Перший конгрес Комуністичного Інтернаціоналу

Перший (установчий) конгрес Комуністичного інтернаціоналу проходив у Москві в березні 1919. 52 делегати від 35 партій і груп з 21 країни світу.


1. Передумови проведення

Протягом 1918 року в ряді країн Європи та світу виникла низка партій і груп, в тій чи іншій мірі підтримували концепцію більшовиків. У зв'язку з цим, виникла необхідність в організаційному оформленні нового міжнародного руху.

У січні 1919 року в Москві з ініціативи ЦК РКП (б) відбулася нарада представників комуністичних партій Росії, Австрії, Угорщини, Польщі, Фінляндії, Балканської революційної соціал-демократичної федерації, на якому було прийнято звернення до 39 партіям і групам Європи, Азії та Америки з пропозицією взяти участь у роботі Установчого конгресу нового Інтернаціоналу.


2. Проведення I Конгресу

2 березня в Москві був відкритий Перший з'їзд комуністичних і "Лівих" соціал-демократичних партій і груп.

4 березня з'їзд прийняв рішення про заснування Комуністичного інтернаціоналу. Точка зору про передчасність створення такого об'єднання з причини слабкості комуністичного руху не знайшло підтримку у учасників з'їзду.

Були прийняті тези про платформу Комінтерну (на основі доповідей Г. Еберлейн і М. Бухаріна), тези про буржуазної демократії і про диктатуру пролетаріату (на основі доповіді В. Леніна). Ці основоположні документи визначали метою нової організації встановлення диктатури пролетаріату у формі влади Рад депутатів трудящих. Основним методом досягнення цього завдання була названа класова боротьба, в тому числі і шляхом збройного повстання.

В основі організаційної структури Комінтерну було покладено принцип демократичного централізму. Кожна з представлених в Інтернаціоналі партій мала право на повноцінне представництво.

У рішеннях чітко позначена необхідність боротьби зі Другим інтернаціоналом як організації ревізіоністів, а також необхідність відколу від нього революційних елементів.

Був утворений Виконавчий комітет Комуністичного інтернаціоналу (Виконком Комінтерну, ІККІ). На першому з'їзді його склад постійно змінювався. Виконком Комінтерну розмістився на Арбаті за адресою Грошовий провулок, 5. Для керівництвом роботи ІККІ були утворені Бюро ІККІ (до проведення II конгресу Комінтерну виконувало функцію ІККІ) і Секретаріат ВККІ.


3. Наслідки

Створення Комінтерну ще більше загострило внутрішню боротьбу в соціал-демократичних партіях Європи та Америки, яка викликала в них ряд розколів. Частина з відкололися груп приєдналися до місцевих комуністичним партіям, інші вступили в Комінтерн як самостійні секції.

4. Список делегатів конгресу

Делегати Першого конгресу Комуністичного інтернаціоналу в Москві
Група делегатів I Конгресу Комінтерну

З правом вирішального голосу:

З правом дорадчого голосу: