Принцип Діріхле

Принцип Діріхле: один з принципів, сформульованих німецьким математиком Діріхле.