Олександр Федорович Попов ( 1815 - 1879) - відомий математик.

Біографія

Закінчив курс в Казанському університеті по фізико-математичному факультету.

У 1843 р., після захисту дисертації "Теорія хвилювання краплеподібних рідин" (Казань, 1848), отримав ступінь магістра, а в 1845 - доктора по представленні дисертації "Про інтегруванні диференціальних рівнянь гідродинаміки, приведених до лінійного вигляду" (Казань, 1845).

Учень Лобачевського, Попов зробився і його наступником, зайнявши в 1846 р. кафедру чистої математики.


Наукові роботи

Гідростатика і гідродинаміка - головний предмет його занять.

Попов надрукував за цими відділам знання:

 • "Про закони коливання рідини в циліндричних судинах" (" Вчені записки Казанського університету ", 1850, I),
 • "Про умови руху рідини, яка представляє постійний струм" (там же),
 • "Про інтегруванні системи рівнянь, що мають додаток до теорії рівноваги пружних і руху поточних тіл" (т. ж, 1852, IV),
 • "Нове рішення задачі про хвилях" (т. ж, 1852, IV),
 • "Додаток теорії хвиль до вимірювання потоків" (т. ж, 1853),
 • "Рішення задачі про хвилях з вищою наближенням" (там же, 1860),
 • "Досвід теорії постійних хвиль" (там же, 1860),
 • "Теорія хвиль, що походять від поступального зовнішнього тиску" (там же, 1867),
 • "Про відображення прямовисній рідкої струменя на горизонтальній площині" (там же, 1871),
 • "Дослідження поверхні, яка представляє найменший опір потоку рідини" (там же, 1876),
 • "Про траєкторіях частинок, при переміщенні рідкої маси" (там же, т. XI, кн. 2, 1867),
 • "Теорія прямовисній рідкої струменя" (там же, 1864-70),
 • "Gesetze d. Schwing. Von Fl ssigk. In cylindr. Gefssen" ("Erman's Archiv f r wissenscb. Kunde v. Russland", 1856),
 • "Genauere theoret. Darstellung der Wellenbewegung" (там же, XIX, 186 0),
 • "Problme sur les ondes permanentes" "Journal des Mathmatiques pares et appliqu es de Lionville", III, 1858)
 • та ін

З фізики:

 • "Ісследоваванія, относящ до теорії звуку" ("Вчений. Зап. Каз. Унів.", 1848);
 • "Загальні рівняння рівноваги електрики на даній поверхні провідника" (Казань, 1871),
 • "Sur l'int gration des йquations relatives aux petites vibrations d'un milieu lastique" ("Bull. D, I, soc. D. Natur, d, Moscou", 1853),
 • "Observations sur la thorie du son" ("Journal de Lionville", 1850),
 • "Einw rfe gegen d. Theorie d. Beweg, d. Elektric. Im Innern d. Leiter" ("Erman's Archiv", XIII, 1854)
 • та ін

В області чистої математики:

 • "Про значення деяких інтегралів та сум" ("Вчений. Зап. Казан. Унів.", 1851, IV),
 • "Вчення про певні інтеграли" (частина I, там же, 1863),
 • "Підстави варіаційного числення" ("Збірник статей, написаних професорами Імп. Казанського унів. Із приводу п'ятдесятої річниці його існування", 1866, т. I),
 • "Pr cis d'une thorie de l'intgrale dfinie" ("Bull. D. 1. Soc. D. Natur, d. Moscou", 1854, III),
 • "Sur la valeur de l'intgral d fini" ("Bull. De la classe physomath. De l'Ас. De St.-Petersbourg", т. XV, 1857)
 • та ін

З історії математики:

 • "Спогад про службу і працях Н. Ів. Лобачевського" ("Вчений. Зап Каз. Унів.", 1857),
 • "Нарис розвитку арифметики" (Казань, 1873).

Джерела

 • А. Ф. Попов "Збори протоколів засідань секція фізико-математичних наук товариства дослідників природи при Імп. Казанському унів.", Т. I.

В. В. Бобинін.

При написанні цієї статті використовувався матеріал з Енциклопедичного словника Брокгауза і Ефрона (1890-1907).