Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Сонячна системаПлан:


Введення

Сонячна система (масштаб не дотримано)

Сонячна система - планетна система, що включає в себе центральну зірку - Сонце - і всі природні космічні об'єкти, що обертаються навколо неї.

Велика частина маси об'єктів, пов'язаних з Сонцем гравітацією, міститься у восьми щодо відокремлених планетах, що мають майже кругові орбіти і розташовуються в межах майже плоского диска - площині екліптики. Чотири менші внутрішні планети: Меркурій, Венера, Земля і Марс, також звані планетами земної групи, складаються в основному з силікатів і металів. Чотири зовнішні планети: Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, також звані газовими гігантами, значною мірою складаються з водню і гелію і набагато масивніше, ніж планети земної групи.

У Сонячній системі є дві області, заповнені малими тілами. Пояс астероїдів, що знаходиться між Марсом і Юпітером, подібний за складом з планетами земної групи, оскільки складається з силікатів і металів. Найбільшими об'єктами пояса астероїдів є Церера, Паллада і Веста. За орбітою Нептуна розташовуються транснептунових об'єкти, що складаються із замерзлої води, аміаку та метану, найбільшими з яких є Плутон, Седна, Хаумеа, Макемаке і Еріда. Додатково до тисяч малих тіл в цих двох областях інші різноманітні популяції малих тіл, таких як комети, метеороіди і космічний пил, переміщаються по Сонячній системі.

Шість планет з восьми і три карликові планети оточені природними супутниками. Кожна з зовнішніх планет оточена кільцями пилу та інших частинок.

Сонячний вітер (потік плазми від Сонця) створює міхур в міжзоряному середовищі, званий геліосферою, який простягається до краю розсіяного диска. Гіпотетичне хмара Оорта, що служить джерелом довгоперіодичних комет, може сягати на відстань приблизно в тисячу разів більше в порівнянні з геліосферою.

Сонячна система входить до складу галактики Чумацький Шлях.


1. Структура

Орбіти об'єктів Сонячної системи, в масштабі (за годинниковою стрілкою, починаючи з верхньої лівої частини)

Центральним об'єктом Сонячної системи є Сонце - зірка головної послідовності спектрального класу G2V, жовтий карлик. У Сонці зосереджена переважна частина всієї маси системи (близько 99,866%), воно утримує своїм тяжінням планети та інші тіла, що належать до Сонячної системи [1]. Чотири найбільші об'єкта - газові гіганти, становлять 99% залишилася маси (при тому, що більша частина припадає на Юпітер і Сатурн - близько 90%).

Більшість великих об'єктів, що обертаються навколо Сонця, рухаються практично в одній площині, званої площиною екліптики. Однак у той же час комети і об'єкти поясу Койпера часто володіють великими кутами нахилу до цієї площини [2] [3].

Всі планети і більшість інших об'єктів обертаються навколо Сонця в одному напрямку з обертанням Сонця (проти годинникової стрілки, якщо дивитися з боку північного полюса Сонця). Є винятки, такі як комета Галлея. Найбільшою кутовий швидкістю володіє Меркурій - він встигає зробити повний оборот навколо Сонця всього за 88 земних діб. А для самої віддаленої планети - Нептуна - період обертання становить 165 земних років.

Велика частина планет обертається навколо своєї осі в ту ж сторону, що й обертається навколо Сонця. Винятки становлять Венера і Уран, причому Уран обертається практично "лежачи на боці" (нахил осі близько 90 ). Для наочної демонстрації обертання використовується спеціальний прилад - телуру.

Багато моделі Сонячної системи умовно показують орбіти планет через рівні проміжки, однак насправді, за малим винятком, чим далі планета або пояс від Сонця, тим більше відстань між її орбітою і орбітою попереднього об'єкту. Наприклад, Венера приблизно на 0,33 а.е. далі від Сонця, ніж Меркурій, у той час як Сатурн на 4,3 а. е. далі Юпітера, а Нептун на 10,5 а. е. далі Урана. Були спроби вивести кореляції між орбітальними відстанями (наприклад, правило Тіціуса - Боде) [4], але жодна з теорій не стала загальноприйнятою.

Орбіти об'єктів навколо Сонця описуються законами Кеплера. Згідно з ними, кожен об'єкт звертається по еліпсу, в одному з фокусів якого знаходиться Сонце. У ближчих до Сонця об'єктів (з меншою велика піввісь) більше кутова швидкість обертання, тому коротший період обігу ( рік). На еліптичній орбіті відстань об'єкта від Сонця змінюється протягом його року. Найближча до Сонця точка орбіти об'єкта називається перигелій, найбільш віддалена - афелій. Кожен об'єкт рухається найшвидше в своєму перигелії і найбільш повільно в афелії. Орбіти планет близькі до кола, але багато комети, астероїди і об'єкти поясу Койпера мають сильно витягнуті еліптичні орбіти.

Більшість планет Сонячної системи мають власними підлеглими системами. Багато оточені супутниками, деякі з яких більше Меркурія. Більшість великих супутників знаходяться в синхронному обертанні, з однією стороною, постійно зверненої до планети. Чотири найбільші планети - газові гіганти, також володіють кільцями, тонкими смугами крихітних часток, що звертаються за дуже близьким орбітах практично в унісон.


1.1. Термінологія

Іноді Сонячну систему поділяють на регіони. Внутрішня частина Сонячної системи включає чотири планети земної групи і пояс астероїдів. Зовнішня частина починається за межами поясу астероїдів і включає чотири газових гіганта [5]. Після відкриття пояса Койпера найбільш віддаленої частиною Сонячної системи вважають регіон, що складається з об'єктів, розташованих далі Нептуна [6].

Всі об'єкти Сонячної системи, не рахуючи власне Сонця, офіційно ділять на три категорії: планети, карликові планети та малі тіла Сонячної системи. Планета - будь-яке тіло на орбіті навколо Сонця, що виявилося досить масивним, щоб придбати сферичну форму, але недостатньо масивним для початку термоядерного синтезу, і зуміло очистити околиці своєї орбіти від планетезималей. Згідно з цим визначенням в Сонячній системі є вісім відомих планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Плутон не відповідає цьому визначенню, оскільки не очистив свою орбіту від навколишніх об'єктів пояса Койпера [7]. Карликова планета - небесне тіло, що обертається по орбіті навколо Сонця; яке досить масивно, щоб під дією власних сил гравітації підтримувати близьку до округлої форму, але яке не очистило простір своєї орбіти від планетезималей і не є супутником планети [7]. За цим визначенням у Сонячної системи є п'ять визнаних карликових планет: Церера, Плутон, Хаумеа, Макемаке і Еріда [8]. В майбутньому інші об'єкти можуть бути класифіковані як карликові планети, наприклад, Седна, Орк і Квавар [9]. Карликові планети, чиї орбіти знаходяться в регіоні транснептунових об'єктів, називають плутоїда [10]. Решта об'єкти, що обертаються навколо Сонця - малі тіла Сонячної системи [7].

Терміни газ, лід і камінь використовують, щоб описати різні класи речовин, що зустрічаються всюди в Сонячній системі. Камінь використовується, щоб описати сполуки з високими температурами конденсації або плавлення, які залишалися в протопланетному туманності в твердому стані при майже всіх умовах [11]. Кам'яні з'єднання зазвичай включають силікати і метали, такі як залізо і нікель [12]. Вони переважають у внутрішній частині Сонячної системи, формуючи більшість планет земної групи і астероїдів. Гази - речовини з надзвичайно низькими температурами плавлення і високим тиском насиченої пари, такі як молекулярний водень, гелій і неон, які в туманності завжди були в газоподібному стані [11]. Вони домінують у середній частині Сонячної системи, становлячи велику частину Юпітера і Сатурна. Льоди таких речовин, як вода, метан, аміак, сірководень і вуглекислий газ [12] мають температури плавлення до декількох сотень кельвінів, в той час як їх фаза залежить від навколишнього тиску і температури [11]. Вони можуть зустрічатися як льоди, рідини або гази в різних регіонах Сонячної системи, в туманності ж вони були в твердій або газовій фазі [11]. Більшість супутників планет-гігантів містять крижані субстанції, також вони складають більшу частину Урана і Нептуна (так званих "крижаних гігантів") і численних малих об'єктів, розташованих за орбітою Нептуна [12] [13]. Гази і льоди разом класифікують як летючі речовини [14].


2. Склад

Планети сонячної системи

Для полегшення запам'ятовування назв і порядку проходження 8 планет можуть застосовуватися різні мнемонічні прийоми.


2.1. Сонце

Сонце - зірка Сонячної системи і її головний компонент. Його маса (332900 мас Землі) [17] досить велика для підтримання термоядерної реакції синтезу в його надрах [18], при якій вивільняється велика кількість енергії, випромінюваної в простір в основному у вигляді електромагнітного випромінювання, максимум якого припадає на діапазон довжин хвиль 400-700 нм, відповідний видимого світла [19].

За зоряної класифікації Сонце - типовий жовтий карлик класу G2. Ця назва може ввести в оману, тому що в порівнянні з більшістю зірок у нашій Галактиці Сонце - досить велика і яскрава зірка [20]. Клас зірки визначається її положенням на діаграмі Герцшпрунга - Рассела, яка показує залежність між яскравістю зірок і температурою їх поверхні. Зазвичай більш гарячі зірки є більш яскравими. Велика частина зірок знаходиться на так званій головної послідовності цей графік, Сонце розташоване приблизно в середині цієї послідовності. Більш яскраві і гарячі, ніж Сонце, зірки порівняно рідкісні, а більш тьмяні й холодні зірки ( червоні карлики) зустрічаються часто, становлячи 85% зірок в Галактиці [20] [21].

Положення Сонця на головній послідовності показує, що воно ще не вичерпало свій запас водню для ядерного синтезу і знаходиться приблизно в середині своєї еволюції. Зараз Сонце поступово стає яскравішим, на більш ранніх стадіях розвитку його яскравість становила лише 70 відсотків від сьогоднішньої [22].

Сонце - зірка I типу зоряного населення, воно утворилося на порівняно пізньої ступені розвитку Всесвіту і тому характеризується великим вмістом елементів важче водню і гелію (в астрономії прийнято називати такі елементи " металами "), чим більш старі зірки II типу [23]. Елементи важчі, ніж водень і гелій, формуються в ядрах перших зірок, тому, перш ніж Всесвіт міг бути збагачена цими елементами, повинно було пройти перше покоління зірок. Найстаріші зірки містять мало металів, а молодші зірки містять їх більше. Передбачається, що висока Металічність була вкрай важлива для освіти у Сонця планетної системи, тому що планети формуються акреції "металів" [24].


2.1.1. Міжпланетна середу

Поряд з світлом, Сонце випромінює безперервний потік заряджених частинок (плазми), відомий як сонячний вітер. Цей потік часток поширюється зі швидкістю приблизно 1,5 млн км на годину [25], наповнюючи околосолнечную область і створюючи у Сонця якийсь аналог планетарної атмосфери (геліосферу), яка є на відстані принаймні 100 а. е. від Сонця [26]. Вона відома як міжпланетна середу. Прояви активності на поверхні Сонця, такі як сонячні спалахи та корональні викиди маси, обурюють геліосферу, породжуючи космічну погоду [27]. Найбільша структура в межах геліосфери - геліосферний струмовий шар; спіральна поверхню, створена впливом магнітного поля Сонця на міжпланетну середу [28] [29].

Магнітне поле Землі заважає сонячному вітрі зірвати атмосферу Землі. Венера і Марс не мають магнітного поля, і в результаті сонячний вітер поступово здуває їх атмосфери в космос [30]. Корональні викиди маси і подібні явища змінюють магнітне поле і виносять величезну кількість речовини з поверхні Сонця - близько 10 9 -10 10 тонн на годину [31]. Взаємодіючи з магнітним полем Землі, ця речовина потрапляє переважно у верхні шари атмосфери Землі приполярні, де від такої взаємодії виникають полярні сяйва, найбільш часто спостерігаються близько магнітних полюсів.

Космічні промені відбуваються ззовні Сонячної системи. Геліосфера і, меншою мірою, планетарні магнітні поля частково захищають Сонячну систему від зовнішніх впливів. Як щільність космічних променів у міжзоряному середовищі, так і сила магнітного поля Сонця змінюються з плином часу, таким чином, рівень космічного випромінювання в Сонячній системі непостійний, хоча величина відхилень достовірно невідома [32].

Міжпланетна середовище є місцем формування, принаймні, двох дископодібні областей космічного пилу. Перша, зодіакальне пилові хмари, знаходиться у внутрішній частині Сонячної системи і є причиною, по якій виникає зодіакальне світло. Ймовірно, вона виникла через зіткнення в межах пояса астероїдів, викликаних взаємодіями з планетами [33]. Друга область простирається приблизно від 10 до 40 а. е. і, ймовірно, виникла після подібних зіткнень між об'єктами в межах поясу Койпера [34] [35].


2.2. Внутрішня область Сонячної системи

Внутрішня частина включає планети земної групи і астероїди. Складаються головним чином з силікатів і металів, об'єкти внутрішній області щодо близькі до Сонця, це найменша частина системи - її радіус менше, ніж відстань між орбітами Юпітера і Сатурна.

2.2.1. Планети земної групи

Планети земної групи. Зліва направо: Меркурій, Венера, Земля і Марс (розміри в масштабі, міжпланетні відстані - немає)

Чотири внутрішні планети складаються переважно з важких елементів, мають малу кількість (0-2) супутників, у них відсутні кільця. Значною мірою вони складаються з тугоплавких мінералів, таких як силікати, які формують їх мантію і кору; і металів, таких як залізо і нікель, які формують їх ядро. У трьох внутрішніх планет - Венери, Землі і Марса - є атмосфера; у всіх є ударні кратери і тектонічні риси поверхні, такі як рифтові западини і вулкани [36] [37] [38] [39] [40] [41].


2.2.1.1. Меркурій

Меркурій (0,4 а. е. від Сонця) є найближчою планетою до Сонця і найменшою планетою системи (0,055 маси Землі). У Меркурія немає супутників, а його єдиними відомими геологічними особливостями, крім ударних кратерів, є численні зубчасті укоси, що тягнуться на сотні кілометрів - ескарпи, що виникли, ймовірно, під час приливних деформацій на ранньому етапі історії планети в час, коли його періоди обертання навколо осі і навколо Сонця не увійшли в резонанс [42]. Меркурій має вкрай розріджену атмосферу, вона складається з атомів, "вибитих" з поверхні планети сонячним вітром [43]. Щодо велике залізне ядро ​​Меркурія і його тонка кора ще не отримали задовільного пояснення. Є гіпотеза, що припускає, що зовнішні шари планети, що складаються з легких елементів, були зірвані в результаті гігантського зіткнення, яке зменшило розміри планети, а також запобігло повне поглинання Меркурія молодим Сонцем [44] [45].


2.2.1.2. Венера

Венера близька за розміром до Землі (0,815 земної маси) і, як і Земля, має товсту силікатну оболонку навколо залізного ядра і атмосферу. Є також свідчення її внутрішньої геологічної активності. Однак кількість води на Венері набагато менше земного, а її атмосфера в дев'яносто разів щільніше. У Венери немає супутників. Це найгарячіша планета, температура її поверхні перевищує 400 C. Найбільш імовірною причиною такої високої температури є парниковий ефект, що виникає через щільну атмосферу, багатою вуглекислим газом [46]. Не было обнаружено никаких однозначных свидетельств геологической деятельности на Венере, но, так как у неё нет магнитного поля, которое предотвратило бы истощение её существенной атмосферы, это позволяет допустить, что её атмосфера регулярно пополняется вулканическими извержениями [47].


2.2.1.3. Земля

Земля является крупнейшей и самой плотной из внутренних планет. У Земли наблюдается тектоника плит. Вопрос о наличии жизни где-либо, кроме Земли, остаётся открытым [48]. Однако среди планет земной группы Земля является уникальной (прежде всего - гидросферой). Атмосфера Земли радикально отличается от атмосфер других планет - она содержит свободный кислород [49]. У Земли есть один естественный спутник - Луна, единственный большой спутник планет земной группы Солнечной системы.


2.2.1.4. Марс

Марс меньше Земли и Венеры (0,107 массы Земли). Он обладает атмосферой, состоящей главным образом из углекислого газа, с поверхностным давлением 6,1 мбар (0,6 % от земного) [50]. На его поверхности есть вулканы, самый большой из которых, Олимп, превышает размерами все земные вулканы, достигая высоты 21,2 км [51]. Рифтовые впадины (долина Маринера) наряду с вулканами свидетельствуют о прошлой геологической активности, которая, по современным данным, окончилась около 2 млн лет назад [52]. Красный цвет поверхности Марса вызван большим количеством оксида железа в его грунте [53]. У планеты есть два спутника - Фобос и Деймос. Предполагается, что они являются захваченными астероидами [54].


2.2.2. Пояс астероїдів

Пояс астероидов (белый цвет) и троянские астероиды (зелёный цвет)

Астероиды - самые распространённые малые тела Солнечной системы.

Пояс астероидов занимает орбиту между Марсом и Юпитером, между 2,3 и 3,3 а. е. від Сонця. Полагают, что это остатки формирования Солнечной системы, которые были не в состоянии объединиться в крупное тело из-за гравитационных возмущений Юпитера [55].

Размеры астероидов варьируются от нескольких метров до сотен километров. Все астероиды классифицированы как малые тела Солнечной системы, но некоторые тела, в настоящее время классифицированные как астероиды, например, Веста и Гигея, могут быть переклассифицированы как карликовые планеты, если будет показано, что они поддерживают гидростатическое равновесие [56].

Пояс содержит десятки тысяч, возможно, миллионы объектов больше одного километра в диаметре [57]. Несмотря на это, общая масса астероидов пояса вряд ли больше одной тысячной массы Земли [58]. Небесные тела с диаметрами от 100 мкм до 10 м называют метеороидами [59].


2.2.2.1. Группы астероидов

Астероиды объединяют в группы и семейства на основе характеристик их орбит. Спутники астероидов - астероиды, обращающиеся по орбите вокруг других астероидов. Они не так ясно определяются как спутники планет, будучи иногда почти столь же большими, как их компаньон. Пояс астероидов также содержит кометы основного пояса астероидов, которые, возможно, были источником воды на Земле [60].

Троянские астероиды расположены в точках Лагранжа L 4 и L 5 Юпитера (гравитационно устойчивые регионы влияния планеты, перемещающиеся совместно с ней по её орбите); термин "троянцы" также используется для астероидов, находящихся в точках Лагранжа любых других планет или спутников (кроме троянцев Юпитера, известны троянцы Нептуна и Марса). Астероиды семейства Хильды находятся в резонансе с Юпитером 2:3, то есть делают три оборота вокруг Солнца за время двух полных оборотов Юпитера [61].

Также во внутренней Солнечной системе имеются группы астероидов с орбитами, расположенными от Меркурия до Марса. Орбиты многих из них пересекают орбиты внутренних планет [62].


2.2.2.2. Церера

Церера (2,77 а. е.) - крупнейшее тело пояса астероидов, классифицирована как карликовая планета, имеет диаметр немногим менее 1000 км и массу, достаточно большую, чтобы под действием собственной гравитации поддерживать сферическую форму. После открытия Цереру классифицировали как планету, однако поскольку дальнейшие наблюдения привели к обнаружению поблизости от Цереры ряда астероидов, в 1850-х её отнесли к астероидам [63]. Повторно она была классифицирована как карликовая планета в 2006 году.


2.3. Зовнішня Сонячна система

Внешняя область Солнечной системы является домом газовых гигантов и их спутников. Орбиты многих короткопериодических комет, включая кентавров, также проходят в этой области. Твёрдые объекты этой области из-за их большего расстояния от Солнца, а значит, гораздо более низкой температуры, содержат льды води, аміаку та метана.

2.3.1. Планети-гіганти

Планеты-гиганты. Слева направо: Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун (размеры в масштабе, межпланетные расстояния - нет)

Четыре планеты-гиганта, также называемые газовыми гигантами, все вместе содержат 99 % массы вещества, обращающегося на орбитах вокруг Солнца. Юпитер и Сатурн преимущественно состоят из водорода и гелия; Уран и Нептун обладают бо́льшим содержанием льда в их составе. Некоторые астрономы из-за этого классифицируют их в собственной категории - "ледяные гиганты" [64]. У всех четырёх газовых гигантов имеются кольца, хотя только кольцевая система Сатурна легко наблюдается с Земли.


2.3.1.1. Юпітер

Юпитер обладает массой в 318 масс Земли, что в 2,5 раза массивнее всех остальных планет, вместе взятых. Он состоит главным образом из водню і гелия. Высокая внутренняя температура Юпитера вызывает множество полупостоянных вихревых структур в его атмосфере, таких как полосы облаков и Большое красное пятно.

У Юпитера имеется 65 спутников. Четыре крупнейших - Ганимед, Каллисто, Ио и Европа - схожи с планетами земной группы такими явлениями, как вулканическая активность и внутренний нагрев [65]. Ганимед, крупнейший спутник в Солнечной системе, больше Меркурия.


2.3.1.2. Сатурн

Сатурн, известный своей обширной системой колец, имеет несколько схожие с Юпитером структуру атмосферы и магнитосферы. Хотя размер Сатурна составляет 60 % юпитерианского, масса (95 масс Земли) - меньше трети юпитерианской; таким образом, Сатурн - наименее плотная планета Солнечной системы (его средняя плотность сравнима с плотностью воды).

У Сатурна имеется 62 подтверждённых спутника; два из них - Титан и Энцелад - проявляют признаки геологической активности. Активность эта, однако, не схожа с земной, поскольку в значительной степени обусловлена активностью льда [66]. Титан, превосходящий размерами Меркурий, - единственный спутник в Солнечной системе с существенной атмосферой.


2.3.1.3. Уран

Уран с массой в 14 масс Земли является самой лёгкой из внешних планет. Уникальным среди других планет его делает то, что он вращается "лёжа на боку"; наклон оси его вращения к плоскости эклиптики примерно 98 градусов. Если другие планеты можно сравнить с вращающимися волчками, то Уран больше похож на катящийся шар. Он имеет намного более холодное ядро, чем другие газовые гиганты, и излучает очень немного тепла в космос [67].

У Урана открыты 27 спутников; крупнейшие - Титания, Оберон, Умбриэль, Ариэль и Миранда.


2.3.1.4. Нептун

Нептун, хотя и немного меньше Урана, более массивен (17 масс Земли) и поэтому более плотный. Он излучает больше внутреннего тепла, но не так много, как Юпитер или Сатурн [68].

У Нептуна имеется 13 известных спутников. Крупнейший - Тритон, является геологически активным, с гейзерами жидкого азота [69]. Тритон - единственный крупный спутник, движущийся в обратном направлении. Также Нептун сопровождается астероидами, называемыми Нептунские троянцы, которые находятся с ним в резонансе 1:1.


2.3.2. Комети

Кометы - малые тела Солнечной системы, обычно размером всего в несколько километров, состоящие главным образом из летучих веществ (льдов). Их орбиты имеют большой эксцентриситет, как правило, с перигелием в пределах орбит внутренних планет и афелием далеко за Плутоном. Когда комета входит во внутреннюю область Солнечной системы и приближается к Солнцу, её ледяная поверхность начинает испаряться и ионизироваться, создавая кому : длинное облако из газа и пыли, часто видимое с Земли невооружённым глазом.

Короткопериодические кометы имеют период меньше 200 лет. Период же долгопериодических комет может равняться тысячам лет. Полагают, что источником короткопериодических служит пояс Койпера, в то время как источником долгопериодических комет, таких как комета Хейла - Боппа, считается облако Оорта. Многие семейства комет, такие как Околосолнечные кометы Крейца, образовались в результате распада одного тела [70]. Некоторые кометы с гиперболическими орбитами могут быть из-за пределов Солнечной системы, но определение их точных орбит затруднено [71]. Старые кометы, у которых большая часть их летучих веществ уже испарилась, часто классифицируют как астероиды [72].


2.3.3. Кентавры

Кентавры - ледяные кометоподобные объекты с большой полуосью, большей, чем у Юпитера (5,5 а. е.) и меньшей чем у Нептуна (30 а. е.). У крупнейшего из известных кентавров, Харикло, диаметр приблизительно равен 250 км [73]. Первый обнаруженный кентавр, Хирон, также классифицирован как комета (95P), из-за того что по мере приближения к Солнцу у него возникает кома, как и у комет [74].


2.3.4. Транснептуновые объекты

Пространство за Нептуном, или " регион транснептуновых объектов ", всё ещё в значительной степени не исследовано. Предположительно, оно содержит только малые тела, состоящие главным образом из камней и льда. Этот регион иногда также включают во "внешнюю Солнечную систему", хотя чаще этот термин используют, чтобы обозначать пространство за поясом астероидов и до орбиты Нептуна.

2.3.4.1. Пояс Койпера
Известные объекты пояса Койпера (зелёные), показанные относительно четырёх внешних планет. Масштаб показан в астрономічних одиницях. Пробел внизу картинки вызван нахождением в этой области полосы Млечного Пути, скрывающей тусклые объекты

Пояс Койпера - область реликтов времён образования Солнечной системы, являющейся большим поясом осколков, подобным поясу астероидов, но состоящий в основном из льда [75]. Он простирается между 30 и 55 а. е. від Сонця. Составлен главным образом малыми телами Солнечной системы, но многие из крупнейших объектов пояса Койпера, такие как Квавар, Варуна и Орк, могут быть переклассифицированы в карликовые планеты после уточнения их параметров. По оценкам, более 100 000 объектов пояса Койпера имеют диаметр больше 50 км, но полная масса пояса равна только одной десятой или даже одной сотой массы Земли [76]. Многие объекты пояса обладают множественными спутниками [77], и у большинства объектов орбиты располагаются вне плоскости эклиптики [78].

Пояс Койпера может быть примерно разделен на " классические " и резонансные объекты (главным образом плутино) [75]. Резонансные объекты находятся в орбитальном резонансе с Нептуном (например, совершая два оборота на каждые три оборота Нептуна, или один на каждые два). Ближайшие к Солнцу резонансные объекты могут пересекать орбиту Нептуна. Классические объекты пояса Койпера не находятся с Нептуном в орбитальном резонансе и располагаются на расстоянии примерно от 39,4 до 47,7 а. е. от Солнца [79]. Элементы классического пояса Койпера классифицированы как кьюбивано, от индекса первого обнаруженного объекта - (15760) 1992 QB 1 (" QB 1 " произносится как "кью-би-ван"); и имеют близкие к круговым орбиты с малым углом наклона к эклиптике [80].


2.3.4.1.1. Плутон

Плутон - карликовая планета, крупнейший известный объект пояса Койпера. После обнаружения в 1930 году считался девятой планетой; положение изменилось в 2006 году с принятием формального определения планеты. У Плутона умеренный эксцентриситет орбиты с наклонением в 17 градусов к плоскости эклиптики, и он то приближается к Солнцу на расстояние 29,6 а. е., оказываясь к нему ближе Нептуна, то удаляется на 49,3 а. е.

Неясна ситуация с крупнейшим спутником Плутона - Хароном : продолжит ли он классифицироваться как спутник Плутона или будет переклассифицирован в карликовую планету. Оскільки центр масс системы Плутон - Харон находится вне их поверхностей, они могут рассматриваться в качестве двойной планетной системы. Три меньших спутника - Никта, Гидра и S/2011 (134340) 1, обращаются вокруг Плутона и Харона.

Плутон находится с Нептуном в орбитальном резонансе 3:2 - на каждые три оборота Нептуна вокруг Солнца приходится два оборота Плутона, весь цикл занимает 500 лет. Объекты пояса Койпера, чьи орбиты обладают таким же резонансом, называют плутино [81].


2.3.4.1.2. Хаумеа

Хаумеа - карликовая планета, хотя и меньше Плутона, крупнейший из известных классических объектов пояса Койпера (не находящихся в подтверждённом резонансе с Нептуном). Хаумеа имеет сильно вытянутую форму и период вращения вокруг своей оси около 4 часов. Два спутника и ещё по крайней мере восемь транснептуновых объектов являются частью семейства Хаумеа, которое сформировалась миллиарды лет назад из ледяных осколков, после того как большое столкновение разрушило ледяную мантию Хаумеа. Орбита карликовой планеты обладает большим наклонением - 28.


2.3.4.1.3. Макемаке

Макемаке - первоначально обозначался как 2005 FY 9 , в 2008 году получил имя и был объявлен карликовой планетой [8]. В настоящее время является вторым по видимой яркости в поясе Койпера после Плутона. У Макемаке пока не обнаружено спутников. Имеет диаметр от 50 до 75 % диаметра Плутона, орбита наклонена на 29 [82], эксцентриситет около 0,16.

Порівняльні розміри найбільших ТНО і Землі.
Зображення об'єктів - посилання на статті.

2.3.4.2. Розсіяний диск

Розсіяний диск частково перекривається з поясом Койпера, але тягнеться набагато далі за його межі і, як припускають, є джерелом короткоперіодичних комет. Припускають, що об'єкти розсіяного диска були викинуті на безладні орбіти гравітаційним впливом Нептуна в період його міграції на ранній стадії формування Сонячної системи: одна з концепцій базується на припущенні про те, що Нептун і Уран сформувалися ближче до Сонця, ніж вони є зараз, а потім перемістилися на свої сучасні орбіти [83] [84] [85]. Багато об'єктів розсіяного диска (SDO) мають перигелій в межах поясу Койпера, але їх афелій може сягати до 150 а. е. від Сонця. Орбіти об'єктів також вельми нахилені до поясу екліптики і часто майже перпендикулярні йому. Деякі астрономи вважають, що розсіяний диск - це область пояса Койпера, і описують об'єкти розсіяного диска як "розсіяні об'єкти поясу Койпера" [86]. Деякі ж астрономи також класифікують кентаври як розсіяні всередину об'єкти поясу Койпера, поряд з розсіяними назовні об'єктами розсіяного диску [87].


2.3.4.2.1. Еріда

Еріда (68 а. е. в середньому) - найбільший відомий об'єкт розсіяного диска. Так як її діаметр був оцінений в 2400 км, тобто принаймні на 5% більше, ніж у Плутона, то її відкриття породило суперечки про те, що саме слід називати планетою. Вона є однією з найбільших відомих карликових планет [88]. У Еріди є один супутник - Дісномія. Як і у Плутона, її орбіта є надзвичайно витягнутої, з перигелієм 38,2 а. е. (приблизну відстань Плутона від Сонця) і афелием 97,6 а. е., і орбіта сильно (44,177 ) нахилена до площини екліптики.


2.4. Віддалені області

Питання про те, де саме закінчується Сонячна система і починається міжзоряний простір, неоднозначний. Ключовими у їх визначенні приймають два фактори: сонячний вітер і сонячне тяжіння. Зовнішня межа сонячного вітру - геліопаузой, за нею сонячний вітер і міжзоряний речовина змішуються, взаємно розчиняючись. Геліопаузой знаходиться приблизно в чотири рази далі Плутона і вважається початком міжзоряного середовища [26]. Однак припускають, що область, в якій гравітація Сонця переважає над галактичної - сфера Хілла, простирається в тисячу разів далі [89].


2.4.1. Геліосфера

Рух Сонячної системи в міжзоряному просторі

Міжзоряне середовище в околицях Сонячної системи неоднорідна. Спостереження показують, що Сонце рухається зі швидкістю близько 25 км / с крізь Місцеве міжзоряний хмара і може покинути його протягом наступних 10 тисяч років. Велику роль у взаємодії Сонячної системи з міжзоряним речовиною відіграє сонячний вітер.

Наша планетна система існує у вкрай розрідженій "атмосфері" сонячного вітру - потоку заряджених частинок (в основному водневої і гелієвої плазми), з величезною швидкістю стікали з сонячної корони. Середня швидкість сонячного вітру, що спостерігається на Землі, складає 450 км / с . Ця швидкість перевищує швидкість розповсюдження магнітогідродинамічних хвиль, тому при взаємодії з перешкодами плазма сонячного вітру веде себе аналогічно надзвуковому потоку газу. У міру віддалення від Сонця, щільність сонячного вітру слабшає, і настає момент, коли він виявляється більше не в змозі стримувати тиск міжзоряної речовини. У процесі зіткнення утворюється кілька перехідних областей.

Спочатку сонячний вітер гальмується, стає більш щільним, теплим і турбулентним [90]. Момент цього переходу називається кордоном ударної хвилі ( англ. termination shock ) І знаходиться на відстані близько 85-95 а.е. от Солнца [90] (по данным, полученным с космических станций " Вояджер-1 " [91] і " Вояджер-2 " [92], які перетнули цю межу в грудні 2004 року і серпні 2007).

Ще приблизно через 40 а. е. сонячний вітер стикається з міжзоряним речовиною і остаточно зупиняється. Ця межа, що відокремлює міжзоряне середовище від речовини Сонячної системи, називається геліопаузой [26]. За формою вона схожа на міхур, витягнутий в протилежну руху Сонця бік. Область простору, обмежена геліопаузой, називається геліосферою.

Згідно з даними апаратів " Вояджер ", ударна хвиля з південної сторони виявилася ближче, ніж з північної (73 і 85 астрономічних одиниць відповідно). Точні причини цього поки невідомі; згідно з першими припущеннями, асиметричність геліопаузой може бути викликана дією надслабких магнітних полів в міжзоряному просторі Галактики [92].

По інший бік геліопаузой, на відстані близько 230 а. е. від Сонця, уздовж головний ударної хвилі (bow shock) відбувається гальмування з космічних швидкостей налітав на Сонячну систему міжзоряної речовини [93].

Жоден космічний корабель ще не вийшов з геліопаузой, таким чином, неможливо знати напевно умови в місцевому міжзоряному хмарі. Очікується, що " Вояджери "пройдуть геліопаузой в наступному десятилітті і передадуть цінні дані щодо рівнів випромінювання і сонячного вітру [94]. Недостатньо ясно, наскільки добре геліосфера захищає Сонячну систему від космічних променів. Команда, яка фінансується НАСА, розробила концепцію місії "Vision Mission" - посилки зонда до кордоні геліосфери [95] [96].

У червні 2011 року було оголошено, що завдяки дослідженням "Вояджер" стало відомо, що магнітне поле на межі Сонячної системи має структуру, схожу на піну. Це відбувається через те, що намагнічені матерія і дрібні космічні об'єкти утворюють місцеві магнітні поля, які можна порівняти з бульбашками [97].


2.4.2. Хмара Оорта

Малюнок, що ілюструє передбачуваний вид хмари Оорта

Гіпотетичне хмара Оорта - сферичне хмара крижаних об'єктів (аж до трильйона), що служить джерелом довгоперіодичних комет. Виберіть відстань до зовнішніх кордонів хмари Оорта від Сонця становить від 50 000 а. е. (приблизно 1 світловий рік) до 100 000 а. е. (1,87 св. років). Вважають, що складові хмара об'єкти сформувалися біля Сонця і були розсіяні далеко в космос гравітаційними ефектами планет-гігантів на ранньому етапі розвитку Сонячної системи. Об'єкти хмари Оорта переміщуються дуже повільно і можуть відчувати взаємодії, нехарактерні для внутрішніх об'єктів системи: рідкісні зіткнення один з одним, гравітаційний вплив проходить поряд зірки, дія галактичних приливних сил [98] [99].


2.4.2.1. Седна

Седна (525,86 а. тобто в середньому) - великий, подібний Плутону, червонуватий об'єкт з гігантською, надзвичайно еліптичної орбітою, від приблизно 76 а. е. в перигелії до 975 а. е. в афелії і періодом в 12 050 років. Майкл Браун, який відкрив Седну в 2003, стверджує, що вона не може бути частиною розсіяного диска або пояса Койпера, оскільки її перигелій дуже далекий, щоб пояснюватися впливом міграції Нептуна. Він та інші астрономи вважають, що цей об'єкт є першим виявленим в повністю нової популяції, яка також може включати об'єкт 2000 CR 105 з перигелієм 45 а. е., афелием 415 а. е. і орбітальним періодом 3420 років [100]. Браун називає цю популяцію "внутрішнім хмарою Оорта", оскільки вона, ймовірно, сформувалася за допомогою процесу, подібного процесу формування хмари Оорта, хоча і набагато ближче до Сонця [101]. Седна, досить імовірно, могла б бути визнана карликовою планетою, якщо б достовірно була визначена її форма.


2.5. Прикордонні області

Велика частина нашої Сонячної системи все ще невідома. За оцінками, гравітаційне поле Сонця переважає над гравітаційними силами оточуючих зірок на відстані приблизно двох світлових років (125 000 а. е.). У порівнянні, нижні оцінки радіуса хмари Оорта не розміщують його далі 50 000 а. е. [102] Незважаючи на відкриття таких об'єктів як Седна, район між поясом Койпера і хмара Оорта радіусом в десятки тисяч а. е. все ще практично не досліджена. Також продовжується вивчення області між Меркурієм і Сонцем [103].


3. Порівняльна таблиця основних параметрів планет

Всі параметри нижче, крім щільності, вказані у відношенні до аналогічних даними Землі.

Планета Діаметр, щодо Маса, щодо Орбітальний радіус, а.е. Період обертання, земних років Доба, щодо Щільність, кг / м Супутники
Меркурій 0,382 0,06 0,38 0,241 58,6 5427 немає
Венера 0,949 0,82 0,72 0,615 243 [104] 5243 немає
Земля [105] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5515 1
Марс 0,53 0,11 1,52 1,88 1,03 3933 2
Юпітер 11,2 318 5,20 11,86 0,414 1326 65
Сатурн 9,41 95 9,54 29,46 0,426 687 62
Уран 3,98 14,6 19,22 84,01 0,718 [104] 1270 27
Нептун 3,81 17,2 30,06 164,79 0,671 1638 13
Приблизительное соотношение размеров планет и Солнца

4. Формирование и эволюция Солнечной системы

Жизненный цикл Солнца. Масштаб и цвета условны. Временная шкала в миллиардах лет (приблизительно)

Согласно общепринятой в настоящее время гипотезе, формирование Солнечной системы началось около 4,6 млрд лет назад с гравитационного коллапса небольшой части гигантского межзвёздного газопылевого облака. Это начальное облако было, вероятно, размером в несколько световых лет и являлось прародителем для нескольких звёзд [106].

В процессе гравитационного сжатия размеры газопылевого облака уменьшались и, в силу закона сохранения углового момента, росла скорость вращения облака. Центр, где собралась большая часть массы, становился всё более и более горячим, чем окружающий диск [106]. Из-за вращения скорости сжатия облака параллельно и перпендикулярно оси вращения различались, что привело к уплощению облака и формированию характерного протопланетного диска диаметром примерно 200 а. е. [106] и горячей, плотной протозвездой в центре [107]. Полагают, что в этой точке эволюции Солнце было звездой типа T Тельца. Изучение звёзд типа T Тельца показывают, что они часто сопровождаются протопланетными дисками с массами 0,001-0,1 солнечной массы, с подавляющим процентом массы туманности, сосредоточенным непосредственно в звезде [108]. Планеты сформировались аккрецией из этого диска [109].

В течение 50 млн лет давление и плотность водорода в центре протозвезды стали достаточно большими для начала термоядерной реакции [110]. Температура, скорость реакции, давление и плотность увеличились, пока не было достигнуто гидростатическое равновесие, с тепловой энергией, противостоящей силе гравитационного сжатия. На этом этапе Солнце стало полноценной звездой главной последовательности [111].

Солнечная система, насколько известно сегодня, просуществует, пока Солнце не начнёт развиваться вне главной последовательности диаграммы Герцшпрунга - Рассела. Поскольку Солнце сжигает запасы водородного топлива, выделяющаяся энергия, поддерживающая ядро, имеет тенденцию к исчерпанию, заставляя Солнце сжиматься. Это увеличивает давление в его недрах и нагревает ядро, таким образом ускоряя сжигание топлива. В результате Солнце становится ярче на примерно десять процентов каждые 1,1 млрд лет [112].

Через приблизительно 5,4 млрд лет с настоящего времени, водород в ядре Солнца будет полностью преобразован в гелий, что завершит фазу главной последовательности. В это время внешние слои Солнца расширятся примерно в 260 раз - Солнце станет красным гигантом. Из-за чрезвычайно увеличившейся площади поверхности, она будет гораздо более прохладной, чем при нахождении на главной последовательности (2600 К) [113].

В конечном счёте внешние слои Солнца будут выброшены мощным взрывом в окружающее пространство, образовав планетарную туманность, в центре которой останется лишь небольшое звёздное ядро - белый карлик, необычно плотный объект в половину первоначальной массы Солнца, но размером только с Землю [114]. Эта туманность возвратит часть материала, который сформировал Солнце, в межзвёздную среду.


4.1. Устойчивость Солнечной системы

В настоящий момент неясно, устойчива ли Солнечная система. Можно показать, что если она неустойчива, то характерное время распада системы очень велико [115].

5. "Открытие" и исследование Солнечной системы

То обстоятельство, что наблюдать движения небесных светил человек был вынужден с поверхности вращающейся вокруг своей оси и движущейся по орбите Земли, на протяжении многих столетий препятствовало осознанию структуры Солнечной системы. Видимые движения Солнца и планет воспринимались как их истинные движения вокруг неподвижной Земли.

5.1. Наблюдения

Невооружённым глазом с Земли можно наблюдать следующие объекты Солнечной системы: Меркурий, Венеру (оба незадолго до восхода или сразу после захода Солнца), Марс, Юпитер и Сатурн; а также Луну. В бинокль или небольшой телескоп можно наблюдать 4 крупнейших спутника Юпитера (т. н. Галилеевы спутники), Уран, Нептун и Титан (самый крупный спутник Сатурна). Невооружённым глазом можно наблюдать также множество комет при их приближении к Солнцу. При сильном увеличении можно увидеть пятна на Солнце, фазы Венеры, кольца Сатурна и щель Кассини между ними [116].


5.2. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы

На протяжении долгого времени господствующей была геоцентрическая модель, в соответствии с которой в центре вселенной покоится неподвижная Земля, а вокруг неё по достаточно сложным законам движутся все небесные тела. Наиболее полно эта система была разработана Птолемеем и позволяла с весьма высокой точностью описывать наблюдаемые движения светил.

Важнейший прорыв в понимании истинной структуры Солнечной системы произошёл в XVI веке, когда великий польский астроном Николай Коперник разработал гелиоцентрическую систему мира [117]. В её основе лежали следующие утверждения:

 • в центре мира находится Солнце, а не Земля;
 • шарообразная Земля вращается вокруг своей оси, и это вращение объясняет кажущееся суточное движение всех светил;
 • Земля, как и все другие планеты, обращается вокруг Солнца по окружности, и это вращение объясняет видимое движение Солнца среди звёзд;
 • все движения представляются в виде комбинации равномерных круговых движений;
 • кажущиеся прямые и попятные движения планет принадлежат не им, но Земле.

Солнце в гелиоцентрической системе перестало считаться планетой, как и Луна, являющаяся спутником Земли. Вскоре были открыты 4 спутника Юпитера, благодаря чему исключительное положение Земли в Солнечной системе было упразднено. Теоретическое описание движения планет стало возможным после открытия законов Кеплера в начале XVII века, а с формулировкой законов тяготения количественное описание движения планет, их спутников и малых тел было поставлено на надёжную основу.

В 1672 Джованни Кассини и Жан Рише определили расстояние до Марса, благодаря чему астрономическая единица получила выражение в земных единицах измерения расстояния.


5.3. Исследования Солнечной системы

История профессионального изучения состава Солнечной системы началась в 1610 году, когда Галилео Галилей открыл в свой телескоп 4 крупнейших спутника Юпитера [118]. Это открытие явилось одним из доказательств правильности гелиоцентрической системы. В 1655 году Гюйгенс открыл Титан - самый крупный спутник Сатурна [119]. До конца XVII века Кассини были открыты ещё 4 спутника Сатурна [120] [121].

XVIII век ознаменовался важным событием в астрономии - впервые с помощью телескопа была открыта ранее не известная планета Уран [122]. Вскоре Дж. Гершелем, первооткрывателем новой планеты, были открыты 2 спутника Урана и 2 спутника Сатурна [123] [124].

XIX век начался с нового астрономического открытия - был обнаружен первый звездоподобный объект - астероид Церера, в 2006 году переведённый в ранг карликовой планеты. А в 1846 году была открыта восьмая планета - Нептун. Нептун был открыт "на кончике пера", то есть сначала предсказан теоретически, а затем обнаружен в телескоп, причём независимо друг от друга в Англии и во Франции [125] [126] [127].

В 1930 году Клайд Томбо (США) открыл Плутон, названный девятой планетой Солнечной системы. Однако в 2006 году Плутон потерял статус планеты и "стал" планетой карликовой [128].

Во второй половине XX века было открыто множество крупных и совсем мелких спутников Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Плутона [129] [130] [131] [132]. Самую значительную роль в этой серии научных открытий сыграли миссии "Вояджеров" - американских АМС.

На рубеже XX-XXI веков был открыт ряд малых тел Солнечной системы, в том числе карликовые планеты, плутино, а также спутники некоторых из них и спутники планет-гигантов.


6. Колонизация Солнечной системы

Практическое значение колонизации обусловлено необходимостью обеспечить нормальное существование и развитие человечества. С течением времени рост населения Земли, экологические и климатические изменения могут создать ситуацию, когда недостаток пригодной для обитания территории поставит под угрозу дальнейшее существование и развитие земной цивилизации. Такую ситуацию, например, создадут неизбежные изменения размеров и активности Солнца, которые чрезвычайно изменят условия жизни на Земле. Также к необходимости заселения других объектов Солнечной системы может привести и деятельность человека: экономическая или геополитическая ситуация на планете; глобальная катастрофа, вызванная применением оружия массового поражения; истощение природных ресурсов планеты и др.

В рамках идеи колонизации Солнечной системы необходимо рассмотреть т. н. "терраформирование" (лат. terra - земля и forma - вид) - преобразование климатических условий планеты, спутника или же иного космического тела для создания или изменения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений. Сегодня эта задача представляет в основном теоретический интерес, но в будущем может получить развитие и на практике.

В качестве объектов, наиболее пригодных для заселения их колонистами с Земли, в первую очередь рассматриваются Марс и Луна [133]. Остальные объекты могут быть также преобразованы для проживания на них людей, однако осуществить это будет гораздо труднее ввиду как условий, царящих на этих планетах, так и ряда других факторов (например, отсутствие магнитного поля, чрезмерная удалённость или же приближённость к Солнцу в случае с Меркурием). При колонизации и терраформировании планет необходимо будет учитывать следующее: величина ускорения свободного падения [134], объём принимаемой солнечной энергии [135], наличие воды [134], уровень радиации (радиационный фон) [136], характер поверхности, степень угрозы столкновения планеты с астероидом и другими малыми телами Солнечной системы.


7. Галактическая орбита

Структура Млечного Пути. Расположение Солнечной системы обозначено большой жёлтой точкой

Солнечная система является частью Млечного Пути - спиральной галактики, имеющей диаметр около 30 тысяч парсек (или 100 тысяч световых лет) и состоящей из приблизительно 200 млрд звёзд [137]. Солнечная система расположена вблизи плоскости симметрии галактического диска (на 20-25 парсек выше, то есть севернее него), на расстоянии около 8 тысяч парсек (27 тысяч световых лет) [138] от галактического центра (практически на равном расстоянии от центра Галактики и её края), на окраине рукава Ориона [139] - одного из галактических рукавов Млечного Пути.

Солнце вращается вокруг галактического центра по почти круговой орбите со скоростью около 254 км/с [140] [141] (уточнено в 2009 г.) и совершает полный оборот примерно за 230 млн лет [142]. Этот промежуток времени называется галактическим годом [142]. Сонячний апекс (направление пути Солнца через межзвёздное пространство), расположен в созвездии Геркулеса в направлении текущего положения яркой звезды Вега [143].

Помимо кругового движения по орбите, Солнечная система совершает вертикальные колебания относительно галактической плоскости, пересекая её каждые 30-35 млн лет и оказываясь то в северном, то в южном галактическом полушарии [144] [145] [146].

Местоположение Солнечной системы в галактике, вероятно, является фактором эволюции жизни на Земле. Её орбита практически круглая; и скорость примерно равна скорости спиральных рукавов, что означает, что она проходит сквозь них чрезвычайно редко. Это даёт Земле длительные периоды межзвёздной стабильности для развития жизни, так как спиральные рукава обладают значительной концентрацией потенциально опасных сверхновых [147]. Солнечная система также находится на значительном расстоянии от переполненных звёздами окрестностей галактического центра. Около центра, гравитационные воздействия соседних звёзд могли возмутить объекты облака Оорта и направить множество комет во внутреннюю Солнечную систему, вызвав столкновения с катастрофическими последствиями для жизни на Земле. Интенсивное излучение галактического центра также могло повлиять на развитие высокоорганизованной жизни [147]. Некоторые учёные выдвигают гипотезу, что возможно даже в текущем положении Солнечной системы, недавние сверхновые неблагоприятно воздействовали на жизнь в прошедшие 35 000 лет, выбрасывая части звёздных ядер к Солнцу в виде частиц радиоактивной пыли и больших кометоподобных объектов [148].


7.1. Окрестности

Ближайшие звёзды

Непосредственная галактическая окрестность Солнечной системы известна как Местное межзвёздное облако. Это более плотный участок области разреженного газа или Местный пузырь - полости в межзвёздной среде протяжённостью примерно 300 св. лет, имеющей форму песочных часов. Пузырь заполнен высокотемпературной плазмой; это предполагает, что пузырь образовался в результате взрыва нескольких недавних сверхновых [149].

Относительно немного звёзд в пределах десяти св. лет (95 трлн км) от Солнца. Ближайшей является тройная звёздная система Альфа Центавра, на отдалении примерно 4,3 св. лет. Альфа Центавра A и B - тесная двойная система близких по характеристикам Солнцу звёзд, в то время как маленький красный карлик Альфа Центавра C (также известный как Проксима Центавра) обращается вокруг этой пары на расстоянии 0,2 св. лет. Следующими ближайшими звёздами являются красные карлики звезда Барнарда (5,9 св. лет), Вольф 359 (7,8 св. лет) и Лаланд 21185 (8,3 св. лет). Крупнейшая звезда в пределах десяти световых лет - Сириус, яркая звезда главной последовательности с массой примерно в две массы Солнца и компаньоном, белым карликом под названием Сириус B. Сириус находится на расстоянии 8,6 св. лет. Оставшиеся системы в пределах десяти световых лет - двойная система красных карликов Лейтен 726-8 (8,7 св. лет) и одиночный красный карлик Росс 154 (9,7 св. лет) [150]. Ближайшая одиночная сходная Солнцу звезда - Тау Кита, находится на расстоянии 11,9 св. лет. Обладает примерно 80 процентами массы Солнца, но только 60 процентами её яркости [151]. Ближайшая известная экзопланета находится в системе звезды Эпсилон Эридана, звезды немного более тёмной и красной чем Солнце, находящейся на расстоянии 10,5 св. лет. Единственная подтверждённая планета в системе - Эпсилон Эридана b, с массой примерно 1,5 масс Юпитера и периодом обращения в 6,9 лет [152].


Примітки

 1. M Woolfson. The origin and evolution of the solar system (Англ.) // Astronomy & Geophysics. - 2000. - Vol. 41. - P. 1.12. - DOI : 10.1046/j.1468-4004.2000.00012.x - dx.doi.org/10.1046/j.1468-4004.2000.00012.x
 2. Harold F. Levison, Alessandro Morbidelli. The formation of the Kuiper belt by the outward transport of bodies during Neptune's migration - www.obs-nice.fr/morby/stuff/NATURE.pdf (Англ.) (PDF) (2003). Архивировано - www.webcitation.org/617F07bx3 из первоисточника 22 августа 2011.
 3. Harold F. Levison, Martin J Duncan. From the Kuiper Belt to Jupiter-Family Comets: The Spatial Distribution of Ecliptic Comets - (Англ.) // Icarus. - 1997. - В. 1. - Vol. 127. - P. 13-32. - DOI : 10.1006/icar.1996.5637 - dx.doi.org/10.1006/icar.1996.5637
 4. Dawn: A Journey to the Beginning of the Solar System - www-ssc.igpp.ucla.edu/dawn/background.html (Англ.) . Space Physics Center: UCLA (2005). Архивировано - www.webcitation.org/617GLJ6fS из первоисточника 22 августа 2011.
 5. An Overview of the Solar System - www.nineplanets.org/overview.html (Англ.) . The Nine Planets. Архивировано - www.webcitation.org/617GOaHb6 из первоисточника 22 августа 2011.
 6. Amir Alexander. New Horizons Set to Launch on 9-Year Voyage to Pluto and the Kuiper Belt - www.planetary.org/news/2006/0116_New_Horizons_Set_to_Launch_on_9_Year.html (Англ.) . The Planetary Society (2006). Архивировано - www.webcitation.org/617GPdwkM из первоисточника 22 августа 2011.
 7. 1 2 3 The Final IAU Resolution on the definition of "planet" ready for voting - www.iau.org/iau0602.423.0.html (Англ.) , IAU (24 August 2006).
 8. 1 2 Dwarf Planets and their Systems - planetarynames.wr.usgs.gov/append7.html#DwarfPlanets (Англ.) . Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN). US Geological Survey (7 Nov 2008). Архивировано - www.webcitation.org/610c8g3sc из первоисточника 17 августа 2011.
 9. Ron Ekers. IAU Planet Definition Committee - www.iau.org/public_press/news/release/iau0601/newspaper/ (Англ.) . International Astronomical Union. Архивировано - www.webcitation.org/617GNBWRs из первоисточника 22 августа 2011.
 10. Plutoid chosen as name for Solar System objects like Pluto - www.iau.org/public_press/news/release/iau0804 (Англ.) . International Astronomical Union (11 June 2008, Paris). Архивировано - www.webcitation.org/617GR9qOX из первоисточника 22 августа 2011.
 11. 1 2 3 4 M. Podolak; J. I. Podolak; M. S. Marley. Further investigations of random models of Uranus and Neptune - adsabs.harvard.edu/abs/2000P&SS...48..143P (Англ.) // Planet. Space Sci. - 2000. - Vol. 48. - P. 143-151. - DOI : 10.1016/S0032-0633(99)00088-4 - dx.doi.org/10.1016/S0032-0633(99)00088-4
 12. 1 2 3 M. Podolak; A. Weizman; M. Marley. Comparative models of Uranus and Neptune - adsabs.harvard.edu/abs/1995P&SS...43.1517P (Англ.) // Planet. Space Sci. - 1995. - В. 12. - Vol. 43. - P. 1517-1522. - DOI : 10.1016/0032-0633(95)00061-5 - dx.doi.org/10.1016/0032-0633(95)00061-5
 13. Michael Zellik. Astronomy: The Evolving Universe - 9th ed. - Cambridge University Press, 2002. - P. 240. - ISBN 0521800900. (Англ.)
 14. Kevin W. Placxo; Michael Gross. Astrobiology: a brief introduction - books.google.com/books?id=2JuGDL144BEC&pg=PA66#v=onepage&q&f=false - JHU Press, 2006. - P. 66. - ISBN 9780801883675. (Англ.)
 15. До 24 серпня 2006 года Плутон считался девятой планетой Солнечной системы, но был лишён этого статуса решением XXVI Генеральной ассамблеи МАС в связи с открытием нескольких схожих небесных тел.
 16. Пресс-релиз IAU0807 - www.iau.org/public_press/news/release/iau0807/ (Англ.)
 17. Sun: Facts & Figures - (Англ.) . NASA.
 18. Jack B. Zirker. Journey from the Center of the Sun - Princeton University Press, 2002. - P. 120-127. - ISBN 9780691057811. (Англ.)
 19. Why is visible light visible, but not other parts of the spectrum? - (Англ.) . The Straight Dome (2003). Архивировано - www.webcitation.org/617EsBOK5 из первоисточника 22 августа 2011.
 20. 1 2 Ker Than. Astronomers Had it Wrong: Most Stars are Single - www.space.com/scienceastronomy/060130_mm_single_stars.html (Англ.) . Space.com (30 January 2006). Архивировано - www.webcitation.org/617EslKwJ из первоисточника 22 августа 2011.
 21. Smart, R. L.; Carollo, D.; Lattanzi, M. G.; McLean, B.; Spagna, A. The Second Guide Star Catalogue and Cool Stars - adsabs.harvard.edu/abs/2001udns.conf..119S (Англ.) . Perkins Observatory (2001). Архивировано - www.webcitation.org/617EtosoF из первоисточника 22 августа 2011.
 22. Nir J. Shaviv. Towards a Solution to the Early Faint Sun Paradox: A Lower Cosmic Ray Flux from a Stronger Solar Wind - arxiv.org/abs/astroph/0306477v2 (Англ.) // Journal of Geophysical Research. - 2003. - Vol. 108. - P. 1437. - DOI : 10.1029/2003JA009997 - dx.doi.org/10.1029/2003JA009997
 23. T. S. van Albada, Norman Baker. On the Two Oosterhoff Groups of Globular Clusters (Англ.) // Astrophysical Journal. - 1973. - Vol. 185. - P. 477-498. - DOI : 10.1086/152434 - dx.doi.org/10.1086/152434
 24. Charles H. Lineweaver. An Estimate of the Age Distribution of Terrestrial Planets in the Universe: Quantifying Metallicity as a Selection Effect - arxiv.org/abs/astro-ph/0012399 (Англ.) . Icarus (June 2001).
 25. Solar Physics: The Solar Wind - solarscience.msfc.nasa.gov/SolarWind.shtml (Англ.) . Marshall Space Flight Center. Архивировано - www.webcitation.org/617GbYha2 из первоисточника 22 августа 2011.
 26. 1 2 3 Voyager Enters Solar System's Final Frontier - www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/voyager_agu.html (Англ.) . NASA. Архивировано - www.webcitation.org/617Evtz3J из первоисточника 22 августа 2011.
 27. Tony Phillips. The Sun Does a Flip - science.nasa.gov/headlines/y2001/ast15feb_1.htm (Англ.) . Science@NASA (15 February 2001). Архивировано - www.webcitation.org/617Gc8Juy из первоисточника 22 августа 2011.
 28. A Star with two North Poles - science.nasa.gov/headlines/y2003/22apr_currentsheet.htm (Англ.) . Science@NASA (22 April 2003). Архивировано - www.webcitation.org/617GckZmk из первоисточника 22 августа 2011.
 29. Riley, Pete; Linker, J. A.; Mikić, Z. Modeling the heliospheric current sheet: Solar cycle variations - adsabs.harvard.edu/abs/2002JGRA.107g.SSH8R (Англ.) // Journal of Geophysical Research (Space Physics). - 2002. - В. A7. - Vol. 107. - P. SSH 8-1. - DOI : 10.1029/2001JA000299 - dx.doi.org/10.1029/2001JA000299 (Статья полностью - ulysses.jpl.nasa.gov/science/monthly_highlights/2002-July-2001JA000299.pdf)
 30. Richard Lundin. Erosion by the Solar Wind - sciencemag.org/cgi/content/full/291/5510/1909 (Англ.) // Science. - 2001. - В. 5510. - Vol. 291. - P. 1909. - DOI : 10.1126/science.1059763 - dx.doi.org/10.1126/science.1059763
 31. [1] - books.google.com/books?id=QnfR5jwUQRsC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false Schrijver, Carolus J.; Zwaan, Cornelis (2000). Solar and stellar magnetic activity. Cambridge University Press. ISBN 0-521-58286-5
 32. U. W. Langner; M. S. Potgieter. Effects of the position of the solar wind termination shock and the heliopause on the heliospheric modulation of cosmic rays - adsabs.harvard.edu/abs/2005AdSpR..35.2084L (Англ.) // Advances in Space Research. - 2005. - В. 12. - Vol. 35. - P. 2084-2090. - DOI : 10.1016/j.asr.2004.12.005 - dx.doi.org/10.1016/j.asr.2004.12.005
 33. Long-term Evolution of the Zodiacal Cloud - astrobiology.arc.nasa.gov/workshops/1997/zodiac/backman/IIIc.html (Англ.) (1998). Архивировано - www.webcitation.org/617GdLlMC из первоисточника 22 августа 2011.
 34. ESA scientist discovers a way to shortlist stars that might have planets - sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=29471 (Англ.) . ESA Science and Technology (2003). Архивировано - www.webcitation.org/617Gdll1N из первоисточника 22 августа 2011.
 35. M. Landgraf; J.-C. Liou; H. A. Zook; E. Grn. Origins of Solar System Dust beyond Jupiter - www.iop.org/EJ/article/1538-3881/123/5/2857/201502.html (Англ.) // The Astronomical Journal. - May 2002. - В. 5. - Vol. 123. - P. 2857-2861. - DOI : 10.1086/339704 - dx.doi.org/10.1086/339704
 36. Солнечная система - www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/astronomiya/SOLNECHNAYA_SISTEMA.html
 37. Марс - sunsys.narod.ru/mars.htm
 38. Поверхность Марса - space.rin.ru/articles/html/117.html
 39. Поверхность Венеры - space.rin.ru/articles/html/54.html
 40. Венера - кривое зеркало Земли - galspace.spb.ru/index9.html
 41. Астрономия: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений/ Е. П. Левитан. - 9-е изд. - М.: Просвещение. С. 73-75.
 42. Schenk P., Melosh H. J. (1994). Lobate Thrust Scarps and the Thickness of Mercury's Lithosphere. Abstracts of the 25th Lunar and Planetary Science Conference, 1994LPI.25.1203S (Англ.)
 43. Bill Arnett. Mercury - www.nineplanets.org/mercury.html (Англ.) . The Nine Planets (2006). Архивировано - www.webcitation.org/617ExDcl0 из первоисточника 22 августа 2011.
 44. Benz, W.; Slattery, W. L.; Cameron, A. G. W. (1988). Collisional stripping of Mercury's mantle. Icarus, v. 74, p. 516-528. (Англ.)
 45. Cameron, A. G. W. (1985). The partial volatilization of Mercury. Icarus, v. 64, p. 285-294. (Англ.)
 46. Mark Alan Bullock. The Stability of Climate on Venus - www.boulder.swri.edu/~bullock/Homedocs/PhDThesis.pdf (PDF). Southwest Research Institute (1997). Архивировано - www.webcitation.org/617Exp145 из первоисточника 22 августа 2011.
 47. Paul Rincon. Climate Change as a Regulator of Tectonics on Venus - www.boulder.swri.edu/~bullock/Homedocs/Science2_1999.pdf (Англ.) (PDF). Johnson Space Center Houston, TX, Institute of Meteoritics, University of New Mexico, Albuquerque, NM (1999). Архивировано - www.webcitation.org/617EyUylL из первоисточника 22 августа 2011.
 48. Is there life elsewhere? - nasascience.nasa.gov/big-questions/is-there-life-elsewhere (Англ.) . NASA Science (Big Questions). (Недоступна посилання)
 49. Anne E. Egger, MA/MS Earth's Atmosphere: Composition and Structure - www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?c3=&mid=107&l= (Англ.) . VisionLearning.com. Архивировано - www.webcitation.org/617EywI3z из первоисточника 22 августа 2011.
 50. David C. Gatling, Conway Leovy. Mars Atmosphere: History and Surface Interactions // Encyclopedia of the Solar System / Lucy-Ann McFadden et al - 2007. - P. 301-314. (Англ.)
 51. Ж. Ф. Родионова, Ю. А. Илюхина. Новая карта рельефа Марса - ziv.telescopes.ru/rubric/astronomy/?pub=8
 52. David Noever. Modern Martian Marvels: Volcanoes? - (Англ.) . Astrobiology Magazine (2004). Архивировано - www.webcitation.org/617EzLQQk из первоисточника 22 августа 2011.
 53. Mars: A Kid's Eye View - solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Mars&Display=Kids (Англ.) . NASA. Архивировано - www.webcitation.org/617F0gePG из первоисточника 22 августа 2011.
 54. Scott S. Sheppard, David Jewitt, and Jan Kleyna. A Survey for Outer Satellites of Mars: Limits to Completeness - www.iop.org/EJ/article/1538-3881/128/5/2542/204263.html (Англ.) . The Astronomical Journal (2004). Архивировано - www.webcitation.org/617GKlAKQ из первоисточника 22 августа 2011.
 55. Petit, J.-M.; Morbidelli, A.; Chambers, J. The Primordial Excitation and Clearing of the Asteroid Belt - www.gps.caltech.edu/classes/ge133/reading/asteroids.pdf (Англ.) // Icarus. - 2001. - Vol. 153. - P. 338-347. - DOI : 10.1006/icar.2001.6702 - dx.doi.org/10.1006/icar.2001.6702
 56. IAU Planet Definition Committee - www.iau.org/public_press/news/release/iau0601/newspaper/ (Англ.) . International Astronomical Union (2006). Архивировано - www.webcitation.org/617GNBWRs из первоисточника 22 августа 2011.
 57. New study reveals twice as many asteroids as previously believed - www.esa.int/esaCP/ESAASPF18ZC_index_0.html (Англ.) . ESA (2002). Архивировано - www.webcitation.org/617GQh5ux из первоисточника 22 августа 2011.
 58. Krasinsky G. A.; Pitjeva, E. V.; Vasilyev, M. V.; Yagudina, E. I. Hidden Mass in the Asteroid Belt - (Англ.) // Icarus. - July 2002. - В. 1. - Vol. 158. - P. 98-105. - DOI : 10.1006/icar.2002.6837 - dx.doi.org/10.1006/icar.2002.6837
 59. Beech, M.; Duncan I. Steel. On the Definition of the Term Meteoroid - (Англ.) // Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society. - September 1995. - В. 3. - Vol. 36. - P. 281-284.
 60. Phil Berardelli. Main-Belt Comets May Have Been Source Of Earths Water - www.spacedaily.com/reports/Main_Belt_Comets_May_Have_Been_Source_Of_Earths_Water.html (Англ.) . SpaceDaily (2006). Архивировано - www.webcitation.org/617GSJmkK из первоисточника 22 августа 2011.
 61. Barucci M. A.; Kruikshank, D. P.; Mottola S.; Lazzarin M. Physical Properties of Trojan and Centaur Asteroids // Asteroids III - Tucson, Arizona, USA: University of Arizona Press, 2002. - P. 273-287. (Англ.)
 62. A. Morbidelli, W. F. Bottke Jr., Ch. Froeschl, P. Michel. Origin and Evolution of Near-Earth Objects - www.boulder.swri.edu/~bottke/Reprints/Morbidelli-etal_2002_AstIII_NEOs.pdf (Англ.) / W. F. Bottke Jr., A. Cellino, P. Paolicchi, and R. P. Binzel // Asteroids III. - University of Arizona Press, 2002. - В. January. - P. 409-422.
 63. History and Discovery of Asteroids - dawn.jpl.nasa.gov/DawnClassrooms/1_hist_dawn/history_discovery/Development/a_modeling_scale.doc (Англ.) (DOC). NASA. Архивировано - www.webcitation.org/617GT0oDh из первоисточника 22 августа 2011.
 64. Jack J. Lissauer, David J. Stevenson. Formation of Giant Planets - www.gps.caltech.edu/uploads/File/People/djs/lissauer&stevenson(PPV).pdf (Англ.) (PDF). NASA Ames Research Center; California Institute of Technology (2006). Архивировано - www.webcitation.org/617GLs8LT из первоисточника 22 августа 2011.
 65. Pappalardo, R T. Geology of the Icy Galilean Satellites: A Framework for Compositional Studies - (Англ.) . Brown University (1999). Архивировано - www.webcitation.org/617GML0su из первоисточника 22 августа 2011.
 66. J. S. Kargel. Cryovolcanism on the icy satellites - www.springerlink.com/content/n7435h4506788p22/ (Англ.) . US Geological Survey (1994).
 67. Hawksett, David; Longstaff, Alan; Cooper, Keith; Clark, Stuart. 10 Mysteries of the Solar System - adsabs.harvard.edu/abs/2005AsNow..19h..65H (Англ.) . Astronomy Now (2005). Архивировано - www.webcitation.org/617GO9MTb из первоисточника 22 августа 2011.
 68. Podolak, M.; Reynolds, R. T.; Young, R. Post Voyager comparisons of the interiors of Uranus and Neptune - adsabs.harvard.edu/abs/1990GeoRL..17.1737P (Англ.) . NASA Ames Research Center (1990). Архивировано - www.webcitation.org/617GPD2P7 из первоисточника 22 августа 2011.
 69. Duxbury, N. S., Brown, R. H. The Plausibility of Boiling Geysers on Triton - trs-new.jpl.nasa.gov/dspace/handle/2014/28034?mode=full (Англ.) . Beacon eSpace (1995). Архивировано - www.webcitation.org/617GQ75v9 из первоисточника 22 августа 2011.
 70. Sekanina, Zdenek. Kreutz sungrazers: the ultimate case of cometary fragmentation and disintegration? (Англ.) // Publications of the Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic. - 2001. - Vol. 89. - P. 78-93.
 71. M. Krlikowska. A study of the original orbits of hyperbolic comets - (Англ.) // Astronomy & Astrophysics. - 2001. - В. 1. - Vol. 376. - P. 316-324. - DOI : 10.1051/0004-6361:20010945 - dx.doi.org/10.1051/0004-6361:20010945 (Недоступна посилання)
 72. Fred L. Whipple. The activities of comets related to their aging and origin - www.springerlink.com/content/x0358l71h463w246/ (Англ.) (March 1992).
 73. John Stansberry, Will Grundy, Mike Brown, Dale Cruikshank, John Spencer, David Trilling, Jean-Luc Margot. Physical Properties of Kuiper Belt and Centaur Objects: Constraints from Spitzer Space Telescope - arxiv.org/abs/astro-ph/0702538v2 (Англ.) (2007).
 74. Patrick Vanouplines. Chiron biography - www.vub.ac.be/STER/www.astro/chibio.htm (Англ.) . Vrije Universitiet Brussel (1995). Архивировано - www.webcitation.org/617GUJkFH из первоисточника 22 августа 2011.
 75. 1 2 Stephen C. Tegler. Kuiper Belt Objects: Physical Studies // Encyclopedia of the Solar System / Lucy-Ann McFadden et al - 2007. - P. 605-620. (Англ.)
 76. Audrey Delsanti and David Jewitt. The Solar System Beyond The Planets - www.ifa.hawaii.edu/faculty/jewitt/papers/2006/DJ06.pdf (Англ.) (PDF). Institute for Astronomy, University of Hawaii (2006). (Недоступна посилання)
 77. M. E. Brown, M. A. van Dam, A. H. Bouchez, D. Le Mignant, R. D. Campbell, J. C. Y. Chin, A. Conrad, S. K. Hartman, E. M. Johansson, R. E. Lafon, D. L. Rabinowitz, P. J. Stomski, Jr., D. M. Summers, C. A. Trujillo, P. L. Wizinowich. Satellites of the Largest Kuiper Belt Objects - arxiv.org/abs/astro-ph/0510029 (Англ.) (2006).
 78. Chiang et al. Resonance Occupation in the Kuiper Belt: Case Examples of the 5:2 and Trojan Resonances - www.iop.org/EJ/article/1538-3881/126/1/430/203022.html (Англ.) // The Astronomical Journal. - 2003. - В. 1. - Vol. 126. - P. 430-443. - DOI : 10.1086/375207 - dx.doi.org/10.1086/375207
 79. M. W. Buie, R. L. Millis, L. H. Wasserman, J. L. Elliot, S. D. Kern, K. B. Clancy, E. I. Chiang, A. B. Jordan, K. J. Meech, R. M. Wagner, D. E. Trilling. Procedures, Resources and Selected Results of the Deep Ecliptic Survey - www.citebase.org/fulltext?format=application/pdf&identifier=oai:arXiv.org:astro-ph/0309251 (Англ.) . Lowell Observatory, University of Pennsylvania, Large Binocular Telescope Observatory, Massachusetts Institute of Technology, University of Hawaii, University of California at Berkeley (2005). Архивировано - www.webcitation.org/617GVAGKg из первоисточника 22 августа 2011. (Недоступна посилання)
 80. E. Dotto, M. A. Barucci; M. Fulchignoni. Beyond Neptune, the new frontier of the Solar System - sait.oat.ts.astro.it/MSAIS/3/PDF/20.pdf (Англ.) (PDF) (24 August 2006). Архивировано - www.webcitation.org/617GVccdb из первоисточника 22 августа 2011.
 81. J. Fajans; L. Fridland. Autoresonant (nonstationary) excitation of pendulums, Plutinos, plasmas, and other nonlinear oscillators - scitation.aip.org/journals/doc/AJPIAS-ft/vol_69/iss_10/1096_1.html (Англ.) // American Journal of Physics. - October 2001. - В. 10. - Vol. 69. - P. 1096-1102. - DOI : 10.1119/1.1389278 - dx.doi.org/10.1119/1.1389278
 82. Marc W. Buie. Orbit Fit and Astrometric record for 136472 - www.boulder.swri.edu/~buie/kbo/astrom/136472.html (Англ.) . SwRI (Space Science Department). Архивировано - www.webcitation.org/617GXiBzg из первоисточника 22 августа 2011.
 83. Thommes, Edward W.; Duncan, Martin J.; Levison, Harold F. The formation of Uranus and Neptune among Jupiter and Saturn (2001) - arxiv.org/abs/astro-ph/0111290.
 84. Hahn, Joseph M. Neptune's Migration into a Stirred-Up Kuiper Belt: A Detailed Comparison of Simulations to Observations. Saint Mary's University (2005) - arxiv.org/abs/astro-ph/0507319v1.
 85. Загадка образования астероидного пояса Койпера - news.cosmoport.com/2003/11/28/4.htm
 86. David Jewitt. The 1000 km Scale KBOs - www2.ess.ucla.edu/~jewitt/kb/big_kbo.html (Англ.) . University of Hawaii (2005). Архивировано - www.webcitation.org/617GW9Hw3 из первоисточника 22 августа 2011.
 87. List Of Centaurs and Scattered-Disk Objects - www.minorplanetcenter.org/iau/lists/Centaurs.html (Англ.) . IAU: Minor Planet Center. Архивировано - www.webcitation.org/617GWbZYE из первоисточника 22 августа 2011.
 88. Mike Brown. The discovery of 2003 UB313 Eris, the 10th planet largest known dwarf planet - www.gps.caltech.edu/~mbrown/planetlila/ (Англ.) . CalTech (2005). Архивировано - www.webcitation.org/617GX5YzD из первоисточника 22 августа 2011.
 89. Mark Littmann. Planets Beyond: Discovering the Outer Solar System - Courier Dover Publications, 2004. - P. 162-163. - ISBN 9780486436029. (Англ.)
 90. 1 2 Fahr, H. J.; Kausch, T., Scherer, H. A 5-fluid hydrodynamic approach to model the Solar System-interstellar medium interaction - aa.springer.de/papers/0357001/2300268.pdf (Англ.) / / Astronomy & Astrophysics. - 2000. - Vol. 357. - P. 268. Див ілюстрації 1 і 2.
 91. Stone, E. C.; Cummings, A. C.; McDonald, F. B.; Heikkila, B. C.; Lal, N.; Webber, W. R. Voyager 1 explores the termination shock region and the heliosheath beyond (Англ.) / / Science (New York, NY). - September 2005. - В. 5743. - Vol. 309. - P. 2017-2020. - DOI : 10.1126/science.1117684 - dx.doi.org/10.1126/science.1117684 , PMID 16179468
 92. 1 2 Stone, E. C.; Cummings, A. C.; McDonald, F. B.; Heikkila, B. C.; Lal, N.; Webber, W. R. An asymmetric solar wind termination shock (Англ.) / / Nature. - July 2008. - В. 7200. - Vol. 454. - P. 71-4. - DOI : 10.1038/nature07022 - dx.doi.org/10.1038/nature07022 , PMID 18596802
 93. P. C. Frisch (University of Chicago). The Sun's Heliosphere & Heliopause - antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020624.html (Англ.) . Astronomy Picture of the Day (2002 June 24). Фотогалерея - www.webcitation.org/617GY9p3E з першоджерела 22 серпня 2011.
 94. Voyager: Interstellar Mission - voyager.jpl.nasa.gov / mission / interstellar.html (Англ.) . NASA Jet Propulsion Laboratory (2007). Фотогалерея - www.webcitation.org/610bznZTJ з першоджерела 17 серпня 2011.
 95. R. L. McNutt, Jr. et al. (2006). " Innovative Interstellar Explorer - adsabs.harvard.edu/abs/2006AIPC..858..341M ". Physics of the Inner Heliosheath: Voyager Observations, Theory, and Future Prospects 858: 341-347, AIP Conference Proceedings. DOI : 10.1063/1.2359348 - dx.doi.org/10.1063/1.2359348. . (Англ.)
 96. Anderson, Mark. Interstellar space, and step on it! - space.newscientist.com/article/mg19325850.900-interstellar-space-and-step-on-it.html (Англ.) . New Scientist (05 January 2007). Фотогалерея - www.webcitation.org/617GYchae з першоджерела 22 серпня 2011.
 97. "Вояджери" знайшли на межі Сонячної системи магнітні бульбашки - lenta.ru/news/2011/06/10/bbls /. Lenta.ru (10 червня 2011). Фотогалерея - www.webcitation.org/617ErCBHa з першоджерела 22 серпня 2011.
 98. Stern SA, Weissman PR. Rapid collisional evolution of comets during the formation of the Oort cloud - www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11214311&dopt=Citation (Англ.) . Space Studies Department, Southwest Research Institute, Boulder, Colorado (2001). Фотогалерея - www.webcitation.org/617GZLZSU з першоджерела 22 серпня 2011.
 99. Bill Arnett. The Kuiper Belt and the Oort Cloud - www.nineplanets.org / kboc.html (Англ.) . The Nine Planets (2006). Фотогалерея - www.webcitation.org/617GZpNSU з першоджерела 22 серпня 2011.
 100. David Jewitt. Sedna - 2003 VB 12 - Www2.ess.ucla.edu / ~ jewitt / kb / sedna.html (Англ.) . University of Hawaii (2004). Фотогалерея - www.webcitation.org/617GaOXyF з першоджерела 22 серпня 2011.
 101. Mike Brown. Sedna - www.gps.caltech.edu/ ~ mbrown / sedna / (Англ.) . CalTech. архіві - www.webcitation.org/617GarMbB з першоджерела 22 серпня 2011.
 102. T. Encrenaz, JP. Bibring, M. Blanc, MA. Barucci, F. Roques, PH. Zarka. The Solar System: Third edition - Springer, 2004. - P. 1. (Англ.)
 103. Durda D. D.; Stern S. A.; Colwell W. B.; Parker J. W.; Levison H. F.; Hassler D. M. A New Observational Search For Vulcanoids In SOHO / LASCO Coronagraph Images - www.ingentaconnect.com/search/expand?pub=infobike://ap/is/2000/00000148/00000001/art06520&unc=ml (Англ.) (2004). Фотогалерея - www.webcitation.org/611NgUFr7 з першоджерела 18 серпня 2011.
 104. 1 2 Венера і Уран обертаються навколо своєї осі в протилежну в порівнянні з орбітальним рухом сторону.
 105. Абсолютні значення наведені в статті Земля.
 106. 1 2 3 Lecture 13: The Nebular Theory of the origin of the Solar System - atropos.as.arizona.edu/aiz/teaching/nats102/mario/solar_system.html (Англ.) . University of Arizona. архіві - www.webcitation.org/617GeDn2a з першоджерела 22 серпня 2011.
 107. Jane S. Greaves. Disks Around Stars and the Growth of Planetary Systems - www.sciencemag.org/cgi/content/full/307/5706/68 (Англ.) / / Science. - 2005. - В. 5706. - Vol. 307. - P. 68-71. - DOI : 10.1126/science.1101979 - dx.doi.org/10.1126/science.1101979
 108. M. Momose, Y. Kitamura, S. Yokogawa, R. Kawabe, M. Tamura, S. Ida (2003). " Investigation of the Physical Properties of Protoplanetary Disks around T Tauri Stars by a High-resolution Imaging Survey at lambda = 2 mm - (PDF). Ikeuchi, S., Hearnshaw, J. and Hanawa, T. (eds.) The Proceedings of the IAU 8th Asian-Pacific Regional Meeting, Volume I 289, Astronomical Society of the Pacific Conference Series.. (Англ.)
 109. Boss, A. P. Chondrule-forming Shock Fronts in the Solar Nebula: A Possible Unified Scenario for Planet and Chondrite Formation (Англ.) / / The Astrophysical Journal. - 2005. - Vol. 621. - P. L137. - DOI : 10.1086/429160 - dx.doi.org/10.1086/429160
 110. Sukyoung Yi; Pierre Demarque; Yong-Cheol Kim; Young-Wook Lee; Chang H. Ree; Thibault Lejeune; Sydney Barnes. Toward Better Age Estimates for Stellar Populations: The Y 2 Isochrones for Solar Mixture - adsabs.harvard.edu/abs/2001ApJS..136..417Y (Англ.) / / Astrophysical Journal Supplement. - 2001. - Т. 136. - P. 417. - DOI : 10.1086/321795 - dx.doi.org/10.1086/321795 arΧiv : astro-ph/0104292 - arxiv.org/abs/astro-ph/0104292
 111. A. Chrysostomou, P. W. Lucas. The Formation of Stars - adsabs.harvard.edu/abs/2005ConPh..46...29C (Англ.) / / Contemporary Physics. - 2005. - Vol. 46. - P. 29. - DOI : 10.1080/0010751042000275277 - dx.doi.org/10.1080/0010751042000275277
 112. Jeff Hecht. Science: Fiery future for planet Earth - www.newscientist.com/article/mg14219191.900-science-fiery-future-for-planet-earth.html (Англ.) . NewScientist (1994). Фотогалерея - www.webcitation.org/617Ges03y з першоджерела 22 серпня 2011.
 113. K. P. Schroder, Robert Cannon Smith. Distant future of the Sun and Earth revisited - adsabs.harvard.edu/abs/2008MNRAS.386..155S (Англ.) / / Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. - 2008. - Vol. 386. - P. 155-163. - DOI : 10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x - dx.doi.org/10.1111/j.1365-2966.2008.13022.x
 114. Pogge, Richard W. The Once AND Future Sun - www.astronomy.ohio-state.edu/ ~ pogge/Lectures/vistas97.html (Англ.) (Lecture notes) (1997). Фотогалерея - www.webcitation.org/617GfSSv2 з першоджерела 22 серпня 2011.
 115. Е. Д. Кузнецов. Структура, динаміка і стійкість Сонячної системи - virlib.eunnet.net/win/metod_materials/wm3/dynamics.htm
 116. Важоров Е. В. Спостереження зоряного неба в бінокль і підзорну трубу - www.classes.ru/all-astronomy/books-astronomy-description-100118.htm
 117. WC Rufus. The astronomical system of Copernicus - adsabs.harvard.edu/full/1923PA.....31..510R (Англ.) / / Popular Astronomy. - Vol. 31. - P. 510.
 118. Galilei, Galileo. Sidereus Nuncius, Thomam Baglionum (Tommaso Baglioni), Venice (March 1610), pp. 17-28 (qv)
 119. Huygens, Christiaan. De Saturni luna observatio nova, Adriaan Vlacq, Den Haag, 5 March 1656.
 120. Cassini, Giovanni D. Dcouverte de deux nouvelles plantes autour de Saturne, Sbastien Mabre-Cramoisy, Paris, 1673. Translated as A Discovery of two New Planets about Saturn, made in the Royal Parisian Observatory by Signor Cassini, Fellow of both the Royal Societys, of England and France; English't out of French. Philosophical Transactions, Vol. 8 (1673), pp. 5178-5185.
 121. Кассіні опублікував ці два відкриття 22 квітня 1686 (An Extract of the Journal Des Scavans. Of April 22 st. N. 1686. Giving an account of two new Satellites of Saturn, discovered lately by Mr. Cassini at the Royal Observatory at Paris. Philosophical Transactions, Vol. 16 (1686-1692), pp. 79-85.)
 122. Dunkerson, Duane. Uranus - About Saying, Finding, and Describing It - www.thespaceguy.com / Uranus.htm (Англ.) . Astronomy Briefly. архіві - www.webcitation.org/60qT4Vpn3 з першоджерела 11 серпня 2011.
 123. Herschel, William. On the Discovery of Four Additional Satellites of the Georgium Sidus. The Retrograde Motion of Its Old Satellites Announced; And the Cause of Their Disappearance at Certain Distances from the Planet Explained, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 88, pp. 47-79, 1798.
 124. Herschel, William. On George's Planet and its satellites, Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 78, pp. 364-378, 1788.
 125. Airy, George Biddell. Account of some circumstances historically connected with the discovery of the Planet exterior to Uranus - articles.adsabs.harvard.edu/full/seri/MNRAS/0007/0000121.000.html, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol . 7, No. 9 (13 November 1846), pp. 121-152
 126. Account of the Discovery of the Planet of Le Verrier at Berlin - articles.adsabs.harvard.edu/full/seri/MNRAS/0007/0000153.000.html, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 7, No. 9 (13 November 1846), pp. 153-157
 127. Elkins-Tanton L. T. Uranus, Neptune, Pluto, and the Outer Solar System. - New York: Chelsea House, 2006. - P. 64. - (The Solar System). - ISBN 0-8160-5197-6
 128. Tombaugh, Clyde W. The Search For The Ninth Planet, Pluto, Astronomical Society of the Pacific Leaflets - articles.adsabs.harvard.edu / cgi-bin / nph-iarticle_query? 1946ASPL .... 5 ... 73T, Vol. 5, No. 209 (July 1946), pp. 73-80
 129. Marsden, Brian G.; Satellites and Rings of Uranus - cbat.eps.harvard.edu/iauc/04100/04168.html # Item1, IAUC 4168 (27 January 1986)
 130. Marsden, Brian G.; Satellites of Uranus - cbat.eps.harvard.edu/iauc/04100/04165.html # Item6, IAUC 4165 (17 January 1986)
 131. Marsden, Brian G.; Satellites of Uranus - cbat.eps.harvard.edu/iauc/04100/04164.html # Item1, IAUC 4164 (16 January 1986)
 132. Marsden, Brian G.; Satellites of Uranus - cbat.eps.harvard.edu/iauc/06700/06764.html # Item1, IAUC 6764 (31 October 1997)
 133. Sibling Rivalry: A Mars / Earth Comparison - www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2004/0422earthmars.html
 134. 1 2 Lunine, Raymond, Quinn High-resolution simulations of the final assembly of Earth-like planets 2: water delivery and planetary habitability - www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2004/0422earthmars.html
 135. Stars and Habitable Planets - www.solstation.com / habitable.htm
 136. Sheldon, Kasting, Whittet Ultraviolet radiation from F and K stars and implications for planetary habitability. Orig Life Evol Biosph. (August, 27, 1997) - www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11536831&dopt=AbstractPlus
 137. English, J. Exposing The Stuff Between The Stars - www.ras.ucalgary.ca/CGPS/press/aas00/pr/pr_14012000/pr_14012000map1.html (Англ.) . Hubble News Desk (2000).
 138. F. Eisenhauer et al. A Geometric Determination of the Distance to the Galactic Center (Англ.) / / Astrophysical Journal. - 2003. - В. 2. - Vol. 597. - P. L121-L124. - DOI : 10.1086/380188 - dx.doi.org/10.1086/380188 http://adsabs.harvard.edu/abs/2003ApJ...597L.121E - adsabs.harvard.edu/abs/2003ApJ...597L.121E
 139. R. Drimmel, D. N. Spergel. Three Dimensional Structure of the Milky Way Disk - arxiv.org/abs/astro-ph/0101259 (Англ.) (2001).
 140. Освіта галактик - www.bogachevv.ru/2011/04/образование-галактик/. Теорії. Богачов В. І. (17 квітня 2011).
 141. Deriving the Galactic Mass from the Rotation Curve - www.astronomynotes.com/ismnotes/s7.htm (Англ.) . Interstellar Medium and the Milky Way.
 142. 1 2 Stacy Leong. Period of the Sun's Orbit around the Galaxy (Cosmic Year) - hypertextbook.com/facts/2002/StacyLeong.shtml (Англ.) . The Physics Factbook (2002). Фотогалерея - www.webcitation.org/617GgQWCh з першоджерела 22 серпня 2011.
 143. C. Barbieri. Elementi di Astronomia e Astrofisica per il Corso di Ingegneria Aerospaziale V settimana - dipastro.pd.astro.it/planets/barbieri/Lezioni-AstroAstrofIng04_05-Prima-Settimana.ppt (Англ.) . IdealStars.com (2003). Фотогалерея - www.webcitation.org/617GgsgHN з першоджерела 22 серпня 2011.
 144. Ask an astronomer - curious.astro.cornell.edu / question.php? number = 402
 145. Dynamics in Disk Galaxies - www.astr.ua.edu / keel / galaxies / diskdyn.html
 146. Galactic Dynamics - www.astro.utu.fi/ ~ cflynn/galdyn/lecture9.html
 147. 1 2 Leslie Mullen. Galactic Habitable Zones - www.astrobio.net/news/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=139 (Англ.) . Astrobiology Magazine (2001). Фотогалерея - www.webcitation.org/617GhU44b з першоджерела 22 серпня 2011.
 148. Supernova Explosion May Have Caused Mammoth Extinction - www.physorg.com/news6734.html (Англ.) . Physorg.com (2005). Фотогалерея - www.webcitation.org/617GiAIfX з першоджерела 22 серпня 2011.
 149. Near-Earth Supernovas - science.nasa.gov/headlines/y2003/06jan_bubble.htm (Англ.) . NASA. архіві - www.webcitation.org/617GitIL7 з першоджерела 22 серпня 2011.
 150. Stars within 10 light years - www.solstation.com/stars/s10ly.htm (Англ.) . SolStation. архіві - www.webcitation.org/617GjSJUv з першоджерела 22 серпня 2011.
 151. Tau Ceti - www.solstation.com / stars / tau-ceti.htm (Англ.) . SolStation. архіві - www.webcitation.org/617Gjub79 з першоджерела 22 серпня 2011.
 152. Hubble Zeroes in on Nearest Known Exoplanet - hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2006/32/text / (Англ.) . Hubblesite (2006). Фотогалерея - www.webcitation.org/617GkLm64 з першоджерела 22 серпня 2011.

Література

 • Енциклопедія для дітей. Том 8. Астрономія - Аванта +, 2004. - 688 с. - ISBN 978-5-98986-040-1
 • Астрономія: Учеб. для 11 кл. загальноосвіт. установ / Є. П. Левітан. - 9-е изд. - М.: Просвещение, 2004. - 224 с.: Іл. - ISBN 5-09-013370-0.
 • Я пізнаю світ. Космос / Гонтарук Т. І. - М.: АСТ, Зберігач, 2008. - 398 с. - ISBN 5-17-032900-8, 978-5-17-032900-7.
 • Білі плями Сонячної системи / Волков А. В. - М.: Ниола-Пресс, 2008. - 319 с. - ISBN 978-5-366-00363-6
 • Міграція небесних тіл у Сонячній системі / С. І. Іпатов. - Едіторіал УРСС. - 2000. - ISBN 5-8360-0137-5
 • Небо Землі / Томілін А. Н. - Л.: Дитяча література, 1974. - 328 с.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Сонячна постійна
Сонячна енергетика
Сонячна спалах
Сонячна Долина
Сонячна інтерференція
Сонячна візок
Сонячна батарея
Сонячна корона
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru