Румянцев, Валентин Віталійович

Валентин Віталійович Румянцев ( 19 липня 1921, Нова Скатовка Саратовської області - 10 червня 2007, Москва) - російський механік, академік Російської академії наук c 1992 по Відділенню проблем машинобудування, механіки і процесів управління, спеціалізація "механіка". Член бюро Відділення (1985-2002).


1. Біографія

Закінчив фізико-математичний факультет Саратовського державного університету за спеціальністю "механіка" (1945).

Фахівець в області теоретичної механіки і теорії стійкості руху. Учень Миколи Гурійовича Четаєва.

Професор кафедри теоретичної механіки і мехатроніки МДУ ім.М. В. Ломоносова. Член спеціалізованих рад з присудження вчених ступенів в МДУ ім.М. В. Ломоносова і Обчислювального центру РАН.

Головний редактор журналу "Прикладна математика та механіка" (1981-2007).

Член-кореспондент (1995), дійсний член (2000) Міжнародної академії астронавтики (Франція, Париж).

Іноземний член Туринської академії наук, Турін, Італія по відділенню математики, фізики та природознавства.

Почесний член Міжнародної академії нелінійних наук (1996).

Іноземний член Сербської академії наук і мистецтв (1997).

Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (1975, 1981), Орденом Жовтневої Революції (1991), Орденом Пошани (2002).

Лауреат Державної премії СРСР (1980), Державної премії РФ (1996), премії Президії АН СРСР (1950), премії ім. С. А. Чаплигіна (АН СРСР, 1958), премії ім. А.Гумбольдт (1997-1998). У 2004 р. присуджена премія ім. А.М. Ляпунова РАН за цикл робіт з модифікації та розвитку методу функцій Ляпунова в теорії стійкості та стабілізації руху по відношенню до частини змінних.

Удостоєний міжнародної наукової премії "Катальдо Агостінеллі і Ангіола Гілі Агостінеллі" ( Італія, 1999).

Підготував близько 50 кандидатів і 20 докторів наук.

Опублікував більше 180 наукових робіт, в тому числі 6 монографій.


2. Основні наукові праці

 • Динаміка тіла з порожнинами, що містять рідину (1965);
 • Стійкість стаціонарних рухів супутників (1967);
 • Dynamics and stability of rigid bodies (1972);
 • Стійкість консервативних і дисипативних систем (1972);
 • Стійкість і стабілізація руху по відношенню до частини змінних (1987);
 • Стійкість і управління по частині координат фазового вектора динамічних систем (2001).

3. Наукова школа

 • Возлінскій, Володимир Ізраїлевич
 • Кіргетов, Анатолій Володимирович
 • Колесніков, Микола Миколайович
 • Озіранер, Олександр Соломонович
 • Рубановський, Володимир Миколайович
 • Цельман, Фрідріх Хаскелевіч

4. Публікації

 • 1949

Про приведення еліптичних інтегралів до канонічного виду / / Інж. Сб Т. 5. Вип. 2. С. 213-218.

 • 1954

Про стійкість обертання важкого твердого тіла з однією нерухомою точкою в разі СВ. Ковалевської / / ПММ. Т. 18. Вип. 4. С. 457-458.

Рівняння руху твердого тіла, що має порожнини, не повністю наповнені рідиною / / ПММ. Т. 18. Вип. 6. С. 719-728.

 • 1955

Про рівняння руху твердого тіла з порожниною, наповненою рідиною / / ПММ. Т. 19. Вип. 1.С. 3-12.

Про стійкість гвинтового руху твердого тіла в рідині при умовах Чаплигіна С. А. / / ПММ. Т. 19. Вип. 2. С. 229-230.

 • 1956

Стійкість перманентних обертань важкого твердого тіла / / ПММ. Т. 20. Вип. 1. С. 51-66.

До теорії стійкості регульованих систем / / ПММ. Т. 20. Вип. 6. С. 714-722.

 • 1957

До стійкості перманентних обертань твердого тіла біля нерухомої точки / / ПММ. Т. 21. Вип. 3. С. 339-346.

До задачі про рух важкого твердого тіла з однією нерухомою точкою / / Докл. АН СРСР. Т. 116. № 2. С. 185-188.

Про стійкість руху по відношенню до частини змінних / / Вестн. МГУ. Сер. Математика, механіка, астрономія, фізика, хімія. № 4. С. 9-16.

Стійкість обертання твердого тіла з еліпсоїдальної порожниною, наповненою рідиною / / ПММ. Т. 21. Вип. 6. С. 740-748.

Великий російський вчений Ляпунов AM / / Вестн. АН СРСР. № 6. С. 44-49.

 • 1958

Про стійкість руху гіроскопа в кардановом підвісі. I / / ПММ. Т. 22. Вип. 3. С. 374-378.

Про стійкість руху гіроскопа в кардановом підвісі. II / / ПММ. Т. 22. Вип. 4. С. 499-503.

 • 1959

Про стійкість еліпсоїдів Маклорена обертається рідини / / ПММ. Т. 23. Вип. 3. С. 494-504.

Про стійкість рівноваги твердого тіла, що має порожнини, наповнені рідиною / / Докл. АН СРСР. Т. 124. № 2. С. 291-294.

Про стійкість обертальних рухів твердого тіла з рідким наповненням / / ПММ. Т. 23. Вип. 6. С. 1057-1065.

 • 1960

Огляд наукових робіт Н. Г. Четаєва / / ПММ. Т. 24. Вип. 1. С. 171-200. (Совм. з М. Ш. Амінова, О. А. Богоявленським, В. І. Кіргетовим, Н. Н. Красовським, П. А. Кузьміним.)

Одна теорема про стійкість руху / / ПММ. Т. 24. Вип. 1. С. 47-54.

Про стійкість руху дзиги з порожниною, заповненою в'язкою рідиною / / ПММ. Т. 24. Вип. 4. С. 603-609.

 • 1961

Про стійкість руху гіростатов / / ПММ. Т. 25. Вип. 1. С. 9-16.

Про стійкість руху гіростатов деякого виду / / ПММ. Т. 25. Вип. 4. С. 778-784.

Про рух деяких систем з неідеальними зв'язками / / Вестн. МГУ. Сер. Математика, механіка. № 5. С. 67-75.

Про системах з тертям / / ПММ. Т. 25. Вип. 6. С. 969-977.

 • 1962

A stability motion theorem and its application to the investigation of stability of a rigid body filled with fluid / / Proc. 10lh Intern. Congr. Appl. Mech. Stresa, 1960. Amsterdam; New York: Elsevier. P. 330-332.

Стійкість руху твердого тіла з порожнинами, наповненими рідиною / / Тр. Всесоюз. з'їзду по теорет. і прикл. механіці. Москва, 1960. М.: Изд-во АН СССР. С. 57-71.

Про стійкість усталених рухів твердих тіл з порожнинами, наповненими рідиною / / ПММ. Т. 26. Вип. 6. С. 977-991.

Про стійкість рівномірних обертань механічних систем / / Изв. АН СРСР. Отн. Механіка та машинобудування. № 6. С. 113-121.

Про стійкість усталених рухів твердого тіла з порожниною, заповненою рідиною / / Тез. докл. Межвуз. конф. по прикл. теорії стійкості руху і аналіт. механіці. Казань: Изд-во Казан, авіац. ін-ту. С. 26-27.

 • 1963

Завдання мінімуму в питанні про стійкість руху твердого тіла з порожниною, заповненою рідиною / / ПММ. Т. 27. Вип. 1. С. 16-26. (Совм. з Г. К. Пожарицький.)

Методи Ляпунова в дослідженні стійкості руху твердих тіл з порожнинами, наповненими рідиною / / Изв. АН СРСР. Механіка та машинобудування. № 6. С. 119-140.

 • 1964

Stability of motion of solid bodies with liquid-filled cavities by Lyapunov's methods / / Advanced in Applied Mechanics. NY; L.: Acad. Press. V. 8. P. 183-232.

Життя і діяльність М. Г. Четаєва в московський період / / Тр. межвуз. конф. по прикл. теорії стійкості руху і аналіт. механіці. Казань: Изд-во Казан, авіац. ін-ту. С. 10-17.

Про стійкість руху твердого тіла з рідиною, що володіє поверхневим натягом / / ПММ. Т. 28. Вип. 4. С. 746-753.

 • 1965

Дослідження стійкості руху твердих тіл з порожнинами, наповненими рідиною / / Тр. 2-го Всесоюз. з'їзду по теорет. і прикл. механіці. Москва, 1964. М.: Наука. Вип. 1. С. 153-169.

Стійкість гіроскопів, гіростатов і гіроскопічних систем / / Тр. 2-го Всесоюз. з'їзду по теорет. і прикл. механіці. Москва, 1964. М.: Наука. Вип. 2. С. 199-216. (Совм. із Ст Н. Скімелем.)

Динаміка тіла з порожнинами, що містять рідину. М.: Наука. 439 з. (Совм. з Н. Н. Мойсеєвим.)

 • 1966

До теорії руху твердих тіл з порожнинами, наповненими рідиною / / ПММ. Т. 30. Вип. 1.С. 51-66.

Nonlinear methods in the theory of stability motion of solids with liquid-filled cavities / / Proc. 1 llh Intern. Congr. Appl. Mech., Munich, 1964. Berlin: Springer. P. 449-454.

Про стійкість руху неголономних систем / / Тез. коротких науч. повідомл. Міжнар. конгр. математиків. Секц. 12. Москва, 1966. М.: ICM. С. 48.

Про стійкість стаціонарних рухів / / ПММ. Т. 30. Вип. 5. С. 922-933.

Про стаціонарних рухах і їх стійкості / / Докл. АН СРСР. Т. 171. № 4. С. 823-826.

 • 1967

Про стійкість руху неголономних систем / / ПММ. Т. 31. Вип. 2. С. 260-271.

Про стійкість стаціонарних рухів супутника з ротором і порожниною, що містить рідину / / Космічна програма. дослідні. Т. 5. Вип. 2. С. 163-169.

Про стійкість стаціонарних рухів супутників. М.: Изд-во ОЦ АН СРСР. 141 з.

Про стійкість стаціонарних рухів / / Сб резюме 2-го конгр. болгарських математиків. Варна, 1967. Софія: Вид-во Б АН.

 • 1968

До задачі про стійкість стаціонарних рухів супутника / / Космічна програма. дослідні. Т. 6. № 2. С. 163-167.

Про стійкість стаціонарних рухів / / ПММ. Т. 32. Вип. 3. С. 504-508.

Про стійкість відносних рівноваг і стаціонарних рухів супутника-гіростата / / Інж. журн. МТТ. № 4. С. 15-21.

Про стійкість стаціонарних рухів вільних систем / / Космічна програма. дослідні. Т. 6. № 2. С. 643-648.

Про рух і стійкості твердого тіла з ротором і рідинами, що володіють поверхневим натягом / / Введення в динаміку тіла з рідиною в умовах невагомості. М.: Изд-во ОЦ АН СРСР. С. 222-249.

On the stability of steady motions / / Proc. 12lh Intern. Congr. Appl. Mech. Stanford, 1968. Berlin: Springer, 1969. P. 419.

Метод функцій Ляпунова в теорії стійкості руху / / Механіка в СРСР за 50 років. М.: Наука. Т. 1. С. 7-66.

Dynamics Stability of Bodies Containing Fluid. Berlin: Springer. 345 p. (Совм. з Н. Н. Мойсеєвим.)

On stability of stationary motions of the gyrostat-satellite / / Proc. 18lh Intern. Astronaut. Congr. Beograde, 1967. Oxford: Pergamon Press; Polish Scient. Publ. V. 1. P. 103

 • 1969

До питання про стійкість руху твердих тіл з рідким наповненням / / Проблеми гідродинаміки та механіки суцільного середовища. М.: Наука. С. 447-451.

On the stability of motions of the rigid bodies with cavities containing liquid / / Colloq. Intern. Evolution d'Attitude et stabilisation des Satellites. Paris, 1968. Paris: Centre Nat. Etud. Spat. P. 197-217.

Про рух і стійкості пружного тіла з порожниною, що містить рідину / / ПММ. Т. 33. Вип. 6. С. 946-957.

On the stability of motion of liquid-filled rigid bodies / / Problems of Hydrodynamics and continuum mechanics. Philadelphia: SIAM. P. 626-631.

 • 1970

Про управління орієнтацією і про стабілізацію супутника роторами / / Вестн. МГУ. Сер. Математика, механіка. № 2. С. 83-96.

Про оптимальної стабілізації керованих систем / / ПММ. Т. 34. Вип. 3. С. 440-456.

 • 1971

Про асимптотичної стійкості і нестійкості руху по відношенню до частини змінних / / ПММ. Т. 35. Вип. 1, С. 138-143.

On the stability with respect to a part of the variables / / Sympos. Mathematica. NY-L.: Acad. Press. V. 6. P. 243-265.

Про управління і стабілізації систем з циклічними рухами / / Реф. докл. 5-го Всесоюз. совещ. по пробл. управління. Москва, 1971. Ч. 3. М.: Наука. С. 156.

Деякі задачі динаміки складних систем / / Проблеми прикладної математики і механіки. М.: Наука. С. 179-188.

Стійкість усталених рухів супутників / / теоретичність і пріложна механіка. Софія: Вид-во БАН. Т. 2. С. 89-99.

Деякі задачі динаміки складних систем / / В сб "Завдання прикладної математики і механіки" (посвящ. 60-річчю А. А. Дородніцина). М.: Наука. С.179-188, 282.

 • 1972

Метод функцій Ляпунова в задачі про стійкість руху щодо частини змінних / / ПММ. Т. 36. Вип. 2. С. 364-384. (Совм. з А. С. Озіранером.)

Деякі завдання про стійкість руху по відношенню до частини змінних / / Механіка суцільного середовища і родинні проблеми аналізу. М.: Наука. С. 429-436.

Про управління і стабілізації систем з циклічними координатами / / ПММ. Т. 36. Вип. 6. С. 966-976.

Про стійкість та стабілізацію стаціонарних рухів супутників / / Управління в космосі. М.: Наука. Т. 1. С. 158-168.

Dynamics and stability of rigid bodies / / I Ciclo. 1971. Bressanone. Stereodynamics. Roma: Edizioni Cremonese. P. 167-271.

 • 1973

Про стійкість стаціонарних рухів супутника-гіростата / / Сучасні проблеми небесної механіки і астродінаміка. М: Наука. С. 171-178.

Деякі завдання про стійкість руху твердих і пружних тіл з рідким наповненням / / Тр. сімпоз. по механіці суцільного середовища і родинним проблемам аналізу. Тбілісі, 1971. Тбілісі: Мецніереба. Т. 1. С. 214-225.

Про біфуркації і стійкості усталених рухів складних механічних систем / / ПММ. Т. 37. Вип. 3. С. 387-399. (Совм. з В. М. Морозовим, В. Н. Рубановський, В. А. Самсонова.)

Про принципі Четаєва / / Докл. АН СРСР. Т. 210. № 4. С. 787-790.

Про стійкість усталених рухів супутників / / Тез. докл. 24-го Міжнар. астронавт, конгр. Баку, 1973. М. С. 356.

Про деякі варіаційних принципах в механіці суцільних середовищ / / ПММ. Т. 37. Вип. 6. С. 963-973.

 • 1974

Про засади Гаусса та Четаєва для систем з неідеальними зв'язками / / Теорет. і прикл. механіка. Т. 5. № 1. С. 9-14.

Про стійкість орієнтації динамічно симетричного супутника в точках лібрації / / Изв. АН СРСР. МТТ. № 2. С. 3-8.

Про стійкість орієнтації супутника-гіростата в рівноважних положеннях в точках лібрації / / Вибрані проблеми прикладної механіки. М.: ВИНИТИ. С. 605-616.

Про управління орієнтацією і про стабілізацію супутника роторами в точках лібрації / / Pubis. Inst. Math. Белград. V. 17. P. 139-148.

 • 1975

Про сумісність двох основних принципів динаміки і про принцип Четаєва / / Проблеми аналітичної механіки, теорій стійкості і управління. М.: Наука. С. 258-267.

Дві задачі про стабілізацію руху / / Изв. АН СРСР. МТТ. № 5. С. 5-12.

Про вплив гіроскопічних сил на стійкість стаціонарного руху / / ПММ. Т. 39. Вип. 6. С. 963-973.

 • 1976

Про рух керованих механічних систем / / ПММ. Т. 40. Вип. 5. С. 771-781.

До питання про сумісність диференціальних принципів механіки / / аеромеханіки і газова динаміка. М.: Наука. С. 172-178.

Про деякі варіаційні принципи механіки / / Сб науково-методичних статей з теоретичної механіки. М.: Вищ. шк. Вип. 6. С. 32-43.

Стійкість руху неголономних систем / / Підсумки науки. Загальна механіка. М.: ВИНИТИ. Т. 3. С. 5-42. (Совм. з А. В. Карапетяном.)

 • 1977

Про стійкість систем з узагальненим потенціалом сил / / Вестн. МГУ. Сер. Математика і механіка. № 5. С. 93-100.

Варіаційні принципи класичної механіки / / Математична енциклопедія. М.: Сов. енциклопедія. Т. 1. С. 596-603.

 • 1978

Про деякі задачах аналітичної динаміки / / Теорет. і прикл. механіка. Т. 9. № 1. С. 7-15.

Про принципі Гамільтона для неголономних систем / / ПММ. Т. 42. Вип. 3. С. 387-399.

On the problem of a generalization of the Hamilton-Jacobi method for nonholonomic systems / / ZAMM. Bd. 58. H. 11. S. 477-181. (Совм. з А. С. Сумбатовим.)

Про принципі Гамільтона і узагальненому методі Якобі для неголономних систем / / Теог. i Primen. Mehanika. Beograd. № 4. С. 131-137.

Про деякі варіаційні принципи механіки / / Тр. 4-го Всесоюз. з'їзду по теорет. і прикл. механіці. Київ, 1976. Київ: Наук, думка. С. 74-90.

 • 1979

Про стійкість руху складних механічних систем / / Успіхи механіки. Т. 2. Шиї. 2. С. 53-79. (Совм. із Ст Н. Рубановський.)

Про динаміку і стійкості гіростатов / / Успіхи механіки. Т. 2. Вип. 3. С. 4-45. (Совм. з А. Анчевим.)

On the influence of gyroscopic and dissipative forces on the stability of steadystate motion / / Rend. Semin. Mat. Univ. e Politech. Torino. V. 37. № 2. P. 1-6.

Коливання і стійкість твердих тіл з порожнинами, заповненими рідиною / / Вібрація в техніці. М.: Машинобудування. Т. 2. С. 280-306. (Совм. із Ст Н. Рубановський, С. Я. Степановим.)

Про принципи Лагранжа і Якобі для неголономних систем / / ПММ. Т. 43. Вип. 4. С. 583-590. 1980

Про стійкість обертання важкого гіростата на горизонтальній площині / / Изв. АН СРСР. МТТ. № 4. С. 11-21.

 • 1981

Про розвиток оптико-механічної аналогії в працях Н. Г. Четаєва / / Стійкість руху. Аналітична механіка. Управління рухом. М.: Наука. С. 4-18.

On stability of motions of conservative systems / / Qual. Theory Different. Equations. Amsterdam: North Holland. V. 2. P. 865-901.

Про оптико-механічної аналогії Н. Г. Четаєва / / Дослідження з історії механіки. М.: Наука. С. 173-181.

Certain variational principles of mechanics / / Advances in Theoretical and Applied Mechanics. Moscow: Mir. P. 36-52.

Про деякі задачах стійкості та коливань неголономних систем / / Тез. докл. 9-й Міжнар. конф. за нелінійним коливанням. Київ, 1981. С. 284.

Деякі завдання стійкості усталених рухів неголономних систем / / теоретичність і Пріложна Механіка. 4-ти Нац. конгр. Варна, 1981. Софія: БАН. Кн. 1. С. 106

 • 1982

Про інтегральних принципах для неголономних систем / / ПММ. Т. 46. Вип. 1. С. 3-12.

On stability problem of a top / / Rend. Sem. Mat. Univ. Padova. V. 68. P. 119-128.

