Облігація

Цінні папери
Vereinigte Ostindische Compagnie bond.jpg

Облігація ( лат. obligatio - Зобов'язання; англ. bond - Довгострокова, note - Короткострокова) - емісійна боргова цінний папір, власник якої має право отримати від емітента облігації в обумовлений термін її номінальну вартість грошима або у вигляді іншого майнового еквівалента. Облігація може також передбачати право власника на отримання відсотка ( купона) від її номінальної вартості або інші майнові права.

Загальним доходом по облігації є сума виплачуваних відсотків ( купонів) і розмір дисконту при покупці.

Облігації служать додатковим джерелом коштів для емітента будучи еквівалентом позики. Іноді їх випуск має цільовий характер - для фінансування конкретних програм або об'єктів, дохід від яких в подальшому слугує джерелом для виплати доходу за облігаціями.

Економічна суть облігацій дуже схожа на кредитування. Облігації дозволяють планувати як рівень витрат для емітента, так і рівень доходів для покупця, але не вимагають оформлення застави і спрощують процедуру переходу права вимоги до нового кредитору. Фактично на ринку облігацій здійснюються середньо-і довгострокові запозичення, зазвичай терміном від 1 року до 30 років.


1. Ринок облігацій

В якості інвестицій облігації привабливі фіксованим періодом обігу на ринку і фіксованим процентним доходом, що дозволяє точно прогнозувати розмір прибутку від таких інвестицій. Це істотно знижує ризик інвестицій в облігації в порівнянні з акціями, дохід за якими залежить від великої кількості факторів і погано прогнозується на тривалий термін.

Але для інвестора завжди зберігається альтернатива у вигляді інвестицій з плаваючою прибутковістю - акції та банківські депозити.

Зіставлення поточної прибутковості облігацій і банківського відсотка на рівноцінні депозити служить основою для формування цін облігацій на вторинному ринку цінних паперів. Так як загальна сума виплат на облігації фіксована (що залишилися до погашення відсотки і в кінці терміну номінал), то реальна дохідність облігацій регулюється тільки їх поточною ціною. При цьому зниження ціни відповідає збільшенню прибутковості, а підвищення ціни - зниженню прибутковості облігацій. Якщо процентні ставки в банківській сфері збільшуються, то ціни на раніше випущені облігації будуть знижуватися. Якщо банківські депозитні ставки знижуються, то поточна ціна раніше випущених облігацій зростає. [1] Конкретний рівень зростання або зниження ціни залежить не тільки від співвідношення відсотків, але і від часу до терміну погашення.

Банківські депозити вважаються менш ризикованими, ніж облігації, більш гарантованими. У порівнянні зі строковими вкладами на тривалий термін у облігацій вище ліквідність (їх можна швидко продати іншій особі до моменту погашення).

При здійсненні операцій купівлі-продажу процентних облігацій на ціну істотний вплив робить накопичений купонний дохід (НКД) з поточного купону. Для угод з відстроченою поставкою НКД звичайно розраховується на дату передбачуваної поставки. Знаючи купонні терміни і суми купонів можна розрахувати НКД на будь-яку дату в межах купонного періоду.

У біржових котируваннях облігацій ринкова ціна зазвичай вказується у відсотках від номіналу.

Ціна дисконтної облігації зазвичай менше номіналу і може перевищувати номінал лише у випадках, коли погашення передбачається виробляти не грошима, а якимось активом, вартість якого вже вище номіналу облігації.

Ціна відсоткової облігації може бути як нижче, так і вище номіналу.

Якщо ціна вище номіналу, то говорять, що облігація продається з премією (з ажіо). Якщо нижче - то з дисконтомдизажіо).


1.1. Межриночний взаємодія

Ціни на облігації і сировинні товари рухаються в протилежних напрямках. Збільшення цін на сировинні товари - показник посилення інфляційного тиску, що приводить до підвищення процентних ставок і зниження цін на облігації [2].

2. Розміщення облігацій

Згідно з чинним законодавством Російської Федерації, первинне розміщення облігацій займає від 3 до 12 міс. Але не більше року з моменту реєстрації проспекту емісії облігацій в ФСФР Росії (так само необхідно зареєструвати і рішення про випуск). Тим не менш, на практиці первинне розміщення, як правило, проходить в 1 день. Це стосується як ринку державних, так і недержавних облігацій.


3. Види облігацій

3.1. Загальні положення

Облігації можна класифікувати по будь-якому їх ознакою: емітенту, строку звернення, типом доходу, конвертованості, валюті (в тому числі і по відношенню до емітента; див. напр. єврооблігація), цілям випуску (див. напр. інфраструктурна облігація), інвестиційної привабливості та рейтингу (див. рейтинг облігацій).

3.2. За емітентам


3.3. За типом доходу

  • Дисконтна облігація ( англ. Zero Coupon Bond ) - Облігація, доходом по якій є дисконт (бескупонная облігація). Дисконтні облігації продаються за ціною нижче номіналу. Чим ближче дата погашення облігації, тим вище ринкова ціна облігації. Приклади дисконтних облігацій - ДКО, бобра.
  • Облігація з фіксованою процентною ставкою ( англ. Fixed Rate Bond; Fixed Income ) - купонна облігація, дохід за якою виплачується за купонами з фіксованою процентною ставкою. Інформація про купонах зазначається у проспекті емісії облігації. До цього типу облігацій відносяться ОФЗ, ОВГВЗ, більшість єврооблігацій.
  • Облігація з плаваючою процентною ставкою ( англ. Floating Rate Note (FRN) ; Floater ) - Купонна облігація зі змінним купоном, розмір якого прив'язується до деяких макроекономічних показниках: до прибутковості державних цінних паперів, до ставок міжбанківських кредитів ( LIBOR, EURIBOR, MOSPRIME) і т. п.

3.4. За конвертованості

  • Конвертовані облігації - борговий інструмент з фіксованою процентною ставкою, що дає власникові право обміняти облігації і купони на певне число звичайних акцій або інших боргових інструментів даного емітента за заздалегідь обумовленою ціною (ціна конвертації) і не раніше попередньо встановленої дати. Після конвертації облігація припиняє існування, а разом з нею і боргове зобов'язання емітента. Конвертовані облігації випускають і уряду, і компанії [3].
  • Неконвертовані облігація.

4. Історія

Облігація на суму двісті рублів 1943.
Облігація Державної позики розвитку народного господарства СРСР. 1953, аверс
Облігація Росс позики 1992 500 р аверс.jpg Облігація Росс позики 1992 500 р реверс.jpg Облігація внутр позики Росія 1992 аверс.jpg Облігація внутр позики Росія 1992 реверс.jpg
Облігація внутрішньої виграшної позики Росії 500 рублів, 1992 Облігація внутрішньої виграшної позики Росії 1000 рублів, 1992Примітки

Література

  • Фондовий ринок. Курс для початківців = An Introduction to Equity Markets. - М .: "Альпіна Паблішер", 2011. - 280 с. - (Reuters для фінансистів). - ISBN 978-5-9614-1460-8
  • Джон Мерфі Межриночний аналіз. Принципи взаємодії фінансових ринків = Intermarket Analysis: Profiting from Global Market Relationships. - М .: "Альпіна Паблішер", 2012. - 304 с. - ISBN 978-5-9614-1707-4