Рефінансування

Рефінансування - залучення кредитними організаціями дешевих короткострокових міжбанківських позик або кредитів центрального банку для забезпечення виданих банком кредитів. Щоб видати кредит, необхідно володіти відповідним фінансовим ресурсом. Зазвичай цю роль відіграють депозити. У разі нестачі або скорочення ресурсної бази (частина депозитів забрали), щоб не вдаватися до дострокового розриву кредитних договорів, потрібно терміново привернути новий ресурс взамін вибулому.

Рефінансуванням також є повне або часткове погашення кредиту за рахунок отримання нових кредитів. Рефінансування банківського кредиту застосовується у випадку зміни ринкових умов і значного зниження ставок за кредитами, а також у разі зниження платоспроможності позичальника - за рахунок отримання кредиту на більш тривалий термін можна знизити щомісячні виплати. Найбільш доцільно йти на рефінансування, якщо новий кредит можна взяти під менші відсотки, сума невиплаченого боргу значною (погашена менша його частина), витрати на дострокове погашення попереднього кредиту та обслуговування нового не перевищують вигоду від зниження ставки.

В області цінних паперів рефінансуванням є випуск нових цінних паперів для заміщення та / або погашення цінних паперів більш старих випусків. Зазвичай нові папери випускаються з більш низьким відсотком або з іншим терміном погашення.

Рефінансувати облігації ( англ. Refunded bond ) - Облігація в США, забезпечена виключно за рахунок прямих державних облігацій США, достатніх для виплат власникам облігацій.