Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

Соціальна політикаПлан:


Введення

Соціальна політика - політика в області соціального розвитку і соціального забезпечення; система проведених суб'єктом господарювання (зазвичай державою) заходів, спрямованих на поліпшення якості та рівня життя певних соціальних груп, а також сфера вивчення питань, що стосуються такої політики, включаючи історичні, економічні, політичні, соціоправовие і соціологічні аспекти, а також експертизу причинно -наслідкових зв'язків в області соціальних питань [1] [2]. Разом з тим слід враховувати, що немає усталеного думки щодо того, що слід розуміти під виразом "соціальна політика". Так, цей термін нерідко використовується в сенсі соціального адміністрування по відношенню до тих інституційних (тобто закріпленим в правовому й організаційному плані) соціальних послуг, що забезпечуються державою. Таке використання терміна деякі автори вважають помилковим [2].

Традиційними сферами соціальної політики вважаються наступні: освіта, охорона здоров'я, житло та соціальне страхування (включаючи пенсійне забезпечення та індивідуальні соціальні послуги) [1]


1. Суб'єкти проведення соціальної політики

Зазвичай під "соціальною політикою" розуміють соціальну політику, що проводиться державою ("державну соціальну політику"), проте в якості суб'єкта проведення соціальної політики можуть виступати не тільки держави, але й інші суб'єкти - наддержавні утворення (в цьому випадку говорять про наддержавної соціальної політики) , окремі адміністративні утворення (місцева, чи регіональна соціальна політика), а також окремі підприємства, в тому числі транснаціональні.


2. Державна соціальна політика

Свою соціальну політику держава зазвичай проводить через місцеві та регіональні органи влади. Фінансується державна соціальна політика з державного бюджету. Об'єктами соціальної політики держави звичайно є великі соціальні групи, відповідні або ідеологічним установкам держави на даний момент, або ціннісним орієнтаціям суспільства на довготривалу перспективу.

Мета соціальної політики держави полягає в поліпшенні здоров'я нації, в забезпеченні достатнього доходу та соціальної підтримки в певних несприятливих життєвих ситуаціях і, в цілому, у створенні для населення сприятливої ​​соціальної атмосфери в суспільстві.

Соціальна політика є складовою частиною загальної стратегії держави, що відноситься до соціальної сфери: цілеспрямована діяльність з розробки та реалізації рішень, що безпосередньо стосуються людини, його положення в суспільстві; по наданню йому соціальних гарантій з урахуванням особливостей різних груп населення країни проводиться урядом, усіма гілками та органами влади, яка спирається на широку громадську підтримку соціальна політика призначена акумулювати, фокусувати, відображати обстановку в країні і ситуацію в суспільстві, потреби і цілі соціального розвитку.


3. Стратегія та пріоритети соціальної політики

Стратегія соціальної політики - це генеральне рішення системи соціальних проблем країни на даному конкретно-історичному етапі її розвитку.

При розробці і реалізації соціальної політики з необхідністю постає питання про соціальні пріоритети, тобто соціальних завданнях, які визнаються суспільством на даному етапі його розвитку найбільш наполегливими і терміновими, що вимагають першочергового рішення. В якості головних пріоритетів соціальної політики можна виділити:

 • забезпечення людині від народження до старості нормальних умов життя і розвитку;
 • створення умов для функціонування сім'ї як первинного осередку суспільства, особливу увагу надавати матерям;
 • забезпечення економічної безпеки, надійний захист конституційних прав і свобод громадян;
 • забезпечення ефективної захищеності населення: підвищення якості соціального захисту населення, охорона здоров'я, культури, забезпечення житлом, поліпшення демографічної ситуації.

До суб'єктів соціальної політики належать органи законодавчої і виконавчої влади різних рівнів, роботодавці в державному і недержавному секторах економіки, а також профспілкові та інші громадські організації, які впливають на розробку державної соціальної політики.

Виділяють наступні принципи соціальної політики:

 • соціальної справедливості,
 • соціальної відповідальності,
 • соціального партнерства,
 • соціальних гарантій,
 • наступності.

До завдань соціальної політики належать:

 • стимулювання економічного зростання і підпорядкування виробництва інтересам споживання,
 • посилення трудової мотивації і ділової підприємливості,
 • забезпечення належного рівня життя і соціального захисту населення,
 • збереження культурної і природної спадщини, національної своєрідності і самобутності.

Для ефективного здійснення своїх регулюючих функцій держава має у своєму розпорядженні такими потужними важелями впливу, як законодавство країни, національний бюджет, система податків і мит.

Досвід більшості держав світу підтверджує: при всій об'єктивної залежності вирішення соціальних проблем від економічного і політичного становища в країні соціальна політика має самостійність, здатна своїми засобами сприяти підвищенню рівня добробуту населення, надавати стимулюючий вплив на прагнення громадян до соціального прогресу. У сучасних умовах соціальна політика має бути пріоритетною для владних структур будь-якої держави.


4. Правове забезпечення соціальної політики Росії

Основоположними законодавчими актами, на які спирається соціальна політика Росії, є:

Конституція РФ (ст. 114) встановлює, що Уряд Росії забезпечує проведення в країні єдиної державної політики в галузі культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соцзабезпечення, екології.


Примітки

 1. 1 2 Гуліна М. А. Соціальна політика - voluntary.ru/dictionary/903/word/Социальная політика / / Гуліна, 2008.
 2. 1 2 Соціальна політика - voluntary.ru/dictionary/567/word/Социальная політика / / Джері, т. 2, 2001

Література

 • Гуліна М. А. Словник-довідник з соціальної роботи / Перекладач Микола Марчук. - Пітер, 2008. - 400 с. - 3000 екз. - ISBN 978-5-469-00450-9
 • Джері Д., Джері Дж. Великий тлумачний соціологічний словник = Collins Dictionary Sociology / Перекладач Микола Марчук. - Віче, АСТ, 2001. - Т. 1. А - О. - 544 с. - 10 000 екз. - ISBN 5-17-012561-5, 5-7838-0426-6
 • Джері Д., Джері Дж. Великий тлумачний соціологічний словник = Collins Dictionary of Sociology / Перекладач Микола Марчук. - Віче, АСТ, 2001. - Т. 2. П - Я. - 528 с. - 10 000 екз. - ISBN 5-17-012562-3, 5-7838-0427-4


Wiki letter w.svg
Для поліпшення цієї статті бажано ? :
 • Проставивши виноски, внести більш точні вказівки на джерела.
 • Перевірити достовірність зазначеної у статті інформації.

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати

Схожі роботи:
Соціальна політика Франції
Спільна зовнішня політика та політика безпеки
Соціальна інформація
Соціальна нерівність
Соціальна реальність
Соціальна реклама
Соціальна антропологія
Соціальна норма
Соціальна рівність
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru