Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Прокуратура Російської ФедераціїПлан:


Введення

Геральдичний знак-емблема прокуратури Російської Федерації з 4 жовтня 2008 року.

Прокуратура Російської Федерації - єдина федеральна централізована система органів, які здійснюють від імені Російської Федерації нагляд за дотриманням Конституції Російської Федерації і виконанням законів, що діють на її території. Прокуратура Російської Федерації виконує і інші функції, встановлені федеральними законами. Повноваження, організація і порядок діяльності прокуратури Російської Федерації визначаються федеральним законом "Про прокуратуру Російської Федерації" [1]. Прокуратура здійснює свої повноваження незалежно від органів державної (законодавчої, виконавчої, судової) влади, не відноситься ні до однієї з гілок влади, хоча в Конституції Російської Федерації знаходиться в розділі "Судова влада".

Галузі прокурорського нагляду та інші напрямки діяльності прокуратури. З метою забезпечення верховенства закону, єдності і зміцнення законності, захисту прав і свобод людини і громадянина, а також охоронюваних законом інтересів суспільства і держави прокуратура Російської Федерації здійснює нагляд:

 • за виконанням законів федеральними органами виконавчої влади (федеральними міністерствами, державними комітетами, федеральними службами тощо), законодавчими (представницькими) і виконавчими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, органами військового управління, органами контролю, їх посадовими особами, органами управління та керівниками юридичних осіб, а також за відповідністю законам видаваних ними правових актів (загальний нагляд),
 • за дотриманням прав і свобод людини і громадянина тими ж органами і посадовими особами,
 • за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і попереднє слідство
 • за виконанням законів адміністраціями органів і установ, що виконують покарання і застосовують заходи примусового характеру, призначені судом, а також адміністраціями місць тримання затриманих і взятих під варту.

Інші напрями діяльності прокуратури:

 • координація діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю,
 • міжнародне співробітництво,
 • випуск спеціальних видань.

Прокурори також беруть участь у розгляді справ судами, опротестовують суперечать закону судові рішення, беруть участь у правотворчій діяльності, беруть участь у засіданнях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розглядають заяви, скарги та інші звернення.


1. Система прокуратури

Прокуратура Російської Федерації - єдина централізована система органів і установ з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищим і Генеральному прокурору Російської Федерації.

Систему прокуратури Російської Федерації складають:

 • Генеральна прокуратура Російської Федерації
 • Прокуратури суб'єктів Російської Федерації
 • Прокуратури міст та районів (та інші територіальні прокуратури)
 • Військова прокуратура
 • Спеціалізовані (транспортні, природоохоронні та інші) прокуратури
 • Наукові та навчальні установи прокуратури
 • Редакції друкованих видань

Утворення, реорганізація та ліквідація органів і установ прокуратури, визначення їх статусу та компетенції здійснюється Генеральним прокурором Російської Федерації. Генеральний прокурор Російської Федерації очолює Генеральну прокуратуру Російської Федерації, призначається на посаду і звільняється з посади Радою Федерації за поданням Президента Російської Федерації. Заступники Генерального прокурора Російської Федерації (у тому числі перший заступник, Головний військовий прокурор Російської Федерації, заступники Генерального прокурора Російської Федерації в федеральних округах) призначаються і звільняються Радою Федерації за поданням Генерального прокурора Російської Федерації.

В структуру Генеральної прокуратури Російської Федерації входять головні управління (у тому числі по федеральних округах), управління, відділи, а також Головна військова прокуратура на правах структурного підрозділу. Прокурори суб'єктів очолюють прокуратури Російської Федерації та призначаються Генеральним прокурором Російської Федерації за узгодженням із суб'єктами РФ (як правило, з їх законодавчими (представницькими) органами). Інші прокурори (очолюють територіальні та спеціалізовані прокуратури), а також директора ( ректори) наукових та освітніх установ системи прокуратури призначаються Генеральним прокурором Російської Федерації.

ФЗ "Про прокуратуру РФ" передбачені наступні посади:

У Генеральній прокуратурі Російської Федерації:

 • Генеральний прокурор
 • Перший заступник Генерального прокурора
 • Заступник Генерального прокурора
 • Старший помічник Генерального прокурора (Начальники головних управлінь, управлінь, відділів на правах управлінь, радники, старші помічники і старші помічники з особливих доручень)
 • Помічник Генерального прокурора (Заступники начальників головних управлінь, управлінь, відділів на правах управлінь, начальники відділів у складі управлінь, помічники і помічники з особливих доручень, помічники з особливих доручень першого заступника Генерального прокурора та заступників Генерального прокурора)
 • Старший прокурор і прокурор (У головних управліннях, управліннях та відділах)

У прокуратурах суб'єктів Російської Федерації та прирівняних до них прокуратурах:

 • Прокурор
 • Перший заступник прокурора
 • Заступник прокурора
 • Старший помічник прокурора (Начальники управлінь, відділів на правах управлінь, старші помічники прокурора)
 • Помічник прокурора (Заступники начальників управлінь, начальники відділів у складі управлінь, помічники прокурора, помічники прокурора з особливих доручень)
 • Старший прокурор і прокурор (В управліннях та відділах)

У прокуратурах міст, районів та прирівняних до них прокуратурах:

 • Прокурор
 • Перший заступник прокурора
 • Заступник прокурора
 • Начальник відділу
 • Старший помічник прокурора
 • Помічник прокурора

Посада "начальник відділу" відсутня в більшості прокуратур, ймовірно через відсутність необхідності. Старші помічники та помічники прокурора умовно об'єднані у так звані "групи", "лінії" нагляду і підкоряються відповідному заступнику прокурора. Начальник відділу в районній прокуратурі і прирівняної до неї є непроцесуальним особою і за своїм статусом мало чим відрізняється від старших помічників і помічників прокурора.


