Неформальна освіта - будь-який вид організованої і систематичної діяльності, яка не може не співпадати з діяльністю шкіл, коледжів, університетів та інших установ, що входять у формальні системи освіти. [1]

Неформальна освіта відіграє важливу роль у навчанні дітей і дорослих, які не мають можливості відвідувати школу. Неурядові організації, що займаються освітою та розвитком, в основному, проводять роботу у вигляді неформальної освіти.

Розвитку неформальної освіти сприяє ЮНЕСКО.


Приклади неформальної освіти

До неформального утворення відносяться:

  • общинні навчальні центри
  • групи грамотності для дорослих
  • навчання трудовим навичкам, професійна підготовка прямо на робочому місці
  • заочна освіта для жителів віддалених районів
  • курси суспільствознавства і безперервної освіти молоді та дорослих у розвинених і країнах, що розвиваються

Основні принципи неформальної освіти

Відмінності неформальної освіти від офіційного полягають в наступному:

  • навчання з урахуванням потреб
  • зв'язок з практикою
  • гнучкі програми, розклад і вибір місця проведення

Примітки