Статутний капітал

Статутний капітал - це сума коштів, спочатку інвестованих власниками для забезпечення статутної діяльності організації; статутний капітал визначає мінімальний розмір майна юридичної особи, що гарантує інтереси його кредиторів.


1. Мінімальний розмір статутного капіталу в Росії

Для розрахунку мінімального статутного капіталу застосовується МРОТ для штрафів. Мінімальний розмір статутного капіталу також може бути вказаний у твердій грошовій сумі.

Внеском до статутного капіталу можуть бути грошові кошти, цінні папери, різні матеріальні цінності або майнові права, що мають грошову оцінку. Для державної реєстрації має бути сплачено не менше половини статутного капіталу. Для акціонерного товариства допускається державна реєстрація без оплати статутного капіталу, причому не менше 50% статутного капіталу повинно бути оплачено протягом трьох місяців з моменту державної реєстрації, а повна оплата повинна відбутися протягом одного року з моменту державної реєстрації.

Якщо розмір майнового вкладу становить більше 20 000 руб, то необхідно висновок незалежного оцінювача про вартість переданого майна. В інших випадках майно оцінюється за договірною вартістю.

Засновники не мають права змінити вид переданого майна, його вартість або порядок передачі без зміни установчих документів. При виході з товариства учаснику (засновнику) відшкодовується його частка в статутному капіталі, що не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення фінансового року. Право учасників товариства з обмеженою відповідальністю на вихід має бути закріплено в статуті, в іншому випадку вихід не допускається.

Для державних і муніципальних підприємств у Росії аналогом поняття статутний капітал є Статутний фонд.


2. Мінімальний розмір статутного капіталу на Україні

Для розрахунку мінімального статутного капіталу застосовується мінімальна заробітна плата [3].

Збільшення розміру мінімальної заробітної плати не означає обов'язкового збільшення статутного фонду. Розмір його встановлюється виходячи з рівня мінімальної заробітної плати на момент реєстрації [4].

Мінімальний статутний капітал, визначений Законом України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. № 1576-XII для акціонерного товариства (АТ), товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ):

Відповідно до нової редакції ст. 52 Закону про господарські товариства мінімальний статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю повинен становити суму не менше однієї мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення ТОВ. З 01.01.2010 р. розмір мінімальної зарплати (а відповідно і сума мінімального статутного капіталу ТОВ) становить 869 гривень.

Раніше мінімальний статутний капітал ТОВ повинен був становити суму не менше 100 мінімальних зарплат;

  • для АТ - 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства.

З червня 2011 року прибрані мінімальні пороги статутного капіталу. Деякі зміни відбулися і в процесі його формування. Статутний капітал формується в 100% розмірі грошима або майном, після реєстрації ТОВ, протягом року.


Примітки

  1. "Розмір статутного капіталу товариства повинен бути не менше ніж десять тисяч рублів" (в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 312-ФЗ). Федеральний закон "Про товариства з обмеженою відповідальністю" (Про ТОВ) від 08.02.1998 N 14-ФЗ. Стаття 14. Статутний капітал товариства. Частки в статутному капіталі товариства (в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 312-ФЗ)
  2. 1 2 Федеральний закон від 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. від 29.12.2012) "Про акціонерні товариства" (прийнятий ГД ФС РФ 24.11.1995). Стаття 26. Мінімальний статутний капітал товариства
  3. Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) (Кодекс законів про працю України, Закон України "Про оплату праці").
  4. Розмір статутного капіталу.


Терези Феміди Це незавершена стаття про праві і юриспруденції. Ви можете допомогти проекту, виправивши і доповнивши її.