Середа виконання

Середа виконання ("рантайм", від англ. runtime - "Час виконання") в інформатики - обчислювальне оточення, доступне під час роботи комп'ютерної програми. У середовищі виконання, як правило, неможливо зміна вихідного тексту програми, але може існувати доступ до змінних оточення операційної системи, таблиць об'єктів і модулів поділюваних бібліотек.

Взаємодія з середовищем виконання для інтерпретованих мов програмування реалізується безпосередньо в інтерпретаторі, що забезпечує взаємодію конструкцій мови з оточенням, в якому він запущений. Для компільованих мов взаємодію з обчислювальним оточенням може реалізовуватися набором підключаються поділюваних бібліотек середовища виконання, або цілком у віртуальній машині, що виконує проміжний код, в який компілюється програма.

З точки зору життєвого циклу розробки програми поняття середовища виконання використовується за контрастом зі середовищем розробки ( англ. design time ), Середовищем компіляції ( англ. compile time ), Середовищем компонування ( англ. link time ). Розподіл можливостей між середовищами характеризує особливості реалізації мови програмування, наприклад, перевірка типів в різних реалізаціях може бути реалізована як в середовищі компіляції, так і в середовищі виконання.