Спеціалізація

Спеціалізація (від лат. specialis - особливий, своєрідний) в освітній системі - це поглиблене вивчення відносно вузького поля діяльності, в рамках спеціальності, що забезпечує необхідний рівень кваліфікації фахівця, призначений для виконання деякої роботи.

Проводиться спеціалізація на старших курсах вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, в середніх професійно-технічних училищах - з початку навчання. Вузька спеціалізація забезпечує більш якісне засвоєння студентами практичних навчань і навичок. Але, в той же час, ускладнює зміна спеціальності та професії у майбутньому, так як передбачає більш тривалий процес перенавчання. Тому в радянській системі професійної освіти перевага віддавалася підготовці фахівців широкого профілю, після чого на її базі здійснювалася більш вузька спеціалізація. [1]

Спеціалізація в процесі праці - виконання однорідних трудових операцій працівником виробництва в рамках його технологічної організації. [2]


Примітки

  1. Яковлєв І. П. Інтеграційні процеси у вищій школі. Л., 1980
  2. Осипова В.Г. Система освіти і НТР. Єреван, 1985.