Неомарксизм

Неомарксизм - термін, часто застосовуваний для позначення різних соціально- філософських течій в марксизмі, таких як франкфуртська школа, що примикає до неї школа праксису та інше.

Вперше як явище отримав свій розвиток в західному марксизмі, проте з часом поширився й на інші країни, включаючи СРСР. Концепції неомарксизма стали однією із складових частин теорії нових лівих.


1. Історія

Неомарксизм виник в результаті теоретичної розробки низки проблем, на які не міг дати відповіді традиційний марксизм. Серед таких проблем - питання про позицію лівих партій щодо Першої світової війни; питання про те, чому в Західній Європі не відбулися соціалістичні революції, незважаючи на розвинену робітничий рух; чому в цей же час в Європі стався підйом нацистського руху. Такі питання призвели до серйозних теоретичним пошукам у рамках марксизму і призвели до виникнення неомарксизма.

Не існує формальних неомарксистских організацій, люди рідко називають себе неомарксистів. Також не існує чітких рамок неомарксизма.

Вважається, що більшість напрямків неомарксизма відмовляються від ідеї збройних революцій на користь більш мирного розвитку подій - відійти від ідеї насильства при збереженні ідеї революції як такої. Неомарксисти також прагнуть створити нові економічні моделі, трансформуючи основні поняття класової боротьби, як це зробив Ханс-Юрген Краль.

До своїм першим важливим доcтіженіям неомарксизм прийшов після Першої світової війни через дослідження Дьєрдя Лукача, Карла Корша й Антоніо Грамші. З Інституту соціальних досліджень, заснованого в 1923 році в якості підрозділу Університету Франкфурта-на-Майні виросло одне з найважливіших напрямів неомарксизма - міждисциплінарна соціальна теорія, т. зв. Франкфуртська школа. Її засновниками стали Макс Хоркхаймер і Теодор Адорно, чиї погляди значно вплинули на марксистську теорію в цілому, особливо їх еміграцію в Нью-Йорк після приходу нацистів до влади в Німеччині.


Література


ПриміткиПерегляд цього шаблону Марксизм
Соціологія Диктатура пролетаріату Теорія відчуження Експлуатація Класова боротьба Буржуазія Пролетаріат Революція Науковий соціалізм Комунізм
Економіка Закон додаткової вартості Політекономія Продуктивні сили Виробничі відносини Робоча сила Первісне нагромадження капіталу
Історія Первісний комунізм Матеріалістична теорія походження держави Азіатський спосіб виробництва Рабовласницький лад Феодалізм Капіталізм Соціалізм Комунізм
Філософія Діалектичний матеріалізм Історичний матеріалізм
Напрямки Австромарксизм Західний марксизм Ленінізм Більшовизм Люксембургіанство Комунізм робочих рад Археомарксізм Марксизм-ленінізм Сталінізм Троцькізм Маоїзм Тітоїзму Чучхе Еврокоммунизм неомарксизм Операізм Аналітичний марксизм Структуралістський марксизм Ситуаціонізм Постмарксізм Ходжаізм
Школи Франкфуртська школа Будапештська школа Школа праксису