2. Основні повноваження прокурорів

Прокурор при здійсненні покладених на нього функцій має право безперешкодно входити на території і в приміщення піднаглядних органів, вимагати надання необхідних документів і матеріалів, викликати посадових осіб і громадян для пояснень. Прокурор (або його заступник) приносить протест на що суперечить закону (або порушує права і свободи людини і громадянина) правовий акт; вимога про усунення корупціогенних чинників в нормативно-правових актах; подання посадовій особі з вимогою усунути допущені порушення закону і притягнути винну посадову особу до дисциплінарної відповідальності; звертається в суд з вимогою про визнання такого правового акта недійсним, виносить постанову про порушення провадження про адміністративне правопорушення, оголошує застереження про неприпустимість порушення закону, розглядає і перевіряє звернення громадян. Прокурор бере участь у розгляді справ судами, при цьому він має право звернутися до суду із заявою або вступити у справу в будь-якій стадії процесу. Прокурор (або його заступник) в межах своєї компетенції приносить в вищестоящий суд касаційне, приватне і наглядове уявлення [скаргу] на незаконне або необгрунтоване судове рішення ( вирок, ухвалу, постанову). Здійснюючи кримінальне переслідування, слідчі Слідчого комітету при прокуратурі проводять розслідування у справах про злочинах, віднесених кримінально-процесуальним законодавством до їх компетенції. Здійснюючи кримінальне переслідування в суді, прокурор виступає в якості державного обвинувача. Прокурори здійснюють і інші повноваження, покладені на них Законом "Про прокуратуру РФ", процесуальним та іншим законодавством Російської Федерації.

Слідчий комітет при прокуратурі - З 15 січня 2011 Слідчий комітет при прокуратурі перетворився в Слідчий комітет Російської Федерації. Відповідний Федеральний закон № 403-ФЗ "Про Слідчому комітеті Російської Федерації" підписав Президент Росії 28 грудня 2010 року. Про це повідомили Псковській Стрічці новин в слідчому управлінні Слідчого комітету при прокуратурі Російської Федерації по Псковській області. Новий закон перетворив Слідчий комітет у повністю самостійний федеральний державний орган. Він безпосередньо підпорядкований президенту Російської Федерації.


3. Класні чини

Класні чини - це особисті службові розряди, багато в чому аналогічні військовим званням, що привласнюються працівникам прокуратури відповідно до ст. 41 ФЗ № 2202-1. Вони присвоюються відповідно до займаної посади і стажем роботи, бо свідчить про службову та професійному зростанні працівника. У прокуратурі РФ присвоюються такі класні чини, у порядку зростання:

Початковий класний чин присвоюється працівникам органів і установ прокуратури, які пройшли атестацію, мають вищу юридичну освіту і стаж роботи на займаній посаді не менше 6 місяців. Первісним класним чином вважається будь вперше присвоюється працівнику класний чин. Початковий класний чин молодшого юриста присвоюють працівникам, призначеним у порядку винятку на посади помічників прокурорів міст, районів, прирівняних до них прокурорів, які навчаються за юридичною спеціальністю в освітніх установах вищої професійної освіти, мають державну акредитацію, і закінчили третій курс зазначених освітніх установ, зі стажем роботи на займаній посаді не менше 6 місяців і які пройшли атестацію. Черговий класний чин таким працівникам привласнюють після закінчення одного року перебування в попередньому чині, якщо до завершення освіти залишається більше одного року, або після отримання вищої юридичної освіти. Іншим працівникам, які мають вищу юридичну освіту і вперше призначеним на посаду, присвоюється початковий класний чин юриста 3 класу. Відповідно до п. 5 ст. 41 Федерального закону "Про прокуратуру Російської Федерації" в окремих випадках з метою забезпечення належної ефективності діяльності органів і установ прокуратури до присвоєння Генеральним прокурором Російської Федерації первісного класного чину можуть бути представлені перебувають на службі працівники, які не є прокурорами, а також науковими та педагогічними працівниками.


4. Керівництво

Генеральний прокурор:

Перші заступники:

Заступники:

Радники Генерального прокурора Російської Федерації:


Примітки

 1. Федеральний закон "Про прокуратуру Російської Федерації" - www.consultant.ru/popular/prosec/.

З 15 січня 2011 Бастрикін є керівником самостійної відомства - Слідчого комітету РФ Забарчук Євген Леонідович звільнений Радою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації від займаної посади в зв'язку з переходом на роботу в Уряд Російської Федерації. На посаду заступника Генерального прокурора Російської Федерації призначено Зайцев Сергій Петрович


Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Військова прокуратура Російської Федерації
Повноважні представники президента Російської Федерації в палатах Федеральних зборів Російської Федерації
Повноважний представник президента Російської Федерації в конституційному суді Російської Федерації
Північно-Західний філія Російської правової академії Міністерства юстиції Російської Федерації
Рада з російської мови при Президентові Російської Федерації
Президент Російської Федерації
Громадянин Російської Федерації
Герой Російської Федерації
Герой Російської Федерації
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru