальта Марокко Мексика Мозамбік Молдова, Республіка Монголія М'янма Намібія Непал Нігер Нігерія Нідерланди Нікарагуа Нова Зеландія Норвегія Об'єднані Арабські Емірати Оман Пакистан Панама Папуа-Нова Гвінея Парагвай Перу Польща Португалія Російська Федерація Руанда Румунія Сальвадор Сан-Марино Сан-Томе і Прінсіпі Саудівська Аравія Свазіленд Сейшельські Острови Сенегал Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Крістофер і Невіс Сент-Люсія Сінгапур Сирійська Арабська Республіка Словаччина Словенія Сполучене Королівство Сполучені Штати Америки Соломонові Острови Сомалі Судан Сурінам Сьєрра- Леоне Таджикистан Таїланд Танзанія, Об'єднана Республіка Того Тринідад і Тобаго Туніс Туркменістан Туреччина Уганда Узбекистан Україна Уругвай Фіджі Філіппіни Фінляндія Франція Хорватія Центрально-африканська Республіка Чад Чеська Республіка Чилі Швейцарія Швеція Шрі-Ланка Еквадор Екваторіальна Гвінея Еритрея Естонія Ефіопія Югославія Південно-Африканська Республіка Ямайка Японія


6. Співпраця Росії та МОП

Членство в МОП - однієї з найстаріших і провідних міжнародних організацій - дозволяє Росії вивчати і застосовувати міжнародну практику врегулювання соціально-трудових спорів, розвивати соціальне партнерство (уряд - профспілки - підприємці), використовувати рекомендації МОП для вдосконалення та регулювання ринку праці. Участь у діяльності МОП допомагає розробляти засновані на світовому досвіді норми трудового законодавства, сприяє розвитку підприємництва, в тому числі малих підприємств, вирішенню проблем зайнятості.

Взаємодія Російської Федерації з МОП здійснюється відповідно до регулярно підписуємо програму співпраці, визначальними його основні напрямки.

МОП надає Росії консультативну допомогу в проведенні експертної оцінки соціально-трудового законодавства, впровадження в практику концепції соціального партнерства, модульної системи підготовки робітничих кадрів на виробництві, вдосконалення служби зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, розробці нового класифікатора професій, розвитку статистики у сфері праці.

Важливим кроком на шляху до зближення нашого законодавства до міжнародних правових норм стало підписання 8 лютого 2003 Президентом Російської Федерації Федерального закону "Про ратифікацію Конвенції про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці (Конвенція № 182)". З прийняттям цього закону Росія стала учасницею всіх восьми основоположних конвенцій МОП, що регулюють сферу соціально-трудових відносин.

З 1959 р. в Москві діє відділення МОП. На початку 90-х рр.. воно було перетворено в регіональне бюро по країнах СНД. У вересні 1997 р. між Урядом Російської Федерації та Організацією було підписано Угоду про Бюро МОП в Москві, що передбачає формування на його основі багатопрофільної групи експертів для надання сприяння у вирішенні соціально-трудових проблем. Діяльність Бюро поширюється на 9 країн СНД (за винятком України і Молдови).

Додання Бюро МОП в Москві регіональних функцій має для Росії істотне практичне значення, оскільки цей статус дозволяє йому більш широко і з більшим ступенем самостійності займатися організацією конкретних проектів технічного сприяння російським регіонам, більш ефективно координувати діяльність МОП в Росії і країнах СНД.

Росія активно бере участь у роботі Всесвітньої комісії з соціального виміру глобалізації, створеної за ініціативою МОП в 2002 р. (член Комісії від Росії - В. І. Матвієнко). У вересні 2004 р. в Санкт-Петербурзі відбулося засідання Національного круглого столу, в якому брали участь представники ділових кіл, організацій охорони праці, державних структур, законодавчих органів влади та громадських організацій. Даний форум був приурочений до опублікування доповіді Всесвітньої комісії "Справедлива глобалізація: створення сприятливих можливостей для всіх".

