Потенціометрія

Потенціометрія - метод визначення різних фізико-хімічних величин, заснований на вимірюванні електрорухомий сил (ЕРС) оборотних гальванічних елементів. Інакше кажучи, залежність рівноважного потенціалу електрода від активності концентрацій обумовленого іона, описувана рівнянням Нернста. Широко застосовують потенціометра в аналітичної хімії для визначення концентрації речовин в розчинах (потенціометричне титрування), для вимірювання рН.