Представницький орган місцевого самоврядування

Представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган місцевого самоврядування, який має право представляти інтереси населення і приймати від її імені рішення, які діють на території муніципального освіти. Саме через нього кожен громадянин Російської Федерації може реалізувати своє право на місцеве самоврядування.


1. Порядок формування

Представницький орган є обов'язковим органом у структурі органів місцевого самоврядування будь-якого муніципального утворення (поселення, муніципальний район, міський округ).

Представницький орган муніципального освіти володіє правами юридичної особи.

Порядок його формування встановлюється Статутом муніципального освіти і залежить від його виду.

Представницький орган поселення складається з депутатів, що обираються на муніципальних виборах. Представницький орган муніципального району:

1) може складатися з голів поселень, що входять до складу муніципального району, і з депутатів представницьких органів вказаних поселень, що обираються представницькими органами поселень зі свого складу відповідно до рівної незалежно від чисельності населення поселення нормою представництва, визначеною в порядку, встановленому Федеральним законом;

2) може обиратися на муніципальних виборах на основі загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. При цьому число депутатів, що обираються від одного поселення, не може перевищувати дві п'яті від встановленої чисельності представницького органу муніципального району. Як правило, представницький орган поселення складається з депутатів, що обираються на муніципальних виборах.

Чисельність депутатів представницького органу поселення, в тому числі міського округу, визначається статутом муніципального освіти і не може бути менше:

7 осіб - при чисельності населення менше 1000 чоловік;

10 осіб - при чисельності населення від 1000 до 10 000 чоловік;

15 осіб - при чисельності населення від 10 000 до 30 000 чоловік;

20 осіб - при чисельності населення від 30 000 до 100 000 чоловік;

25 осіб - при чисельності населення від 100 000 до 500 000 чоловік;

35 осіб - при чисельності населення понад 500 000 чоловік.

Чисельність депутатів представницького органу муніципального району визначається статутом муніципального району і не може бути менше 15 осіб. Чисельність депутатів представницького органу внутрішньоміської території міста федерального значення визначається статутом муніципального освіти і не може бути менше 10 осіб.


2. Виключна компетенція

У виключній компетенції представницького органу муніципального утворення знаходяться:

  1. прийняття статуту муніципального освіти і внесення до нього змін і доповнень;
  2. затвердження місцевого бюджету та звіту про його виконання;
  3. встановлення, зміну та скасування місцевих податків і зборів відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори;
  4. прийняття планів і програм розвитку муніципального освіти, затвердження звітів про їх виконання;
  5. визначення порядку управління та розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності;
  6. визначення порядку прийняття рішень про створення, реорганізації та ліквідації муніципальних підприємств і установ, а також про встановлення тарифів на послуги муніципальних підприємств та установ;
  7. визначення порядку участі муніципального освіти в організаціях міжмуніципальної співпраці;
  8. визначення порядку матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;
  9. контроль за виконанням органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування повноважень щодо вирішення питань місцевого значення.
  10. прийняття рішення про видалення глави муніципального освіти у відставку.

3. Фінансування діяльності

Витрати на забезпечення діяльності представницького органу муніципального утворення передбачаються у місцевому бюджеті окремим рядком відповідно до класифікації витрат бюджетів Російської Федерації. Управління та (або) розпорядження представницьким органом муніципального освіти або окремими депутатами (групами депутатів) в якій би то не було формі засобами місцевого бюджету в процесі його виконання не допускаються, за винятком коштів місцевого бюджету, що спрямовуються на забезпечення діяльності представницького органу муніципального утворення і депутатів .


4. Дострокове припинення повноважень

Повноваження представницького органу муніципального утворення незалежно від порядку його формування можуть бути припинені достроково у разі його розпуску в порядку і на підставах, які передбачені статтею 73 Федерального закону.

Повноваження представницького органу муніципального утворення можуть бути також припинені:

1) у разі прийняття зазначеним органом рішення про саморозпуск. При цьому рішення про саморозпуск приймається в порядку, визначеному статутом муніципального освіти;

2) у разі набуття чинності рішення відповідно верховного суду республіки, краю, області, міста федерального значення, автономної області, автономного округу про неправомочність даного складу депутатів представницького органу муніципального утворення, в тому числі у зв'язку зі складанням депутатами своїх повноважень;

3) у разі перетворення муніципального освіти, здійснюваного відповідно до частин 3, 4 - 7 статті 13 Федерального закону, а також у випадку скасування муніципального освіти;

4) у разі втрати поселенням статусу муніципального освіти у зв'язку з його об'єднанням з міським округом;

5) у разі збільшення чисельності виборців муніципального освіти більш ніж на 25 відсотків, що сталося внаслідок зміни кордонів муніципального освіти або об'єднання поселення з міським округом.

Дострокове припинення повноважень представницького органу муніципального утворення тягне дострокове припинення повноважень її депутатів. У разі дострокового припинення повноважень представницького органу муніципального утворення, що складається з депутатів, обраних населенням безпосередньо, дострокові вибори в зазначений представницький орган проводяться у строки, встановлені федеральним законом. У разі дострокового припинення повноважень представницького органу муніципального району, сформованого відповідно до пункту 1 частини 4 цієї статті, представницькі органи відповідних поселень зобов'язані протягом одного місяця обрати до складу представницького органу муніципального району інших депутатів.


5. Правові акти та література

5.1. Журнали