Перепис населення СРСР (1926)

Плакат, що розповідає про перепис

Перепис населення СРСР в 1926 була проведена за станом на 17 грудня цього року. Це була перша Всесоюзна перепис населення СРСР, охопила все населення країни. Проводилась методом опитування (при цьому допускалося і самосчісленіе). Враховувалося наявне населення.

Керували переписом В. Г. Михайлівський і О. А. Квіткін. Розробка перепису завершилася до 1 вересня 1923 року.

Основні форми перепису: особовий листок, сімейна карта (тільки для міського населення), володіння відомість. Програма перепису містила 14 пунктів з підпунктами: стать, вік, національність, рідна мова, місце народження, тривалість проживання у місці перепису, шлюбне стан, грамотність, фізичні вади, психічне здоров'я, становище в занятті і галузь праці, тривалість безробіття і колишнє заняття ( тільки для безробітних), джерело засобів існування (тільки для тих, хто не має заняття). Крім того в сімейній карті відзначався склад сім'ї, тривалість шлюбу і умови житла.

Перепис почалася 17 грудня і тривала два тижні на селі і тиждень в містах. Попередні підсумки були опубліковані в 1927, короткі результати - в 1927-1929 роках, а повні результати - в 56 томах у 1928 - 1933 роках.


1. СРСР

 • Чисельність міського населення - 26,3 млн осіб (близько 18%).
 • Відсоток грамотних становив 56,6% серед населення у віці 9-49 років.
 • Безробітних - понад 1 млн осіб.

1.1. Складу СРСР

союзна
республіка
територія населення міське чоловіки російські українці титульна
1 РРФСР 19651446 100 891 244 17442655 48170635 74072096 7873331
2 УРСР 451584 29018187 5373553 14094592 2677166 23218860
3 БССР 126792 4983240 847830 2439801 383806 34681 4017301
4 ЗРФСР 185191 5861529 1410876 3009046 336178 35423 1797960
5 УзРСР 311476 5272801 1102218 2797420 246521 25804 3475340
6 ТурССР 449698 1000914 136982 531858 75357 6877 719792
Всього 21176187 147 027 915 26314114 71043352 77791124 31194976

Для ЗРФСР наведені грузини як титульна нація.


1.2. Чисельність населення СРСР по народностям в 1926

СРСР РРФСР Українська РСР Білоруська РСР ЗРФСР Узбецька РСР Туркменська РСР
Всього 147027915 100623000 29018187 4983240 5861529 5272801 1000914
Росіяни 77791124 74072000 2677166 383806 336178 246521 75357
Українці 31194976 7873000 23218860 34681 35423 25804 6877
Білоруси 4738923 638000 75842 4017031 3767 3515 864
Грузини 1821184 21000 1265 52 1797960 697 258
Вірмени 1567568 195000 10631 99 1332593 14976 13859
Тюрки 1706605 28000 56 0 1652768 21565 4229
Узбеки 3904622 325000 23 0 72 3475340 104971
Туркмени 763940 18000 21 1 102 25954 719792
Казахи 3968289 3852000 98 18 61 106980 9471
Киргизи 762736 672000 36 1 10 90743 0
Татари 2916536 2846734 22281 3777 10574 28401 4769
Чуваші 1117419 1114813 905 739 92 315 555
Башкири 713693 712000 114 8 14 765 426
Якути 240709 240687 14 1 0 3 4
Каракалпаки 146317 118217 0 0 0 26563 1537
Таджики 978680 10385 0 0 1 967728 566
Осетини 272272 157000 184 18 114450 234 38
Талиші 77323 0 0 0 77323 0 0
Тати 28705 223 35 0 28443 0 4
Курди 69184 14701 1 0 52173 1 2308
Мордва 1340415 1334700 1171 1051 1238 1805 491
Марійці 428192 428000 122 18 14 19 18
Карели 248120 248030 60 19 7 1 3
Удмурти 514187 514000 91 45 6 19 8
Комі 226383 226300 42 21 18 5 5
Перм'яки 149488 149400 36 3 1 0 0
Буряти 237501 237000 3 1 2 0 1
Калмики 132114 131757 92 1 8 18 2
Німці 1238549 806301 393924 7075 25327 4646 1276
Євреї 2599973 566917 1574391 407059 31175 19611 1820
Поляки 782334 197827 476435 97498 6324 3411 839
Греки 213765 50649 104666 55 57935 347 113
Вайнахов 392600 390000 51 7 84 5 2
Молдавани 278903 20525 257794 63 316 173 24
Болгари 111296 18644 92078 22 203 321 28
Латиші 151410 126277 9131 14061 951 737 232
Литовці 41463 26856 6795 6853 572 311 65
Абхази 56957 98 8 0 56851 0 0

2. Союзні республіки

2.1. РРФСР

Розподіл і структура населення РРФСР по найбільших регіонах республіки в 1926 :

район республіки територія населення міське чоловіки російські українці титульна
1 Північний район 1102339 2368 440 234338 1110857 2154141 694
2 Ленінградсько-Карельський район 506890 6659711 2299071 3194100 5930078 15636
3 Західний район 98615 4299150 511874 2049446 4020199 134241
4 Центрально-Промисловий район 422089 19314024 4951352 8930520 18577643 41345
5 Центрально-Чорноземний район 188177 10825830 1024762 5133596 9119238 1651853
6 Вятський район 161218 346 3197 236066 1602905 2625758 592
7 Уральська область 1756104 6786339 1407074 3167763 6184456 47651
8 Башкирська АРСР 151840 2665836 234250 1260337 1064707 76710 625845
9 Середньо-Вожское район 339272 10268168 1170712 4808312 6448098 206192
10 Нижньо-Волзький район 323576 5529516 977164 2629929 4078946 440225
11 Кримська АРСР 25880 713823 330264 349844 301398 77405 179094
12 Північно-Кавказький край 293652 8363491 1655124 4026546 3841063 3106852
13 Дагестанська АРСР 54212 788098 85034 383045 98197 4126 138749
14 Казакської АРСР 2979618 6503006 539249 3331097 1279979 860822 3713394
15 Киргизька АРСР 195237 993004 121080 516395 116436 64128 661171
16 Сибірський край 4062889 8687939 1131930 4270494 6767892 827536
17 Бурят-Монгольська АРСР 368392 491236 45576 248513 258796 1982 214957
18 Якутська АРСР 4023307 289085 15277 152855 30156 138 235926
19 Далекосхідний край 2598139 1881351 472458 1004081 1174915 315203
Всього 19651446 100 891 244 17442655 48170635 74072096 7873331

Для Дагестанської АРСР наведені аварці як титульна нація.

Склад основних регіонів РРФСР

 • Північний район: Архангельська, Вологодська і Северодвинск губернії, Комі (зирянском) АТ;
 • Ленінградсько-Карельський район: Автономна Карельська РСР, Ленінградська, Мурманська, Новгородська, Псковська, Череповецька губернії;
 • Західний район: Брянська і Смоленська губернії;
 • Центрально-Промисловий район: Володимирська, Івановська (Іваново-Вознесенська), Калузька, Костромська, Московська, Нижегородська, Рязанська, Тверська, Тульська, Ярославська губернії;
 • Центрально-Чорноземний район: Воронезька, Курська, Орловська, Тамбовська губернії;
 • Вятський район: Вотську, Марійська АТ, Вятская губернія;
 • Уральська область (16 округів);
 • Башкирська АРСР (8 кантонів);
 • Середньо-Волзький район: Татарська, Чуваська АРСР, Оренбурзька, Пензенська. Самарська, Ульяновська губернії;
 • Нижньо-Волзький район: Німців Поволжя АРСР, Калмицька АТ, Астраханська, Саратовська, Сталінградська губернії;
 • Кримська АРСР;
 • Північно-Кавказький край (12 округів, 2 автономних міста, 7 автономних областей);
 • Дагестанська АРСР;
 • Казакської АРСР: Кара-Калкакская АТ, Акмолинская, Актюбинская, Джетисуйская, Семипалатинська, Сир-Дарьінская, Уральська губернії;
 • Киргизька АРСР (7 кантонів);
 • Сибірський край (19 округів, 1 автономна область, Туруханський край);
 • Бурят-Монгольська АРСР (8 аймака, 2 райони, 1 повіт);
 • Якутська АРСР (7 округів);
 • Далекосхідний край (9 округів).

2.2. Українська РСР

Молдавська АРСР - 572 114, українці - 277 515, молдавани - 172 419, росіяни - 48 868, євреї - 48564, німці - 10739, болгари - 6026, поляки - 4853, цигани - 918.

підрайони республіки територія населення міське чоловіки російські українці
1 Поліський підрайон 54369 2957881 428982 1445195 190332 2392790
2 Правобережний підрайон 102766 8997757 1450094 4336915 230189 7741945
3 Лівобережний підрайон 94961 7066909 1117242 3436426 605768 6204836
4 Степовий підрайон 121351 5568233 1061573 2685413 798073 3674086
5 Дніпропетровський підрайон 46962 2391155 464017 1154002 213653 1983403
6 Гірничопромисловий підрайон 31175 2036252 851645 1036641 639151 1221800
Всього 451584 29018187 5373553 14094592 2677166 23218860

Склад підрайонів УРСР:


2.3. ЗРФСР

 • РСР Абхазії - 212 033: грузини - 67494 (31,74%), абхази - 55918 (26,37%), вірмени - 30048 (14,17%), греки - 27085 (12,77%), російські - 20456 (9,65%), українці - 4647 (2,15%), євреї - 1084 (0,51%).
 • Нахічевансая АРСР - 105 200: тюрки - 88700 (84,32%), вірмени - 10 900 (10,36%).
 • Нагірний Карабах - 125300: вірмени - 111 700 (89,15%), тюрки - 12 600 (10,06%).
 • Південна Осетія - 87375: осетини - 60351 (69,07%), грузини - 23538 (26,94%), євреї - 1739 (1,99%), вірмени - 1374 (1,57%), росіяни - 157 (0,18%).
республіки територія населення міське чоловіки російські українці титульна
1 Азербайджанська РСР 85968 2314571 649557 1212859 220545 18241 1437977
(Тюрки)
Нахічеванська АРСР 104909 14702 55686 1837 92 88700
(Тюрки)
АТ Нагірного Карабаху 125300 8293 63131 596 35 111694
(Вірмени)
2 Вірменська РСР 29964 880464 167098 448674 19548 2826 743571
(Вірмени)
3 Грузинська РСР 69259 2666494 594221 1347513 96085 14356 1788186
(Грузини)
РСР Абхазії 201016 32244 104410 12553 4647 55918
(Абхази)
АРСР Аджарістана 131957 50378 69610 10190 1500 70828
(Аджарці)
АТ Південної Осетії 87375 5818 45535 157 1 60351
(Осетини)
Всього 185191 5861529 1410876 3009046 336178 35423

2.4. Узбецька РСР

Все населення Узбецькій РСР - 5267658: узбеки - 3475340, таджики - 967 728, росіяни - 246 521, казахи - 106 980, киргизи - 90 743, уйгури - 31 941, араби - 27 977, каракалпаки - 26563, туркмени - 25954, українці - 25 804.

Все населення Таджицькій АРСР - 827 200: таджики - 617 125, узбеки - 175 627, киргизи - 11 410, росіяни - 5600, туркмени - 4100, араби - 3300, казахи - 1636, українці - 1100, татари - 1000.


3. Міста

Міста СРСР з населенням понад 100 тис. чоловік.

N місто населення чоловіки російські українці республіка
1 Москва 2025947 989592 1771690 16082 Російська РФСР
2 Ленінград 1614008 783923 1386872 10781 Російська РФСР
3 Київ 513637 248612 125514 216528 Українська РСР
4 Баку 453333 233873 159491 7882 Закавказька РФСР
5 Одеса 420862 196897 162789 73453 Українська РСР
6 Харків 417342 201789 154448 160138 Українська РСР
7 Ташкент 323544 166823 104737 8313 Узбецька РСР
8 Ростов 308103 145976 180991 59215 Російська РФСР
9 Тифліс 294044 147349 45937 1845 Закавказька РФСР
10 Дніпропетровськ 232925 113840 73418 83748 Українська РСР
11 Саратов 215276 100188 188162 3267 Російська РФСР
12 Нижній Новгород 185267 90410 168488 1118 Російська РФСР
13 Казань 179023 84318 126050 380 Російська РФСР
14 Астрахань 176530 83668 138183 244 Російська РФСР
15 Самара 175636 83046 157695 1216 Російська РФСР
16 Краснодар 162520 78815 83424 48559 Російська РФСР
17 Омськ 161684 79562 136251 5581 Російська РФСР
18 Тула 152677 75879 146960 748 Російська РФСР
19 Сталінград 148369 70171 137479 1120 Російська РФСР
20 Свердловськ 136420 65082 126526 493 Російська РФСР
21 Мінськ 131528 65666 12617 1465 Білоруська РСР
22 Оренбург 123283 57202 98064 3548 Російська РФСР
23 Новосибірськ 120128 59516 109720 1315 Російська РФСР
24 Воронеж 120017 57340 108286 3407 Російська РФСР
25 Ярославль 114277 55107 109828 453 Російська РФСР
26 Іваново-Вознесенськ 111460 52156 108925 235 Російська РФСР
27 Тверь 108413 50913 104126 392 Російська РФСР
28 Владивосток 107980 65939 65494 6019 Російська РФСР
29 Сталіно 105857 56170 59518 27582 Українська РСР
30 Самарканд 105106 55997 27035 2467 Узбецька РСР
31 Миколаїв 104909 50242 46726 31362 Українська РСР