Оптична довжина шляху

Оптичної довжиною шляху між точками А і В прозорого середовища називається відстань, на яку світло (Оптичне випромінювання) поширився б у вакуумі за час його проходження від А до В. Оптичної довжиною шляху в однорідному середовищі називається твір відстані, пройденого світлом в середовищі з показником заломлення n, на показник заломлення:

l = nS

Для неоднорідного середовища необхідно розбити геометричну довжину на настільки малі проміжки, що можна було б вважати на цьому проміжку показник заломлення постійним:

{\ Rm d} l = n {\ rm d} s

Повна оптична довжина шляху знаходиться інтегруванням :

l = \ int \ limits_A ^ B n {\ rm d} S