Полісиндетон

Полісиндетон (також Полісіндетон) ( др.-греч. πολυσύνδετον - Багатозв'язних) - стилістична фігура, яка полягає в навмисному збільшенні кількості спілок в реченні, звичайно для зв'язку однорідних членів. Сповільнюючи мова вимушеними паузами, Полісиндетон підкреслює роль кожного зі слів, створюючи єдність перерахування і підсилюючи виразність мови.


1. Приклади

Перед очима ходив океан, і колихався, і гримів, і блищав, і згасав, і світився, і йшов кудись у нескінченність

- Короленко В. Г.

Я або заридав, або закричу, або в обморок упаду

- Чехов А. П.

І хвилі тісняться, і мчать тому,
І знову приходять і про берег б'ють ...

- Лермонтов М. Ю. Балада

Зате і онук, і правнук, і праправнук
Ростуть в мені, поки я сам росту ...

- Антокольський П.Г.


Література

  • Розенталь Д. Е., Теленкова М. А. Словник-довідник лінгвістичних термінів. - М.: Просвещение, 1976.
  • Словник літературознавчих термінів. Редактори-упорядники Л. І. Тимофєєв і С. В. Тураєв. - М.: Просвещение, 1974.