Правовий статус

Правовий статус - встановлене нормами права положення його суб'єктів, сукупність їх прав та обов'язків. У правовий статус входять:

Зазвичай явище правового статусу досліджується в галузевих юридичних науках. Виділяють конституційно-правовий статус, цивільно-правовий статус, адміністративно-правовий статус і т.д.


Перегляд цього шаблону Теорія держави і права
Теорія держави
Теорія права

Регулятори суспільних відносин Право Сутність права Праворозуміння Функції права Принципи права Джерела права Правове регулювання Система права Норма права Правотворчість Юридична техніка Нормативно-правовий акт Систематизація нормативних актів Юридичні документи Правовідносини Юридичні факти Презумпції Фікції Реалізація права Юридична колізія Тлумачення права Правомірне поведінка Правопорушення Юридична відповідальність Законність Правопорядок Правосвідомість Правова культура Правовий нігілізм Правовий ідеалізм

Міжгалузеві інститути
Правові сім'ї