Політичне кліше

Політичне кліше (ідеологічне кліше) - шаблонне вираз, що вживається в публіцистиці, журналістиці, публічних виступах політичних і державних діячів, програмних документах політичних партій і т. д. для того, щоб в короткій, декларативної формі класифікувати (як правило, однозначно) і дати оцінку політичним суб'єктам чи явищам. Для розуміння політичного кліше потрібно обов'язково знати контекст, в якому воно вживається, так як, в залежності від цього, один і той же вираз може мати різні значення. Може розглядатися також як прийом риторики.


Приклади політичних кліше


Примітки