Міське господарство

Міське господарство - комплекс розташованих на території міста (чи іншого населеного пункту) підприємств, організацій, установ, обслуговуючих матеріальні, культурні та побутові потреби населення, що проживає в місті (населеному пункті). Крім того, міським господарством називають галузь економіки країни, що виконує згадані функції. Міське господарство є основою економіки міста, забезпечуючи, перш за все, соціально-економічну та екологічну стабільність населеного пункту.


1. Особливості міського господарства

Найбільш часто виділяються такі особливості міського господарства, що виділяють його серед інших галузей:

  • місцевий характер діяльності: природні умови розташування впливають на склад, розмір, фінансові результати підприємств міського господарства, зумовлюють монопольний характер діяльності багатьох комунальних підприємств;
  • комплексний характер розвитку: розвиток окремих областей міського господарства відбувається залежно і в певному співвідношенні з іншими областями міського господарства;
  • нерівномірність споживання продукції комунальних підприємств: пов'язана з нерівномірністю споживання, як правило, пояснюється добовими коливаннями (водопостачання, електропостачання, газопостачання і т.д.). Зустрічаються галузі, схильні до сезонних коливань споживання (наприклад, теплопостачання в частині опалення, почасти міський електричний транспорт);
  • різноманітність видів діяльності: виробництво товарної та комунальної продукції, надання комунальних та побутових послуг, виконання робіт з експлуатації, ремонту і будівництву;
  • однорідність продукції окремих підприємств: наприклад, для водопостачання, водовідведення, міського транспорту;
  • наявність постійного контингенту споживачів;
  • специфічна зв'язок процесів виробництва і споживання.

2. Специфіка зв'язку виробництва і споживання в міському господарстві

3. Структура міського господарства

Основні підсистеми: 1.Градообразующая:

 -Промисловість-транспорт-наука 

2.Градообслужівающая

 -Галузі нематеріального виробництва міста:-торгівля-громадське харчування-ЖКГ-системи охорони здоров'я, спорту, культури матеріально-технічного оснащення 

3. соціальна сфера

 -Професійно-кваліфікаційна структура:-наявність робочих фахівців і рівень їх кваліфікації-соціально-демографічна структура 

4. управлінська

 - Комплекс місцевих, державних та громадських організацій 

5. просторова структура:

 -Житло-виробництво-торговельні місця-комунально-складські комплекси та ін-природні ресурси 

Література

1. Економіка Міського господарства: Навч. посібник / За ред. Т.П. Юр'євої. - Х.: ХДАМГ, 2002

2. Косс Ю.М. Економіка і управління на міському електричному транспорті: Підручник. - М.: Майстерність, 2002. - 352с.

3. Славута О.І. Економіка і організація ДІЯЛЬНОСТІ предприятий Міського господарства: Навч. посібник. - Х.: ХНАМГ, 2009. - 284 с.

4. Тітяєв В.І., Кіслощаев А.Г. Організація управління і планування житлово-комунального господарства. -К.: Вища школа, 1981. - 183с.

5. Файнберг А.І. Економіка, організація і планування міського електротранспорту. - М.: Стройиздат, 1987. - 263 с.