On some nonlinear problems of analytical mechanics and theory of stability / / Nonlinear Phenomena in Mathematical Sciences. NY: Acad. Press. P. 869-881.

До задачі про стійкість обертання важкого гіростата на горизонтальній площині з тертям / / Сучасні проблеми механіки і авіації. М.: Машинобудування. С. 263-272.

 • 1983

До задачі про стійкість руху складних механічних систем / / Проблеми математики і механіки. Новосибірськ: Наука. С. 185-195.

Стійкість консервативних і дисипативних систем / / Підсумки науки і техніки. Загальна механіка. М.: ВИНИТИ. Т. 6. 132 с. (Совм. з А. В. Карапетяном.)

On some problems of analytical dynamics of nonholonomic systems / / Proc. IUTAM - ISIMM Sympos.: Modern Developments in Analytical Mechanics. Torino, 1982. Torino: Acad. Sci. V. 2. P. 697-716.

До динаміці твердого тіла, підвішеного на струні / / Изв. АН СРСР. МТТ. № 4. С. 5-15.

Про розвиток досліджень в СРСР по теорії стійкості руху / / дифференц. рівняння. Т. 19. № 5. С. 739-776.

 • 1984

До динаміці лагранжевих реономних систем зі зв'язками / / ПММ. Т. 48. Вип. 4. С. 540-550.

Про стійкість і коливаннях неголономних систем / / 9-я Міжнар. конф. за нелінійним коливанням. Київ, 1981. Київ: Наук, думка. Т. 2. С. 347-352.

 • 1985

Про основні закони і варіаційних принципах класичної механіки. Препринт № 257. М.: Ін-т пробл. механіки АН СРСР. 25 с.

Про стаціонарних рухах важкого симетричного твердого тіла, підвішеного на струні / / Изв. АН СРСР. МТТ № 5. С. 3-7. (Совм. із Ст Н. Рубановський.)

Про різних формах теореми про кінетичної енергії / / Theor. i Primen. Meh. № 11. С. 147-154.

 • 1986

Про стійкість усталених рухів систем з квазіцікліческімі координатами / / ПММ. Т. 50. Вип .. 6. С. 918-927.

Про деякі питання аналітичної механіки / / Проблеми аналітичної механіки та управління рухом. М.: ВЦ АН СРСР. С. 20-36.

 • 1987

Галуження і стійкість стаціонарних рухів симетричного тіла, підвішеного на струні / / Проблеми прикладної математики та інформатики. М.: Наука. С. 21-33. (Совм. із Ст Н. Рубановський.)

Стійкість і стабілізація руху по відношенню до частини змінних. М.: Наука. 253 с. (совм. з А. С. Озіранером.)

Про основні закони класичної механіки / / Механіка і науково-технічний прогрес. М.: Наука. Т. I. С. 256-273.

Parametric examination of dynamical nonholonomic systems and two problems of dynamics / / Different. Equat.: Qualit. Theory. 2nd Colloq. Amsterdam: North-Holland. V. 2. P. 883-919.

Про стійкість та стабілізацію руху по відношенню до частини змінних / / Сучасні проблеми математичної фізики: Тр. Всесоюз. сімпоз. Тбілісі: Вид-во тбілі. ун-ту. Т. 1.С. 85-100.

 • 1988

Леонард Ейлер та варіаційні принципи механіки / / Розвиток ідей Леонарда Ейлера і сучасна наука. М.: Наука. С. 180-207.

On stability and stabilization with respect to a part of variables / / Abstracts. 17th Intern. Congr. Theoret. and Appl. Mech. Grenoble. VBP 163-164.

 • 1989

Про "Аналітичної механіці" Лагранжа. Препринт № 421. М: Ін-т пробл. механіки АН СРСР. 32 с.

До звернення теореми Лагранжа для твердого тіла з порожниною, що містить ідеальну рідину / / ПММ. Т. 53. Вип. 4. С. 608-612. (Совм. з В. А. Владіміровим.)

 • 1990

До звернення теореми Лагранжа для твердого тіла з порожниною, що містить в'язку рідину / / ПММ. Т. 54. Вип. 2. С. 190-200. (Совм. з В. А. Владіміровим.)

On the principal laws of classical mechanics / / Mechanical Engineering and Applied Mechanics. V. 1. General and Applied Mechanics. NY: Hemisphere. P. 257-273.

Stability of conservative and dissipative systems / / Applied Mechanics. Soviet Rewiews. V. 1. Stability and Analytical Mechanics. NY: Hemisphere. P. 1-144. (Совм. з А. В. Карапетяном.)

Про рівняння Пуанкаре-Четаєва / / Сб тр. 5-й Всесоюз. конф. по аналіт. механіці, теорії стійкості та управлінню рухом (Аналітична механіка). М.: ВЦ АН СРСР. С. 3-18.

Про стійкість перманентних обертань несиметричного гіроскопа з рідким заповненням / / Изв. АН СРСР. МТТ. № 6. С. 4-9.

 • 1992

Про стійкість усталених рухів гіроскопа з рідким наповненням / / Проблеми прикладної математики та інформатики: Докл. конф. Москва, 1990. М. Ч. 1. С. 30-46.

Stability of steady motions of rigid bodies with cavities containing liquid / / 18th Intern. Congr. Theoret. and Appl. Mech. Haifa, 1992. P. 126.

Про стійкість усталених рухів твердого тіла з порожниною, що містить рідину / / Нелінійні задачі механіки машин. М.: Наука. С. 218-225.

On stability of steady motions of rigid body with liquid-filled cavity / / World Congr. on Nonlinear Analysis 92. Tampa, R, 1992. Berlin: de Gruyter. P. 1287-1294.

 • 1993

Про оптимальної стабілізації руху по відношенню до частини змінних / / Изв. РАН Техн. кібернетика. № 1. 1993. С. 184-189.

On Poincare-Chetayev equations / / Congr. Intern. H. Poincare. Abstracts. P. 137.

Stability of stationary motions of rigid body with cavities, containing liquid / / Ist Europ. Nonlineai Oscillations Conf. Program and Abstracts. P. 137.

Про нестійкості рівноваги голономні консервативних систем / / ПММ. Т. 57. Вип. 6. С. 144-166. (Совм. з С. П. Сосницьким.)

 • 1994

Про рівняння Пуанкаре-Четаєва / / Докл. РАН. Т. 338. № 1. С. 51-53.

Про рівняння Пуанкаре-Четаєва / / ПММ. Т. 58. Вип. 3. С. 3-16.

Про рівняння Пуанкаре і Четаєва / / Сб докл. 1-го Всерос. семінару завідувачів кафедр теорет. механіки. СПб. С. 190-202. 1995

Порівняння трьох методів побудови функцій Ляпунова / / ПММ. Т. 59. Вип. 6. С. 916-921.

Stability analysis for sets of solutions / / Nonlinear Anal., Theory, Meth. and Appl. V. 24. № 6. P. 801-823. (Совм. з Е. А. Гальперіним.)

 • 1996

Загальні рівняння аналітичної динаміки / / ПММ. Т. 60. Вип. 6. С. 917-928.

Порівняння трьох методів побудови функцій Ляпунова / / обчислити. математика та інформатика: Сб докл. на науч. сесії, посвящ. 85-річчю А. А. Дородніцина. Москва, 1995. М.: ВЦ РАН. С. 60-73.

Direct Lyapunov method for nonlinear stability problems of steady motions of bodies with cavities keeping liquid / / 1st World Congr. of Nonlinear Analysis. Abstracts. Tampa, Florida, 1992. Berlin New York.: Watter de Gruyter. P. 1287-1294.

 • 1998

Рівняння Гамільтона для відносного руху / / Вестн. МГУ. Сер. Математика і механіка. № 1. С. 73-77. (Совм. з О. А. Водоп'янова)

The general equations of analytical dynamics / / Modern Methods of Analytical Mechanics and theii Applications. CISM Courses and Lectures. № 387 / / Ed. by VV Rumyantsev and AV Karapetyan. Wien - New York: Springer. P. 1-54.

On general equations of analytical dynamics / / Proc. 3rd Int. Conf. Nonlinear Mechanics. Shanghai 1998. Shanghai. P. 95-100.

Про загальні рівняннях аналітичної динаміки / / Актуальні проблеми класичної і небесної механіки. М.: ТОО "Ельф" Ltd. С. 119-127.

Аналітична механіка / / У книзі: "Розвиток загальної механіки в Росії і на Україні в 20-80ті роки XX століття". М.: Наука, Київ: Фенікс. С.8-38 (совм. з А. С. Сумбатовим).

 • 1999

Про форми принципу Гамільтона в квазікоордінатах / / ПММ. Т. 63. Вип. 2. С. 172-178.

Про рівняння Пуанкаре і Четаєва в параметрах Родріга - Гамільтона / / Питання аналітичної механіки та її застосувань. Київ.: Ін-т математики НАН України. С. 330-337.

Про різних формах принципу Гамільтона для неголономних систем / / Збрешемо, пробл. механіки. Тез. докл. Ювілей. науч. конф., посвящ. 40-річчю Ін-ту механіки МДУ. Москва, 1999 М.: Изд-во МГУ. С. 770-774.

 • 2000

Про узагальнених рівняннях Пуанкаре і Четаєва / / Изв. вузів. Північно-Кавказький регіон. Природ. науки. № 3. С. 133-137.

Forms of Hamilton's principle for nonholonomic system / / Facta Universitatis. Ser. Mechanics, Automatic Control and Robotics. V. 2. № 10. P. 1035-1048.

Про узагальнених рівняннях Пуанкаре і Четаєва / / Пробл. нелінійного аналізу в інж. системах. Т. 6. Вип. 2 (12). С. 56-65.

 • 2001

Про рівняння Рауса і варіаційних принципах / / ПММ. Т. 65. Вип. 4. С. 557-566.

Стійкість і управління по частині координат фазового вектора динамічних систем: теорія, методи і додатки. М.: Наук. Світ. 2001. 320 с. (Совм. з В. І. Воротнікова)

 • 2002

Про узагальнених рівняннях Рауса і варіаційних принципах в змінних Пуанкаре і Четаєва / / ПММ. Т. 66. Вип. 6. С.914-921.

Н. Г. чета (До сторіччя з дня народження) / / ПММ. 2002. Т. 66. Вип. 6. С. 899-907.

 • 2004

Збірник "Завдання дослідження стійкості та стабілізації рухів". Огляд 1975-2000 (частина I) / / Міжн. СБ: "Проблеми нелінійного аналізу в інженерних системах (Методи, підходи, гіпотези, рішення)". Вип. 1 (20). Т.10,. Казан. держ. техн. ун-т (Казанський авіаційний інститут). С.113-137 <С.113-127 - рус., С.127-137 - англ. Appendix>. (Совм. з В. С. Сергєєвим, С. Я. Степановим, А. С. Сумбатовим)

Збірник "Завдання дослідження стійкості та стабілізації рухів". Огляд 1975-2000 (частина II). / / Міжн. СБ: "Проблеми нелінійного аналізу в інженерних системах (Методи, підходи, гіпотези, рішення)". Вип. 2 (21). Т.10,. Казан. держ. техн. ун-т (Казанський авіаційний інститут). С.72-94 <С.72-81 - рус., С.82-94 - англ. Appendix>. (Совм. з В. С. Сергєєвим, С. Я. Степановим, А. С. Сумбатовим)

 • 2006

Про стабілізацію рухів керованих механічних систем / / Стійкість і коливання нелінійних систем управління: Тези доповідей IX Міжнародного семінару ім. Е. С. П'ятницького. Москва, ІПУ РАН, 31 травня - 2 червня 2006 М.: Изд-во ІПУ РАН. С. 16-18. (Совм. з А. С. Андрєєвим.)

Про варіаційних принципах для систем з неудержівающімі зв'язками / / ПММ. Т.70. № 6. С.902-914.

 • 2007

Про стабілізацію руху нестаціонарної керованої системи / / Докл. РАН. Т.416. № 5. С.627-629. (Совм. з А. С. Андрєєвим.)

Про стабілізацію руху нестаціонарної керованої системи / / Автоматика і телемеханіка. № 8. С.18-31. (Совм. з А. С. Андрєєвим.)