Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

РадгоспПлан:


Введення

Радгосп ( Слухати (інф.) - Скорочення від Радянське господарство) - державне сільськогосподарське підприємство в СРСР. На відміну від колгоспів, що були кооперативними об'єднаннями селян, створеними на кошти самих селян, радгосп був державним підприємством. Працюючі в радгоспах були найманими працівниками, отримували фіксовану заробітну плату в грошовій формі, в той час як в колгоспах до середини 1960-х використовувалися трудодні.


1. Історія розвитку

1.1. 1918-1928

Необхідність створення державних сільськогосподарських підприємств була обгрунтована В. І. Леніним ще в період підготовки соціалістичної революції. У Квітневих тезах В. І. Леніна (1917) ставилося питання про організацію на базі великих поміщицьких маєтків державних господарств, які в умовах перемоги соціалістичної революції повинні були служити зразком великого громадського соціалістичного виробництва. Радгоспи почали створюватися після опублікування Декрету про землю від 27 жовтня (9 листопада) 1917, на базі окремих поміщицьких маєтків. Першими радгоспами фактично з'явилися державні кінні заводи; з 1918 на підставі урядових постанов стали організовуватися Радгоспи різної спеціалізації: бурякові, племінного тваринництва та ін 14 лютого 1919 ВЦВК приймає "Положення про соціалістичний землеустрій і заходи переходу до соціалістичного землеробства", а 15 лютого 1919 Декрет РНК "Про організацію Радянських господарств установами та об'єднаннями промислового пролетаріату" де були визначені основні завдання радгоспного будівництва. Земельна площа радгоспів в тис. га по роках: 1918/1919 - 2090; 1919/1920 - 2857; 1920/1921 - 3324; 1921/1922 - 3385. До 1922 малося 4316 радгоспів із земельною площею 3324 тис. га. (З понад 150 млн. гектар належали до жовтня 1917 великим землевласникам). Переважно це були вузькоспеціалізовані сільськогосподарські підприємства займалися технічними культурами ( цукрові буряки, льон, тютюн, бавовна і т. д.) - т. н. трестированной радгоспи. Керівної структурою був Госсельсіндікат входив до складу Наркомзему РРФСР.

Основними недоліками радгоспів на той час були (згідно з постановою ЦК ВКП (б) про підсумки радгоспного і колгоспного будівництва від 30 грудня 1926): недостатнє керівництво з боку Наркомзему; обмеженість основних і оборотних капіталів; роздутість і дорожнеча керівних штатів (сельтрести, Госсельсіндікат); високі накладні витрати у виробництві і безгосподарність; відсутність планового ведення господарства і нераціональне використання робочої сили; наявність в значному числі господарств відсталих форм і методів землеробства ( издольщина, оренда, низька техніка виробництва, трипілля, засміченість полів, малопродуктивний худобу і т. д.)

Вирішення цих проблем до 1925 виражалося простим закриттям радгоспів. Для боротьби з подібною практикою було видано спеціальне рішення ЦК ВКП (б) від 9 лютого 1925 згідно з яким "... Вже скорочена за останні роки мережа радгоспів повинна бути збережена (за винятком явно економічно нежиттєздатних ...)"

Динаміка радгоспного будівництва до 1928 року
Показники 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
Кількість радгоспів 4316 5227 5199 4494 3477 4250 5000
Земельна площа (тис.га) 3324 3385 2593 2510 2316 3347 3600

16 березня 1927 була прийнята Постанова ЦВК і РНК СРСР "Про радянських господарствах" де зокрема вказувалося: "Соціалістичне будівництво в сільському господарстві висуває, поряд з проведенням заходів щодо перебудови селянського господарства, в якості однієї з найважливіших завдань, необхідність подальшого зміцнення і розвитку радянських господарств як послідовно соціалістичних підприємств в сільському господарстві. Відповідно до цього подальше будівництво радянських господарств має йти по лінії дійсного перетворення їх у великі індустріалізовані сільськогосподарські підприємства, провідні господарство на основі господарського розрахунку і рентабельності. Тільки за цієї умови радянські господарства будуть в змозі надавати необхідний вплив на сільське господарство. " На підставі цієї постанови радгоспи звільнялися від орендної плати за землю, їм списувалися вже отримані кредити і надавалися нові на кращих умовах в доповненні до бюджетних асигнувань в розмірі 6 мільйонів рублів. В оплаті праці трудящих в радгоспі підвищення зарплати тісно пов'язувалося зі зростанням продуктивності праці і господарським зміцненням радгоспу.

У 1927 при радгоспі ім. Шевченка в УРСР була організована перша машинотракторного колона для роботи в прилеглих селянських господарствах, до весни 1928 це були 14 тракторних загонів мали 68 тракторів, що поклала початок створенню МТС.


1.2. 1928-1956

Рік першої п'ятирічки, "труднощів із хлібозаготівлями" 1928 став роком "корінного перелому" для радгоспів. У травні 1928 Сталін у бесідах зі студентами Інституту червоної професури, Комакадеміі і Свердловського університету вказав в якості одного з виходів з "зернової проблеми" масове будівництво радгоспів "вихід полягає, по-друге, в тому щоб розширити і зміцнити старі радгоспи організувати та розвинути нові великі радгоспи. Валова продукція хліба в нинішніх радгоспах в 1927 році, за даними ЦСУ, не менше 45 млн.пудов з товарністю 65% ... Є рішення Радянської влади, в силу якого організовуються в районах, вільних від селянських наділів, нові великі радгоспи (від 10 до 30 тисяч десятин кожен), які повинні дати років через 5-6 - 100 мільйонів пудів товарного хліба ".


2. Зерносовхози

11 липня 1928 пленум ЦК ВКП (б) прийняв резолюцію "Про організацію нових (зернових) радгоспів", в п.7 якого зазначалося: "затвердити завдання на 1928 рік із загальною площею оранки, достатньою для отримання в 1929 році 5-7 млн пудів товарного хліба ".

Результатом цієї резолюції стало прийняття Постанови ЦВК і РНК СРСР від 1 серпня 1928 року "Про організацію великих зернових господарств", пункт 1 якого свідчив: "Визнати за необхідне організувати нові великі зернові радянські господарства (зернові фабрики) на вільних земельних фондах з таким обліком, щоб до урожаю 1933 забезпечити отримання товарного зерна від цих господарств в кількості не менше 1 650 000 тонн (100 000 000) пудів ". Згідно з пунктом 4 цього ж Постанови, організовані згідно п.1 нові радянські господарства об'єднаються в трест загальносоюзного значення" Зернотрест ", який знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Раді Праці і Оборони.

До кінця 1928 року було створено 10 (за іншими даними 11), високомеханізіровнних (для того часу) зерносовхозов. З них 5 було створено на Нижній Волзі, по 2 на Середній Волзі та Казахстані, по 1 на Північному Кавказі та Уралі, першим з яких став радгосп " ГігантСальських степах Північнокавказького краю (суч. Ростовська область). Загальний тракторний парк радгоспів з 3477 одиниць у 1925 році збільшився до 6700 одиниць на кінець року.

Тракторний і комбайновий парк зерносовхозов 1929-1933 одиниць.
Показники 1929 1930 1931 1932 1933
Комбайни - - 1741 6339 11707
Трактори 3198 9792 18775 22966 -

Крім слабкої забезпеченості технікою, кваліфікованими кадрами і веденням господарювання в областях "ризикованого землеробства" в перші роки розвитку (1929-1932) зерносовхози страждали від переважали в початковий період створення теорій доводять "вигідність" будівництва гігантських за розмірами земельної площі радгоспів (гігантоманія - площа деяких радгоспів була збільшена до 200-250 тис.га), "необхідністю" створення радгоспно-колгоспних комбінатів із загальним господарством під керівництвом колгоспів. Гігантських розміри посівів і мала забезпеченості технікою, до того ж неефективно використовувалася в силу ряду причин, приводили до великих втрат при збиранні та обмолоті хліба (зерно осипалося і згниває в стогах). Не меншої шкоди справила теорія при якій механізація протиставлялася агротехніці, що приводила в результаті до "спрощення" останньої - введенню дрібної оранки, можливість обходиться без зябу і парів, перехід на монокультуру пшениці, комбінування оранки й сівби озимих, "непотрібність" очищення зерна і боротьби з бур'янами і т. д. широко застосовувалися протягом 1930-1932 року. У підсумку це призвело до деградації грунтів, засміченості полів і зниження врожаю.

Зерносовхози 1929-1937
Показники 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Кількість зерносовхозов 55 143 182 228 234 357 391 388 342
Земельна площа (тис.га) 5072 12312 15028 12847 11560 10806 10400 9364 8010
Посівна площа (тис.га) 146,1 1189,6 4352,6 4538,5 3228,3 3286,1 3610,6 3845,8 3504,8
Здача хліба державі (тис.т) 50,2 474,7 1055,5 1204,1 991,9 1225,3 1778,7 1817,9 2616,1

3. Радгоспи в кінематографі

У 1974 році Ленінградська кіностудія документальних фільмів випустила документальний фільм "Чому людина сіє хліб" (режисер Владислав Єфремов, оператор Віктор Петров). Фільм розповідає про будні радянських господарств на прикладі радгоспу "Верхня Трійця" Кашинського району Калінінської області (нині - Тверська область) та його директора Васильєва Івана Захаровича (в час війни - особистий радист маршала Жукова). Даний радгосп був обраний не випадково: в свій час в селі Верхня Трійця народився член Сталінського Політбюро М.І.Калінін. Фільм був підданий жорсткій критиці з боку КПРС. Як згадує кінооператор фільму Віктор Петров у книзі "Страх, або життя в Країні Рад":
"Калінінському обкому фільм моторошно не сподобався. Настільки, що на щорічну студійну звітну творчу конференцію вони прислали свого Зав. Сільгоспвідділі, і він виступив з гнівною викривальною промовою, в якій власне не було висловлено жодної конкретної претензії. Він сказав, що фільм був знятий на прохання обкому партії (а я й не знав цього!), Але не виправдав їхніх сподівань. Я зрозумів, що ніякої крамоли у фільмі немає, інакше б його просто заборонили. Але ясно, що тут, як і в Іванівському випадку, не було того, що треба обкому: не була показана керівна роль партії. Директор студії виступив з відповідною покаянної промовою, треба було знайти винних. "
Незважаючи на це в 1976 році фільм був премійований на Всеросійському конкурсі сільськогосподарських фільмів.


Джерела

  • Сільськогосподарська енциклопедія 1 видавництво. 1932-1935 М. ОГИЗ РРФСР
  • Сільськогосподарська енциклопедія 2 изд. 1937-1940 М.-Л. СЕЛЬХЗОГІЗ
  • Радгоспи до XV річниці Жовтня. М. - Л. 1932 р.;
  • Газета, Соціалістичне Землеробство, М., 8 лютого 1932 р.;
  • Радгоспи в 1934 р. Статистичний довідник. М. 1936 р.;
  • Центральне Статистичне Управління СРСР. Сільське господарство СРСР. Статистичний збірник. М. 1960 р. і 1971 р.;
  • Збірник рішень по сільському господарству. М. 1963 р.;
  • Петров В.А. Страх, або життя в країні Рад. СПб. 2008 Видавництво Р.Асланова "Юридичний центр Пресс". С.99-100.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru