Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

ПримарПлан:


Введення

Примар, іноді примар ( рум. primar ) - мер міста в Румунії та Молдавії. Слово "примар" відбулося з вульгарній латині - "primarius".


1. Молдавія

Мерія Кишинева

У Молдові примар - представницька влада населення адміністративно-територіальної одиниці і виконавча влада місцевої ради, обрана на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному і вільному голосуванні. Примарії обираються відповідно до Кодексу про вибори. Місцеві ради та примари діють як самостійні управляючі влади та вирішують громадські справи сіл ( комун), міст ( муниципиев) відповідно до закону.

 1. Села (комуни) і міста (муніципії) мають по одному примарії і одному заступнику прімара, муніципії Белць, Бендер, Комрат і Тирасполь мають по одному примарії і по три заступники прімара, муніципій Кишинеу має одного генерального прімара і чотирьох заступників прімара, обраних відповідно з законом.
 2. Міста з чисельністю населення понад 15000 можуть мати, за рішенням відповідної ради, двох заступників прімара. Заступники примарії сіл (комун), міст (муніципій) з чисельністю населення не більше 5000 виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах.
 3. На заступників примарії поширюється дія Закону про статус місцевого обраного представника.

1.1. Підтвердження законності виборів і визнання мандата прімара

 1. Підтвердження законності виборів прімара і визнання його мандата здійснюються відповідно до Кодексу про вибори.
 2. Факт визнання чи невизнання мандата прімара доводиться до відома громадськості та cообщает суддею на першому засіданні ради або на його позачерговому засіданні.
 3. У разі невизнання мандата прімара проводяться нові вибори відповідно до Кодексу про вибори.

1.2. Дострокове припинення мандата прімара

 1. Примар здійснює свої повноваження з дня визнання його мандата до дати визнання наступного мандата прімара, за винятком випадків дострокового припинення мандата. Термін повноважень прімара може бути продовжений органічним законом тільки у випадках війни або катастрофи.
 2. Мандат прімара достроково припиняється у разі:
  1. його відкликання через місцевий референдум відповідно до Кодексу про вибори;
  2. подачі у відставку;
  3. несумісності посад;
  4. неможливості виконання ним своїх обов'язків протягом більш як чотирьох місяців підряд, у тому числі через хворобу;
  5. набрання чинності щодо нього обвинувального вироку;
  6. його смерті.
 3. Місцева рада відповідно до Кодексу про вибори може ініціювати місцевий референдум про відкликання прімара шляхом таємного голосування в разі, якщо він вчинив дії, що суперечать Конституції, порушує або не виконує відповідним чином обов'язки, покладені на нього цим законом та іншими нормативними актами, що встановлено набрало в законну силу судовим рішенням.

1.3. Основні повноваження прімара

Виходячи з компетенції адміністративно-територіальної одиниці першого рівня примар здійснює на керованої території такі основні повноваження:

 1. в галузі забезпечення правопорядку:
  1. забезпечує виконання рішень місцевої ради;
  2. забезпечує в межах своєї компетенції додержання положень Конституції, законів та інших нормативних актів;
  3. констатує порушення чинного законодавства, вчинені фізичними та юридичними особами на керованої території, вживає заходів щодо їх усунення або припинення і при необхідності звертається до правоохоронних органів;
  4. забезпечує громадський порядок через співробітників поліції, народні дружини, аварійно-рятувальну службу та органи цивільного захисту, які зобов'язані негайно реагувати на запити прімара відповідно до закону;
  5. ініціює проведення місцевого референдуму, а також інших заходів щодо проведення консультацій з населенням щодо найважливіших питань місцевого значення; вживає заходів щодо організації виборів і референдумів;
  6. вживає передбачені законом заходи по проведенню зборів громадськості, здійснює нагляд за ярмарками, ринками, парками і місцями розваг і приймає оперативні заходи по забезпеченню їх нормального функціонування;
  7. вживає заходів по забороні чи призупиненню вистав, подань та інших публічних маніфестацій, що порушують правопорядок або зазіхають на моральність;
  8. реєструє громадські об'єднання, які мають намір здійснювати діяльність на території даної адміністративно-територіальної одиниці, представляючи відповідну інформацію уповноваженим органам;
  9. сприяє функціонуванню служб реєстрації актів цивільного стану;
  10. представляє в юридичних відносинах село (комуну), місто (муніципій) в якості юридичної особи;
 2. в економічній та фінансово-бюджетної області:
  1. представляє місцевій раді щорічно або по мірі необхідності звіти про соціально-економічний стан села (комуни), міста (муніципія);
  2. координує розробку Прімеріі проекту місцевого бюджету і складання звіту про виконання бюджету і подає їх місцевій раді на затвердження;
  3. виконує функції головного розпорядника кредитів села (комуни), міста (муніципія);
  4. перевіряє за посадою або на вимогу надходження коштів до місцевого бюджету і їх витрачання та інформує про стан справ місцева рада;
  5. організовує надання комунальних послуг, послуг місцевого транспорту, послуг з прибирання відходів, служби інженерних мереж та інших подібних послуг і забезпечує їх нормальне функціонування;
  6. проводить інвентаризацію та управляє, в межах компетенції, майном села (комуни), міста (муніципія), що належать до публічної і приватної сфер;
  7. координує і контролює діяльність громадських служб, що перебувають у підпорядкуванні місцевої ради;
  8. видає дозволи, передбачені законом;
 3. у сфері кадрової політики:
  1. пропонує структуру, штатний розпис, умови оплати праці працівників прімеріі і представляє їх місцевій раді на затвердження, розробляє та затверджує статус персоналу прімеріі;
  2. призначає на посаду та звільняє з посади службовців прімеріі, керує їх діяльністю і контролює її, сприяє професійному становленню та перепідготовці;
  3. встановлює повноваження заступника (заступників) прімара і службовців сільради;
 4. в галузі освіти, соціального захисту та охорони здоров'я:
  1. сприяє забезпеченню умов для нормального функціонування навчальних закладів, установ культури та охорони здоров'я, що обслуговують відповідний населений пункт;
  2. здійснює від імені місцевої ради опіку і піклування та контролює діяльність опікунів і піклувальників;
  3. організовує і контролює виконання заходів щодо соціального захисту і соціальної допомоги;
  4. координує діяльність щодо соціального захисту дітей, багатодітних сімей, престарілих, інвалідів, інших категорій соціально вразливих осіб, підтримує діяльність суспільно корисних громадських об'єднань, що функціонують на території села (комуни), міста (муніципія);
  5. забезпечує реалізацію національних і місцевих програм з використання робочої сили, створенню нових робочих місць і організації платних громадських робіт;
 5. в галузі екології та облаштування території:
  1. забезпечує розробку генерального містобудівного плану та документації по містобудуванню та облаштування території, подає їх на затвердження місцевій раді згідно із законом;
  2. забезпечує виконання громадських робіт згідно з проектною документацією;
  3. приймає відповідно до закону заходів щодо забезпечення охорони навколишнього середовища;
 6. в області оборони і надзвичайних ситуацій:
  1. здійснює спільно з військовим центром заходи по призову громадян на строкову військову службу і військові збори, вносить місцевій раді на затвердження обсяг фінансових коштів, необхідних для організації у відповідному населеному пункті підготовки до мобілізації та мобілізації;
  2. будучи головою Комісії з надзвичайних ситуацій, вживає спільно з центральними галузевими органами та їх громадськими службами на місцях заходи щодо попередження та зменшення наслідків стихійних лих, катастроф, пожеж, епідемій, епіфітотій та епізоотій і в разі необхідності мобілізує для цих цілей жителів, господарюючих суб'єктів і публічні установи населеного пункту, які зобов'язані виконати намічені заходи;
 7. в інших областях:
  1. підтримує відносини співробітництва з населеними пунктами інших країн, сприяє розширенню кооперації і прямих зв'язків з ними;
  2. рекомендує місцевій раді кандидатури вітчизняних і зарубіжних фізичних осіб, які мають особливі заслуги, для присвоєння звання почесного громадянина села (комуни), міста (муніципія).

Примар може здійснювати й інші повноваження відповідно до закону.


Джерела


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Історія китайських примар 2
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru