Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Міністерство юстиції Російської Федерації


Мінюст.Емблема.gif

План:


Введення

Міністерство юстиції Російської Федерації (Мін'юст Росії) - федеральне міністерство, яке проводить державну політику і здійснює управління у сфері юстиції, а також координує діяльність у цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади.


1. Опції

Згідно Указом Президента Російської Федерації від 13 жовтня 2004 (в редакції від 23 жовтня 2008) [2] і відповідно до інших нормативно-правовими актами, Міністерство юстиції Російської Федерації займається виробленням та реалізацією державної політики та нормативно-правовим регулюванням, а також здійснює правозастосовні функції та функції з контролю та нагляду у сферах:

 • виконання кримінальних покарань,
 • реєстрації некомерційних організацій, включаючи відділення міжнародних організацій та іноземних некомерційних неурядових організацій, громадських об'єднань, політичних партій і релігійних організацій, а також надання інформації про них.
 • адвокатури та адвокатської діяльності,
 • нотаріату та нотаріальної діяльності,
 • державної реєстрації актів цивільного стану,
 • легалізації та апостиля,
 • забезпечення встановленого порядку діяльності судів та виконання судових актів і актів інших органів;
 • Протидія корупції [3]
  • Антикорупційна експертиза законопроектів
   Антикорупційну експертизу законопроектів проводять акредитованих в якості незалежних експертів фізичні та юридичні особи. Станом на 16 листопада 2010 року в якості незалежних експертів акредитовано 828 фізичних осіб і 164 юридичних особи. Рішення про акредитацію приймає Міністр юстиції Російської Федерації або один з уповноважених заступників міністра, про що видається відповідне розпорядження. Акредитованим експертам видається свідоцтво встановленого зразка.

2. Історія

Міністерство юстиції Російської імперії було засновано 8 вересня 1802 Маніфестом Олександра I "Про заснування міністерств". Цим же документом у складі Уряду передбачалася посаду міністра юстиції, і він одночасно був генерал-прокурором Російської імперії.

На Міністерство юстиції було покладено функції підготовки законодавчих актів, а також управління діяльністю судів і прокуратури. Воно займалося питаннями призначення, переміщення, звільнення чинів судового відомства, установи та скасування судів, здійснювало нагляд за їх роботою. Першим міністром юстиції - генерал-прокурором Російської імперії був затверджений видатний російська поет і державний діяч - Гавриїл Романович Державін.

Здійснюючи управління всією системою юстиції, Міністерство з перших днів своєї освіти велике значення надавало вдосконалення законодавства. Під керівництвом відомого державного діяча М. М. Сперанського була проведена кодифікація законодавства: видав 56 томів Повного зібрання законів Російської імперії та 15 томів Зводу законів.

В 1828 Сперанський представив Імператору пропозиції про необхідність кадрового зміцнення судів суддями і правознавцями, причому їх підготовка вимагала особистої участі Міністерства юстиції.

Після проведеної в 1864 в Росії судової реформи, у підготовці та проведенні якої Міністерство юстиції брало діяльну участь, повноваження Міністерства юстиції помітно розширилися. На всіх етапах проходження судової реформи роль Міністерства юстиції була значною, а то й визначальною. Міністерство юстиції здійснювало керівництво судовими органами, управління межовий та тюремної частинами, нотаріатом. Завідуючи особовим складом суду і прокуратури, воно отримало право призначення та звільнення слідчих по найважливіших справах в окружних судах, а також міських суддів і членів повітових окружних судів. Міністерство запровадило інститути мирових суддів і присяжних засідателів, безпосередньо керував діяльністю прокуратури і здійснювало управління місцями позбавлення волі. Міністерство володіло достатніми повноваженнями щодо формування та проведення в життя правової політики держави.

За поданням Міністерства юстиції Законом від 16 червня 1884 було посилено покарання за службові розтрати і розкрадання, у тому числі для осіб привілейованих станів. За клопотанням Міністерства юстиції 26 травня 1881 було скасовано публічне виконання смертної кари. В області цивільного права 19 травня 1881 Міністерством юстиції були складені Правила про порядок зміцнення прав на нерухоме майно.

Усі законодавчі пропозиції представлялися на висновок Міністерства юстиції до внесення їх на розгляд Державної ради, а з 1881 року законопроекти інших відомств стали надходити на висновок Міністерства юстиції не тільки для їх оцінки з юридичної сторони, а й для узгодження з існуючими законами.

Законотворчість Міністерства юстиції кінця 19 століття - початку XX століття характеризується особливим увагою до прав особистості.

В 1897 розроблений проект закону про зміну порядку порушення питань про відповідальність губернаторів; в 1903 - проект закону про умовне засудження, що було зовсім новим і дуже демократичним інститутом для Росії; в тому ж році Міністерством юстиції було розроблено дисциплінарний статут, який регламентує покарання за службові провини; в 1904 розробляється проект закону про деякі зміни в карності і порядку переслідування державних злочинів. У тому ж році Міністерством юстиції затверджено Правила про порядок тримання у в'язницях цивільного відомства політичних арештантів. З середини 19 століття міністри юстиції активно займалися міжнародною діяльністю: головували в Міжнародному трибуналі, були членами постійної Міжнародної палати Третейського суду в Гаазі. Завданням Міністерства юстиції було інформувати міністрів про затвердження статутів новостворених організацій і товариств, а сам міністр зобов'язаний був тижні представляти Імператору особисті чи письмові доповіді про стан доручених справ.

13 грудня 1895 з відання Міністерства внутрішніх справ у відання Міністерства юстиції було передано Головне тюремне управління, що пояснювалося "... метою зближення тюремної справи в його законодавчої постановці і практичному здійсненні з інтересами правосуддя".

Після Жовтневої революції 1917 року Міністерство юстиції було перетворено в Народний комісаріат юстиції. Практичне втілення в життя Декрету № 1 "Про суд" зажадало від органів юстиції зусиль, пов'язаних з формуванням судів і підбором для них кадрів. Помітне місце в діяльності комісаріату юстиції займало створення нового законодавства. Прийнятим 30 січня 1928 постановою ВЦВК і РНК наркому юстиції були безпосередньо підпорядковані як заступники прокурор і голова Верховного Суду республіки. Згідно з Положенням про Народному комісаріаті юстиції, затвердженим 26 листопада 1929, Верховний Суд входив до складу апарату Наркомюста.

Згодом повноваження Наркомату юстиції зазнали радикальних змін - у 1936 прокуратура була виділена в самостійне відомство.

З 1936 року на Наркомат юстиції СРСР було покладено завдання систематизації та підготовки матеріалів з ​​кодифікації законодавства і до 1946 законотворча діяльність йшла за трьома основними напрямками: підготовка загальносоюзних кодексів (Кримінального, Цивільного, Кримінально-процесуального, Цивільно-процесуального, Основ трудового законодавства і Основ законодавства про шлюб та сім'ю); підготовка Хронологічного зібрання законів, указів і постанов Уряду СРСР і Систематичного зібрання законів; довідкова робота по законодавству.

В системі Міністерства юстиції СРСР створюються науково-дослідні криміналістичні лабораторії та Всесоюзний інститут юридичних наук. Примітно, що саме з ініціативи Мін'юсту РРФСР в 1957 (вперше в російському праві) в текст КПК РРФСР було включено поняття " презумпція невинності ".

За положенням про Наркоматі юстиції УРСР від 8 грудня 1936 Наркомюст і його місцеві органи отримали право давати судам вказівки про правильність і однаковості застосування судової практики. Такі взаємовідносини органів юстиції та судів піддавалися критиці і послужили одним з приводів скасування Міністерства юстиції СРСР в 1963.

Оскільки надмірна радикальність і почасти помилковість такого рішення була очевидна і підтверджена часом, 30 серпня 1970 Президія Верховної Ради СРСР видав Указ, що поклав початок відтворенню органів юстиції.


3. Структура

RR5109-0050R.gif

Очолює Міністерство міністр юстиції. У його підпорядкуванні 7 заступників.

У структуру Мін'юсту входять:

 • Центральний апарат
  • 11 департаментів за основними напрямками діяльності
   • Департамент реєстрації відомчих нормативних правових актів
   • Департамент організації та контролю
   • Департамент нормативно-правового регулювання, аналізу та контролю у сфері виконання кримінальних покарань і судових актів
   • Департамент державної служби і кадрів
   • Департамент міжнародного права і співробітництва
   • Департамент конституційного законодавства
   • Департамент цивільного та соціального законодавства
   • Департамент управління справами
   • Департамент у справах некомерційних організацій
   • Департамент з питань правової допомоги і взаємодії із судовою системою
   • Департамент законопроектної діяльності та моніторингу правозастосування
  • Уповноважений Російської Федерації при Європейському Суді з прав людини - заступник Міністра і його апарат
   • Відділ розгляду скарг з кримінально-правових питань
   • Відділ розгляду скарг за цивільно-правових питань
   • Відділ аналізу прецедентної практики, організації і контролю виконання рішень
   • Відділ діловодства
 • Науковий центр правової інформації
 • державна установа "Федеральне агентство з правового захисту результатів інтелектуальної діяльності військового, спеціального і подвійного призначення"
 • Російська правова академія
 • Федеральні казенні установи "Державні юридичні бюро"
 • Судово-експертні установи
 • Територіальні органи Міністерства юстиції Російської Федерації

4. Підвідомчі федеральні служби (органи виконавчої влади)


4.1. Колишні


5. Персоналії

Очолює міністерство в даний час (з 12 травня 2008) - Коновалов Олександр Володимирович.

Список міністрів юстиції України див Міністри юстиції України.

Список заступників міністра юстиції Росії див Список заступників Міністра юстиції Російської Федерації.


6. Відомчі медалі


Примітки

 1. Положення про Міністерство юстиції Російської Федерації (затв. Указом Президента РФ від 13 жовтня 2004 р. N 1313) - www.government.ru/power/99/base.html. архіві - www.webcitation.org/61AsvcxEn з першоджерела 24 серпня 2011 .
 2. Питання Міністерства юстиції Російської Федерації (зі змінами на 5 травня 2010 року) - www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901911378&prevDoc=902158250
 3. Мін'юст Росії:: Антикорупційна експертиза законопроектів - www.minjust.ru/ru/activity/corruption/anticorrekspert/
 4. Указ Президента Російської Федерації від 12.05.2008 р. № 724 - www.rosreestr.ru/upload/www/files/ukaz_724_120508.pdf
 5. Указ Президента Російської Федерації від 25.12.2008 р. № 1847 "Про Федеральній службі державної реєстрації, кадастру і картографії" - www.rosreestr.ru/document/legislation/988907/

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Північно-Західний філія Російської правової академії Міністерства юстиції Російської Федерації
Міністерство юстиції Російської імперії
Російська правова академія Міністерства юстиції Російської Федерації
Міністерство безпеки Російської Федерації
Міністерство транспорту Російської Федерації
Міністерство оборони Російської Федерації
Міністерство фінансів Російської Федерації
Міністерство спорту Російської Федерації
Міністерство енергетики Російської Федерації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru