Знаймо

Додати знання

приховати рекламу

Цей текст може містити помилки.

СпадковістьПлан:


Введення

Спадковість - здатність організмів передавати свої ознаки й особливості розвитку потомству. Завдяки цій здатності всі живі істоти (рослини, гриби, або бактерії) зберігають у своїх нащадках характерні риси виду. Така наступність спадкових властивостей забезпечується передачею їх генетичної інформації. Носіями спадкової інформації у організмів є гени.


1. Типи спадковості

1.1. Хромосомна спадковість

1.2. Нехромосомна

Явище нехромосомной (позахромосомних, позаядерної) спадковості було відкрито в 1909 р. німецькими дослідниками К. Корренсом і Е. Баур при вивченні спадкування ряболиста у рослин. У дослідах з нічної красунею (Mirabilis jalapa) К. Корренс виявив, що забарвлення листя (зелена або строката) залежить від материнської рослини (материнська спадковість). Якщо ряболисті рослина (материнське, запилюється) схрещувалися з зеленим (батьківським, від якого брали пилок), то в першому покоління серед нащадків присутні ряболисті, зелені і безбарвні (конають на стадії проростка) нащадки, причому їх кількісні співвідношення не підпорядковувалися менделевської закономірностям. Якщо ж як материнського використовували рослина з зеленим листям, то нащадки першого покоління були зеленими. Пізніше явище материнської спадковості було виявлено у кукурудзи, лев'ячого зіва, бавовнику, що свідчить про універсальність даного явища. Багатьма дослідженнями було показано, що явище материнської спадковості обумовлюється мутаціями генетичного матеріалу ДНК, локалізованої не в ядрі, а в інших клітинних органелах (пластидах і мітохондріях) або в цитоплазмі клітин (плазміди, віруси та ін.) Найбільш повно вивчені дві форми нехромосомной спадковості: пластидної і мітохондріальна.1.2.1. Пластидної спадковість

Пластидної Спадковий, позахромосомних спосіб успадкування пластидної ознак, здійснюваний за допомогою самих пластид.

Залежно від умов запліднення при П. н. пластидної ознаки успадковуються або тільки по материнській лінії, або від обох батьківських форм (у разі перенесення пластид в зиготу і через пилкові трубки). Про перші факти П. н. і генетичних властивостях пластид повідомили ще на зорі розвитку генетики (1908) німецькі ботаніки та генетики Е. Баур і К. Корренс вивчили спадкування ряболиста в деяких рослин (герань, нічна красуня, хміль та ін.) Окремі автори вважають, що генетичними інформація пластид укладена в їх дезоксирибонуклеїнової кислоти (див. Нуклеїнові кислоти). Сукупність пластид клітини як структур, здатних передавати спадкову інформацію, названа пластідомом (О. Реннер, 1934). З усіх структурних елементів цитоплазми рослин, з якими можна зв'язати передачу деяких властивостей і ознак материнського організму потомству, пластиди найбільш зручні для аналізу, тому що в більшості випадків вони чітко помітні в цитоплазмі завдяки цілому ряду морфологічні особливостей. Крім того, вони здатні до стрибкоподібним змінам - пластидної мутацій, які згодом чітко відтворюються.


1.2.2. Мітохондріальна спадковість

Мітохондріальна спадковість

Мітохондрії передаються з цитоплазмою яйцеклітин. Спермії не мають мітохондрій, оскільки цитоплазма елімінується при дозріванні чоловічих статевих клітин. У кожній яйцеклітині міститься близько 25 000 мітохондрій. Кожна мітохондрія має кільцеву хромосому. Описано мутації різних генів мітохондрій. Генні мутації в мітохондріальної ДНК виявлені при атрофії зорового нерва Лебера, мітохондріальних міопатіях, доброякісної пухлини (онкоцітоме), при прогресуючих офтальмоплегіях.Для мітохондріальної спадковості характерні наступні прізнакі.Болезнь передається тільки від матері.Больни і дівчатка, і мальчікі.Больние батьки не передають хвороби ні дочкам, ні синам.


1.2.3. Цитоплазматична чоловіча стерильність

2. Закономірності спадковості

Закономірності спадковості
Тип схрещування Схема розщеплення Закон
Моногибридное - схрещування чистих ліній, що розрізняються по одній парі досліджуваних ознак. При повному домінуванні в першому поколінні проявляються тільки домінантні ознаки, при неповному ознака гібрида має середнє значення між домінантним і рецесивним
 • AA 1 * aa
  • F 1 Aa
  • G 4 A a

Схрещування гібридів:

 • Aa * Aa
  • F 2 AA 2Aa aa
  • G Aa Aa
 • При схрещуванні двох гомозиготних організмів, які відрізняються однією парою ознак, все перше покоління буде однаковим по фенотипу і генотипу (в російськомовних країнах цей закон відомий як I закон Менделя)
 • При схрещуванні двох гетерозиготних організмів, які аналізують по одній парі ознак, у другому поколінні гібридів спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні 3:1 і за генотипом у співвідношенні 1:2:1 (так як генотипам AA і Aa відповідає один і той же фенотип) (II закон Менделя)
Дигибридное - схрещування чистих ліній, що розрізняються по двох парах досліджуваних ознак.
 • AABB * aabb
  • F 1 AaBb
  • G AB ab

Схрещування гібридів:

 • AaBb * AaBb
  • F 2 9AB: 3Abb: 3aaB: aabb
  • G AB Ab aB ab
 • При схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються двома і великою кількістю пар альтернативних ознак, у другому гібридному поколінні фіксують незалежне комбінування ознак, що не властиво батьківським і прабатьківських форм (закон незалежного розподілу, або III закон Менделя)
Аналізуюче - схрещування особини з домінантними ознаками з особиною з рецесивними ознаками (гомозиготною) для визначення генотипу особини з домінантним ознакою

Перший варіант:

 • A? * Aa
  • F 1 Aa
  • G Aa
 • A? = AA

Другий варіант:

 • А? * Aa
  • F 1 Aa: aa
  • GA? a
 • A? = Аа
 • Перший варіант - при отриманні одноманітних нащадків без розщеплення особина з домінантною ознакою, яка схрещується з гомозиготною особиною з рецесивними ознаками, гомозиготна
 • Другий варіант - при отриманні розщеплення у співвідношенні 1:1 особина з домінантною ознакою, яка схрещується з гомозиготною особиною з рецесивними ознаками, гетерозиготна
Зчеплене успадкування
 • AAbb * aaBB (A - світле забарвлення, a - темне забарвлення, B - міцні крила, b - недорозвинені крила)
  • F 1 AaBb

Схрещування у самців (абсолютне зчеплення):

 • AaBb * aabb
  • F 2 AaBb: aabb

Схрещування у самок (не завжди абсолютне зчеплення):

 • AaBb * Aabb
  • F 2 Aabb (41,5%), aaBb (41,5%), aabb (8,5%), AaBb (8,5%)
Гени, локалізовані в одній хромосомі, зазвичай успадковуються разом. Вони утворюють одну групу зчеплення - передача нащадкам однієї ознаки супроводжується передачею іншого (Закон зчепленого спадкування Моргана). Зчеплення порушується в результаті кроссинговера.
Генетика статі

Жіноча стать:

 • XX-хромосоми (у ссавців, багатьох груп комах - мухи, жуки і т. д.)
 • XY-хромосоми (у деяких видів риб, птахів, метеликів і т. д.)

Чоловіча стать:

 • XY-хромосоми (у ссавців, багатьох груп комах та рослин)
 • X0-хромосоми (у прямокрилих, деяких клопів)
 • XX-хромосоми (у деяких видів риб, птахів, метеликів і т. д.)
Поєднання двох статевих хромосом у багатьох груп організмів обумовлює стать особини. Пол, який має однакові статеві хромосоми, називають гомогаметною, а підлога, яка має різні - гетерогаметний
Успадкування ознак, зчеплених зі статтю, у людини
 • X з X б * X з Y
  • F 1 X з X з; X з Y; X з X б; X б Y
  • GX з X б X з Y

з - здоровий, б - хворий ( гемофілію)

При наявності в одній з X-хромосом рецессивного ознаки носієм ознаки є жінка, а ознака проявляється у чоловіка. Рецесивне властивість мати передає синам, а батько - дочкам

Примітки: 1 - домінантна ознака, 2 - рецесивна ознака, 3 - покоління номер покоління, 4 - ген


3. Методи вивчення спадковості людини

 • Генеалогічний метод - складання родовідного дерева багатьох поколінь і вивчення типу успадкування (домінантний або рецесивний, зчеплений з підлогою або аутосомний), частоти та інтенсивності прояву спадкових властивостей. Результатом вивчення зазвичай є визначення типу успадкування, а також ризик прояву спадкових порушень у нащадків;
 • Цитогенетичний метод - вивчення хромосомних наборів здорових і хворих людей. Результат вивчення - визначення кількості, форми, будови хромосом, особливості хромосомних наборів обох статей, а також хромосомних порушень;
 • Біохімічний метод - вивчення змін в біологічних параметрах організму, пов'язаних зі зміною генотипу. Результат вивчення - визначення порушень у складі крові, в навколоплідної рідини і т. д.;
 • Близнюковий метод - вивчення генотипових і фенотипових особливостей однояйцевих і різнояйцевих близнюків. Результат вивчення - визначення відносного значення спадковості і навколишнього середовища у формуванні і розвитку людського організму;
 • Популяційний метод - вивчення частоти зустрічальності алелів і хромосомних порушень у популяціях людини. Результат вивчення - визначення розповсюдження мутацій і природного відбору в популяціях людини.

Література

 • Бауер Е. Введення в експериментальне вивчення спадковості. / / Додаток 8-e до Трудам з прикладної ботаніки, 1913
Еволюційна біологія
Процеси біологічної еволюції Адаптація Преадаптація Екзаптація Абаптація Видоутворення Мікроеволюція Макроеволюція
Механізми популяційної генетики Дрейф генів Спадкова мінливість Модифікаційна мінливість Мутагенез Спадковість Відбір ( Природний, Штучний, Груповий, Статевий, Кін) Потік генів Ефект пляшкового горлечка Горизонтальний перенос генів
Виникнення життя Хімічна еволюція Гіпотеза світу РНК
Історія еволюційного вчення Жоффруізм Броккізм Дарвінізм Ламаркізм Пангенезіса Ортогенеза Автогенез Номогенез Сальтаціонізм Катастрофізм Неокатастрофізм
Сучасні концепції Синтетична теорія еволюції Теорія переривчастого рівноваги Нейтральна теорія молекулярної еволюції ✯ Докази еволюції
Еволюція ( Загальна хронологія) ... Грибов Земноводних Китоподібних Коні Ссавців Птахів Рослин Рептилій Риб Людини Членистоногих

Цей текст може містити помилки.

Схожі роботи | скачати
© Усі права захищені
написати до нас
Рейтинг@Mail.ru