Подія (світова точка) в теорії відносності - моментальне локальне явище, яке відбувається в унікальному часі і місці, тобто точка в просторі-часі. Події є елементами плоского простору Мінковського СТО та викривленого псевдоріманова простору-часу ОТО.

Будь-яка подія можна однозначно вказати за допомогою чотирьох просторово-часових координат x i = (x 0, x 1, x 2, x 3) ( час події x 0 і його координати в тривимірному просторі x 1, x 2, x 3), заданих в конкретній системі відліку. Координати події в іншій системі відліку будуть, взагалі кажучи, іншими, проте нові координати події x 'i можуть бути обчислені зі старих за допомогою формул перетворення координат - в СТО це лоренцева перетворення : x 'i = Λ ij x j, де Λ ij - матриця Лоренц-перетворення, а по повторюваним індексам виконано підсумовування.