МЗС Росії, відповідаючи за зовнішньополітичні аспекти взаємодії нашої країни з МОП, координує роботу російських відомств і громадських організацій на цьому напрямі. Представники МЗС, Міністерства охорони здоров'я, Координаційної ради об'єднань роботодавців Росії і Федерації незалежних профспілок Росії беруть участь у роботі керівних органів МОП, у конференціях з актуальних питань трудової та соціально-економічної політики, що проводяться в Росії Московським Бюро МОП.

Підтримуються регулярні контакти з керівництвом МОП. У 2002 р. Генеральний директор Міжнародного бюро праці (МБТ) Х. Сомавіа відвідав Москву з офіційним візитом, в ході якого, зокрема, зустрічався з Міністром закордонних справ Росії І. С. Івановим. Особливе значення мала зустріч Х. Сомавіа з заступником Міністра охорони здоров'я і соціального розвитку А. Ю. Левицької в Женеві під час 95-ї сесії МКТ (червень 2006 р.). У ході цієї зустрічі було підписано Програму співробітництва між Російською Федерацією та МОП на 2006-2009 рр.., Яка включила в себе такі напрямки, як вдосконалення законодавства, розвиток соціального діалогу, вирішення питань нелегальної міграції та ін У рамках даної програми в травні 2007 р . відбувся візит до Женеви Комітету Державної Думи з праці та соціальної політики на чолі з Головою Комітету А. К. Ісаєвим.

Організація посприяла при підготовці зустрічі міністрів праці "вісімки" в Москві в жовтні 2006 р. Був, зокрема, підготовлено інформаційний документ МБТ "Економічний ріст і гідну працю: посилення взаємозв'язку".

Росія зацікавлена ​​у використанні досвіду законодавчого та дослідницького потенціалу МОП з метою сприяння здійсненню російських економічних реформ. У той же час за доцільне повністю відмовитися від технічної допомоги МОП і підключитися до участі у позабюджетному фінансуванні представляють для нас інтерес проектів, насамперед на просторі СНД.

Росія уважно стежить за роботою контрольних органів МОП та співпрацює з ними. У травні-червні 2005 р. у зв'язку з поданими скаргами російських профспілок на засіданнях Комітету МКТ по ​​застосуванню конвенцій і рекомендацій та Комітету Адмсовета зі свободи об'єднання відбувся розгляд ситуації з виконанням Росією конвенцій МОП № 87 і 98 (про свободу об'єднань і право на ведення колективних переговорів). Контрольні органи МОП прийшли до висновку про наявність деяких проблем із практикою застосування трудового законодавства в Росії і висловили ряд рекомендацій.

В даний час, незважаючи на сприятливу, в цілому, ситуацію, зберігається ряд конвенцій, про виконання яких Росії слід своєчасно надавати звіти з метою уникнення винесення обговорення цих питань на більш високий рівень. До таких конвенцій належать наступні:

Вищезазначені № 87 і № 98 (серед рекомендацій МОП - необхідність зняття заборони на страйки працівників поштового та залізничної служб, надання більш повної інформації щодо заходів, прийнятих по відношенню осіб, винних в дискримінації профспілок);

Конвенція № 95 "Про охорону заробітної плати" (потрібна реалізація постійного контролю і посилення кримінального та адміністративного покарання за порушення у цій галузі);

Конвенція № 100 "Про рівну винагороду" (МОП цікавить статистика за рівнем заробітної плати чоловіків і жінок у приватному і державному секторах економіки);

Конвенція № 111 "Про дискримінацію в галузі праці та зайнятості" (рекомендовано переглянути список про заборону жіночої праці в 38 промислових секторах);

Конвенція № 122 "Про політику в галузі зайнятості" (МОП запросив додаткову статистику за рівнем зайнятості, а також щодо заходів уряду для забезпечення повної зайнятості);

Конвенція № 138 "Про мінімальний вік" (рекомендація по додатковому захисті неповнолітніх, які працюють без оформлення трудового договору);

Конвенція № 182 "Про викорінення найгірших форм дитячої праці" (необхідність вживання термінових заходів для припинення торгівлі дітьми та покарання винних).

Крім того, в ході 300-ї сесії Адмсовета МОП (листопад 2007 р.) була прийнята скарга Федерації профспілок працівників морського транспорту про недотримання конвенції № 179 про найм та працевлаштування моряків.

Надаючи великого значення контрольним функціям МОП, Росія в той же час виходить з того, що розгляд подібних питань слід вести максимально об'єктивно, не політизуючи дискусію, в суворій відповідності з мандатом Організації і встановленими процедурами.


7. Генеральні директори МОП

Період Генеральний директор МОП Примітка
1919 - 1932 Альбер Тома Франція
1932 - 1938 Гарольд Батлер Британія
1939 - 1941 Джон Уайнант США
1941 - 1948 Едвард Філен Ірландія
1948 - 1970 Девід Морс США
1970 - 1973 Уілфред Дженкс Британія
1973 - 1989 Франсіс Бланшар Франція
1989 - 1999 Мішель Хансеном Бельгія
Березень 1999 - теперішній час Хуан Сомавія Чилі

8. Події

 • 1818. На Конгресі Священного Союзу в Ахені, Німеччина, англійський промисловець Роберт Оуен наполягає на веденні положень про захист трудящих і створення комісії з соціальних питань.
 • 1831 - 1834. Жорстоко придушені два повстання ткачів на шелкопрядних фабриках в Ліоні.
 • 1838 -1859. Французький промисловець Даніель Легран підхоплює ідеї Оуена.
 • 1864 у Лондоні засновано 1-й Інтернаціонал "Міжнародне товариство робітників"
 • 1866. Конгрес 1-го Інтернаціоналу вимагає прийняття міжнародного трудового законодавства.
 • 1867. Публікація першого тому праці Карла Маркса "Капітал".
 • 1833-1891. Прийняття в Німеччині першого в Європі соціального законодавства.
 • 1886. Хеймаркетское повстання. 350000 трудящих страйкують в Чикаго, вимагаючи 8 - годинного робочого дня, цей виступ був жорстоко придушений.
 • 1889. У Парижі засновано другий Інтернаціонал трудящих.
 • 1890 Представники 14 країн на зустрічі в Берліні висувають пропозиції, які вплинуть на національне законодавство з праці ряду країн.
 • 1900. На конференції в Парижі створено перше об'єднання захисту трудящих.
 • 1906. На конференції в Берні приймаються дві міжнародних конвенції - про обмеження використання токсичного білого фосфору у виробництві сірників і заборону нічної праці жінок.
 • 1919. Народження МОТ.Первая Міжнародна конференція праці приймає шість конвенцій, перша встановлює 8 годинний робочий день і 48-годинний робочий тиждень.
 • 1925 Прийняття конвенцій та рекомендацій по соціальному забезпеченню.
 • 1927. проходить перша сесія Комітету експертів із застосування конвенцій.
 • 1930. Приймається конвенція про поступове скасування примусової та обов'язкової праці.
 • 1944. Філадельфійська декларація підтверджує основні цілі МОП.
 • 1946. Мот стає першим спеціалізованим агентством, асоційованим з ООН.
 • 1969. МОП була присуджена Нобелівська премія миру.
 • 2002. Засновано Всесвітній день боротьби з дитячою працею.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Наукова організація праці
Міжнародна організація
Міжнародна організація по стандартизації
Міжнародна організація журналістів
Міжнародна організація з міграції
Міжнародна гідрографічна організація
Міжнародна морська організація
Міжнародна організація цивільної авіації
Міжнародна організація цивільної авіації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru