Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Росіяни у Львівській областіПлан:


Введення

Росіяни у Львівській області ( укр. Росіяни у Львівській області ) - російське населення на території сучасної Львівщини ( Україна). Російські Львівській області є найбільшим національною меншиною в регіоні і найчисленнішої російської громадою на Західній Україні. Згідно з даними перепису 2001, у Львівській області проживало 92 600 росіян, які становили 3,6% населення; українці становили 94,8%, поляки - 0,7%, євреї - 0,2% та білоруси - 0,1% від загальної чисельності населення області [1].

Динаміка чисельності та частки російських
в населенні Львівській області [1] [2]

1959 1970 1979 1989 2001
тис. чол. 181,1 199,8 194,3 195,1 92,6
в%% 8,6% 8,2% 7,6% 7,2% 3,6%

1. Період до 1917 року

Пам'ятник Івану Федорову у Львові

Першим відомим вихідцем з Північно-Східної Русі, який оселився у Львові, був Іван Федоров, першодрукар Росії та України. Він перебрався до Львова восени 1572 [3], і через два роки видав першу у Львові книгу - "Апостол", а потім першу в історії "Абетку" російською мовою [4].

В 1655 російські війська під командуванням воєводи Григорія Ромодановського брали участь у поході Богдана Хмельницького на Львів. Б. Хмельницький почав облогу Львова, а російські полки Ромодановського разом з козаками полковника Лисецького в битві під Городком розгромили основні сили поляків - військо коронного гетьмана Станіслава Потоцького, запобігши його з'єднання з польським ополченням з Перемишля [5].

В 1706 - 1707 в районі Жовкви знаходився табір російських військ перед Прутським походом, а в початку 1707 року до Львова приїжджали Петро I і Олександр Меньшиков, які зробили пожертви на православну Успенську церкву [6].

Невелика кількість росіян поселилося в східній Галичині після придушення революції 1905 року в Росії; вони жили і працювали в основному в районі бориславських нафтопромислів.

В 1914 - 1915 вся східна Галичина була зайнята російськими військами, і на її території було створено Галицьке генерал-губернаторство. На цей час припадає спорудження першого меморіалу загиблим російським воїнам на Пагорбі Слави у Львові, є адміністративним центром генерал-губернаторства. Поблизу міста Жовква в повітряному бою загинув відомий російський льотчик Петро Нестеров, ім'я якого це місто носив у 1951-1990 роках. На початку 1915 року для підтримки морального духу військ, які вели важкі бої з австро-німецькими арміями, до Львова приїжджав імператор Микола II. Під час Першої світової війни досить поширені були випадки поселення російських солдатів в селах Галичини.

Перепоховання полеглих у 1914-1915 роках російських і австро-угорських вояків в Карпатах
Могила Николая Кузнецова во Львове

2. 1917-1944 годы

В июле-августе 1920 года во время советско-польской войны по территории области вели наступление на Львов части Красной Армии.

Гражданская война в России вызвала волну беженцев, в том числе " белой эмиграции ". Перепись населения 1921 года обнаружила 354 русских во Львове [7]. В декабре 1921 года во Львове (на тот период входившем в состав Польши) создаётся Общество самопомощи беженцев из России во главе с С. Билимовой (председатель), Новожиловым (заместитель председателя) и М. Журавским (представитель варшавского Русского комитета для г. Львова). На початку 1923 Общество, канцелярия которого находилась на ул. Потоцкого (ныне - улица Генерала Чупринки), д.15/4 уже имело библиотеку, школу, приют для приезжих и бюро труда. Галицкие русофилы помогали беженцам и эмигрантам из России.

В период между мировыми войнами во Львове издавалась периодика на русском языке :

 • "Воля народа" - еженедельный журнал для рабочих, редактор К. Н. Пелехатый, 1921 - 1923;
 • "Воскресенье" - независимый православный ежемесячник, редактор А. И. Яськов, 1935 - 1936;
 • "Воскресенье" - религиозный журнал православного братства во Львове, 1928;
 • "Голос народа" - ежедневная газета, 1926 - 1927;
 • "Жизнь" - еженедельник, редактор К. М. Вальницкий, 1922 - 1923;
 • "Звено" - журнал, орган русских студентов и молодёжи. Редактор Ю. Горлов, 1932 - 1933;
 • "Наш Путь" - независимый двухмесячный журнал. Редактор А. И. Яськов, 1935 - 1937;
 • "Очаг" - русский ежемесячник для женщин, издание Общества русских дам во Львове. Редактор Н. К. Эттингер. 1937 - 1939 (вышло 3 номера);
 • "Прикарпатская Русь" - орган Русского исполнительного комитета во Львове. Редактор О. Г. Гнатышак, П. Л. Павентский, затем К. М. Вальницкий, 1918 - 1921;
 • "Русский голос" - еженедельник, редакторы И. В. Козоровский и Р. Д. Шкирпан, 1922 - 1939;
 • "Русь" - еженедельник, орган Русского исполнительного комитета во Львове, редактор К. М. Вальницкий, 1921 - 1922 [8].

Эти издания принадлежали галицким русофилам, однако с ними также сотрудничали и выходцы из России. Наиболее заметным изданием был "Русский голос", выходивший в течение всего межвоенного периода. Принадлежавшие русофилам Ставропигийский институт, Галицко-Русская Матица и Общество им. М. Качковского также издавали книги на русском языке. В 1924 году русофилам удалось вернуть православный Свято-Георгиевский храм [9], прихожанами которого становятся и русские эмигранты.

В 1927 всепольское Русское народное объединение, политическая организация русского населения в Польше, провело во Львове свой съезд. По данным польской переписи 1931 года, в Восточной Галиции проживало около 900 русских [10], из которых 462 человека жили во Львове [11].

27 января 1938 г. на заседании статистической комиссии "Наукового Товариства ім. Шевченка" во Львове д-р Владимир Огоновский выступил с докладом на тему "Национальная, социальная и профессиональная структура населения Львова по переписи населения 9.12.1931 г." Среди жителей Львова людей, сознательно считавших себя украинцами, было всего лишь 7,8%, но в подсчётах, проведённых д-ром В. Огоновским, за основу взят конфессиональный признак, и термин "украинцы" применяется ко всем грекокатоликам, составлявшим 15,9% всего населения Львова. Резюмируя рассмотренный статистический материал, докладчик пришёл к следующим выводам: "Украинцы во Львове - это, в основном, молодой, свободный (то есть, не состоящий в браке), наплывающий, не очень грамотный, преимущественно рабочий элемент. На 30.000 всех украинцев и украинок, которые зарабатывают во Львове, есть 9.700 слуг, 2.000 сторожей, 1.400 неквалифицированных рабочих и 9.000 квалифицированных рабочих и ремесленников. Кроме домашней прислуги, украинцы нигде не имеют относительно большого числа, а что касается 11 % в торговле, то там на 4.000 украинцев половина сторожа Об интеллигентных профессиях и говорить нечего. Ещё в промышленности украинские рабочие и ремесленники играют некоторую роль, но как наёмная сила" [12].

Вхождение Восточной Галиции и Западной Волыни в состав УССР в 1939 году привело к притоку русских - работников административных учреждений и силовых структур. На початку 1940 года в Восточной Галиции было около 20 тысяч русских в составе только городского населения [13]. С началом Великой Отечественной войны большинство русских эвакуировалось перед отступлением частей Красной Армии.

Во время немецкой оккупации во Львовской области действовали группа разведчика Николая Кузнецова [14], партизанские отряды Дмитрия Медведева [15], М. И. Наумова, М. И. Шукаева [16].


3. Радянський період

3.1. Участие в военных действиях в 1944-ом

Мемориал в память погибших воинов русской и советской армий "Холм Славы"

Русские составляли значительную часть военнослужащих 1-ого Украинского фронта (находившегося под командованием Ивана Конева), которые освободили в июле-сентябре 1944 года территорию Львовской области. Первыми во Львов вступили танки 63-ей Челябинской гвардейской танковой бригады под командованием полковника М. Г. Фомичёва и автоматчики 29-ой гвардейской мотострелковой бригады полковника А. И. Фомичёва [17]. 24 июля 1944 года первым прорвался в центр города и достиг магистрата танк "Гвардия". В боях на подступах к Высокому Замку погиб командир танка "Гвардия" лейтенант Александр Додонов, а механик-водитель танка Фёдор Сурков за эти бои получил звание Героя Советского Союза.

Командование фронта приняло меры, чтобы помешать отступающим немецким частям разрушить исторические и архитектурные памятники Львова. В практическом осуществлении этой задачи важную роль сыграл полковник Семён Алаев, заместитель командира 63-ей Челябинской бригады [17].


3.2. Послевоенная миграция и формирование русской этнической среды

Русское население Львовщины в основном сформировалось в течение 1944 - 1959 годов [18]. При этом в области (в её нынешних административных границах, установившихся после присоединения Дрогобычской области 21 мая 1959 [19]) сосредоточилось более половины русского населения западноукраинских земель, а доля русских в населении стала большей, чем даже в соседних с РСФСР Сумской и Черниговской областях [20]. Около половины русских прибывало из России [21], остальные - в основном из восточных областей Украины, а также из других союзных республик. Значительной была также миграция во Львов и область русскоязычного населения других национальностей, прежде всего украинцев из восточных областей Украины, евреев и белорусов. По официальным данным, в конце 1944 года во Львовской области находилось более 20 тысяч русских. Наиболее значительной была миграция в 1945 - 1950 годах. Она направлялась главным образом во Львов, в меньшей мере в Дрогобыч, а также в райцентры, где была наибольшей потребность в формировании органов власти, промышленных предприятий, научных и образовательных учреждений; приграничное положение обуславливало размещение многих военных частей. Привлекательность Львовской и Дрогобычской областей (и в первую очередь Львова) для переселения из восточных районов Украины и других республик СССР объяснялась существованием в 1944 - 1949 годах значительного свободного жилищного фонда, который образовался в результате репатриации поляков и уничтожения нацистами еврейского населения [22].

В январе 1951 года русские составляли 30,8% населения Львова, по переписи 1959 года - 27,1% (111 тысяч) [23]. Доля русских среди населения Львова в 1959 году была наибольшей среди всех городов Галиции и больше, чем в Киеве, Виннице, Кировограде, Чернигове, Сумах, Полтаве [24]. Поскольку значительную часть населения Львова представляли русскоязычные украинцы и евреи, в начале 1950-х годов русскоязычные граждане составляло в областном центре большинство [25]. Как отмечает современный исследователь Роман Лозинский, "социальное поведение русскоязычных украинцев Львова имело (и сохраняет до сих пор) более существенные отличия от поведения основной части украинского населения города, чем поведение поляков, которые являются уже другой этнической группой. Почти все они - выходцы из не-галицийских областей и поэтому имеют другое вероисповедание, менталитет, культурные ориентации, семейные традиции и так далее" [26]. Происходила языковая и частично этническая ассимиляция русскими меньших этнических групп.

Следующий всплеск миграции произошёл во второй половине 1950-х - начале 1960-х годов и был связан с освоением природных богатств края. В последующие десятилетия механический прирост практически остановился, при этом уже с начала 1970-х наметился отток русского и русскоязычного населения из области. Між 1959 и 1989 годами прирост русских во Львовской области происходил за счёт естественного движения [27].


3.3. Роль в модернизации области

Западные области Украины по состоянию на 1944 год оказались наименее развитым в промышленном отношении регионом Украины, но в них находились значительные запасы полезных ископаемых и избыток аграрного населения [28], что создавало достаточные предпосылки для развития промышленности [28]. В то же время уничтожение евреев и отток поляков создали дефицит подготовленных кадров. Украинское население западноукраинских земель характеризовалось низким уровнем урбанизации и незначительностью доли интеллигенции и специалистов [12].

Из РСФСР в 1940-е - 1950-е годы были переведены почти все большие заводы Львова: например, из Ижевска - завод имени Ленина (ныне - ЛОРТА), из Саратова - завод телеграфной аппаратуры (ныне - ФТА), из Саранска - "Искра", из Горького - "Львовприбор" и "ЛАЗ" ("Львовский автобусный завод"), из Москвы, Ленинграда и Александрова (Владимирская область) - рабочие и оборудование завода "Электрон" [29]. Русские специалисты участвовали в запуске новых предприятий. В 1945 : паровозовагонный, электроламповый, кожевенный заводы, швейная и обувная фабрики. 1946 год : "Львовсельмаш", измерительных приборов, инструментальный, моторемонтный заводы, трикотажная, стеклозеркальная и макаронная фабрики. 1947 : механический завод оконного стекла, электроарматурный, завод газовой аппаратуры и водомеров. 1948 : завод автопогрузчиков, жиркомбинат, картонная фабрика [30]. Всего к концу 1955 года во Львове было построено 25 новых заводов и фабрик, более 100 предприятий было реконструировано [31].

Русские занимали заметное место в научно-технической, образовательной, промышленно-производственной, военной, управленческой сферах общества. Особенно значительную долю в первые послевоенные десятилетия составляли русские среди специалистов образования и науки. Во Львов были переведены Украинский полиграфический институт имени Ивана Фёдорова (из Харькова), военно-политическое училище (из Харькова), позднее ставшее Львовским высшим военно-политическим училищем) [32]. В первые послевоенные годы преподавательский состав Львовской политехники почти полностью состоял из направленных во Львов учёных и преподавателей. В 1944 году и последующие годы в политехнику были направлены академики Г.Савин, В.Сельский (геология), В. Порфирьев (геология), А. Харкевич (связь), К. Карандеев, профессора Комаров, Андреевский и другие [33]. В 1949-1950 учебном году во Львовском университете из 297 преподавателей 88 были русскими [34]. В 1951 году во Львове был организован филиал Академии наук Украины, в котором работали также академики В. Соболев, С. Субботин (под руководством которых сформировалась львовская школа геологии и геофизики), Я. Вялов, учёные Я. Фаворов и Г. Зверева [35]. Кроме того, недавние переселенцы из восточных частей страны составляли 85% учителей Львова [36].

Квалифицированные русские рабочие и специалисты принимали участие в освоении природных ископаемых и промышленном строительстве во второй половине 1950-х и начале 1960-х годов: угольных месторождений Львовско-Волынского бассейна (только на шахты Червонограда было направлено более девяти тысяч рабочих и специалистов из Кузбасса, Караганды, Донбасса и Подмосковного угольного бассейна), залежей серы в Новом Раздоле, строительстве тепловой электростанции в Добротворе [37].


3.4. Социальные и демографические особенности

Структура занятости русских и украинцев во Львовской области
Доля занятых умственным трудом Доля занятых физическим трудом
російські украинцы російські украинцы
1959 56,5 % 13,3 % 43,5 % 86,7 %
1970 57,6 % 20,0 % 42,4 % 80,0 %
1989 57,9 % 29,4 % 42,1 % 70,6 %
Динамика расселения русских во Львовской области (по типам мест расселения)
1959 1989
Сельское население 6,6 % 3,2 %
Города до 20 тыс. жителей 19,5 % 8,3 %
Города 20-110 тыс. жителей 12,9 % 23,3 %
Львів 61,0 % 65,2 %

В экономике Львовской области русские работали в основном в промышленности, транспорте, культуре, торговле и управлении. Русские также составляли большинство военных кадров; так, по данным 1989 года русскими были 59% офицеров и 72% генералов Прикарпатского военного округа.

В миграции 1940-х − 1950-х годов преобладали мужчины, в основном среднего возраста, количество людей пожилого возраста и детей было незначительным. Преобладание мужчин приводило к значительному количеству смешанных браков, эта тенденция закрепилась: даже в 1970 году во Львове 56% русских, вступивших в брак, заключили его с представительницами других национальностей. Доля смешанных браков в сельской местности была ещё выше.

На рождаемость у русских негативно влиял более поздний возраст вступления в брак и почти в два раза более высокий, чем у украинцев, уровень разводов. Размер русских семей был также меньшим, чем украинских: в 1970 соответственно 3,3 и 3,6 человека, в 1989 - 2,9 и 3,8 человека. При этом естественный прирост русских в целом по областям Восточной Галиции и Западной Волыни был приблизительно вдвое меньшим, чем общеукраинский, и за тридцатилетие 1959 - 1989 составил всего 7,7%.

В десятилетие 1979 - 1989 естественный прирост уменьшился на треть, рождаемость - на четверть, смертность выросла более, чем на 20%. Во многом это объяснялось высокой долей людей пожилого возраста; в 1989 году доля русских старше трудоспособного возраста составляла 20,5% по сравнению с 13,6% в 1979. Уже с 1980-х годов рождаемость у русских Львовщины была гораздо ниже, чем у всего русского населения Украины, в то же время показатель смертности был выше.

Русские (как и в основном, русскоязычные евреи и белорусы) в процентном отношении были значительно выше представлены в Коммунистической партии, чем украинцы и поляки. Русское население во Львовской области изначально тяготело к областному центру и городам. В дальнейшем эта тенденция закрепилась, происходил отток русских из малых городов и сельской местности в более крупные города области. По типу расселения русских выделяют: 1) областной центр и крупные города (Дрогобыч, Самбор, Стрый); 2) новые промышленные города (Червоноград, Сосновка, Стебник, Новый Роздол, Новояворовск, Добротвор, Гирнык), откуда происходил отток русских уже в начале 1980-х годов; 3) города со значительными контингентами военных (Броды, Городок, Камянка-Бугская, Мостиска, Рава-Русская, Яворов, Хыров, в меньшей мере это относится к городам Стрый и Самбор); 4) города и посёлки с рекреационно-курортной направленностью хозяйства (Трускавец, Моршин, Славское, Сходница), русское население которых в 1970-1980-х росло [38]..

Как указывает исследователь Роман Лозинский,

в конце 1980-х русская община Львова существенно отличалась от украинского или польского населения города. Среднестатистический русский во Львове был более образован более прагматичен, более адаптирован к изменениям общественной ситуации, менее закомплексован. У него было лучше жильё (причём он жил в центральной части города) и более высокий уровень доходов. Даже стиль жизни они вели несколько отличный - русские больше занимались спортом, больше заботились о своём здоровье Русская община во Львове была в несколько раз меньше украинской, но необычайно крепкой. Русское этнокультурное ядро, под которым понимаются коренные жители города в течение нескольких поколений, хотя и начало формироваться одновременно с новым послевоенным украинским было более развито и структурировано [39].


3.5. Функционирование русского языка

Русский язык как родной среди основных национальностей Львовской области
1959 1970 1979 1989 2001
украинцы 1,7 % 2,7 % 2,6% 2,0 % 0,4 %
поляки 4,0 % 5,5 % 6,6 % 7,1 % 2,8 %
евреи 80,7 % 82,3 % 87,3 % 86,6 % 62,2 %
белорусы 58,0 % 50,9 % 55,4 % 47,7 % 38,8 %

Для периода 1944 - 1990 годов были в основном характерны благоприятные условия для культурной жизни русских во Львовской области. Выпускалось много книг (особенно научно-технического содержания) на русском языке, библиотеки пополнялись книгами на русском языке. Во Львове с марта 1946 года издавалась " Львовская правда " - крупнейшая русскоязычная газета Западной Украины, орган Львовского обкома КПУ.

С осени 1946 года в городе работал русский Театр музыкальной комедии (оперетта). В 1953 году оперетта была переведена в Одессу, а её место занял Русский драматический театр Прикарпатского военного округа [40].

Уделялось внимание организации русской школы во Львове, райцентрах и городах областного подчинения. В конце советского периода, в 1988 / 1989 учебном году во Львове было 24 русских школы (из примерно ста средних школ города) и ещё 12 русских школ работало в населённых пунктах области.

Русский язык активно использовался в общении и в делопроизводстве партийных, государственных, силовых организациях, в сфере здравоохранения, высшего образования, некоторых видах услуг [41]. Львовская научная элита 1950-х годов была в основном также русскоязычной [41].


3.6. Ментальність

Западноукраинский регион в целом отличается высоким уровнем украинского национального самосознания, безусловным преобладанием украинского языка и сравнительно мононациональным населением. По этим показателям Львов, в котором русское и русскоязычное население составляло в послевоенное время значительную долю, заметно выделялся. В то же время условия нахождения в иноэтничном окружении и социальные особенности русских способствовали формированию особого этнотипа русских в западных областях Украины, который отличался от этнотипа русских в восточных областях Украины и собственно России.

Во-первых, происходило сглаживание различий между представителями разных этнонациональных групп русского народа, укрепление общенационального самосознания и чувства принадлежности к одному народу. Во-вторых, происходило сближение между русскоязычными представителями различных национальностей. На эти процессы накладывалось распространение чувства принадлежности к единому советскому народу [42].

В советское время русское население Львова и городов Львовской области в значительно большей мере придерживалось "советских общественно-политических традиций", которые рассматривались как некая форма защиты своей собственной, отличной от окружающего населения, этнокультурной сущности. При этом происходил отход от собственно русских традиций. С конца 1980-х годов этот процесс начал осознаваться западноукраинской русской интеллигенцией, которая стала выступать за создание новых организационных, общественных и культурных форм, которые бы обеспечивали преемственность национальной культурной традиции и сосуществование с украинским населением на принципах взаимного уважения, полного признания гражданского равенства и взаимного обмена культурными завоеваниями обоих народов.


3.7. События 1990-1991 годов

"Русская" церковь и Русский культурный центр на ул. Короленко во Львове

В 1990 на выборах в местные органы власти побеждают "Рух" и другие политические силы национал-демократического направления. Начинается вытеснение неукраинцев, в первую очередь - русских из аппарата управления, правоохранительных органов, учреждений образования и культуры, хозяйственного руководства [43].

Начиная с 1990 года сокращается русский репертуар во львовских театрах, подвергается сокращению образование на русском языке, украинизируются дошкольные учреждения и школа для детей-инвалидов с преподаванием на русском языке.

В марте 1990 было создано Общество друзей украинской и русской культуры имени А.Пушкина (с октября 1990 года - Русское общество имени Пушкина, руководитель - Сергей Сокуров, заслуженный архитектор Украины). С июля 1990 года Русское общество начинает выпускать газету " Совесть ", причём первый номер выходит с напутственным словом новоизбранного львовского мэра Василия Шпицера. 21 августа 1990 исполком Львовского облсовета принимает решение передать на баланс Общества здание кинотеатра имени Короленко - будущий Русский культурный центр.

22 сентября 1990 создаётся Ассоциация "Русская школа" (председатель - Владимир Кравченко, директор СШ № 45, заместитель председателя - Алла Позднякова, директор СШ № 17), которая объединяет преподавателей школ с русским языком обучения. Главной своей целью Ассоциация объявляет "наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей русского населения" Львова и области.

У січні 1991 года во Львовском областном совете прошла общественная конференция, в которой приняли участие представители руководства областных организаций национал-демократических партий и Русского общества, председатель Львовского облсовета В. Чорновил, заместитель председателя Верховного Совета Украины В. Гринёв, глава парламентской комиссии по правам человека А. Емец. На конференции было принято заявление, в котором содержались обязательства по созданию на независимой Украине национально-культурной автономии для русского и русскоязычного населения [44]. Комиссия украинского парламента по вопросам культуры и возрождения духовности подтвердила намерение создания национально-культурной автономии русского и русскоязычного населения Украины [45]. Русское общество и Русская школа разработали проект Положения о национально-культурной автономии русского (русскоязычного) населения Львовской области [46]. Однако уже в декабре 1991 года, после проведения референдума о независимости Украины, необходимость идти на уступки русским организациям отпала, а сами решения были забыты.

У квітні 1991 года в Русском культурном центре открылся правозащитный общественно-консультационный пункт, работу которого возглавил преподаватель юриспруденции Львовского университета, профессор Пётр Рабинович [47].

Уже в конце августа 1991 года, сразу после провозглашения независимости Украины, была переведена в разряд смешанных первая русская школа (львовская СШ № 9, под предлогом временного перевода в неё классов из украинской школы № 13) [48]. Тогда же, в конце августа 1991 года, Львовский областной совет закрыл русскоязычную газету " Львовская правда ", а на её основе было создано новое издание " Высокий замок ", которое стало выходить в двух вариантах - на украинском и русском языках [49].


4. Период после 1991 года

4.1. Изменения в численности и расселении

Консульство Российской Федерации во Львове
Освящение пасхальных куличей водой в русской православной церкви во Львове

Согласно данным всеукраинской переписи населения 2001 года по сравнению с 1989 годом количество русских во Львове сократилось в 2 раза, в Стрыю - в 2,9 раз, в Самборе - в 3,1 раза, в Трускавце в 3,4 раза [50].

Сокращение численности русских происходило за счёт миграции за пределы области и превышения численности родившихся над количеством умерших. Так, в 1996 году из городов Львовской области выехало 4 896 русских: 2 048 в Российскую Федерацию, 157 в Израиль, 89 в США, 85 в Белоруссию, 2 524 в другие регионы Украины. В том же году во Львовскую область прибыло 2 002 русских [51]. В целом ускорилось естественное сокращение численности русских за счёт низкой рождаемости и высокой смертности; в 1989 году число смертей над рождениями среди русских в области было выше на 321 человек, в 1994 - на 1 499 человек [52].

Кроме того, продолжалась миграция русских во Львов из других населённых пунктов области и галицких областей в целом.) [53]

По данным переписи 2001 года наибольшие русские общины были на территориях следующих городских советов:

 • Львовский горсовет - 65 349 русских (8,7 %)
 • Червоноградский - 5 476 человек (6,4 %)
 • Дрогобычский - 3 819 (3,9 %)
 • Стрыйский - 3 191 (5,1 %)
 • Трускавецкий - 1 134 (5,0 %)
 • Бориславский - 983 (2,4 %)
 • Самборский 924 (2,6 %) [50]

По данным переписи 2001 года русские были расселены по Львову неравномерно:

 • Галицкий район - 9 090 человек (13,4 %)
 • Франковский район 15 693 (11,4 %)
 • Зализнычный район - 11 170 (8,41 %)
 • Сиховский район 12 020 (8,24 %)
 • Лычаковский район 7 911 (8,37 %)
 • Шевченковский район 8 715 (5,95 %) [54]

В целом доля русских была заметно выше в таких районах:

В то же время доля русских среди всего населения была ниже в спальных массивах советского периода и, особенно, в районах частной застройки (бывших сёлах) и входящих в состав Львовского горсовета городе Винники, посёлках городского типа Рудно и Брюховичи [55].


4.2. Функционирование русского языка

Динамика доли русских, утративших родной язык (по данным переписей)
1959 1970 1979 1989 2001
1,5 % 1,8 % 2,0 % 3,0 % 12,2 %

В 1988 / 1989 учебном году во Львове работали 24 русских и 7 смешанных школ. В 1992 / 1993 учебном году русских школ было 14, смешанных - 15; на русском языке обучалось на 4 тысячи учащихся меньше, чем три года ранее, а на 11 тысяч русских дошкольников было 10 групп с русским языком воспитания [56]. Поскольку русское образование стало более уязвимым, Ассоциация "Русская школа" вынуждена была выделиться из Русского общества (февраль 1992), так как последнее быстро политизировалось [57]. Тем не менее на преподавателей и директоров русских школ продолжало оказываться постоянное давление [58], а потребности самих школ игнорировались [59]. Последняя смешанная школа за пределами областного центра (в городе Сосновка) была закрыта в 1996 году [60].

В 2001 / 2002 учебном году во Львове работало уже лишь пять школ с русским языком обучения: № 6, № 17, № 35, № 45, № 52, а также русские классы в СШ № 50, 65, 77, 84 [61]. На конец 2002 года в школах и классах с русским языком обучения учились 7 тысяч школьников Львова, при общем количестве этнических русских львовян в школьном возрасте 16 тысяч (то есть, 56% русских школьников не имели возможности обучаться на родном языке [62]). Циркуляром Министерства образования Украины не разрешалось открывать классы с русским языком обучения при наличии менее 25-30 заявлений от родителей, при том, что открытие классов с польским, венгерским или румынским языком обучения разрешалось при наличии 8-10 заявлений родителей [62].

Государственное дошкольное воспитание на русском языке было ликвидировано в начале 1990-х. В высших учебных заведениях по-русски преподаётся часть курсов для студентов русского отделения филологического факультета во Львовском университете и в Дрогобычском педагогическом институте, а также в филиале Православного Свято-Тихоновского богословского института [63].

Проповеди на русском языке произносятся в православной Свято-Георгиевской церкви (УПЦ Московского патриархата) [64] и католическом костёле святого Антония. В течение всего периода независимости Украины во Львове несколькими издательствами (в частности "Ахилл", издательский дом "Цивилизация") публиковались книги на русском языке. Российские каналы доступны для подписчиков услуг кабельных сетей. Также доступен приём всеукраинских телеканалов и радиосетей, которые часть своих программ транслируют на русском языке.

Во Львове существовали несколько молодёжных музыкальных групп, которые исполняли песни на русском языке: "Нарвасадата", "VAFF", "Beattle juice", "DNK", "Без оценки" (панк) "Valeron" (блэк-метал), "Anesthesia" (metal), "Манускрипт". В настоящее время песни на русском языке исполняют группы "NevidomeZadovolennya" [65] (поп-рок), "Люстра Чижевского", "Тостер" (панк), Вика Антонова.

В сельской местности русское население было подвержено языковой и, отчасти, этнической ассимиляции из-за небольшой численности и дисперсности в расселении. Во Львовской области было и остаётся довольно значительным число представителей других национальностей, считающих русский язык родным; переписью 2001 года таковых было зафиксировано около 18,5 тысяч человек.

Школы с русским языком преподавания
Школа 6 Львов.jpg
Школа17Львов.jpg
СШ45 Львова.jpg
Школа № 6, ул. Зелёная, 22 Школа № 17, ул. Мельника (бывшая Черняховского), 3 Школа № 45, ул. Научная, 25

4.3. Социальное поведение

После 1991 года несколько изменилась структура профессиональной занятости русских. так как к власти пришли силы национал-демократической и националистической ориентации, русские были вынуждены отойти от работы в органах государственной и муниципальной власти [66]. В частном предпринимательстве русские чаще всего заняты в торговле, предоставляют услуги в посредничестве, информационных технологиях, а также юридические, медицинские, туристические и страховые услуги [66]. В то же время традиционно много русских осталось работать в силовых структурах, науке и образовании, государственной медицине, спорте, железнодорожном и авиационном транспорте [53].

В 1990-х среди русских Львовской области выросла доля мононациональных браков (что происходит, когда этническая группа чувствует угрозу потери собственной идентичности) [53].


4.4. Электоральное поведение

Согласно данным социологических и политологических исследований русская община в первое десятилетие независимости Украины на Львовщине являлась опорой партий левой ориентации, хотя сторонников коммунистической идеологии и политики среди русских было немного [67]. Поддержка левых партий русскими объяснялась памятью прошлого противостояния, отличиями возрастной и социальной структур, разъединённостью национальных общин и определённой отчуждённостью русских от общественной и политической жизни [68].


4.5. Русские организации

Основной русской организацией Львовской области оставалось Русское общество имени Пушкина, чьи отделения действовали в районах Львова, а также Стрые и Червонограде. В 1990 - 1993 его возглавлял Сергей Сокуров, в 1994 - 1998 - Валерий Провозин, в 1998 - 2002 - Владимир Кравченко, с 2002 - Олег Лютиков. [69]. С октября 1998 года издаётся газета " Русский вестник " (главный редактор - Станислав Шерешков). С 2006 года издаётся всеукраинский журнал "Русская культура Западной Украины" (главный редактор - Олег Лютиков).

Во Львове и области также действуют молодёжные организации: федерация скаутов "Галицкая Русь" [70], Русское молодёжное братство Львовской области [71], Русский молодёжный центр [72], [73].


5. Дополнение: персоналии и данные о численности

Русское население Львовской области (2001) [1]
Административная
единица
Численность
русских
(тыс.)
Доля в
населении
р. Львів 64,6 8,9
р. Борислав 1,0 2,6
р. Дрогобич 3,4 4,4
р. Самбір 1,2 3,3
р. Стрый 3,2 5,2
р. Трускавець 1,1 4,9
р. Червоноград 4,5 6,4
Бродовский район 1,0 1,6
Бусский район 0,3 0,6
Городокский район 0,7 0,9
Дрогобычский район 0,2 0,3
Жидачовский район 0,5 0,6
Жолковский район 0,8 0,7
Золочевский район 0,5 0,7
Каменка-Бугский район 0,6 1,0
Николаевский район 1,4 1,5
Мостисский район 0,3 0,5
Перемышлянский район 0,1 0,2
Пустомытовский район 0,9 0,8
Радеховский район 0,2 0,4
Самборский район 0,4 0,5
Сколевский район 0,2 0,4
Сокальский район 1,0 1,0
Старосамборский район 0,4 0,5
Стрыйский район 0,5 0,7
Турковский район 0,1 0,2
Яворовский район 1,3 1,1
Львовская область в целом 92,6 3,6

Деятели русской культуры, науки, политики, спорта, родившиеся или длительное время жившие и работавшие во Львовской области:

 • Александр Аксинин - выдающийся художник-график;
 • Антоний (Масендич) - епископ Барнаульский и Алтайский Русской православной церкви (в 1994-2001) [74];
 • Юрій Балуєвський - перший заступник начальника Генерального штабу Росії, генерал-полковник [75] [76];
 • Геннадій Батигін - російський соціолог, засновник "Соціологічного журналу" [77].
 • Юрій Башмет - знаменитий російський альтист і диригент;
 • Юрій Бірюков - виконуючий обов'язки Генерального прокурора Російської федерації [78];
 • Вадим Бероєв - популярний російський радянський кіноактор [79] [80];
 • Павло Бреславець - проректор Бєлгородської державної сільськогосподарської академії [81];
 • Євген Бочаров - російський кіноактор;
 • Ангеліна Буличова - відома російська поетеса України;
 • Василь Ваврик - російський письменник і поет, галицько-російський громадський діяч, історик і письменник;
 • Анжеліка Варум - популярна російська співачка;
 • Роман Віктюк - відомий російський театральний режисер [82];
 • Віктор Вексельберг - російський підприємець, олігарх;
 • Матвій Ганапольський - відомий російський журналіст, теле-і радіоведучий [83];
 • Євгенія Гінзбург (Аксьонова) - російська радянська журналістка і відома мемуаристика;
 • Лариса Дабіжа - російська поетеса Узбекистану [84];
 • Дмитро Зербіно - відомий радянський і український учений-гематолог, член-кореспондент Академії наук України [85];
 • Віра Камша - російська журналістка і письменниця-фентезіст [86];
 • Сергій Кисельов - російський архітектор, віце-президент Союзу московських архітекторів [87];
 • Гарік Кричевський - відомий виконавець пісень у стилі шансон [88];
 • Ігор Клех - російський письменник і есеїст [89];
 • Ірина Колмогорова - російський художник-графік [90];
 • Марина Курсанова - російська письменниця і музикант;
 • Ілля Кутик - російський поет;
 • Микола Куценко - російський письменник, автор роману про кубанських козаків [91];
 • Євген Малявін - колишній ректор Далекосхідного державного риботехніческого університету [92];
 • Олександра Мариніна - популярна російська письменниця, яка виступає в жанрі детективу;
 • Симон Осіашвілі - відомий російський поет-пісняр [93];
 • Юлія Остапенко - російська письменниця, яка виступає в жанрі фентезі;
 • Павло (Конюшкевич) - митрополит Тобольський і Сибірський Російської православної церкви [94];
 • Петро (митрополит Київський) - митрополит Московський, перший святий Московської Русі [95];
 • Володимир Пінігін - художник-графік;
 • Олена Полонська - російський астроном, новомученіца Російської православної церкви [96];
 • Анатолій Постолов - виконавець авторської пісні [97];
 • Вадим Різдвяний - радянський і український спортсмен-ватерполісти, тренер, чемпіон світу з водного поло [98];
 • Лариса Савченко - російська тенісистка, тренер жіночої збірної Росії з тенісу;
 • Олександр Свистунов - російський громадський діяч України;
 • Ігор Свєшніков - український радянський археолог;
 • Сергій (Моісеєнко) - діяч російського " альтернативного православ'я ", архієпископ Царськосельський (Вікарій Московської митрополії) Російської Істинно-Православної церкви [99] [100];
 • Микола Філатов - російський художник [101];
 • Іван Федоров - російський і український першодрукар;
 • Михайло Фрідман - російський підприємець, олігарх;
 • Галина Чорноба - оперна співачка, заслужений артист Росії та України [102];
 • Віктор Чукарін - радянський спортсмен-гімнаст, двічі абсолютний Олімпійський чемпіон, також чемпіон світу і СРСР, тренер олімпійської збірної СРСР зі спортивної гімнастики, засновник львівської школи спортивної гімнастики [103];
 • Лариса Шевченко - російська оперна співачка, Народний артист СРСР [104] [105];
 • Григорій Явлінський - відомий російський політик і економіст.

Література

 • Друзі мої, прекрасний наш союз! Російському товариству ім. О.Пушкіна 15 років. Редакційна рада: О. Ю. Лютіков (голова), В. В. Кравченко, В. В. Провозін, Т. Я. Швецова, о. Микола Баранов, Д. В. Половнікова. - Львів: Видавничий дім "Цивілізація", 2003. - 10 с ISBN 966-7719-10-3
 • Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова (у контексті суспільного роз витку Галичини). Львів, 2005. - 358 с ISBN 966-613-378-4
 • Провозін В. В. Наш Російський Будинок, нариси. - Львів, Ахілл, 2003. - 308 с ISBN 966-7617-65-3
 • Провозін В. В. Шлях до Російському Будинку. Нариси історії Російського товариства ім. О. Пушкіна (1994-1999 рр..) Львів: Видавничий дім "Цивілізація", 2000. - 140 с.
 • Провозін В. В. Російський Будинок, нариси. - Львів: Ахілл, 2002. - 136 с.
 • Провозін В. В. Російські у Львові: від конфронтації до діалогу / / Російські України: минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27 - 28 лютого 1998). Частина 1. - Київ, 1998. С. 188-191.
 • Свистунов А. Г. На весь зріст. - Львів, Видавничий дім "Цивілізація", 1999. - 104 с ISBN 966-95560-5-8
 • Сокуров С. А. Нариси історії російської національно-культурного руху в Галичині (1988-1993 роки) - М.: "Клуб" Реалісти ", 1999. - 68 с.
 • Терлюк І.Я. Росіяни західніх областей України (1944-1996 р.р.) (Етносоціологічне Дослідження). - Львів: Центр Європи, 1997. - 176 с.

Примітки

 1. 1 2 3 Всеукраїнський перепис населення 2001 | Російська версія | Результати | Основні підсумки | Національний склад населення | Львівська область: - 2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/lviv /
 2. Терлюк І.Я. Росіяни західніх областей України (1944-1996 р.р.) (Етносоціологічне Дослідження). - Львів: Центр Європи, 1997. - С.22.
 3. Діяльність Івана Федорова в Україні - www.refstar.ru/data/r/id.8590_1.html
 4. [Росія 1: історія] -
 5. Каргалов В. В. Російські воєводи XVI-XVII століть. - М.: Вече, 2005. - С.55.
 6. Верещагін' В. А. Старий Львов'. СПб., 1915. С.52.
 7. Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова (у контексті суспільного роз витку Галичини). Львів, 2005. С. 172.
 8. :: Russia abroad :::: mochola.org :: - www.mochola.org / russiaabroad / ruspress.htm
 9. Між двома світовими війнами. 1918-1939 (Н. Пашаєва. Нариси історії Російського Руху в Галичині XIX-XX ст.) - Українські Сторінки - ukrstor.com/ukrstor/paszaeva_oczerk-5.html # 5
 10. Тобто, менше 0,1% від всього населення Східної Галичини, яке складало 5053186 чоловік.
 11. Лозинський Р. М. Етнічній склад ... С. 178.
 12. 1 2 Соколов Л. "Хто зробив Львів українським містом" - ukrstor.com / ukrstor / sokolov_lvovua.html
 13. Терлюк І. Я. Етнодемографічна Ситуація в західніх областях України у 1944 году / / Вісник Львівського універсітету. Серія: Історія. - 1993 - Вип. 29. С.84.
 14. Подвиг розвідника - svr.gov.ru/smi/2001/kzv20010728.htm
 15. http://www.ravnenie-na-pobedu.ru/regions/32/veterans/destiny/medvedev.html - www.ravnenie-na-pobedu.ru/regions/32/veterans/destiny/medvedev.html
 16. VIVOS VOCO: В. І. Пятницький. "За лінією радянсько-німецького фронту" - vivovoco.rsl.ru / VV / PAPERS / HISTORY / PARTISAN.HTM
 17. 1 2 Червонопрапорний Прикарпатський. Короткий історичний нарис. Львів: Видавництво " Каменяр ", 1976. С. 52.
 18. Терлюк І.Я. Росіяни ... С.25.
 19. Дрогобицька Область - whp057.narod.ru/drogo.htm
 20. Терлюк І.Я. Росіяни ... С.25.
 21. Терлюк І.Я. Росіяни ... С.53. Найбільше прибувало росіян з Москви, Ленінграда, Московській, Воронезькій, Курській, деяких поволзьких областей і Краснодарського краю. Див Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова (у контексті суспільного роз витку Галичини). Львів, 2005. С. 196.
 22. За підрахунками харківського історика А.Круглова, єврейська громада в межах сучасних адміністративних кордонів Львівській області у 1941 році становила близько 380 тисяч чоловік (з яких близько 302 тисяч чоловік були знищені під час Шоа) і була найбільшою серед усіх областей України: приблизно 260 тисяч євреїв проживали в межах власне Львівській області (з них загинуло близько 215 тисяч осіб) і близько 120 тисяч в Дрогобицькій області, пізніше включеної до складу Львівської області (з них загинуло близько 87 тисяч чоловік). Євреї на Україні. Навчально-методичні матеріали. Укладач І. Б. Кабанчик. - Львів, 2004. - С.214.
 23. Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова ... С. 196, 211.
 24. Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова ... С. 211-212.
 25. Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова ... С. 212.
 26. Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова ... С. 231.
 27. Терлюк І.Я. Росіяни ... С.60.
 28. 1 2 Терлюк І.Я. Росіяни ... С.52.
 29. До Львова перевели підрозділи і робітників провідних телевізійних заводів - Олександрівського (Володимирської області), Ленінградського імені Козицького, московського "Рубіна". У 1958 році був випущений перший львівський телевізор Львів (на базі олександрівського телевізора "Заклик"). http://www.vtg.lg.ua/index.php?year=2006&id=265 - www.vtg.lg.ua / index.php? year = 2006 & id = 265
 30. День за днем. Львів. 2001.С.5-6.
 31. Історія Львова в документах и ​​Матеріалах. Збірник документів и матеріалів. Київ: Наукова думка, 1986. - С.268.
 32. Військові училища СРСР 1941-1945 рр. - www.soldat.ru/spravka/voen_uch/
 33. У 1939 році у Львівській політехніці ще не було ні одного професора або доцента-українця. Історія Львова в документах и ​​Матеріалах. Збірник документів и матеріалів. Київ: Наукова думка, 1986. - С.268.
 34. Лозинський Р. М. Етнічній склад ... С.196.
 35. День за днем. Львів. 2001.С.6.
 36. Терлюк І.Я. Росіяни ... С.90.
 37. Терлюк І.Я. Росіяни ... С.57
 38. Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова ... с.242.
 39. Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова ... С.239-240.
 40. > http://operetta.odessa.net/russian/index.html - operetta.odessa.net / russian / index.html
 41. 1 2 Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова ... С. 235.
 42. Терлюк І.Я. Росіяни ... С.47-48.
 43. Сокуров С. А. Нариси історії російської національно-культурного руху в Галичині (1988-1993 роки) - М.: "Клуб" Реалісти ", 1999. - С.26.
 44. "У незалежній Україні інтереси російської та російськомовної спільнот забезпечить національно-культурна автономія, яка буде побудована на засадах самоврядування, за сприяння держави, і вільного розвитку зв'язків з історичною батьківщиною - Росією ... рівноправну участь росіян у політичної, державної і культурного життя необхідно для згуртування всіх творчих сил народу, для виходу з кризи нашої спільної батьківщини - України. " Совість, 1991, № 5.
 45. Голос України, 2 березня 1991.
 46. Совість. 1991, № 6.
 47. Сокуров С. А. Нариси ... С. 30-31.
 48. У серпні 1992, в порушення статуту школи, обласне управління освіти оголосило її змішаною, а через кілька років був припинений набір перших класів з російською мовою навчання. Сокуров С. А. Ук. соч. С.36.
 49. Терлюк І.Я. Росіяни ... С.14.
 50. 1 2 Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова (у контексті суспільного роз витку Галичини). Львів, 2005. С. 260.
 51. Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова (у контексті суспільного роз витку Галичини). Львів, 2005. С. 261.
 52. Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова (у контексті суспільного роз витку Галичини). Львів, 2005. С. 262-263.
 53. 1 2 3 Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова (у контексті суспільного роз витку Галичини). Львів, 2005. С. 265.
 54. Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова (у контексті суспільного роз витку Галичини). Львів, 2005. С. 341-343.
 55. 1 2 Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова (у контексті суспільного роз витку Галичини). Львів, 2005. С. 253.
 56. Сокуров С. А. Ук. соч. С. 43-44.
 57. Сокуров С. А. Ук. соч. С. 37
 58. На директора СШ № 17 Аллу Позднякову було навіть заведено судову справу з метою змістити її з посади директора. Сокуров С. А. Ук. соч. С.44
 59. Сокуров С. А. Ук. соч. С.44.
 60. Провозін В. В. Шлях до Російському Будинку. Нариси історії Російського товариства ім. О.Пушкіна (1994-1999 рр..) Львів: Видавничий дім "Цивілізація", 2000. - C.161.
 61. День за днем. Львів. 2001, № 1, с.3.
 62. 1 2 День за днем. Львів. 2002, № 3. С.3.
 63. http://www.rdu.org.ua/news.php?content=1069865160&path=arc&subpath=2003.11 - www.rdu.org.ua/news.php?content=1069865160&path=arc&subpath=2003.11
 64. Просвіти, Короленка, Миклухо-Маклая - www.gazeta.lviv.ua/articles/2007/04/06/22803/ (Укр.)
 65. NevidomeZadovolennya
 66. 1 2 Лозинський Р. М. Етнічній склад населення Львова (у контексті суспільного роз витку Галичини). Львів, 2005. С. 264.
 67. Львівщіна на порозі XXI століття. Соціальний портрет. (КОЛЕКТИВНЕ монографія (С. А. Давимука, А. Ф. Колодій, Ю. А. Кужелюк, В. М. Подгорнов, Н. Й. Черниш)) - Львів, 2001. С. 234.
 68. Там же.
 69. Друзі мої, прекрасний наш союз! Російському товариству ім. О.Пушкіна 15 років. Редакційна рада: О. Ю. Лютіков (голова), В. В. Кравченко, В. В. Провозін, Т. Я. Швецова, о. Микола Баранов, Д. В. Половнікова. - Львів: Видавничий дім "Цивілізація", 2003. -2 - 3.
 70. Естонія - Російські співвітчизники: Бурхлива фантазія поліції безпеки Естонії викликає здивування - МСРС - www.msrs.ru/news/846.html
 71. http://www.rdu.org.ua/news.php?content=1155632820&path=arc&subpath=2006.8 - www.rdu.org.ua/news.php?content=1155632820&path=arc&subpath=2006.8
 72. Російське Рух на Україні: Круглий стіл (country.ua.rdu): Розсилка: Subscribe.Ru - subscribe.ru/archive/country.ua.rdu/200611/14003853.html
 73. http://www.old.russiane.org/04-04-19-01.html - www.old.russiane.org/04-04-19-01.html
 74. Архієреї - www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_683
 75. 404 - www.whoiswho.ru/!!!kp_new/2001/09_10/nov.shtml
 76. 404 - www.whoiswho.ru / ros_war / indexf.htm
 77. Установа Російської академії наук Інститут соціології РАН - www.isras.ru/?page=about&sub=person&tpl=showfullcv.tmpl&pid=13
 78. БІРЮКОВ Юрій Станіславович - www.scilla.ru / works / raznoe / biryu.html
 79. Вадим Бероєв - proekt-wms.narod.ru/zvezd/beroev-v.htm
 80. Вадим Борисович Бероєв / Vadim Beroev - www.peoples.ru/art/cinema/actor/v_beroev/
 81. Бреславець Павло Іванович - www.bsaa.edu.ru / Personal / Breslavec.htm
 82. lvov-emmigrant.sitecity.ru - www.lvov-emmigrant.sitecity.ru/ltext_0906144213.phtml?p_ident=ltext_0906144213.p_1907185613
 83. lvov-emmigrant.sitecity.ru - www.lvov-emmigrant.sitecity.ru/ltext_0906144213.phtml?p_ident=ltext_0906144213.p_0708174203
 84. Лариса Дабіжа | Два береги. Сучасна російськомовна поезія Узбекистану - www.uzbereg.ru / lb / dabizha.shtml
 85. НАУКОВІ ШКОЛИ ДМИТРА ЗЕРБІНО. Микола Яблучанський | Освіта | Людина - www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/170/15034/
 86. :: Віра Камша :: Книги скачати :: Бібліотека OCR Альдебаран - lib.aldebaran.ru / author / kamsha_vera /
 87. Сергій Кисельов і Партнери - ПУБЛІКАЦІЇ - www.sk-p.ru/rus/publications/ta0600.html
 88. Гарік Кричевський :: Артисти від А до Я :: Радіо "Шансон" - www.chanson.ru/person/8953.html
 89. ВАВІЛОН: Тексти та автори: Ігор Клех - www.vavilon.ru/texts/klekh0.html
 90. Персоналія: Республіка Татарстан - www.tatar.ru/?DNSID=517ef7011da9bb06131903642fe03502&node_id=1175&id=2773
 91. http://www.rdu.org.ua/news.php?content=1061915085&path=arc&subpath=2003.8 - www.rdu.org.ua/news.php?content=1061915085&path=arc&subpath=2003.8
 92. http://vld.ru/ppx/Bolotov/Rota4/Prepi.htm - vld.ru/ppx/Bolotov/Rota4/Prepi.htm
 93. Співак Симон Осіашвілі - пісні, кліпи, фото - muslib.ru/band6887_biography.html
 94. Academ.info - Академия новостей - academ.info/index.php?pid=news&id=5532
 95. malorossia.org - Informationen zum Thema mal or ossia. Diese Website steht zum Verkauf! - www.malorossia.org/bible/_articles/Semen_Yurievich_Bendasyuk-1.php
 96. ol5.31 - kuz1.pstbi.ccas.ru/cgi-htm/db.exe/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITcGZeu-yPqkp9XAl**
 97. VRAG Records - Anatoly Postolov | Анатолий Постолов - www.ragimov.com/vrag/info.php?keyA=POS
 98. http://waterpolonline.ru/mnenia.html - waterpolonline.ru/mnenia.html
 99. Архиереи - www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_8178
 100. Иерархия церквей | Православная церковь России (Истинно Православная Церковь) - www.hierarchy.religare.ru/h-orthod-ipcr.html
 101. Центр Современного Искусства М'АРС - marsgallery.ru/library/artists?letter=Ф&author=279&type=text
 102. http://www.vor.ru/Ukr/arch2003.html - www.vor.ru/Ukr/arch2003.html
 103. lvov-emmigrant.sitecity.ru - www.lvov-emmigrant.sitecity.ru/ltext_0906144213.phtml?p_ident=ltext_0906144213.p_2506084003
 104. http://www.mariinsky.ru/ru/opera/soloist/shevchenko - www.mariinsky.ru/ru/opera/soloist/shevchenko
 105. www.theatreinform.ru/bd/actor/details.php?A_Code=4123&PHPSESSID=1cf18a23b4bdd9874972f1a941d58488

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Росіяни
Росіяни в Чехії
Росіяни в Латвії
Росіяни в Литві
Росіяни в Естонії
Росіяни в Росії
Росіяни в Чечні
Росіяни в Сербії
Росіяни в Таджикистані
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru