Середа передачі

Cреда передачі - фізична субстанція, по якій відбувається передача електричних, електромеханічних, оптичних, радіосигналів, що використовуються для перенесення тієї чи іншої інформації. Середа передачі може бути природною або штучною.


1. Природні середовища

Крім цього звукові та сейсмічні хвилі добре проводяться іншими твердими матеріалами природного походження - камінь, дерево, що використовується при створенні електромеханічних пристроїв прийому-передачі інформації.


2. Штучні середовища

По більшій частині штучні середовища для передачі сигналів представлені проводами і кабелями :


Джерела