Обшук

Обшук - в кримінальному процесі слідча дія, що складається в обстеженні приміщень або осіб (особистий обшук) з метою виявлення предметів (документів), що мають якесь значення для кримінальної справи.


1. Юридичний аспект

Обшук приміщень може проводитися з метою виявлення осіб, речових доказів та матеріалів мають відношення до делу.Основаніем виробництва обшуку є наявність відомостей, які вказують на те, що у особи або в приміщенні можуть знаходитися предмети (документи), важливі для розслідування кримінальної справи.

Обшук житла і особистий обшук повинні проводитися тільки з дозволу суду. У виняткових випадках, не терплять зволікання, обшук житла може провадитись без дозволу суду. У такому разі протягом 24 годин з моменту початку обшуку слідчий зобов'язаний повідомити про це прокурора і суд за місцем провадження обшуку або за місцем провадження попереднього слідства і представити копію постанови про проведення обшуку без дозволу суду і протоколу обшуку У випадку, якщо виробництво обшуку буде визнано незаконним, всі здобуті в ході нього докази вважаються неприпустимими. Особистий обшук може проводитися без дозволу суду у випадках: при затриманні особи в якості підозрюваного (обвинуваченого) у вчиненні злочину і коли обшукуваного особа перебуває в приміщенні, де проводиться обшук.

Обшук інших приміщень не вимагає дозволу суду.

Обшук з метою вилучення предметів (документів), що містять державну таємницю та іншу охоронювану федеральним законом інформацію, провадиться за згодою прокурора (тільки і виключно на підставі рішення суду ч. 3 ст. 183; п. 7 ч. 2 ст. 29; ст. 165 КПК РФ). До іншої охороняється федеральним законом інформації відносяться наступні її види: комерційна таємниця, податкова таємниця, слідча таємниця, таємниця усиновлення, медична таємниця, таємниця персональних даних (конфіденційні відомості), банківська таємниця, відомості, отримані аудиторами при здійсненні професійної діяльності.

Виробництво особистого обшуку і обшук приміщень, займаних особами, які належать до категорій, щодо яких главою 52 Кримінально-процесуального кодексу РФ передбачено особливий порядок кримінального судочинства, проводиться з особливостями, встановленими цією главою. Різним категоріям спеціальних суб'єктів надані свої додаткові гарантії недоторканності. Крім того, обшук адвокатів і займаних ними приміщень у всіх випадках може проводитися тільки з дозволу суду.


1.1. Особистий обшук

Особистий обшук - це врегульоване кримінально-процесуальним правом, забезпечене державним примусом дія, що полягає в безпосередньому обстеженні тіла обшукуваного, в тому числі природних отворів людини, що знаходиться на ньому одягу і при ньому - ручної поклажі в цілях знаходження та вилучення предметів, що мають значення для кримінальної справи, а також свідоцтв їх належності конкретній особі.

Підставою для виробництва особистого обшуку є наявність достатніх даних вважати ймовірність знаходження знаряддя злочину, предметів, документів і цінностей, які можуть мати значення для кримінальної справи (ст.184 п.1) [1].

Фактичні підстави виробництва особистого обшуку відрізняються від фактичних підстав інших видів обшуку лише об'єктом дослідження, місцем ймовірного виявлення необхідних відомостей. Об'єктом дослідження при проведенні особистого обшуку можуть бути: тіло людини, його одяг і ручна поклажа [2].


Особистий обшук проводиться без відповідної постанови при затриманні особи або укладення його під варту, а також за наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка знаходиться в приміщенні чи іншому місці, в якому проводиться обшук, приховує при собі предмети або документи, які можуть мати значення для кримінальної справи. (Ст. 184 п.2)

Виявлення і вилучення у процесі особистого обшуку здійснюється як на тілі, так і в тілі обшукуваного особи. Вилучення в тілі провадиться лише у виняткових випадках за умови, коли:

 • проникнення в тіло не стане причиною отримання обшукували особою не передбаченого законом фізичного й іншої шкоди;
 • дослідженню піддаються природні та інші отвори (порожнини), наявні в тілі людини;
 • зміст отворів доступно зовнішньому спостереженню як слідчого (дізнавача), так і іншим особам, які беруть участь у виробництві особистого обшуку [2].

Для здійснення невідкладного особистого обшуку слідчому (дізнавачу) достатньо винести постанову. Потім, протягом 24 годин з моменту особистого обшуку потрібно лише повідомити суддю і прокурора про проведення особистого обшуку (згідно з формою повідомлення в додатку N 35 до ст. 476). До повідомлення додаються копії постанови про виробництво особистого обшуку та протоколу особистого обшуку для перевірки законності рішення про виробництво особистого обшуку.


Рішення суду для виробництва особистого обшуку вимагається лише за відсутності підстав для обшуку, перелічених у статті 184 КПК РФ.

Особистим обшуком, що не терпить зволікань, є необхідність особистого обшуку у випадках:

 • раптового виникнення фактичних підстав особистого обшуку
 • можливо відбувається знищення предметів, що мають відношення до кримінальної справи
 • особистий обшук потрібно для припинення можливих злочинних дій
 • зволікання може призвести до втрати відомостей, ймовірно мають значення для кримінальної справи [2].

У разі, якщо особистий обшук не втратить свого значення і після прошествия доби і більше, слідча дія, як правило, не визнається не терпить зволікання (ч. 5 ст. 165 КПК РФ). В даному випадку, для проведення особистого обшуку слідчому або дізнавачу буде потрібно судове рішення. Однак, як правило, оцінка невідкладності є виключним правом слідчого (дознователя) і є точною величиною.

Крім того, в обов'язковому порядку проводиться особистий обшук підозрюваних і звинувачених осіб, що надійшли в ізолятори тимчасового тримання (ІТТ) "з метою виявлення і вилучення у них предметів, речовин і продуктів харчування, заборонених до зберігання та використання або не належать даній особі" [3 ]. Аналогічно проводиться особистий обшук всіх осіб, що надійшли до слідчих ізоляторів (СІЗО) [4]. Однак, особистий обшук як слідча дія потрібно відрізняти від режимного заходу - особистого обшуку, проведеного в ІТТ та СІЗО і спрямованого на забезпечення внутрішнього розпорядку в цих установах.


1.1.1. Захист прав, честі та гідності при особистому обшуку

 • Особистий обшук здійснюється особою однієї статі з обшукує і в присутності понятих тієї ж статі. (Ст.184 п.3)
 • Перед здійсненням особистого обшуку потрібно упевнитися, що в процесі і в результаті особистого обшуку не будуть порушені ті права і законні інтереси як беруть участь у слідчій дії, так і інших осіб, обмеження яких не передбачено кримінально-процесуальним законом
 • Особистий обшук не може виконуватися, якщо він стане причиною приниження честі та гідності беруть участь в особистому обшуку осіб, а також оточуючих
 • При здійсненні особистого обшуку забороняється ставити під загрозу здоров'я та життя обшукуваного та інших громадян. [5]
 • Суддя не пізніше 24 годин з моменту надходження до нього повідомлення про невідкладне обшуку і доданих до неї документів (протокол особистого обшуку) перевіряє законність зробленого обшуку і виносить постанову про його законність або незаконність. Суддя може визнати особистий обшук незаконним, в такому випадку всі докази, отримані в ході особистого обшуку є неприпустимими і не враховуватися (ч. 1 ст. 75 КПК РФ).

1.1.2. Цікаві факти

Особистий обшук часто плутають з оглядом, яке є зовсім іншим, самостійним слідчим дією.

Основні відмінності особистого обшуку від огляду:

Обшук від огляду відрізняють:

 • Найменування слідчої дії.
 • Правова основа. Для особистого обшуку це статті 29, 92, 93, 164-167, 170, 182, 184, 450, 453, додатки N 28 - 30, 35, 36 до ст. 476 КПК РФ, для огляду - статті 56, 146, 164, 166, 167, 179, 180, 290, 453, додатка N 69, 70 до ст. 476 УПК РФ.
 • Перед особистим обшуком стоїть завдання не тільки виявлення, але і вилучення об'єктів, при огляді - тільки виявлення.
 • За загальним правилом рішення про виробництво особистого обшуку приймає суд, а не слідчий (дізнавач та ін.) Рішення про виробництво огляду на стадії попереднього розслідування суд прийняти не може.
 • При особистому обшуку досліджується не тільки тіло людини, але і одяг і ручна поклажа. При огляді - лише те, що знаходиться на тілі людини (міститься в біологічних рідинах, тканинах і т.п. людського тіла).
 • Особистий обшук не може бути здійснений у відношенні потерпілого і (або) свідка. Огляд проводиться по відношенню до всіх подозреваемиемим, обвіняемием, потерпілим, свідкам.
 • При затриманні особи або укладення його під варту, а також за наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка знаходиться в місці, в якому проводиться обшук, приховує при собі предмети, які можуть мати значення для кримінальної справи, особистий обшук може виконуватися без винесення постанови. Про виробництво огляду постанову виноситься в будь-якому випадку (ч. 2 ст. 179 КПК РФ).
 • Особистий обшук будь-якої особи, навіть не що був до цього суб'єктом кримінального процесу на місці проведення обшуку можливий за умови, коли особа, ймовірно, приховує при собі предмети, потенційно мають значення для кримінальної справи.
 • Особистий обшук виконується в обов'язковому порядку при затриманні підозрюваного.
 • При огляді з оголенням особи, всі учасники огляду, за винятком лікаря, повинні бути однієї статі з оглянутого. При особистому обшуку лікар обов'язково повинен бути однієї статі з обшукує.

Так само не варто плутати обшук з оглядом. Відмінні ознаки огляду:

 • При огляді не може бути порушена цілісність додивлятися предметів, як то тканини одягу, ручної поклажі і т.п., що з'єднують їх шви, конструкції будівель, споруд, транспорту і т.п.

2. Права обшукуваного

Обшукуваного важливо знати свої права, незалежно від того, обшукували чи його житло, він сам (його одяг) або його автомобіль, і незалежно від того, чи дотримуються ці права або порушуються. Зокрема, рекомендується виписати дані обшукували до початку обшуку [6]. Обшукуваного може суттєво допомогти навіть просте згадування про його права.

3. Політичний аспект

В СРСР, обшук був також основним способом боротьби з самвидавом і тамвидаві, як засіб виявлення дисидентів і вилучення літератури, що містить компромат на членів КПРС або КДБ, а часто і просто літературних творів, які влада з якихось причин вважали небажаними. Виготовлення та розповсюдження (як і вилучення при обшуках) таких "небажаних" матеріалів стало особливо популярним в епоху застою, коли багато представників інтелігенції, зрозумівши доповідь Хрущова на ХХ з'їзді КПРС буквально, тобто як дозвіл користуватися свободою інформації, декларованої в конституції не зуміли (чи не побажали) перебудується, коли скінчилася Хрущовська відлига (1956-1966) і почався Брежнєвський застій (1968-1988). До таких людей приходили з обшуком і забирали копії закінчених праць, а заодно і чернетки, які могли б бути використані при написанні нових документів або літературних творів, які ухиляються від генеральної лінії комуністичної партії.

Зокрема, так в 1965 при обшуку був вилучений архів Солженіцина, і письменник почав поширювати свої твори в самвидаві і тамвидаві, щоб уникнути вилучення при обшуках всіх примірників, що були у друзів. Зазвичай, література, вилучається при обшуку, об'явлалось наклепницької або антирадянської.

Обшуки з метою виявлення та вилучення небажаної інформації проводилися співробітниками прокуратури або КДБ; їх літопис велася в саміздатскіх журналів Хроніка поточних подій [7] [8], за яким КДБ полював собенно активно. Як не парадоксально, така активність КДБ іноді сприяла оперативному поширенню "Хроніки"; кожен учасник намагався передрукувати або хоча б прочитати черговий випуск роздати його друзям до того, як до нього прийдуть з обшуком.

В епоху перебудови і гласності (1990-2000), обшуки як міра політичного тиску практично не застосовувалися.

В 2007, обшуки почав знову застосовуватися для контролю інформації; тепер уже для вилучення серверів, на яких небажана інформація (компромат) була доступна користувачам мережі Інтернет. Юридичний статус таких обшуків не завжди ясний. Деякі автори відзначають сплеск обшуків у травні 2007 і раптовий характер обшуків, зокрема, вже після того, як заявка на видалення компромату з сервера була задоволена. [9] [10] [11] [12] [13] [14]. Подібно до того, як передрук (розмноження) документів в самвидаві (як і їх відправка за залізна завіса) дозволяла зберігати інформацію в епоху застою, розміщення матеріалу на декількох серверах (особливо заокеанських) дозволяє уникнути знищення інформації при обшуках в епоху після періоду гласності.


Примітки

 1. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації від 18.12.2001 N 174-ФЗ
 2. 1 2 3 А. П. Рижаков. Особистий обшук у кримінальному процесі росії. Коментар до статті 184 КПК РФ "
 3. "Правила внутрішнього розпорядку ізоляторів тимчасового утримання підозрюваних і звинувачених органів внутрішніх справ", затверджені Наказом МВС Росії від 22.11.2005 N 950, ст. 25-26
 4. Наказ Мін'юсту РФ від 14.10.2005 № 189 "Про затвердження правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів кримінально-виконавчої системи", ст.23
 5. Смирнов А. В., Калиновський К. Б. Кримінальний процес: Підручник для вузів / За заг. ред. А. В. Смирнова. СПб.: Питер, 2004. С. 403.
 6. Володимир Полєтаєв. Огляд, огляд, обшук? - Российская газета (Тиждень) N4378 від 1 червня 2007 http://www.rg.ru/2007/06/01/gai-prava.html - www.rg.ru/2007/06/01/gai-prava . html
 7. Людмила Алексєєва. 35 років тому вийшов перший випуск "Хроніки поточних подій". http://www.mhg.ru/publications/174F638 - www.mhg.ru/publications/174F638
 8. Антологія Хроніки поточних подій http://www.memo.ru/history/DISS/chr/ - www.memo.ru/history/DISS/chr/
 9. В.Бабурін, Ж.Снежкіна. У квартирі редактора інтернет-бібліотеки "Актікомпромат" йде обшук. SvobodaNews, 31.05.07. http://www.svobodanews.ru/Article/2007/05/31/20070531153945587.html - www.svobodanews.ru/Article/2007/05/31/20070531153945587.html
 10. В.Бабурін, Ж.Снежкіна. У квартирі редактора інтернет-бібліотеки "Актікомпромат" йде обшук. Центр екстремальної журналістики, http://cjes.ru/lenta/view_news.php?id=12816&year=2007&lang=rus - cjes.ru / lenta / view_news.php? id = 12816 & year = 2007 & lang = rus
 11. У Москві проведено обшук в квартирі Володимир Прибиловський. Вівторок 5 червня 2007, http://www.svobodanews.ru/news/2007/05/31.html?id=395459 - www.svobodanews.ru/news/2007/05/31.html?id=395459.
 12. У квартирі керівника інтернет-бібліотеки "Антікомпромат" проведено обшук. Novaq Gaseta, № 41 від 4 червня 2007 р., http://www.novayagazeta.ru/news/112432.html - www.novayagazeta.ru/news/112432.html
 13. Pribylovsky searched. zaxi, May. 31st, 2007, http://zaxi.livejournal.com/tag/rights - zaxi.livejournal.com / tag / rights
 14. Подрабінек. Ще раз про моє обшуку. June 3rd, 2007, http://anticompromat.livejournal.com/ - anticompromat.livejournal.com /