Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Міністерство фінансів Російської імперіїПлан:


Введення

Міністерство фінансів - центральне державна установа Російської імперії, що відав питаннями фінансової та економічної політики.


1. Історія

У царювання Іоанна III з'являється центральне фінансове управління у вигляді наказів; таких наказів до царювання царя Олексія Михайловича було 13. Центральне управління фінансами зосереджувалась, головним чином, в наказі Великий Казни. З освічених Петром Великим колегій фінансами завідували: 1) камер-колегія, 2) Штатс-контор-колегія або Штатс-контора, 3) ревізійної служби колегія і 4) комерц-колегія.

При Катерині II, указом 24 жовтня 1780, була заснована експедиція про державні доходи, в 1781 р. розділена на 4 самостійні експедиції: перша завідувала доходами, друга - витратами, третє - ревізією рахунків, четверта - стягненням недоїмок, недоборів і почне; всі чотири експедиції були підпорядковані генерал-прокурора. Існування петровських колегій припинилося, а їх справи по фінансовому управлінню були передані казенним палатам. Павло I указом 19 листопада 1796 частково відновив колегії, а 4 грудня того ж року відділив посаду державного скарбника від посади генерал-прокурора.


2. Підстава міністерства

Маніфестом 8 вересня 1802 засновано Міністерство фінансів, на обов'язку якого лежало "управління казенними і державними частинами, котрі доставляють уряду потрібні на утримання його доходи, і генеральне всіх доходів рассігнованіе по різних частинах державних витрат". На міністра фінансів маніфест покладав ще обов'язок "при кінці кожного року робити для наступаючого докладний штат загальних державних витрат". Відомство державного казначея залишилося недоторканим.

При перетворенні міністерств в 1810-1811 роках управління державними доходами та витратами було розподілено між трьома відомствами:

 1. Міністерство фінансів, яке відало всі джерела доходів,
 2. державним казначейством, що відав рухом сум,
 3. державним контролем, якому була доручена ревізія всіх рахунків.

Склад Міністерства фінансів визначився в наступному вигляді:

 1. Департамент державних маєтностей (справи про казенних селян, маєтках, лісах, оброчні статті та винокурні заводи);
 2. Департамент зовнішньої торгівлі (торгові зовнішні зносини та митні справи);
 3. Департамент мануфактур та внутрішньої торгівлі;
 4. Департамент податей і зборів (питні та інші збори, податі і повинності і відділення гербового паперу);
 5. Департамент Державного Казначейства з складається в безпосередньому відомстві сього Департаменту Головним Казначейством;
 6. Головне Управління монетний, гірський і Соляний частини, до Якому належали:
  1. Департамент гірських і соляних справ; [1]
  2. Штаб Корпусу Гірських Інженерів;
  3. Рада Корпусу Гірських Інженерів;
  4. Гірський аудіторіат;
 7. Вчений Комітет Корпусу Гірських Інженерів.
 8. Дві Канцелярії Міністра:
  1. Загальна Канцелярія;
  2. Особлива Канцелярія по кредитній частині.

3. Зміни

У 1817 р. у відання Міністерства фінансів фінансів переданий (із Міністерства внутрішніх справ) департамент мануфактур і внутрішньої торгівлі, а в 1821 р. - департамент державного казначейства. У 1824 р. заснована особлива канцелярія по кредитній частині, в 1828 р. - мануфактур-рада, в 1829 р. - комерційний рада. З установою Міністерства державного майна, від Міністерства фінансів відійшло в 1838 р. управління казенними селянами, землями, лісами і оброчними статтями. 27 жовтня 1861 відкрило свої дії головне викупне установа, скасоване у 1895 р.

Указом 15 квітня 1863 департамент гірських і соляних справ перетворений в Гірський департамент, а замість департаменту податей і зборів засновані два нових департаменту, окладних і неокладних зборів.

29 жовтня 1864 департамент зовнішньої торгівлі перейменований в департамент митних зборів, а департамент мануфактур і внутрішньої торгівлі - в департамент торгівлі і мануфактури. У 1866 р. знищено окреме існування фінансової адміністрації Царства Польського і утворений особливий відділ з фінансів Царства Польського, скасований 2 8 грудня 1884 7 червня 1872 видано положення про раду торгівлі і мануфактури, відкритому замість рад комерційного та мануфактурного. 21 грудня 1873 всі частини гірського відомства - гірський департамент, гірський рада, гірничий інститут і гірський вчений комітет - передані в Міністерство державного майна. У відомстві Міністерства фінансів залишилися пробірна і монетна частини - пробірні намети, монетне відділення гірського департаменту і Петербурзький монетний двір. 18 травня 1882 затверджено статут селянського поземельного банку.

До 1874 Гірський департамент продовжував перебувати в складі Міністерства Фінансів. Гірський департамент включав наступні відділення: Монетне, Казенних гірських заводів, Приватних гірських заводів, Приватних золотих промислів, Гірських заводів Царства Польського (з 1869), інспекторський (з 1864 після скасування Штабу КГІ), а також Зліченна (з 1868 воно іменувалося Бухгалтерським) і судне.

З переходом з 1 січня 1874 Гірського департаменту (а також Гірського ради, Гірського вченого комітету і Гірничого інституту) з Міністерства фінансів до Міністерства державних маєтностей Монетне відділення було залишено в Мінфіні.

Видання в 80-х роках низки законів, що поклали початок державному втручанню у відносини між фабрикантами й робітниками, викликало установа фабричної інспекції в особі фабричних інспекторів. 31 січня 1884 заснований при департаменті неокладних зборів технічний комітет. 30 квітня 1885 засновані у веденні казенних палат податні інспектора. 3 червня 1885 заснований державний дворянський земельний банк. У 1889 р. утворено департамент залізничних справ. 14 грудня 1892 засновано при департаменті торгівлі і мануфактури хлеботорговое відділення. При тому ж департаменті 3 червня 1893 заснована головна палата мір і ваг. 6 травня 1896 послідувало перетворення департаменту неокладних зборів у головне управління неокладних зборів і казенної продажу питей.


4. Структура

На початку XX століття Міністерство фінансів уявлялося в наступному вигляді. На чолі управління стояв міністр фінансів з двома товаришами. При міністрі складалися: рада, чиновники особливих доручень, юрисконсульт та канцелярія, розділена на дві самостійні канцелярії: 1) загальна канцелярія з вченим комітетом, обов'язки якого наступні: а) розгляд фінансових проектів та установ, б) спостереження за ходом фінансової частини в західноєвропейських державах і повідомлення про них міністру, в) вишукування способів поширення фінансових відомостей між чиновниками Міністерство фінансів, для чого служить бібліотека вченого комітету; 2) особлива канцелярія по кредитній частині, у відомстві якої полягає спб. монетний двір.

Міністерство фінансів поділялося на наступні центральні установи:

 • 1) Департамент митних зборів, з відання якого було виділено 15 жовтня 1893 завідування прикордонною вартою у вигляді штабу окремого корпусу прикордонної варти; шефом корпусу складався міністр фінансів;
 • 2) Департамент окладних зборів, до складу якого увійшло по закону 27 березня 1895 головне викупне установа;
 • 3) Департамент залізничних справ, при якому складаються тарифний комітет і рада за тарифними справах;
 • 4) Департамент державного казначейства, у відомстві якого знаходиться головне казначейство; предмети відомства департаменту - рух казенних сум по парафіях і видатках всіх казначейств, головне рахівництво приходів і витрат, ревізія касових оборотів головного казначейства та казенних палат, складання кошторису і касового звіту по всій Імперії ;
 • 5) Департамент торгівлі і мануфактур, при якому рада торгівлі і мануфактури, фабрична інспекція, особлива присутність з розгляду скарг на дії фабричної інспекції, головна палата мір і ваг та пробірні намети;
 • 6) Головне управління неокладних зборів і казенної продажу питей, розділене на два відділи:
  • а) Відділ неокладних зборів, що відає неокладних збори і
  • б) Відділ казенної продажу питей.

Потім при Міністерстві фінансів складалася експедиція заготовляння державних паперів і різноманітні кредитні встановлення, як: державний дворянський земельний банк з особливим відділом, селянський поземельний банк, державний банк, петербурзька і московська позичкові скарбниці, управління ощадних кас і державна комісія погашення боргів.

У віданні Міністерство фінансів складалися також всі комерційні училища. При Міністерство фінансів видавалися "Вісник Фінансів" та "Торгово-Промислова Газета".


Примітки

 1. Департамент гірських і соляних справ Мінфіну в 1834 році був перетворений в воєнізоване Головне управління гірських і соляних справ зі штабом Корпусу Гірських Інженерів, Гірського аудіторіата і розташованими на заводах військовими командами, покликаними запобігати хвилювання кріпаків гірничозаводських робітників, сприятиме збільшенню виробництва продукції. Через цей орган Міністерство фінансів управляло гірськими заводами, соляними промислами, приписаними до них робочими, Монетним двором, здійснювало нагляд за приватною промисловістю.

Література

 • Бліох І. С. Фінанси Росії XIX століття (СПб., 1882) - runivers.ru/lib/book4543 / на сайті Руніверс
 • Вісник Фінансів, Промисловості та Торгівлі (1894 р., № 5 і 8; 1895 р., № 7; 1896 р., № 21).
 • Вищі і центральні державні установи Росії, 1801-1917 рр.. СПб., 2001. Т. 2.
 • Історія Міністерства фінансів Російської Федерації. У 4 т. Т.1. 1903 - 1917. М., 2002.
 • Міністерство фінансів / / Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона : В 86 томах (82 т. і 4 дод.). - СПб. , 1890-1907.
 • Міністерство фінансів, 1802-1902. Історичний огляд: У 2 ч - runivers.ru/lib/book4717 /. - СПб. : Експедиція заготовляння державних паперів, 1902.
 • Міністерство фінансів / / Економічна історія Росії з найдавніших часів до 1917 р. Енциклопедія. Т.1. М.: РОСПЕН, 2008
 • Соловйов Я.В. Міністерство фінансів Російської імперії в 1858 - 1903 рр..: Організація і функціонування. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. М., 2003.
 • Соловйов Я.В. Міністерство фінансів Російської імперії на початку царювання Олександра II (1856 - 1862 роки) / / Вісник Московського державного обласного університету. Серія "Історія та політичні науки". 2004. № 3.
 • Соловйов Я.В. Бюрократичний апарат Міністерства фінансів в пореформену епоху / / Питання історії. 2006. № 7.
 • Толстой Д. А. Історія фінансових установ з часу заснування держави до кончини імператриці Катерини II (СПб., 1848)

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Міністерство фінансів Російської Федерації
Міністерство юстиції Російської імперії
Міністерство поліції Російської імперії
Морське міністерство Російської імперії
Військове міністерство Російської імперії
Міністерство закордонних справ Російської імперії
Міністерство народної освіти Російської імперії
Міністерство внутрішніх справ Російської імперії
Міністерство державного майна Російської імперії
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru