Наука логіки (Гегель)

Наука логіки (Wissenschaft der Logik) - робота Гегеля, яка є підставою вибудовуваної їм філософської системи [1]. Являє собою виклад необхідного руху мислення в чистих категоріях думки ( Абсолютна ідея).


1. Короткий зміст

Якщо філософія духу і філософія природи зображують рух Абсолютної Ідеї в її інобуття (у формах руху природи і свідомості), то в логіці Абсолютна ідея знаходиться всередині себе в стихії своєї чистоти. Царство чистої думки є "царство істини, яка вона без покривів, в собі і для себе самої". У цьому сенсі, наука логіки є виклад самої Абсолютної Ідеї в її необхідному розгортанні. Саме в цьому сенсі "Наука логіки" є фундаментом усієї системи гегелівської філософії. Слід зауважити, що "Наука логіки" не спростовує формальну логіку, але, за задумом Гегеля, розвиває розуміння логічного до рівня спекулятивного. Формально-логічний за Гегелем є чимось недостатнім, розсудливим, неповним зображенням Логіки як життя Ідеї. Тільки спекулятивне, в якому формально-логічне (розумове) долається діалектично, є істинною Логікою.


2. Історія написання і видання

Робота була написана Гегелем у Нюрнберзький період його життя, в бутність Гегеля директором місцевої гімназії.

  • Перша її частина ("Об'єктивна логіка", книга 1 - "Вчення про буття") вийшла на початку 1812 року.
  • Друга частина ("Об'єктивна логіка", книга 2 - "Вчення про сутність") вийшла в 1813 році.
  • Третя частина ("Суб'єктивна логіка" або "Вчення про поняття") - в 1816 році.

Відомо, що в 1831 Гегель зробив спробу переробити текст "Науки логіки", однак смерть перешкодила йому завершити задуманий проект; в підсумку він встиг підготувати до перевидання лише першу частину - "Логіку буття", яка була опублікована вже після смерті Гегеля Л. фон Геннінг в 1833 в якості третьої томи зібрання його творів. Дві інші частини вийшли в світ в 1834 році, склавши четвертий і п'ятий томи цього ж зібрання творів.

Всі три частини були перевидані в 1841 році.

У 1923 році Г.Лассон випустив нове видання.

У ювілейному виданні Повного зібрання творів Гегеля, підготовленого Г.Глокнером, "Наука логіки" вийшла у складі четвертого і п'ятого томів у 1928.

В історії філософії за варіантом логіки, викладеним у даній роботі, закріпилася назва "Великий логіки", бо існує ще й так звана "Мала логіка", під якою прийнято розуміти версію, викладену Гегелем в " Енциклопедії філософських наук ". Найпопулярнішим же варіантом викладу" Науки логіки "вважається розділ, присвячений логіці в" Філософську пропедевтику ", задуманої автором як посібник для старших класів гімназії і написаної в 1808 - 1811, однак виданій лише в 1840.


3. Переклади

3.1. Переклади на російську мову

На російську мову "Наука логіки" була переведена двічі.

Перший переклад був зроблений Н. Г. Дебольскій в 1916 році з видання 1841 року. Друге видання перекладу було здійснено в 1929 році.

Другий переклад, зроблений Б. Г. Столпнером, був підготовлений до видання у 1937 році Інститутом філософії АН СРСР. "Наука логіки" склала п'ятий і шостий томи творів Гегеля.

Примітки

Література

  • Мотрошилова Н. В. Шлях Гегеля до "Науці логіки". Формування принципів системності та історизму. М., 1984. - 352 с.