Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Міжпарламентська асамблея СНДМіжпарламентська асамблея держав - учасників СНД [1], скорочена неофіційну назву Міжпарламентська асамблея СНД - займається прийняттям законодавчих актів, а також приведенням законодавства СНД під світові стандарти.

Міжпарламентська асамблея держав - учасників Співдружності Незалежних Держав (МПА СНД) була заснована 27 березня 1992 року в місті Алма-Ата (Республіка Казахстан). Угодою, підписаною главами парламентів Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Таджикистан, Республіки Узбекистан, Киргизької Республіки та Російської Федерації, Міжпарламентська асамблея була заснована як консультативний орган для підготовки проектів законодавчих документів, що становлять взаємний інтерес.

У 1993-1995 роках членами Міжпарламентської асамблеї стали парламенти Азербайджанської Республіки, Грузії, Республіки Молдова. У 1999 році до Алма-Атинській угоди приєдналася Україна.

У травні 1995 року глави держав СНД підписали Конвенцію про Міжпарламентської асамблеї держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, яка вступила в силу 16 січня 1996 року. Відповідно до цієї Конвенції Міжпарламентська асамблея отримала офіційний статус міждержавного органу і зайняла провідне місце в системі органів Співдружності Незалежних Держав.

У своїй діяльності Міжпарламентська асамблея найбільше значення надає питанням, пов'язаним з гармонізацією і зближенням законодавств держав Співдружності. Ця робота отримує своє втілення в прийнятих Міжпарламентською асамблеєю модельних законодавчих актах і рекомендаціях, при створенні яких враховується досвід парламентів країн Співдружності і міжнародних парламентських організацій. За роки діяльності Міжпарламентської асамблеї було прийнято понад 200 документів, що забезпечують реальне зближення національних законодавств, в їх числі Цивільний, Кримінальний, Кримінально-процесуальний, Кримінально-виконавчий модельні кодекси, Загальна частина Податкового модельного кодексу і кілька глав Спеціальної частини. Рішення Міжпарламентської асамблеї та її органів виробляються на основі консенсусу, що дозволяє приймати взаємоприйнятні документи.

Основним напрямком модельного законотворчості в економічній сфері є формування правових основ загального економічного простору Співдружності Незалежних Держав, і зокрема, правове забезпечення створення зони вільної торгівлі держав - учасниць СНД. Переходу країн Співдружності до роботи в ринкових умовах сприяла низка прийнятих Міжпарламентською асамблеєю модельних законодавчих актів, у тому числі три частини модельного Цивільного кодексу, Загальна частина Податкового кодексу, модельний закон "Про електронний цифровий підпис". За участю Європейського банку реконструкції та розвитку підготовлений модельний закон "Про ринок цінних паперів". У грудні 2004 року на базі Міжпарламентської асамблеї відбулося засідання парламентських делегацій держав - учасниць Угоди про формування Єдиного економічного простору. На ньому було прийнято рішення про заснування консультативного інституту, в рамках якого здійснювалося б співпрацю законодавчих органів держав - учасниць Угоди в сфері законодавчого забезпечення формування ЄЕП. В результаті були створені парламентські групи з питань формування Єдиного економічного простору, перше спільне засідання яких відбулося в жовтні 2005 року в Таврійському палаці - штаб-квартирі Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД.

З кожним роком зростає роль Міжпарламентської асамблеї в розробці узгоджених підходів до вирішення проблем соціальної політики, забезпечення дотримання основних прав і свобод людини, в гуманітарному співробітництві. Важливим етапом у цьому процесі стало ухвалення Хартії соціальних прав і гарантій громадян незалежних держав, а також ряду модельних законодавчих актів і рекомендацій, спрямованих на захист дитинства, соціальний захист населення в умовах ринку.

Крім того, МПА СНД сприяє створенню умов для розвитку інтеграційного співробітництва в області охорони навколишнього середовища, розробляє узгоджену законодавчу базу для боротьби зі злочинністю та корупцією в рамках Співдружності, чимало робить в області правового забезпечення боротьби з міжнародним тероризмом. Так, з метою активізації законодавчої діяльності в цьому напрямку в жовтні 2004 року з ініціативи Міжпарламентської асамблеї СНД і на її базі була створена Об'єднана комісія з гармонізації законодавства у сфері боротьби з тероризмом, злочинністю та наркобізнесом в СНД. До складу цієї Об'єднаної комісії, крім представників парламентів Співдружності та членів Постійної комісії МПА СНД з питань оборони і безпеки, увійшли представники правоохоронних органів держав - учасників СНД і міждержавних органів Співдружності.

Міжпарламентська асамблея прийняла найактивнішу участь у розробці низки міждержавних програм, у тому числі Програми дій з розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року, Міждержавної програми спільних заходів боротьби зі злочинністю на період з 2000 до 2003 року, Програми держав - учасниць СНД по боротьбі з міжнародним тероризмом та іншими проявами екстремізму на період до 2003 року. Заходи з реалізації цих програм передбачені в прийнятому на пленарному засіданні асамблеї в грудні 2000 року Перспективному плані модельного законотворчості та зближення національних законодавств у Співдружності на період до 2005 року.

Міжпарламентська асамблея всіляко сприяє розвитку інтеграційних процесів на території Співдружності, направляючи, відповідно до Конвенції про Міжпарламентської асамблеї Співдружності Незалежних Держав, свої рекомендації та пропозиції Раді глав держав і Раді глав урядів.

Крім цього, Міжпарламентська асамблея здійснює апробацію багатьох міждержавних документів. Так, проект Статуту Співдружності перед прийняттям його Радою глав держав СНД розглядався на пленарному засіданні Міжпарламентської асамблеї. Прапор та емблема Співдружності були прийняті за підсумками проведеного нею міжнародного конкурсу, а положення про них підготовлені Міжпарламентською асамблеєю і представлені на розгляд Ради глав держав. В основу прийнятого главами урядів СНД в січні 2000 року Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів було покладено раніше прийнятий Міжпарламентською асамблеєю рекомендаційний законодавчий акт "Про загальні принципи регулювання захисту прав споживачів у державах - учасниках Міжпарламентської асамблеї" .

З метою демократизації суспільного життя в країнах СНД Міжпарламентська асамблея направляє своїх спостерігачів на парламентські вибори і вибори голів держав. Велике значення в цьому відношенні має розроблена Міжпарламентською асамблеєю конвенція "Про стандарти демократичних виборів виборчих прав і свобод в державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав".

Ці та багато інших актуальних питань діяльності та розвитку Співдружності Незалежних Держав і міжнародного співробітництва розглядаються на пленарних засіданнях Міжпарламентської асамблеї, які проходять два рази на рік в Таврійському палаці. У них беруть участь парламентські делегації, очолювані керівниками національних парламентів, представники статутних і галузевих органів СНД, спостерігачі від міжнародних та громадських організацій. Прийняті на засіданнях Міжпарламентської асамблеї модельні законодавчі акти та рекомендації направляються в національні парламенти для використання їх при підготовці нових законів і внесення змін у чинне законодавство. За відомостями, що надаються парламентами - учасниками Міжпарламентської асамблеї, ці документи успішно використовуються в їх законотворчої діяльності.

Організацію діяльності Міжпарламентської асамблеї здійснює Рада МПА СНД, що складається з керівників парламентських делегацій. Декілька разів на рік Рада збирається на свої засідання для обговорення актуальних проблем Співдружності, розглядає питання, пов'язані з підготовкою і проведенням пленарних засідань Асамблеї, міжнародних науково-практичних конференцій і семінарів, координує миротворчу діяльність парламентаріїв.

Адміністративний орган Ради - Секретаріат Ради МПА СНД. Він займається питаннями аналітичного та організаційно-технічного забезпечення діяльності Міжпарламентської асамблеї, Ради та постійних комісій, працює в тісній взаємодії зі статутними і галузевими інтеграційними органами, а також з Виконавчим комітетом СНД, з яким укладено довгострокове угоду про співпрацю.

Важливу роль у розробці та підготовці модельних законодавчих актів, інших документів відіграють постійні комісії МПА СНД: з правових питань; з економіки та фінансів; з соціальної політики і прав людини; з аграрної політики, природних ресурсів та екології; з політичних питань та міжнародного співробітництва; з питань оборони та безпеки; з науки і освіти; з культури, інформації, туризму і спорту; з вивчення досвіду державного будівництва та місцевого самоврядування; контрольно-бюджетна. У комісіях ведеться робота зі створення модельних законодавчих актів і підготовці документів до розгляду на засіданнях Міжпарламентської асамблеї, а також з організації попереднього обговорення цих документів на міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах.

Таврійський палац

Голова Асамблеї - Сергій Миронов, місце перебування - Санкт-Петербург.

члени Росія, Україна, Білорусія, Молдова, Вірменія, Грузія, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан. Не бере участі Узбекистан.

Спостерігач - Афганістан.


Примітки

  1. Написання дається за словником: Лопатин В. В. Прописна або рядкова? Орфографічний словник / В. В. Лопатін, І. В. Нечаєва, Л. К. Чельцова. - М.: Ексмо, 2009. - 512 с., Стор. 270

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Асамблея
Лондонська асамблея
Балтійська асамблея
Асамблея Петра I
Асамблея народу Казахстану
Генеральна Асамблея ООН
Асамблея Північної Ірландії
Законодавча асамблея Сальвадора
Асамблея європейських регіонів
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru