Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Перенесення (типографіка)План:


Введення

Перенесення в типографіці - розрив частини тексту (слова, формули і т. п.), при якому її початок виявляється на одному рядку, а кінець - на іншій.


1. Перенесення слів

Приклад:

Широка електрич-
фікація південних губер-
ний дасть потужний тол-
чок розвитку сіль-
ського господарства.

Основна функція перенесення слів - естетична. Якщо не застосовувати переноси, то деякі рядки виявляються слабо заповненими (що особливо помітно при наборі вузьких колонок). Крім того, текст з переносами займає менше місця.

У той же час текст з переносами важче читати, тому в книгах для найменших дітей переноси не використовують.


1.1. Знаки переносу

У більшості сучасних європейських писемностей перенесення позначається дефісом після початкової частини розірваного слова. У старовинних шрифтах (як латинських, так і кириличних) зустрічалися більш різноманітні форми цього знака:

 • горизонтальна риса на рівні нижньої лінії букв (на зразок символу підкреслення _);
 • риса, правий край якої загнутий вгору;
 • похила риса у вигляді невеликого знака /;
 • знак у вигляді двох похилих рисок (⸗).

У деяких орфографічних системах особливим знаком перенесення не позначається взагалі, слово просто розривається між рядками. Зокрема, без знака перенесення до середини XVII століття обходилася кирилична друк (ця традиція зберігається у старообрядців, докладніше див у статті " Ерок "); такі ж деякі сучасні писемності, переважно азіатські (не тільки ієрогліфічні, а й алфавітні, начебто тайської).


1.2. Ускладнений перенесення

В більшості мов перенесення зводиться до розриву слова (і додаванню знака переносу), а проте в деяких словах деяких мов при перенесенні змінюються і самі букви або діакритичні знаки, наприклад:


1.3. Місця дозволених переносів

В основному переносити слова можна або по межах складів, або по межах морфем. У кожній мові свої правила для визначення місць можливого перенесення (в англійській це часто вказується в словниках; при цьому британська й американська системи принципово різняться).

В есперанто перенесення дозволений у будь-якому місці (можна навіть переносити одну букву) - хоча частіше все-таки переносять по складах або по морфемам. У китайською, корейською та японською теж можна переносити в будь-якому місці (але там письмові одиниці більші).

В російською мовою основні правила перенесення слів такі:

 • не можна відокремлювати перенесенням одну букву або ж групу, що не містить голосних;
 • не можна розривати слово перед буквами ь, ь і и;
 • а також перед й (крім випадків на зразок п'яти-йодистий);
 • не можна переносити абревіатури, пишуться (цілком або переважно) прописними літерами;
 • між приголосної і наступної голосної перенесення дозволений лише в складних словах (парт-актив) і після приставок (під-одеяльнік);
 • не можна відривати перенесенням останні приголосні букви приставки перед коренем на приголосну ж: під-бити, а не по-дбіть;
 • не можна відривати перенесенням початкові приголосні кореня: по-двиг, а не під-віг;
 • подвоєну приголосну від попередньої голосної можна відокремлювати перенесенням тільки в складних словах (ново-введення) і після приставок (со-печіння);
 • заборонено розривати дефісное нарощення начебто 1-го або 40%-ний;
 • заборонено розривати суфікси-ськ-і-ств-;
 • і т. п.

Крім цих загальнообов'язкових правил (що відносяться до орфографії російської мови), існують суворіші правила переносів для типографського набору, в яких заборонені випадки переносів формально допустимих, але заважають читання. Зокрема:

 • не рекомендується відокремлювати перенесенням початковий або кінцевий склад не (щоб не прочитати рядок тексту з точністю до навпаки: впол / / не впоралися із завданням і заробили не / / мало грошей);
 • слід уникати таких переносів, при яких отримані відрізки слова мають небажаний зміст: бри-гади.

Крім того, заборонено розривати дефісное написання начебто 2-місний, n-мірний, умовні позначення на кшталт Боїнг-767, телефонні номери, багатозначні числа і ін

При перенесенні слів з ​​дефісом останній звичайно не повторюється (хоча є й видання-виключення, причому навіть серед ретельно набраних словників часів застою), що зрідка може призводити до неоднозначності відновити оригінальний написання (злитого або дефісное, начебто лійка і лей-ка). З цієї причини іноді рекомендують взагалі по дефіс не переносити.


1.4. Реалізація в комп'ютерах

Завдання автоматичного вказівки місць можливих переносів виникла відразу, як тільки обчислювальна техніка стала застосовуватися до складально-видавничої діяльності ( 1950-і роки). Застосовувалися системи, засновані або на словниках, в яких для кожного слова вказані місця переносів, або на алгоритмах у вигляді набору правил "якщо бачиш таку-то комбінацію букв - можна (не можна) переносити". Перший підхід, особливо на старій техніці, був незручний обсягом необхідних баз даних (і із зрозумілих причин виявлявся непридатним для раніше невідомих слів), другий же (з емпірично складали правилами) довго не давав прийнятного якості роботи. Ситуація змінилася в 1983, коли Франклін Марк Лян ( англ. Franklin Mark Liang ), Студент Д. Е. Кнута, запропонував алгоритм, який по словнику з розставленими переносами будує компактний набір правил, що дозволяє в точності ці місця переносів відновити. Як експериментально з'ясувалося, для нових слів (не містилися в навчальному словнику) подібний набір правил в переважній кількості випадків також знаходить вдалі місця переносу. Система Ляна спочатку була інтегрована з відомою програмою ТеХ, а пізніше пристосована і для деяких інших видавничих систем. Реалізована на Javascript у проекті Hyphenator, який дозволяє розставляти переноси в звичайному unicode-тексті.


1.4.1. М'який перенос

Для вказівки вручну місця можливого перенесення деякі коди містять так званий символ "м'якого переносу" ( англ. soft hyphen ). Зокрема, в Юникоде це U +00 AD (в Microsoft Windows вводиться з клавіатури як Alt +0173, в пошуку в word можна використовувати поєднання "^-"). У мові розмітки HTML для символу м'якого переносу існує мнемоніка -.


1.4.2. Нерозривний пробіл і нерозривний дефіс

Часто зустрічається зворотна проблема - потрібно заборонити перенесення в певному місці, для цього використовується нерозривний пробіл U +00 A0 (мнемоніка в HTML).

Також існує нерозривний дефіс U +2011, який забороняє розрив рядка в даному місці (корисно для запису слів типу 55-й, Схід-2 і т. п.).

2. Перенесення словосполучень

Російське правопис будь-яких обмежень з цього приводу не містить. Однак правила обережного типографського набору наказують уникати відриву коротких (особливо однобуквені) прийменників і спілок від подальшого тексту, коротких часток (насамперед б і ж) - від попереднього тексту, і т. п. Не рекомендується відривати від наступного тексту негативну частку не (з тієї ж причини, з якої небажано відокремлювати такий склад слова перенесенням, див. вище). Не можна розривати переносом скорочення начебто т. е. або й т. д., ініціали між собою і від прізвища, відривати від основного слова номера (Петро I) або одиниці виміру (1 км) і т. п.

Особливо обмовляється, де при перенесенні повинні виявитися знаки пунктуації:

 • відкривають дужки і лапки, а також три крапки на початку фрази примикають до подальшого тексту;
 • інші знаки пунктуації - до попереднього тексту.

3. Перенесення формул

У вітчизняній друкарською традиції формули дозволяється переносити за знаками деяких двомісних операцій (плюс, мінус і т. п., однак за знаками ділення переносити не можна) або відносин (рівності, нерівностей і т. п.). При цьому знак повинен повторюватися по обидві сторони від місця розриву (в іноземних друкарських системах цього не роблять).

Допускається перенесення формули по три крапки (також з його повторенням на початку нового рядка), але тільки якщо три крапки означає випущені середні члени вирази або перерахування: формулу на зразок 1 + 2 + ... + (N - 1) + N переносити по три крапки можна, а 1 / 0! + 1 / 1! + 1 / 2! + 1 / 3! + ... = E - Не можна (але можна по плюсів, крім останнього, і за знаком рівності).

Крім того, формули можна розривати (без повторення знака) після знаків перерахування, начебто ком або точок з комою.

Зустрічаються згадки про спосіб розриву довгих подкоренного виразів і дробів (з горизонтальною рискою): при цьому подкоренное вираз (або чисельник і знаменник дробу) розриваються за звичайними правилами, а риса знака радикала або дробу на місці розриву забезпечується стрілочками на кінці.


Література

 • Donald E. Knuth. Digital typography. CSLI Lecture Notes, no. 78. Stanford, 1999. ISBN 1-57586-011-2 (в твердій палітурці) або ISBN 1-57586-010-4 (в паперовій обкладинці).
 • Lszl Nmeth. Automatic non-standard hyphenation in OpenOffice.org / / EuroTeX 2006 Conference Proceedings / TUGboat, 2006, vol. 27, no. 1, pp. 32-37.
Поняття і терміни типографіки
Сторінка Пагінації Розворот Поля Колонка Колонтитул Колонцифра Принципи композиції сторінки Lowercase 'a' in Adobe Caslon
Абзац Вирівнювання Інтерліньяж Трекінг Вгонка і вигонка Висяча рядок Коридор
Символ Пункт Лігатура Апроші Кернінг Маюскул Минускул Капітель CamelCase Буквиця Лінії шрифта Виносні елементи Діакритичні знаки Мінускульним цифри Верхній індекс Нижній індекс Символьний шрифт Гліф Астеризм
Класифікація шрифтів
Сучасні Антиква Брусковий Рубаний Рукописний Болгаріца Моноширинний
Готичні Текстура Ротунда Швабахер Фрактура
Слов'янські Глаголиця Статут Напівустав Скоропис В'язь
Накреслення шрифту Курсив Жирний шрифт
Пунктуація Висяча пунктуація Перенесення Лапки Штрих Тире
Верстка Шрифтової дизайн Словолітних Набірний шрифт Каліграфія Ручний набір Лінотип Фотонабір Високий друк Глибокий друк Плоский друк Офсетний друк Гарнітура Шрифт Комп'ютерний шрифт Lorem ipsum Панграмма ETAOIN SHRDLU
Тіпометрія
Комп'ютерна типографіка Настільне видавниче ПЗ Комп'ютерна верстка Набір символів Растеризация Хінтінг ClearType

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Типографіка
Перенесення (психологія)
Паралельне перенесення
Перенесення столиці
Коридор (типографіка)
Астеризм (типографіка)
Розрядка (типографіка)
Вирівнювання (типографіка)
Гарнітура (типографіка)
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru