Привілейована акція

Цінні папери
Vereinigte Ostindische Compagnie bond.jpg

Привілейована акція - акція, з одного боку, володіє спеціальними правами, і, з іншого, на ряд прав якої накладено спеціальні обмеження.


1. Загальні дані

Зазвичай (наприклад, в Програмі приватизації в Росії) передбачається, що за привілейованими акціями сплачується твердий фіксований дохід, на відміну від звичайної акції, дивіденд по якій коливається залежно від прибутку акціонерного товариства. При цьому права на участь в управлінні компанією можуть бути істотно обмежені. Крім того, зазвичай передбачається, що акціонери, які володіють привілейованими акціями утворюють самостійну страту акціонерів, що має право вето на певні рішення компанії (наприклад, про злиття і поглинання).

На жаргоні фахівців фондового ринку часто іменується "преф" (від англ. Pref erred stock ).


2. Особливості законодавства

Конкретні права і обмеження привілейованих акцій встановлюються у національному законодавстві, статутних документах компанії, а в ряді країн (наприклад, Штату Делавер у США) прямо прописуються в так званому Договорі акціонерів (Shareholders agreement).

2.1. У Росії

Номінальна вартість привілейованих акцій не повинна перевищувати 25% від статутного капіталу акціонерного товариства [1].


Привілейовані акції, в свою чергу, можуть бути розділені на різні класи з різним обсягом прав. Залежно від умов розміщення привілейовані акції деяких класів можуть конвертуватися в звичайні акції або ж у привілейовані акції інших класів. Згідно з чинним законодавством частина привілейованих акцій у статутному фонді акціонерного товариства не може перевищувати 25%.


Примітки

  1. Пункт 2, стаття 25 Федерального закону "Про акціонерні товариства"