Судді Конституційного суду Російської Федерації

Судді Конституційного Суду Російської Федерації - судді судового органу, самостійно здійснює за допомогою конституційного судочинства конституційний контроль.

Повноваження, порядок утворення та діяльності Конституційного Суду Російської Федерації визначаються Конституцією Російської Федерації і Федеральним конституційним законом від 21 липня 1994 р. № 1-ФКЗ "Про Конституційний Суд Російської Федерації".


1. Термін повноважень судді Конституційного Суду

Законом РРФСР від 6 травня 1991 р. № 1175-I "Про Конституційний Суд РРФСР", встановлювалося, що Конституційний Суд РРФСР складається з 15 суддів, що обираються З'їздом народних депутатів РРФСР (обрані були тільки 13, 2 судді так і не були обрані аж до прийняття Конституції України 1993 р.). Повноваження судді не обмежувалися певним терміном, встановлювався граничний вік перебування на посаді судді - 65 років. Конституційний Суд РРФСР обирав зі свого складу Голову, заступника Голови та секретаря.

Конституцією Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. встановлено, що Конституційний Суд Російської Федерації складається з 19 суддів, які призначаються на посаду Радою Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації за поданням Президента Російської Федерації. Судді Конституційного Суду, обрані до набуття чинності Конституції 1993 зберігали свої повноваження до закінчення строку, на який вони були обрані, тобто до досягнення 65-річного віку. До прийняття Федерального конституційного закону від 5 квітня 2005 р. № 2-ФКЗ для суддів, обраних З'їздом народних депутатів РРФСР термін повноважень і раніше огранивать досягненням 65-річного віку.

Федеральним конституційним законом від 21 липня 1994 р. № 1-ФКЗ "Про Конституційний Суд Російської Федерації" встановлювалося, що суддя Конституційного Суду Російської Федерації призначається на посаду на термін 12 років. Встановлювався граничний вік для перебування на посаді судді - 70 років. Законом встановлювалося, що повноваження судді припиняються в останній день місяця, в якому закінчується термін його повноважень або в якій йому виповнюється 70 років. Суддя Конституційного Суду, термін повноважень якого закінчився, продовжує виконувати обов'язки судді до призначення на посаду нового судді або до прийняття кінцевого рішення по справі, розпочатого з його участю. Конституційний Суд у пленарному засіданні обирає зі свого складу Голову, заступника Голови та суддю-секретаря строком на 3 роки (допускається можливість переобрання на новий термін).

Федеральним конституційним законом від 8 лютого 2001 р. № 1-ФКЗ "Про внесення змін та доповнення до Федерального конституційного закону" Про Конституційний Суд Російської Федерації "встановлено новий термін повноважень судді - 15 років (замість 12). Граничний вік перебування на посаді (70 років) скасовувався. Дані норми поширені на всіх діючих суддів, призначених Радою Федерації з 1994 р.

Федеральним конституційним законом від 15 грудня 2001 р. № 4-ФКЗ "Про внесення змін і доповнень до Федерального конституційного закону" Про Конституційний Суд Російської Федерації "знову введена норма про граничний вік перебування на посаді судді - 70 років (вступала в силу з 1 січня 2005 р.) . Термін повноважень залишився колишнім - 15 років.

Федеральним конституційним законом від 5 квітня 2005 р. № 2-ФКЗ "Про внесення змін до Федерального конституційного закону" Про Конституційний Суд Російської Федерації "скасовано обмеження повноважень судді певним терміном (15 років). Граничний вік перебування на посаді залишився колишнім - 70 років. Дані положення поширені на всіх діючих суддів Конституційного Суду (в т.ч. і вибраних ще З'їздом народних депутатів РРФСР в 1991 р.).


2. Судді Конституційного Суду

Після дати обрання (в 1991 р.) або призначення (з 1994 р.) вказано номер постанови З'їзду народних депутатів РРФСР або Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, яким вироблено обрання або призначення. Після закінчення терміну повноважень суддя зазвичай виконував обов'язки протягом декількох місяців до призначення нового судді.

 1. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Аметистів Ернест Михайлович (помер 7 вересня 1998)
 2. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Ведерников Микола Трохимович (повноваження припинилися 31 грудня 1999 у зв'язку з досягненням 65-річного віку, виконував обов'язки судді до 16 лютого 2000)
 3. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Вітрук Микола Васильович (повноваження припинилися 30 листопада 2002 у зв'язку з досягненням 65-річного віку, виконував обов'язки судді до 12 лютого 2003 р.)
 4. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Гаджієв Гадісов Абдуллаевич
 5. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Зорькін Валерій Дмитрович
 6. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Кононов Анатолій Леонідович (пішов у відставку з 1 січня 2010 р.)
 7. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Лучин Віктор Йосипович (повноваження припинилися 31 березня 2004 у зв'язку з досягненням 65-річного віку, виконував обов'язки судді до 25 лютого 2005 р.)
 8. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Морщакова Тамара Георгіївна (повноваження припинилися 31 березня 2001 у зв'язку з досягненням 65-річного віку, виконувала обов'язки судді до 29 березня 2002 р.)
 9. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Олійник Володимир Іванович (помер 17 лютого 1999)
 10. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Рудкін Юрій Дмитрович
 11. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Селезньов Микола Васильович
 12. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Тиунов Олег Іванович (повноваження припинилися 31 жовтня 2002 у зв'язку з досягненням 65-річного віку, виконував обов'язки судді до 12 лютого 2003 р.)
 13. 30 жовтня 1991, № 1822-I - Ебзеев Борис Сафарович (4 вересня 2008 р. вступив на посаду Президента Карачаєво-Черкеської Республіки)
 14. 25 жовтня 1994, № 223-I СФ - Туманов Володимир Олександрович (повноваження припинилися 31 жовтня 1996 у зв'язку з досягненням 70-річного віку, виконував обов'язки судді до 11 червня 1997 р.)
 15. 25 жовтня 1994, № 224-I СФ - Хохрякова Ольга Сергіївна
 16. 25 жовтня 1994, № 225-I СФ - Ярославцев Володимир Григорович
 17. 15 листопада 1994, № 248-I СФ - Данилов Юрій Михайлович
 18. 6 грудня 1994, № 276-I СФ - Стрекозов Володимир Георгійович (повноваження припинилися 31 травня 2010 у зв'язку з досягненням віку 70 років, виконував обов'язки судді до 6 липня 2010 р.)
 19. 7 лютого 1995, № 337-I СФ - Баглай Марат Вікторович (повноваження припинилися 1 січня 2005 у зв'язку з набранням чинності норми про 70-річному граничному віці, виконував обов'язки судді до 25 лютого 2005 р.)
 20. 11 червня 1997, № 191-СФ - Жаркова Людмила Михайлівна
 21. 14 жовтня 1998, № 408-СФ - Слива Анатолій Якович (повноваження припинилися 28 лютого 2010 у зв'язку з досягненням віку 70 років, виконував обов'язки судді до 18 березня 2010 р.)
 22. 18 травня 1999, № 207-СФ - Жилін Геннадій Олександрович
 23. 16 лютого 2000, № 10-СФ - Бондар Микола Семенович
 24. 29 березня 2002, № 166-СФ - Казанцев Сергій Михайлович
 25. 12 лютого 2003, № 26-СФ - Клеандров Михайло Іванович
 26. 12 лютого 2003, № 27-СФ - Красавчикова Лариса Октябріевна
 27. 25 лютого 2005, № 37-СФ - Маврін Сергій Петрович
 28. 25 лютого 2005, № 38-СФ - Мельников Микола Васильович
 29. 15 жовтня 2008, № 330-СФ - Князєв Сергій Дмитрович
 30. 3 березня 2010, № 44-СФ - Арановський Костянтин Вікторович
 31. 3 березня 2010, № 45-СФ - Кокоть Олександр Миколайович
 32. 24 липня 2010, № 269-СФ - Бойцов Олександр Ілліч

3. Голови, заступники Голови та судді-секретарі Конституційного Суду

Голови Конституційного Суду Російської Федерації, обрані Конституційним Судом: В. Д. Зорькін (1991-1993 рр.., З 2003 р.), Н. В. Вітрук (в. о. 1993-1995 рр..), В. А. Туманов (1995-1997 рр..), М. В. Баглай (1997-2003 рр..)

Заступники Голови Конституційного Суду Російської Федерації, обрані Конституційним Судом: Н. В. Вітрук (1991-1995 рр..), Т. Г. Морщакова (1995-2002 рр..), В. Г. Стрекозов (2002-2008 рр..), О. С. Хохрякова (з 2008 р.)

Заступники Голови Конституційного Суду Російської Федерації, призначені Радою Федерації: С. П. Маврін (з 18 липня 2009 р., № 321-СФ)

Судді-секретарі (у 1991-1995 - секретар) Конституційного Суду Російської Федерації, обрані Конституційним Судом: [1] Ю. Д. Рудкін (1991-1998 рр..), Н. В. Селезньов (1998-2001 рр..), Ю. М. Данилов (2001-2009 рр..)


4. Список відхилених кандидатур на посаду судді Конституційного Суду

У період президентства Б.М.Єльцина Рада Федерації нерідко відхиляв за результатами таємного голосування подані Президентом Російської Федерації кандидатури для призначення на посаду суддів Конституційного Суду. При президентах В.В.Путіні і Д.А.Медведєві таких випадків не було.

 1. Краснов Михайло Олександрович (кандидатура відхилялася тричі - див. постанови Ради Федерації від 25 жовтня 1994 р. № 222-I СФ, від 16 листопада 1994 р. № 259-I СФ і від 16 квітня 1997 р. № 93-СФ)
 2. Мітюков Михайло Олексійович (кандидатура відхилялася двічі - див. постанови Ради Федерації від 25 жовтня 1994 р. № 222-I СФ і від 31 березня 1999 р. № 122-СФ)
 3. Савицький Валерій Михайлович (кандидатура відхилялася двічі - див. постанови Ради Федерації від 25 жовтня 1994 р. № 222-I СФ і від 16 листопада 1994 р. № 259-I СФ)
 4. Біктагіров Раиф Терентійович (див. постанову Ради Федерації від 16 листопада 1994 р. № 259-I СФ)
 5. Калмиков Юрій Хамзатович (див. постанову Ради Федерації від 16 листопада 1994 р. № 259-I СФ)
 6. Віцин Сергій Юхимович (див. постанову Ради Федерації від 6 грудня 1994 р. № 277-I СФ)
 7. Цівілєв Роберт Макарович (кандидатура відхилялася двічі - див. постанови Ради Федерації від 16 грудня 1994 р. № 299-I СФ і від 17 січня 1995 р. № 310-I СФ)
 8. Федотов Михайло Олександрович (див. постанову Ради Федерації від 5 березня 1997 р. № 62-СФ)

Примітки

 1. Посада судді-секретаря скасована Федеральним конституційним законом від 2 червня 2009 р., № 2-ФКЗ "Про внесення змін до Федерального конституційного закону" Про Конституційний Суд Російської Федерації "". Цим же законом введена друга посада заступника Голови Конституційного Суду Російської Федерації.