Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Пожежна безпекаПлан:


Введення

Регулярний протоку пожежних засувок для забезпечення їх прохідності - необхідний захід пожежної безпеки.

Пожежна безпека - стан захищеності особистості, майна, суспільства і держави від пожеж. Забезпечення пожежної безпеки є однією з найважливіших функцій держави.

Елементами системи забезпечення пожежної безпеки (СОПБ) є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації, селянські (фермерські) господарства та інші юридичні особи незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, громадяни, що беруть участь у забезпеченні пожежної безпеки відповідно до законодавством Російської Федерації.

Досягненню пожежної безпеки сприяють:
- Нормативне правове регулювання та здійснення державних заходів у галузі пожежної безпеки;
- Створення пожежної охорони та організація її діяльності;
- Розробка і здійснення заходів пожежної безпеки;
- Реалізація прав, обов'язків і відповідальності в галузі пожежної безпеки; - виробництво пожежно-технічної продукції;
- Виконання робіт та послуг в галузі пожежної безпеки;
- Проведення протипожежної пропаганди та навчання населення заходам пожежної безпеки; - інформаційне забезпечення в галузі пожежної безпеки;
- Облік пожеж та їх наслідків;
- Здійснення Державного пожежного нагляду (ДПН) та інших контрольних функцій щодо забезпечення пожежної безпеки;
- Гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт (АСР);
- Встановлення особливого протипожежного режиму;
- Науково-технічне забезпечення пожежної безпеки;
- Ліцензування діяльності в галузі пожежної безпеки та підтвердження відповідності продукції та послуг в галузі пожежної безпеки.

Особи, відповідальні за порушення вимог пожежної безпеки, інші громадяни за порушення вимог пожежної безпеки, а також за інші правопорушення в галузі пожежної безпеки можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у відповідності з чинним законодавством.


1. Визначення і терміни

Пожежа - неконтрольоване горіння, що заподіює матеріальну шкоду, шкоду життю та здоров'ю громадян, інтересам суспільства і держави.

Пожежна безпека об'єкта - стан об'єкта, що характеризується можливістю запобігання виникненню і розвитку пожежі, а також впливу на людей і майно небезпечних факторів пожежі [1] [2]. Пожежна безпека об'єкта повинна забезпечуватися системами запобігання пожежі і протипожежного захисту, у тому числі організаційно-технічними заходами.

Протипожежний режим - правила поведінки людей, порядок організації виробництва, порядок утримання приміщень та територій, забезпечити попередження порушень вимог пожежної безпеки та гасіння пожеж.

Заходи пожежної безпеки - дії щодо забезпечення пожежної безпеки, у тому числі щодо виконання вимог пожежної безпеки.


2. Нормативні документи в галузі пожежної безпеки

На території Російської Федерації діють наступні основні нормативні документи:


3. Загальні вимоги для запобігання пожежі

Пожежа неможливий ні за яких обставин, якщо виключається контакт джерела запалювання з горючим матеріалом (виходячи з цього принципу розробляються розділи правил пожежної безпеки, спрямовані на запобігання і гасіння пожеж).

Якщо потенційне джерело запалювання і горючу середу неможливо повністю виключити з технологічного процесу, то дане обладнання або приміщення, в якому воно розміщене, має бути надійно захищене автоматичними засобами:

 • Аварійне відключення обладнання.
 • Різні сигналізації.

4. Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою

 • Категорія приміщення "А" вибухопожежонебезпечна
  приміщення, в яких знаходяться горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 С в такій кількості, що можуть утворювати парогазоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа, або речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або одне з одним у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.
 • Категорія приміщення "Б" вибухопожежонебезпечна
  приміщення, в яких горючі пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28 С, горючі рідини знаходяться в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні та пароповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа.
 • Категорія приміщення "В1" - "В4" пожежонебезпечна
  приміщення, в яких горючі і важкогорючі рідини, тверді горючі і важкогорючі речовини і матеріали (в тому числі пил та волокна), речовини і матеріали в приміщенні, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним горіти, за умови, що приміщення, в яких вони є в наявності або обертаються, не належать до категорій А або Б.
 • Категорія приміщення "Г" помірна пожежонебезпека
  приміщення, в яких знаходяться негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор та полум'я; горючі гази, рідини і тверді речовини, які спалюються або утилізуються як паливо.
 • Категорія приміщення "Д" знижена пожежонебезпека
  приміщення, в яких знаходяться негорючі речовини і матеріали в холодному стані.

5. Небезпечні фактори пожежі

Небезпечний фактор пожежі (НФП) - фактор пожежі, вплив якого призводить до матеріального збитку:

 • відкрите полум'я та іскри;
 • підвищена температура навколишнього середовища;
 • токсичні продукти горіння;
 • дим;
 • знижена концентрація кисню;
 • наслідки руйнування та пошкодження об'єкта;
 • небезпечні фактори, які проявляються в результаті вибуху (ударна хвиля, полум'я, обвалення конструкцій і розліт осколків, утворення шкідливих речовин з концентрацією в повітрі істотно вище ГДК).

До небезпечних факторів пожежі, яке впливає на людей і майно, відносяться:

 • полум'я та іскри;
 • тепловий потік;
 • підвищена температура навколишнього середовища;
 • підвищена концентрація токсичних продуктів горіння і термічного розкладання;
 • знижена концентрація кисню;
 • зниження видимості в диму.

До супутніх проявів небезпечних факторів пожежі відносяться:

 • осколки, частини разрушившихся будівель, споруд, будов, транспортних засобів, технологічних установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна;
 • радіоактивні та токсичні речовини і матеріали, що потрапили в навколишнє середовище із зруйнованих технологічних установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна;
 • винос високої напруги на струмопровідні частини технологічних установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна;
 • небезпечні фактори вибуху, події внаслідок пожежі;
 • вплив вогнегасних речовин. [3]

5.1. Полум'я

Полум'я найчастіше вражає відкриті ділянки тіла. Дуже небезпечні опіки, одержувані від палаючої одягу, яку важко згасити і скинути. Особливо легко запалюється одяг із синтетичних тканин. Температурний поріг життєздатності тканин людини становить 45 C.

5.2. Підвищена температура навколишнього середовища

Призводить до порушення теплового режиму тіла людини, викликає перегрів, погіршення самопочуття через інтенсивного виведення необхідних організму солей, порушення ритму дихання, діяльності серця і судин. Необхідно уникати тривалого опромінення інфрачервоними променями інтенсивністю близько 540 Вт / м.

5.3. Токсичні продукти горіння

Склад продуктів згоряння залежить від складу палаючого речовини і умов, при яких відбувається його горіння. При горінні насамперед виділяється велика к-ть оксиду вуглецю, вуглекислого газу, оксидів азоту, які заповнюють об'єм приміщення, в якому відбувається горіння, і створюють небезпечні для життя людини концентрації.

6. Умови протікання і стадії пожежі

Починається об'ємне розповсюдження пожежі

Для того, щоб відбулося загоряння, необхідна наявність трьох умов:

 • Горюча середовище.
 • Джерело запалювання - відкритий вогонь, хімічна реакція, електрострум.
 • Наявність окислювача, наприклад, кисню повітря.

Сутність горіння полягає в наступному: нагрівання джерел запалювання пального матеріалу до початку його теплового розкладання. У процесі теплового розкладання утворюється чадний газ, вода і велика кількість тепла. Виділяються також вуглекислий газ і сажа, що осідає на навколишній рельєф місцевості. Час від початку запалювання пального матеріалу на його займання називається часом займання.

Максимальний час займання може становити кілька місяців.

З моменту займання починається пожежа.


6.1. Стадії пожежі в приміщеннях

 • Перші 10-20 хвилин пожежа поширюється лінійно уздовж горючого матеріалу. У цей час приміщення заповнюється димом; розглянути в цей час полум'я неможливо. Температура повітря піднімається в приміщенні до 250-300 градусів. Це температура займання основних горючих матеріалів.
 • Через 20 хвилин починається об'ємне розповсюдження пожежі.
 • Ще через 10 хвилин настає руйнування скління. Збільшується приплив свіжого повітря, різко прогресує розвиток пожежі. Температура досягає 900 градусів.
 • Фаза вигорання. Протягом 10 хвилин максимальна швидкість пожежі.
 • Після того, як вигорають основні речовини, відбувається фаза стабілізації пожежі (від 20 хвилин до 5 годин). Якщо вогонь не може перекинутися на інші приміщення, пожежа йде на вулицю.

У цей час відбувається обвалення вигорілих конструкцій.


7. Методи протидії пожежі

Методи протидії пожежі поділяються на:

 • зменшують ймовірність виникнення пожежі (профілактичні);
 • захист і порятунок людей від вогню.

Запобігання поширенню пожежі досягається заходами, що обмежують площу, інтенсивність і тривалість горіння. До них відносяться:

 • конструктивні і об'ємно-планувальні рішення, що перешкоджають поширенню небезпечних факторів пожежі по приміщенню, між приміщеннями, між групами приміщень різної функціональної пожежної небезпеки, між поверхами і секціями, між пожежними відсіками, а також між будівлями;
 • обмеження пожежної небезпеки будівельних матеріалів, використовуваних в поверхневих шарах конструкцій будівлі, в тому числі покрівель, оздоблень й облицювань фасадів, приміщень та шляхів евакуації;
 • зниження технологічної вибухо-і пожежної небезпеки приміщень і будівель;
 • наявність первинних, у тому числі автоматичних і привозних засобів пожежогасіння; сигналізація і оповіщення про пожежу.

7.1. Профілактичні дії

Побутові дії, що зменшують ймовірність виникнення пожежі:

Також всі співробітники підприємств Росії повинні вивчати пожежно-технічний мінімум.


7.2. Захисні дії

Захист безпосередньо від пожежі ділиться на захист людини від високої температури і від частенько небезпечніших отруйних речовин, що виділяються при пожежі в повітря. Використовують термоізолюючу одяг БОЗ (бойовий одяг пожежного), ізолюючі протигази та апарати на стиснутому повітрі, фільтруючі повітря капюшони за типом протигазів.


7.3. Боротьба з пожежею

Пожежні автомобілі

Активна боротьба з пожежею (гасіння пожежі) проводиться вогнегасниками різного наповнення, піском та іншими негорючими матеріалами, які заважають вогню розповсюджуватися і горіти. Також іноді вогонь збивають вибуховою хвилею.

Для самоевакуаціі людей з палаючих будівель застосовується лебідка, закріплена з зовнішньої сторони вікна, за якою проживають на високих поверхах люди можуть спуститися на землю. Для захисту цінних речей і документів від вогню застосовуються вогнетривкі сейфи.


Примітки

 1. Федеральний закон Російської Федерації від 22 липня 2008 р. N 123-ФЗ "Технічний регламент про вимоги пожежної безпеки" Стаття 2. Основні поняття - pozhproekt.ru/nsis/Norm/Fz/2008/137 (08). htm
 2. іноді зустрічається розмовне словосполучення "Протипожежна безпека", неправильне з точки зору термінології.
 3. ФЗ № 123-ФЗ "Технічний регламент. Про вимоги пожежної безпеки" (Стаття 9. Небезпечні фактори пожежі). - pozhproekt.ru/nsis/Norm/Fz/2008/137 (08). htm

Література

 • Російський державний педагогічний університет імені А. І. Герцена, "Забезпечення життєдіяльності людей у ​​надзвичайних ситуаціях. Випуск 1: Надзвичайні ситуації та їх вражаючі фактори". СПб, Освіта, 1992.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Пожежна охорона
Радіаційна безпека
Промислова безпека
Пісочниця (безпека)
Національна безпека
Інформаційна безпека
Ядерна безпека
Екологічна безпека
Економічна безпека
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru