Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Право Європейського союзуПлан:


Введення

Це стаття про право Європейського союзу. Про Європейському праві в широкому сенсі див. статтю Європейське право.

Право Європейського союзу ( англ. European Union law , фр. Droit de l'Union europenne ) Система правових норм, що регулює процес європейської інтеграції, порядок створення та функціонування європейських владних інститутів та пов'язані з цим суспільні відносини.
Європейське право є самостійною правовою системою знаходиться на стику національного права держав-членів ЄС і права міжнародного.


1. Історія права ЄС

2. Юрисдикція права ЄС

3. Принципи права ЄС

Сенс, зміст, реалізацію і розвиток норм права Європейського союзу відображають його принципи. Одні принципи безпосередньо містяться в установчих договорах Європейського союзу, інші вироблені практикою Європейського Суду в результаті їх тлумачення. Принципи права ЄС розділяються на функціональні і загальні.

3.1. Функціональні принципи права ЄС

До функціональних принципів належать принцип верховенства права і принцип прямої дії.
Принцип верховенства права ЄС означає пріоритет норм права ЄС над нормами національного законодавства держав-членів. Правові норми національного права держав-членів не повинні суперечити нормам права ЄС. Зазначений принцип поширюється не тільки на установчі договори Європейського союзу, а й на ряд інших нормативних актів Європейського союзу. Гарантом дотримання цього принципу виступає Європейський суд.
Принцип прямої дії права ЄС означає безпосереднє застосування права ЄС на території держав-членів. Для вступу в силу норм Європейського права немає необхідності в їх трансформації в національний правопорядок. Принцип прямої дії права є характерною ознакою права ЄС від міжнародного права. Норми міжнародного права регулюють відносини держав і міжнародних організацій. Норми права ЄС безпосередньо регулюють відносини з участю фізичних і юридичних осіб. Так наприклад положення регламентів видаваних інститутами ЄС стають безпосередньо діють на всій території держав Євросоюзу з моменту їх затвердження. У свою чергу правила містяться у статтях договору про ЄС для прямої дії повинні бути викладені ясно, в імперативній формі і не повинні бути додатково обумовлені результатами майбутньої діяльності держав-членів та інституцій ЄС. У той же час якщо стаття має характер загального принципу чи декларації, встановлює цілі й програму діяльності інститутів і держав ЄС, якщо в ній немає точного і безумовного вказівки на конкретні права та обов'язки, що виникають у держав членів ЄС, фізичних та юридичних осіб, то така стаття прямою дією володіти не буде.
Зазначені вище принципи були вироблені практикою Європейського суду в результаті тлумачення установчих договорів.


3.2. Загальні принципи права ЄС

До числа загальних принципів права ЄС відносяться: принцип охорони прав і свобод особистості, принцип правової визначеності, принцип пропорційності, принцип недискримінації, принцип субсидіарності, а також ряд процесуальних принципів.

4. Джерела права ЄС

4.1. Акти первинного права

До актів первинного права відносяться всі установчі договори Європейського Союзу. За своєю юридичною природою акти первинного права є міжнародними договорами. Норми актів первинного права мають вищу юридичну силу по відношенню до всіх інших норм Європейського Союзу, що містяться в актах вторинного права.

4.2. Акти вторинного права

До актів вторинного права відносяться акти, що видаються інститутами Союзу, а також всі інші акти, прийняті на основі установчих договорів.

5. Співвідношення права ЄС з національним правом держав ЄС

Співвідношення права ЄС з національним правом держав входять ЄС будується на чотирьох принципах :

  • Верховенство по відношенню до національних систем права держав-членів. Принцип означає що в разі колізії норми національного права і права ЄС переважну силу має остання.
  • Пряма дія. Під ним розуміється безпосередня дія і обов'язкова застосовність норм права ЄС на всій території Європейського Союзу і щодо всіх суб'єктів права.
  • Інтегрованість в національні системи права держав-членів. Принцип означає, що всі норми права ЄС автоматично інкорпоруються в національні правові системи держав-членів.
  • Юрисдикційна захищеність. Під ним розуміється те, що обов'язок забезпечення захисту норм права ЄС покладається не тільки на судові органи Європейського союзу, а й на національні судові органи держав-членів.

6. Право ЄС як автономна правова система

Питання про автономність права Європейського союзу є одним з ключових як для його розуміння, так і застосування. У разі не визнання за ним самостійності, і віднесення його до регіональних нормам міжнародного права, право ЄС могло б втратити можливість прямої дії на території країн членів Європейського союзу. Це пояснюється тим, що місце міжнародно-правових норм у національному законодавстві визначається конституційним актом кожної з держав. Тобто для застосування правових норм права Європейського союзу була б однозначно необхідна їх імплементація в національні правові системи. Відповідно могла б виникнути ситуація коли норми права Європейського союзу діяли б в одних державах членах Європейського союзу безпосередньо, а в інших лише через видання національного правового акта. Визначальним моментом послужила позиція Суду Європейського союзу. У рішенні по справі Фламініо Коста від 15 липня 1964 р. (справа № 6/64) дана досить чітка характеристика права ЄС як особливої ​​правової системи. "На відміну від звичайних міжнародних договорів, договір ЄЕС створив свою власну правову систему, яка, зі вступом договору ЄЕС в силу, стала невід'ємною складовою частиною правових систем держав членів, і положення якої зобов'язані застосовувати їх суди ". Ця позиція Суду була підтверджена і розвинена в численних інших рішеннях, їй дотримуються і інші інститути Європейського союзу. Тобто, по суті, договір ЄЕС був прирівняний до конституційних актів, що і дозволило вважати момент його вступу в силу відправною точкою початку існування права Європейського союзу як автономної, самостійної правової системи.


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Податкове право Європейського союзу
Громадянство Європейського союзу
Історія Європейського союзу
Девіз Європейського союзу
Договори Європейського союзу
Інститути Європейського союзу
Рада Європейського союзу
Розширення Європейського союзу
Економіка Європейського союзу
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru